ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/11/2003

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/72574
ועדת המשנה לתיקון התקנון
2.11.03

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7257
ירושלים, ט"ו בחשון, תשס"ד
10 בנובמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 3
מישיבת ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לתיקון התקנון
שהתקיימה ביום ראשון, ז' בחשוון התשס"ד – 2 בנובמבר 2003 – בשעה 12:00
סדר היום
1. תיקון התקנון
נכחו
חברי הוועדה: רשף חן – היו"ר
רוני בר-און
מוזמנים
דוד לב - סגן מזכיר הכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
כותבת הפרוטוקול
הדס דויטש-פרי


1. תיקון התקנון
היו"ר רשף חן
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

אנו מתחילים עם סעיף 14(א) הנוכחי. למה שיושמט "בתקנות"?
ארבל אסטרחן
כתוב בסמכויות הוועדות הרגילות, שזה בנוסף לכל סמכות ותפקיד שנקבעו לכך בחוק. זה נמצא בסעיף 29 בעמוד 13, כך שלא צריך להוסיף משהו שיש דינים שמפנים. כשזה תקדים בתקנות הטעונות אישור, כתוב בדין עצמו – 'השר באישור כך וכך התקין תקנות'.
היו"ר רשף חן
גם דיון בהצעות חוק לא נובע מתקנון הכנסת.
ארבל אסטרחן
זה נובע מתקנון הכנסת. הרי אין חוק יסוד: החקיקה, כידוע.
היו"ר רשף חן
אני לא מבין את ההיגיון בהשמטה הזאת. זה יוצר בלבול.
ארבל אסטרחן
הורידו רק "תקנות הטעונות אישור הוועדה", וזאת הסיבה – בנוסח של יצחק לוי אומרים: "הושמט... שכן בסעיף הקודם נקבע כי תחומי ענייניהן של הוועדות כולל כל סמכות...".
היו"ר רשף חן
אתה רואה את ההיגיון בזה, רוני? הם השמיטו את "בתקנות הטעונות אישור הוועדה או התייעצות עמה", שזה בעצם עיקר העבודה, בנימוק ש'זה סמכות קבועה בחוק – בחוק כתוב "השר יתקין באיזו התייעצות עם הוועדה או אישור הוועדה", אז לא צריך לכתוב את זה פה'.
רוני בר-און
מה לגבי החוקים שטרם נקבעה התוספת הזאת?
היו"ר רשף חן
אני לא מבין למה לעשות את השינוי הזה בכלל. זה הרי לא מזיק. זה גם מתאר יותר נכון את המצב. זה תיאור נכון של מה הוועדה עושה.
ארבל אסטרחן
טוב, אז אני אחזיר את זה. כלומר רק יורד בקשות של תושבים שהוגשו לכנסת.
היו"ר רשף חן
יש הוועדה לפניות הציבור. זאת ועדה סטטוטורית?
ארבל אסטרחן
לא. היא היתה בעבר ועדת משנה, עכשיו היא ועדה מיוחדת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היא היתה תמיד ועדת משנה של ועדת הכנסת.

אקח דבר שהיה בשבוע שעבר; ועדת חוקה חוק ומשפט התחילה לטפל בנושא מסוים מיוזמתה, הנושא עלה גם כהצעה לסדר יום במליאה, והמליאה החליטה שלא דנים – לא מליאה, לא ועדה. זה יכול להיות בכל ועדה אחרת. השאלה היא מה המשמעות של דיון בוועדה מול דבר שכן או לא עובר מהמליאה, ומה המשמעות כשהמליאה מחליטה שנושא מסוים לא צריך להיות נידון? יש הבדל בין דבר שנידון בוועדה בלי שזה עובר מהמליאה, וכן מהמליאה. מהמליאה זה מסקנות, המלצות וכיוצא באלה. השאלה היא אם אתם רוצים להתייחס לדבר הזה.
רוני בר-און
לא.
היו"ר רשף חן
קודם כל, כי אנחנו כרגע בשלב שלא עושים את זה. לגופו של עניין, אני לא חושב שיש לזה את המשמעות הזאת. למליאה יש היכולת להורות לקיים דיון, וליושב-ראש יש הסמכות שלו לקיים דיון, אם הוא רוצה. זה לא הוראה לא לקיים דיון. הרי בסך-הכל ההחלטה שם היא להסיר מסדר היום של המליאה. זאת החלטה פורמלית.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, גם ועדה.
היו"ר רשף חן
אין הצעה לוועדה. אני כמציע לא יכול להציע ועדה.
רוני בר-און
יש החלטת מליאה לא לקיים דיון בוועדה, בעוד שיש ועדה שמקיימת דיון בעניין. מערכתית, זה נראה לא נכון.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה המשמעות של הצבעה במליאה, שאומרת 'אנחנו מחליטים לא לדון בזה בשום מסגרת שהיא'?
רוני בר-און
הפתרון יכול לבוא מכיוון אחר. במקום לדחוף את זה מהצד הזה של המקל, אפשר לדחוף את זה מהצד האחר של המקל; כאשר מתקיים דיון במליאה, וכאשר מסכמים אותו, אומר מזכיר הכנסת 'האפשרות לקבל החלטה שזה לא יידון בוועדה לא קיימת בהצבעה הזאת, כי כבר התחילו לדון'.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה נכון למקרה הזה. מה אתה עושה במקרה שיש הצעה לסדר יום, יושב-ראש ועדה חיכה, אמר 'נראה מה יחליטו', ואחרי זה הוא אומר 'אתם החלטתם לא מליאה ולא ועדה – בשבוע הבא אני מקיים דיון ביוזמתי'?
רוני בר-און
זאת שאלה מבנית, וזה דורש עיון, לרבות התייחסות – מה קורה בפרלמנטים אחרים בנושא הזה, לרבות חוות דעת נציג האבות המייסדים, שמכהן בתפקיד יושב-ראש ועדת הכנסת. זה מה שנקרא התנגשות סמכויות.
היו"ר רשף חן
שימי בירוק הערה, לבחון סמכות ועדה לדון בעניין שהמליאה החליטה לא להעבירו לדיון בוועדה.
רוני בר-און
תהיה פה צעקה גדולה, כמובן, כי זה פוגע בסמכויות היושב-ראש.
היו"ר רשף חן
סעיף (ב); שיניתם את "המבוקשים" ל"מבוקשות".
רוני בר-און
מה דעתך על הנוסח "הוועדה, באמצעות יושב-ראש הוועדה או על-פי החלטת הוועדה, רשאית לדרוש..."?
היו"ר רשף חן
בסדר גמור.
רוני בר-און
ואז אפשר לוותר על ההערה, ורק להראות מראה מקום.
היו"ר רשף חן
לא צריך גם מראה מקום. ברגע שזה כתוב בתקנון, זה גובר על כל דבר.
ארבל אסטרחן
גם בקובץ הכחול, למשל, שהוא חוקים ממש, יש המון כוכביות, שאנו מפנים.
רוני בר-און
זה פרשנות. עכשיו הכל ברור. מה ההערה פה מוסיפה לתוספת שהוספנו?
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת, אבל אם יום אחד אני אצטרך לכתוב חוות דעת- -
רוני בר-און
אז תשמרי לך את זה במאגר הנתונים שלך.
היו"ר רשף חן
זה לא טקסט עזר למחלקה המשפטית. זה תקנון הכנסת. יכול להיות שצריך להיות בנוסף לזה טקסט עזר, שהמחלקה המשפטית מחזיקה לעצמה לגבי כל ההיסטוריות, שינויי החקיקה וכו'. זה ספר חוקים.
ארבל אסטרחן
באותה מידה אתה יכול להגיד שגם זה ספר חוקים, ויש פה המון הערות.
רוני בר-און
ההערה אפשרה לאנשים להבין מה ההגדרה של ועדה. היום הגדרנו את זה ב"רחל בתך הקטנה", לא צריך יותר את פסק הדין.
היו"ר רשף חן
אני בפירוש רוצה שיהיה פה מינימום של הערות. זה אמור להיראות כמו ספר חוקים, לא כמו ספר עבודה.
היו"ר רשף חן
נעבור לוועדת משנה. זה זהה לחלוטין. לגבי הכוכביות- -
ארבל אסטרחן
יום אחד תישאל שאלה, נצטרך לדעת שקיימים תקדימים- -
רוני בר-און
בשביל זה יושב פה היועץ המשפטי. 90% מהאנשים שיושבים פה - זה שהם רואים את זה כתוב, לא מוסיף להם הרבה.
היו"ר רשף חן
למה לא נוסיף סעיף פה בהמשך, שאומר "לא תוקם ועדת משנה בעניין המסור לתחום אחריותה של ועדה אחרת מוועדות הכנסת", שזה, בעצם, ההערה הזאת?
ארבל אסטרחן
ברור שלוועדת משנה יכולות להיות רק הסמכויות של הוועדה הקבועה. זה כאילו ברור, אבל מה שקרה הוא שוועדת הכספים בפועל הקימה המון ועדות משנה, כאילו ברור שזה לא בסדר.
היו"ר רשף חן
השאלה היא אם צריך פה את ההערה.
רוני בר-און
מחלות הילדות של חוק ההסדרים.
ארבל אסטרחן
האם ברור שוועדת משנה לא יכולה לחוקק?
היו"ר רשף חן
למה ועדת משנה לא יכולה לחוקק?
ארבל אסטרחן
היא יכולה לדון בהצעת חוק- -
היו"ר רשף חן
לי היום הסבירו בוועדת משנה לענייני חברות, שאם שני שלישים מהוועדה מסמיכים את ועדת המשנה, היא כן יכולה לבוא במקום המליאה.
ארבל אסטרחן
היא לעולם לא מכינה הצעת חוק לקריאה שנייה-שלישית.
היו"ר רשף חן
אז מה המשמעות של העברת סמכויותיה?
ארבל אסטרחן
שאלתי את היועצים אצלנו בשבוע שעבר, וכולם אמרו לי שחקיקה זה עניין כל-כך חשוב ורציני, ואם, למשל, היא לא יכולה להעביר סמכות לאשר תקנות, שזה סמכות שיוחדה בחוק, על אחת כמה וכמה שהיא לא יכולה להעביר סמכות, לאשר חוק. מעולם לא היה מקרה שוועדת משנה העלתה חוק לקריאה שנייה-שלישית. למשל, חוק החברות נדון כולו בוועדת משנה של ועדת חוקה, אבל אחר-כך מליאת הוועדה אישרה את זה.
היו"ר רשף חן
זה נראה לי הגיוני לחלוטין, אבל אם זו הפרקטיקה, בוועדת חוקה היום ממש לא יודעים אותה.

אז צריך להעביר את סמכויותיה למעט מה?
ארבל אסטרחן
שאלתי את האנשים אצלנו, והם אמרו שזה ברור ושלא צריך להגיד את זה, אבל אני לא משוכנעת שזה ברור מהנוסח.
היו"ר רשף חן
זה לא ברור, וזה צריך להיות ברור. ננסח את זה "פרט לסמכויות שיוחדו לה בחוק".
ארבל אסטרחן
שזה, למשל, תקנות. אם כתוב "תקנות באישור ועדת הכלכלה", היא לא יכולה להעביר לוועדת משנה, שתאשר את התקנות.
היו"ר רשף חן
מזה זה נובע. באיזה חוק כתוב "סמכות החקיקה"?
ארבל אסטרחן
הרי אמרנו לפני רגע "תפקידי ועדה קבועה, דיון בהצעות חוק".
היו"ר רשף חן
גם הסמכות לדון היא מכוח התקנות.
רוני בר-און
ההערה שלך לא טובה. אם תכתוב פה "פרט לסמכויות שעניינן חקיקה ו/או שיוחדו להם בחוק", יגידו לך 'אתה שולח אותנו לוועדת משנה כדי לדון ולהתלבט, ואנחנו בעצם עושים כלום?'. לכן הנוהג שהתפתח הוא שוועדת המשנה מכינה את הכל, ומביאה את זה לוועדה הקבועה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ב-95% מהמקרים, מה שוועדת המשנה מביאה למליאת הוועדה גם עובר אישור אוטומטי.
היו"ר רשף חן
למה לא להוסיף "פרט לסמכות להעביר חוק לקריאה במליאה ולסמכויות שיוחדו"?
רוני בר-און
למה לך? מה זה נקרא "להעביר"?
היו"ר רשף חן
"להעביר" זה להחליט שאנחנו מעלים את זה למליאה לדיון.
ארבל אסטרחן
לאשר חוק.
היו"ר רשף חן
המטרה שלנו היא שהניסוח יהיה ברור. אז זה פרט לסמכות לאשר חוק לקריאה במליאה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בסעיף 123(א) כתוב: "סיימה הוועדה את דיוניה בהצעת החוק, תחזירה לכנסת". זאת אומרת שהדבר הזה, שמופיע בסעיף 123, ניתן רק לוועדה.
ארבל אסטרחן
אבל פה כתוב שהיא יכולה להעביר את סמכויותיה כולן או מקצתן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
למעט 123.
ארבל אסטרחן
123 זה לשנייה-שלישית. אנחנו רוצים גם לראשונה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אז תצרפי גם את אותו סעיף במקביל של קריאה ראשונה. כלומר לדון – כן, אך להביא את זה למליאה – לא.
היו"ר רשף חן
כתוב "פרט לסמכות להחזיר חוק לקריאה במליאה"; "סיימה ועדה, תחזירה לכנסת בקריאה שנייה... או תציע לכנסת להסירה מסדר היום".
רוני בר-און
כלומר, זה חייב לעבור פה.
היו"ר רשף חן
כך אומרים לי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
צריך למצוא איזה נוסח, שאומר שוועדת המשנה יכולה לעשות הכל, פרט לשני ההליכים האלה.
היו"ר רשף חן
לדעתי, זה לא צריך להיות בהפניה לסעיפים, אלא בניסוח במילים.
ארבל אסטרחן
אני אנסח את זה, כך שזה יהיה פרט להחזרת הצעת החוק לדיון במליאה או הצעה להסיר.
היו"ר רשף חן
ואז כל השאר כבר בפנים, החלטנו פשוט לוותר על הכוכבית הרביעית.
רוני בר-און
לגבי 31(ב), למה צריך "בשעת הקמתה של ועדת המשנה"? נמחוק את זה.
היו"ר רשף חן
(ג) מקביל ל-(ב). יש ועדות משנה שדנות בחקיקה והישיבות שלהן חסויות?
ארבל אסטרחן
הישיבות יכולות להיות חסויות.
היו"ר רשף חן
ואז להחלטות שלנו, בהנחה שהן בחקיקה, אין ליתר החברים סמכות להסתייגות? איך יכול להיות שאין להם זכות להסתייג?
רוני בר-און
אני שואל להפך; הרי אם היא עוסקת בחקיקה, וזה יבוא הנה מחדש, איך זה יהיה חסוי?
ארבל אסטרחן
זה סעיף ותיק. אני לא כל-כך יודעת מה הכוונה שלו.
רוני בר-און
תבדקי את זה.
היו"ר רשף חן
נראה לי שמי שניסח את זה חשב שוועדת משנה כן יכולה לעשות הליך ישיר.
רוני בר-און
לא יכול להיות שתהליך של חקיקה יישאר חסוי, בסופו של דבר.
ארבל אסטרחן
יצחק לוי גם לא כתבו הערה על הסעיף הזה.
היו"ר רשף חן
בואו נניח שהישיבות חסויות. עדיין זכות הסתייגות יש?
רוני בר-און
למה אנחנו צריכים את זה פה? כחבר ועדה, כשזה יבוא הנה לאישור, עוד פעם תהיה לו הסתייגות, נכון?
ארבל אסטרחן
כן.
רוני בר-און
אז תמחקי את (ג). הוא חבר בוועדת המשנה, הוא מסתייג בוועדת המשנה, ויש לו אחר-כך זכות להסתייגות חוזרת, אם דעתו לא מתקבלת המליאה של הוועדה. ומי שלא היה בוועדת המשנה, ממילא תופס אותה בסיבוב.
היו"ר רשף חן
זה יכול להתייחס לאחד משניים; או שזה מתייחס למצב שבו ועדת המשנה היא מחוקקת ישירה – דבר שפסלנו אותו, או שזה מתייחס להסתייגות לא מתוכן חוק, אלא מהחלטה או המלצה.
רוני בר-און
מה זה משנה? יש לו תמיד הזמן לעשות את זה במליאת הוועדה.
היו"ר רשף חן
נכון, אין בזה טעם. צריך להשמיט את סעיף (ג).

אנו עוברים לסעיף ועדה משותפת.
ארבל אסטרחן
32(א) זהה, חוץ מהתוספת של "תוך נקיבת שמות חבריה". הרעיון הוא שכשמקימים את הוועדה, יגידו כבר מי החברים שלה, ולא לעשות את זה הליך נמשך.
היו"ר רשף חן
הפרקטיקה זה לא כך. הפרקטיקה זה כשמקימים את הוועדה- -
רוני בר-און
כדאי לחזור לנוסח הנוכחי. זה מנוסח הפתרונות שכולם שמחים לקבל. אחרי שמתקוטטים, קובעים ועדה משותפת, ו'שמות תספקו לנו'. אם עוד תעצור את הקטטה ותגיד 'תביאו שמות', אתה לא פותר את הקטטה.
ארבל אסטרחן
כתוב "שתי ועדות". בכנסת הקודמת אני זוכרת לפחות מקרה אחד, שרצו להקים ועדה משלוש ועדות, לא היו יכולים להקים ועדה משותפת, ולכן הקימו ועדה מיוחדת. השאלה היא אם רוצים להגביל את זה לשתי ועדות בלבד.
היו"ר רשף חן
נרשום: "למספר ועדות".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני מכיר לפחות מקרה אחד באופן אישי של ועדה שהיתה משותפת לוועדות הכלכלה, כספים וחוץ וביטחון לעניין תוכנית תעלת הימים.
היו"ר רשף חן
אני חושב שהניסוח צריך להיות "למספר ועדות" – כלומר כל דבר שהוא יותר מאחד, מוחקים את "תוך נקיבת שמות חבריה", ובסוף "מספר חברים שווה מכל אחת מהוועדות".

(ב) זהה, וזה בסדר.
רוני בר-און
אבל עוד לא נפטרנו מהצורך לנקוב שמות.
ארבל אסטרחן
ברור שזה גם שמי, אבל כל מה שאומרים זה שזה לא חייב להיות במהלך אחד. אם רק כתוב "תורכב ועדה משותפת", לא ברור שהוועדה על הרכבה צריך להיות על-ידי ועדת כנסת?
רוני בר-און
לא.
ארבל אסטרחן
אתה רוצה להוסיף אחרי (א) "ועדת הכנסת תקבע את הרכב הוועדה המשותפת"?
היו"ר רשף חן
לא, אין צורך. למעשה, אם צריך להוסיף משהו, אז שכל אחת מהוועדות תמנה את נציגיה. זה הדבר שאמור להיות. זה גם מה שקורה בפרקטיקה, לפחות מאז שאני פה. אני חושב שצריך להוסיף פסקה בסוף, שאומרת "כל אחת מהוועדות תודיע ליושב-ראש ועדת הכנסת את שמות החברים מטעמה", ובלי מועד, כדי להשאיר את זה פתוח. הלא יושב-ראש ועדת הכנסת הוא זה שמודיע על ההרכב.
ארבל אסטרחן
רוצים עוד פעם אישור של ועדת הכנסת גם בשמות?
היו"ר רשף חן
לא. לדעתי, זה החלטה של הוועדות, לא של ועדת הכנסת.
ארבל אסטרחן
אבל הוא צריך להודיע את זה לכנסת? למליאה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
צריכה להיות כל הפרוצדורה כדת וכדין. למעשה, המליאה צריכה לאשר את הרכב הוועדה.
ארבל אסטרחן
פה נתנו סמכות לוועדת הכנסת להקים ועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה ועדה לכל דבר ועניין.
ארבל אסטרחן
אבל כתוב: "החליטה הכנסת או ועדת הכנסת". פה כאילו לא צריך אישור של המליאה. כשזה ועדה רגילה, צריך אישור של המליאה להרכב. בוועדה מיוחדת אותו דבר, שם כתוב "הכנסת תבחר". ואילו פה מאפשרים גם לוועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
כי כאן זה לא באמת דומה לוועדה מיוחדת. זה הבאת הצעת חוק או נושא של הצעה לסדר היום.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ועדה לעניין מיוחד דינה כדין ועדה קבועה לכל דבר, פרט לתקופת כהונתה.
היו"ר רשף חן
קודם כל, זאת ועדה משותפת. אבל הרי הקמתי אותה למטרה מאוד מוגדרת – חוק אחד או הצעה לסדר אחת.
ארבל אסטרחן
בוועדות קבועות כתבנו שהכנסת תחליט על ההרכב הסיעתי. פה זה לא יקרה, כי כל ועדה מודיעה- -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הולכים גם לוועדות וגם לסיעות- -
היו"ר רשף חן
אולי עשינו פה בעיה. אם אנו אומרים שכל ועדה תקבע את הנציגים שלה, תיאורטית הקואליציה תשלח רק את נציגי הקואליציה משתי הוועדות. יכול להיות שכן ועדת הכנסת היא זאת שצריכה- -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לדעתי, זה תחת הדבר הכללי, שאומר שהנציגות בוועדות תהיה- -
היו"ר רשף חן
אז אפשר להשאיר. זה רק לוועדת הכנסת, זה לא קבוע לגבי כל הוועדות?
ארבל אסטרחן
כתוב: "הכנסת תחליט על ההרכב הסיעתי של הוועדות הקבועות באופן יחסי ככל האפשר לגודל הסיעות".
רוני בר-און
כשיש לך 15 חברים בוועדה, אתה לא יכול לתת ייצוג לכל סיעות הכנסת.
היו"ר רשף חן
בואו נשאיר את זה כך.
ארבל אסטרחן
פה הכנסת לא תאשר כלום, רק מביאים לידיעתה.
היו"ר רשף חן
זה בסך-הכל החלטה של ועדת הכנסת, לאיזה ועדה זה יילך. הרי הכנסת כבר החליטה לשלוח את זה.
ארבל אסטרחן
כלומר "כל אחת מהוועדות תודיע את השמות ליושב-ראש ועדת הכנסת, והוא יודיע לכנסת".
רוני בר-און
ב-32(ב) נמחוק את "אותה", נשפר את העברית.
היו"ר רשף חן
יש כאן את ההערה, שאומרת שיושב-ראש ועדה אחת לא יזמין באופן ישיר חברי ועדות אחרות. זאת הערת שוליים בתקנון הקיים, כוכבית 2. זה נמצא כרגע ב-(א), נראה לי שזה יותר שייך ל-(ב).
רוני בר-און
לא, זה לא יושב-ראש ועדה משותפת. זה יושב-ראש ועדה אחת מבין המשתתפות בוועדה המשותפת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני חושב שזאת היתה הנקודה, שיושב-ראש ועדה לא יגיד 'שמע, הנושא הזה הוא גם חינוך, אז בואו נביא שלושה מוועדת חינוך, ונזמין אותם ישירות אלינו'.
היו"ר רשף חן
אומרים 'זאת הדרך היחידה שבה יכול להיות מצב שיושבים יחד'. אז אפשר לוותר על זה בכלל.

(ג). חיקוקים זה תמיד רק 2? לא יכול להיות יותר מ-2? אפשר להוריד את "2", ולרשום "מספר".
ארבל אסטרחן
יש להעלות כוכבית, והורדנו שוב "2".
היו"ר רשף חן
(ה) נשאר זהה? כלומר יש שני מסלולים; אחד הוא דרך ועדת הכנסת , השני הוא בהסכמה. אין מסלול עוקף, שבו אני פשוט מזמין נציגים.
רוני בר-און
אז כן אפשר לעשות ועדה משותפת, בלי להזדקק לוועדת הכנסת?
ארבל אסטרחן
בהסכמה בין הוועדות.
רוני בר-און
תורידו את זה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם יש לך מסלול כתוב, מה זה ועדה משותפת- -
רוני בר-און
זה עניין של חוסר-אחידות. ירצו שניים לנטרל מישהו שלישי, אתה מבין? אפשר למחוק את כל (ה).
היו"ר רשף חן
אני מקבל את זה, תכתבי את זה בסגול.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אתה אומר 'אני אזמין את כל ועדת חוקה אליי לדיון'. למי אתה פונה?
רוני בר-און
זה לא המקום פה, זה לא בוועדות. ישיבה משותפת זה לא ועדה. בעבודת הוועדות להכניס: 'לא יפנה יושב-ראש ועדה פלונית לחברי ועדה אלמונית שלא על דעת היושב-ראש'. הוא לא יכול להזמין את כל העולם אליו לישיבה. ל-(ה) בכלל אין מקום.
היו"ר רשף חן
סעיף 33, ועדה לעניין מסוים; זה אינפורמטיבי, וצריך להישאר.
רוני בר-און
למה?
היו"ר רשף חן
כדי שכשאתה קורא את התקנון, תוכל לדעת אילו ועדות היו כשהדפיסו את התקנון. זה בעצם תוספת על-פי התקנון לוועדות הסטטוטוריות. זה לא מזיק. אתה לא רוצה את זה בתקנון, והאינפורמציה דרושה.
רוני בר-און
אז אני רוצה לרדת בכלל מהוועדה לעניין מסוים. אני רוצה שזה יהיה במסגרת ועדות משנה או במסגרת ועדות משותפות. התחולה – מהכנסת ה-17.
היו"ר רשף חן
בסדר.
ארבל אסטרחן
סעיף 34 הוא חדש, הוא בא מועדת יצחק לוי. לוועדת הפירושים מוקדש סעיף היום בתקנון, אבל לא בפרק הוועדות.
רוני בר-און
מי שהחליט לקרוא לה "ועדת הפירושים", עשה טעות. היה צריך למצוא לה שם אחר.
היו"ר רשף חן
את יכולה לכתוב כאן "ועדת פירושים המורכבת מיושב-ראש הכנסת ושמונה חברי כנסת...".
ארבל אסטרחן
ולא להשאיר את הסעיף של ועדת הפירושים בסוף, בפרק של פירוש התקנון?
היו"ר רשף חן
לא להשאיר את הסיפא שלו. יהיה "לערער על הפירוש שניתן בפני ועדת הפירושים". המשמעות של ועדת הפירושים תהיה בפרק של הוועדות. נראה לי שזה מה שצריך להיות.

אם כך, את רושמת פה את ועדת הפירושים.
ארבל אסטרחן
ופה גם להגיד מה התפקיד של ועדת הפירושים?
היו"ר רשף חן
לא.

מה עם ועדת האתיקה?
ארבל אסטרחן
ועדת האתיקה היא מכוח חוק החסינות.
היו"ר רשף חן
מה הרכבה?
ארבל אסטרחן
ארבעה חברי כנסת שבוחר יושב-ראש הכנסת.
היו"ר רשף חן
אז תכתבי גם פה.
ארבל אסטרחן
זה לחזור על החוק.
היו"ר רשף חן
בסדר, אפשר לוותר על זה. אבל (ב) הוא מיותר, כי אם הסמכויות שלהם קבועות בחוק, הן קבועות בחוק, ואם הן קבועות בתקנון, זה מבלבל.
ארבל אסטרחן
אז (ב) ירד, ו-(א) ירד כסימן, אין (א). זה יהיה "...שייבחרו על-ידי ועדת הכנסת, וועדת האתיקה כאמור בסעיף 13(ד) לחוק החסינות".
היו"ר רשף חן
סיעות.
ארבל אסטרחן
סעיף 35 הוא קצת שונה, והוא גם קצת בעייתי מבחינת היישום. "שינוי", למשל, נקראה "מפלגת החילונים" ועוד משהו.
היו"ר רשף חן
נכון, וזה גם לא שם המפלגה, שזה בכלל תופעה מעצבנת מאוד, לטעמי. שם הרשימה היה שונה משפ המפלגה.
ארבל אסטרחן
מה שכתוב פה זה שיהיה כשמה של הרשימה, אבל בפועל בכנסת קוראים לזה שינוי.
היו"ר רשף חן
אני חושב שצריך להכניס פה סעיף שמאפשר לסיעה להודיע על שם אחר, אם היא רוצה.
ארבל אסטרחן
היום כתוב: "העבודה-מימד בראשות מצנע".
היו"ר רשף חן
זה מגוחך.
רוני בר-און
אתה יודע איזו בעיה תהיה לך אחר-כך, במקרה של פיצולים ומיזוגים? תאר לך שהעבודה היום, בעקבות הסכמי ז'נבה, מתפצלת, ואתה אישרת ל"עבודה מימד בראשות מצנע" לקרוא לעצמה "עבודה בראשות מצנע", כשמדובר ביולי תמיר, בורג- -
היו"ר רשף חן
לא יאשרו להם את זה, כי זה מטעה, כפי שלא יאשרו מפלגה בשם "הליכוד הנחמד" או "הליכוד 2".
ארבל אסטרחן
האם צריך בתחילת הכנסת לומר 'יש לכם 20 יום להודיע לנו מה השם שאתם רוצים לעצמכם'?
היו"ר רשף חן
לא, ההנחה היא שאתה נכנס לפה עם השם שהבאת מהבחירות.
ארבל אסטרחן
כי בפועל זה לא קרה בכלל. לחד"ש יש שם של איזה ארבע שורות.
היו"ר רשף חן
בוועדת הבחירות משתמשים בשם הארוך.
ארבל אסטרחן
אבל לא בכנסת – בפרוטוקולים, למשל.
היו"ר רשף חן
זה דווקא רעיון טוב, לאפשר עד לאיזה שלב של הרכב הוועדות או שלב מאוד תחילי, להודיע על שם מקוצר, או איזה שם שאתה רוצה. כל מה שאנחנו עושים עכשיו צריך להיות סגול.
ארבל אסטרחן
האם זה ברירת מחדל, והם רשאים להודיע משהו אחר, או שהם בכל מקרה חייבים להודיע?
היו"ר רשף חן
לא. לדעתי, ברירת מחדל, והם רשאים להודיע.
ארבל אסטרחן
בסדר, אז "שמה של סיעה יהא כשמה של רשימת המועמדים" – את זה אנחנו משאירים, "אלא אם כן הודיעה הסיעה ליושב-ראש הכנסת על שם אחר, וקיבלה את אישור ועדת הכנסת". (ג) מאפשר שינוי שם של סיעה בכל שלב.
היו"ר רשף חן
אז תוך 15 יום מיום כינון הכנסת. זה בסגול.

נקרא את (ב).
ארבל אסטרחן
יש הוראה בחוק הבחירות לכנסת, שאומרת שבסיעה שבה חלוקים חבריה בשאלה מי מייצג את הסיעה - אותו רציונל מובא לכאן.
היו"ר רשף חן
בסדר, וזה בא במקום (א).
רוני בר-און
צריך להבהיר ב-(ג) שזה שינוי רק לאחר שנתקבלה הודעה של ה-15 יום.
היו"ר רשף חן
כן, שינוי שם של סיעה שלא כאמור בסעיף קטן (א).
רוני בר-און
לאחר שניתנה הודעה כאמור- -
ארבל אסטרחן
יכולה גם לא להינתן. אם לא ניתנה הודעה ב-15 יום, משתמשים בשם שהיה ברשימה.
רוני בר-און
ואז זה שינוי.
היו"ר רשף חן
אם כך, "שינוי שם של סיעה שלא כאמור בסעיף קטן (א)".

מענה של סיעה.

למי שולחים הודעות לסיעה? יש לנו יושבי-ראש בסיעות, יש לנו מנהלי סיעות- -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לגבי דברים דחופים היא צריכה לומר 'יש לי כתובת בכנסת וגם בבית המפלגה מקום אחר'.
ארבל אסטרחן
סעיף 37, שהוא חדש, מייד אחרי זה, מעגן את המעמד של יושב-ראש סיעה. זה משהו שלא קיים.
היו"ר רשף חן
אני חוב שמענה של סיעה צריך להיות בכנסת. זה נראה לי די מובן מאליו. יש לנו משרד שאנו מקבלים מהכנסת, יש לנו מנהל סיעה. אם צריכים לקבוע הוראה – לדעתי זה לא צריך להיות בתקנון – לדברים דחופים, אז דברים דחופים מביאים הביתה, לבית של יושב-ראש הסיעה.
רוני בר-און
קבעתם סעיף חדש – יושב-ראש סיעה? קודם כל- -
ארבל אסטרחן
תראה את מה שיש בירוק – מה ההתלבטות של ועדת יצחק לוי. הם כותבים פה שהם התלבטו אם לכלול "הודעות מטעם הסיעה ייחתמו בידי יושב-ראש הסיעה".
רוני בר-און
אז לנו אין התלבטות.
היו"ר רשף חן
אני חושב שמען הסיעה הוא משרדה בכנסת. אפשר לכתוב, אם רוצים, שהודעות דחופות שנמסרות שלא בימי עבודה של הכנסת- -
רוני בר-און
ברגע שאתה פותח את העיקרון, אין גבול לפתיחה. מכיוון שלי יש טענה, שבהגדרת הצורך בבחירת יושב-ראש סיעה פה נעשתה מלאכה לחצאים, וצריך להגדיר מה סמכויותיו, חובותיו, תפקידיו של יושב-ראש הסיעה, בין יתר הדברים – מענה של הסיעה הוא אצל יושב-ראש הסיעה.
היו"ר רשף חן
תסתכל על הסיטואציה; יש לי בית, יש לי את החדר שלי פה ויש את המשרד של הסיעה למעלה. איפה המען שלי? איפה המען של הסיעה? לדעתי, זה ברור שזה המשרד למעשה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בכנסת זה בעיה פחות מסובכת, כי לכל סיעה יש חדר, מנגנון. מה קורה בארבעת הימים שבהם חבר כנסת לא נמצא?
היו"ר רשף חן
לגביהם, הסיעה תמסור לך הודעה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כלומר הסיעה צריכה למסור הודעה למזכירות הכנסת או ליושב-ראש הכנסת בעניין מענה בימים שבהם הכנסת אינה פעילה.
היו"ר רשף חן
בדיוק.
ארבל אסטרחן
או להגיד שזה תמיד יושב-ראש הסיעה, ואותו יודעים להשיג – הכנסת נותנת לו פקס בבית, יודעים מה הכתובת שלו, יש לו טלפון מהכנסת.
היו"ר רשף חן
אפשר, אבל אם זה הודעות לסיעה, לא הייתי רוצה שזה יגיע אליי. זה צריך להגיע למנהלת הסיעה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תראה את העניין של סעיף 43 החדש: "עם היבחרו יודיע חבר הכנסת למזכיר הכנסת את המען ואת מספר הפקסימיליה...". אותה אנלוגיה צריכה להיות לגבי יושב-ראש סיעה בימים שבהם הוא לא בכנסת.
היו"ר רשף חן
אני חושב שזה צריך להיות המשרד בכנסת ככלל, וכל סיעה תמסור מען להודעות דחופות; אולי אני רוצה שזה יגיע למשרדי "שינוי" בתל-אביב, אולי אני רוצה שזה יגיע אליי הביתה, אולי אני רוצה שזה יגיע למנהלת הסיעה. שכל סיעה תעשה מה שהיא רוצה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
בימים שבהם הכנסת לא עובדת, כולל פגרות.
היו"ר רשף חן
כן. מענה של כל סיעה יהיה במשרדה בכנסת, קודם כל. הודעה שנמסרה שם – נמסרה, אם זה נמסר ביום עבודה רגיל.
ארבל אסטרחן
אחר-כך כתוב שלכל סיעה יהיה משרד. סעיף 42: "כל סיעה רשאית לקבל חדר בבניין הכנסת למטרת עבודתה". אפשר לשלב את זה שם?
היו"ר רשף חן
לא.
רוני בר-און
למה לא? למה להרבות סעיפים?
היו"ר רשף חן
אפשר לכתוב 42(ג): "מענה של הסיעה יהיה חדרה בכנסת. כל סיעה תמסור ליושב-ראש הכנסת מען לצורך משלוח הודעות בימים שאינם ימי עבודה של הכנסת, כולל פגרות. הזמנות והודעות המיועדות לסיעה יישלחו לפי מען הסיעה, ומשלוח מסמכים לכתובת האמורה יראו כהודעה מספיקה". ואז 36 מתבטל.
רוני בר-און
"הודעה מספיקה" זה שוב עניין של פרשנות. "יראו את ההודעה כנמסרת אם הומצאה במענה של הסיעה".
היו"ר רשף חן
נכון.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תתקני גם את סעיף חברי הכנסת – שיהיה אותו דבר.
היו"ר רשף חן
גם 37 ירד.
רוני בר-און
אני הייתי משנה את הנוסח: "כל סיעה תבחר יושב-ראש לסיעה, ותודיע את שמו ליושב-ראש הכנסת".
היו"ר רשף חן
טוב.
ארבל אסטרחן
בוועדת יצחק לוי ציינו: "ועדת המשנה התלבטה, והחליטה שלא לכלול סעיף קטן נוסף", שזה מה שמצוטט פה.
רוני בר-און
אני לא רוצה להתעסק בזה.
היו"ר רשף חן
יש הוראה ספציפית, אני זוכר, שמי שקובע מי מחליף בוועדות זה יושב-ראש הסיעה.
ארבל אסטרחן
יש לעניינים אחרים; בחוק המימון כתוב שהוראות יימסרו על-ידי יושב-ראש הסיעה.
היו"ר רשף חן
לא, יש הוראה בוועדות, כשיש חילופי גברי בוועדות, שאומרת שאם יש ויכוח - מי הממלא מקום, יושב-ראש הסיעה הוא זה שקובע.
ארבל אסטרחן
הסעיף אומר שאם חבר הוועדה הקבוע לא נמצא, באים שניים מאותה סיעה, ושניהם אומרים 'אני באתי להחליף' – זאת ההוראה היחידה שקיימת. אבל פה הכוונה היא שהסיעה רוצה להודיע באופן קבוע: 'במקום החבר הזה יכהן החבר הזה'. האם רק יושב-ראש הסיעה יכול למסור?
היו"ר רשף חן
ודאי שכן. כך גם הפרקטיקה.
ארבל אסטרחן
נכון, אבל זה לא כתוב בשום מקום.
היו"ר רשף חן
אז זה צריך להיות כתוב.
רוני בר-און
(1) ו-(ב) בסדר. אני מציע לרשום "יושב-ראש הסיעה וסמכויותיו", וב-(ג) לפרט את כל סמכויות היושב-ראש – כל סמכויות היושב-ראש, כפי שנתגבשו בכל התקנונים, כל מה שנקבע אי-פעם בפסיקה, כל המחלוקות.
היו"ר רשף חן
נכון. קודם כל, הוא זה שמדבר בשם הסיעה. היחסים שבין הסיעה לכנסת מתבצעים באמצעות היושב-ראש, כולל, למשל, הגשת אי-אמון, הגשת סדר דוברים מטעם הסיעה.
ארבל אסטרחן
הדברים שאמרתם כרגע נכנסים ב"הודעות מטעם הסיעה ייחתמו בידי יושב-ראש הסיעה".
רוני בר-און
הכל פה. אם כבר עושים את העבודה, אז לרכז. שלא נתחיל להתרוצץ – מי מודיע על ממלא מקום וכו'. הכל צריך להיות פה. זה לא רק נוסח משולב, זה גם נוסח חדש. פעם אחת שעושים סדר, נעשה את הסדר.
ארבל אסטרחן
בחוק המימון כתוב: "הודעות והצהרות של סיעה לפי חוק זה" – שזה, למשל, שמודיעים לחשבות על שינוי חשבון בנק – "יבוא מאת בא כוח הסיעה". זה משהו אחר.
רוני בר-און
מי זה בא כוח הסיעה? יש לו מעמד תקנוני?
היו"ר רשף חן
יש בחוק הבחירות ויש בחוק מימון. אבל זה לא פה בתקנון.
ארבל אסטרחן
יש סיעות שבא כוח הוא בכלל לא חבר כנסת.
היו"ר רשף חן
אפשר לרשום כאן "סמכויות יושב-ראש הסיעה יהיו...".
ארבל אסטרחן
אני חושבת שזה רק שני הדברים האלה. מה יש שהוא לא הודעות מטעם הסיעה?
היו"ר רשף חן
אולי מספיק לכתוב "הודעות מטעם הסיעה יימסרו על-ידי יושב-ראש הסיעה". למעשה, כמו שזה זה בסדר. אין פה שום תוספת, אז זה בצבע שחור. תשאירי את זה כך.
רוני בר-און
אני לא מבין את הכותרת "גודלה של הסיעה". אנחנו צריכים לקבוע את זה בתקנון? הציבור בחר את גודלה של הסיעה.
ארבל אסטרחן
זאת הצעה של יצחק לוי.
רוני בר-און
אז כותרת השוליים צריכה להיות שונה. מזכיר הכנסת, עם כל הכבוד, לא קובע את גודלן של הסיעות. מי שקובע את גודל הסיעות הוא הציבור במדינת ישראל.
היו"ר רשף חן
היה דבר כזה?
רוני בר-און
אני הייתי קורא לזה "רשימת הסיעות".
היו"ר רשף חן
בסדר. אין פה שום דבר חדש, בעצם? "יערוך" – איפה? הוא לא מפרסם את זה בשום מקום.
רוני בר-און
לא, לעצמו. אנחנו עובדים בזה.
היו"ר רשף חן
אז זה צריך להיות פשוט "על-פי מספר החברים בכל סיעה", לא להכפיל.
היו"ר רשף חן
צריך להיות: "על-פי מספר החברים בכל סיעה", לא להכפיל. "גודלן של סיעות בעלות מספר שווה של חברים ייקבע – " זה מקרה פרטי.
רוני בר-און
ב-(1) אני מציע: "בסדר יורד על-פי מספר החברים בכל סיעה".
היו"ר רשף חן
בסדר.
רוני בר-און
מה ההבדל בין (1) ל-(2)?
ארבל אסטרחן
ההבחנה ביניהם היא ששתיהן "מקוריות", למרות שאין לנו ביטוי כזה, לבין זה שאחת מהן או שתיהן הוקמו על-ידי התפלגות בכנסת.
רוני בר-און
תסלחו לי, אני מוכרח לצאת.
היו"ר רשף חן
זכות הקדימה היא לסיעה המקורית, וצריך לציין "אם חדל לכהן כחבר כנסת...".
היו"ר רשף חן
נעבור ל-39. איך הוא יכול להיות חבר כנסת יחיד שאינו סיעה?
ארבל אסטרחן
אם הוא פרש מסיעתו, למשל.
היו"ר רשף חן
מאיפה זה בא?
ארבל אסטרחן
זה כוכבית - עמוד 24, כוכבית ראשונה. הכנסתי את זה לנוסח שם, והם הכניסו את זה לנוסח פה; בעמוד 29 מדובר על האי-אמון.
היו"ר רשף חן
האמת היא שזה מיותר. אם זה נמצא שם, פשוט תעזבי את זה.
ארבל אסטרחן
אז איפה לשים את זה?
היו"ר רשף חן
פה, איפה שזה עכשיו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
חבר כנסת יחיד הוא לא סיעה?
היו"ר רשף חן
אם הוא סיעה, יש לו זכות להגיש אי-אמון. אם הוא לא סיעה, זה המצב כאן.

לא יכול להיות יותר מחבר כנסת אחד שאינו סיעה, נכון? שתיים כבר תמיד יהיו סיעה?
ארבל אסטרחן
לא.
היו"ר רשף חן
ולשני חברי כנסת שאינם סיעה יש זכות להגיש אי-אמון? איפה ההערה?
ארבל אסטרחן
ההערה היא בעמוד 24. יכול להיות שזה יתעורר במקרה ספציפי.
היו"ר רשף חן
"חבר כנסת יחיד אינו רשאי להציע אי-אמון". זאת כי אי-אמון יכולה להגיש רק סיעה?
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר רשף חן
אז זה לא צריך להיות פה.
ארבל אסטרחן
פה זה אומר שיהיה לו את כל הזכויות.
היו"ר רשף חן
אבל למה יחיד? אם זה שני חברי כנסת שאינם סיעה? יכול להיות שני חברי כנסת, שמבחינתם פועלים במשותף.
ארבל אסטרחן
שניים יכולים לפרוש, ועדת הכנסת תכריז עליהם כפורשים, והם לא סיעה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
באיזה מקרה זה יהיה? למשל, אם הם היו שמונה, ושניים עזבו, הם לא סיעה.
ארבל אסטרחן
נכון.
היו"ר רשף חן
אם יש שניים שפרשו, האם הם הופכים להיות שני בודדים, או שהם נשארים שניים?
ארבל אסטרחן
הם בודדים, אין ביניהם קשר. אין להם מעמד.
היו"ר רשף חן
לכן נכון להגיד "חבר כנסת יחיד שאינו סיעה". למעשה, לכל אחד מהם יש הזכויות של סיעה.
ארבל אסטרחן
למשל, הם יכולים להגיש הצעות חוק, כל אחד מהם בנפרד.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כלומר בדיון סיעתי, כל אחד מהם יקבל שלוש דקות, נניח. יש בזה בעיה, ולכן זה שווה חשיבה נוספת.
ארבל אסטרחן
אני משאירה את זה, כי זה קיים בכוכבית.
היו"ר רשף חן
איפה כתוב שיש לו את הזכויות?
ארבל אסטרחן
בכוכבית איפה שאנחנו.
היו"ר רשף חן
זה בעמוד 15 למטה.
ארבל אסטרחן
זאת כוכבית שהם גם המליצו להעלות למעלה. נעלה אותה.
היו"ר רשף חן
נעבור לסעיף 40.
ארבל אסטרחן
זה לא שינוי.
היו"ר רשף חן
(ג) מיותר. זה כפול – 35(ג).

אם כך נעשה ב-40(2) "שינוי שם של סיעה שלא כאמור בסעיף 35(א)" וגם "מתן שם לסיעה חדשה" ו"מספר חבריה של הסיעה" זה בעצם עובדה, אבל תשאירי את זה.
ארבל אסטרחן
יש מצבים שאם היא מכריזה על פרישה, זה אומר שמהיום הסיעה ההיא מונה כך וכך.

נגיד ש"הליכוד" ו"ישראל בעלייה" התמזגו, אז היו צריכים להגיד מה השם של הסיעה החדשה.
היו"ר רשף חן
ומה עם התפלגות?
ארבל אסטרחן
זה כתוב לנו ב-35.

שם יש לנו הוראה – מה יהיה השם.

מה שהיה שם ב-(ג) נמצא עכשיו ב-40, אז לא צריך לחזור פעמיים.
היו"ר רשף חן
נעבור ל-41(א). מה לגבי הודעה לגבי פילוג, שינוי שם וכו'? אם ב-15 יום הודעתי על שם חדש?
ארבל אסטרחן
אז הודעת ליושב-ראש הכנסת, זה כבר לא עובר את ועדת הכנסת. בתחילת הכנסת כל סיעה מודיעה ליושב-ראש 'זה השם שלי, שאני רוצה שהכנסת תעשה בו שימוש'.
היו"ר רשף חן
מאיפה בא הסעיף הזה?
ארבל אסטרחן
זה קיים ב-18(ב) ו-18(ג).
היו"ר רשף חן
אני קורא: "ועדת הכנסת תודיע ליושב-ראש הכנסת", ונוסיף: "ולכנסת".
ארבל אסטרחן
(ג) אומר שיושב-ראש הכנסת יורה לחשב. לכן כתבתי 'למה לא להטיל על ועדת הכנסת להודיע לכולם – לחשב, לרשומות'?
היו"ר רשף חן
לא, זה נכון שזה צריך להיות יושב-ראש הכנסת. כלפי פנים ועדת הכנסת מודיעה ליושב-ראש הכנסת, ועדת הכנסת מדברת גם עם המליאה – לא יושב ראש הכנסת. יושב-ראש הכנסת מדבר עם כל מה שבחוץ ועם כל האדמיניסטרציה. זה ההיגיון, והוא נכון. כלפי חוץ יושב-ראש הכנסת הוא זה שמדבר.

נעבור לעבודת הסיעות.
ארבל אסטרחן
42(א) כתוב היום ב-19.
ארבל אסטרחן
42(ב) כתוב היום, רק הוסיפו את "בכפוף להוראות חוק משכן הכנסת" – אם אין סיווג ביטחוני למישהו.
ארבל אסטרחן
אני לא יודעת איך זה בפועל; האם יש סיעות שיש להם יותר מחמישה עובדים?
היו"ר רשף חן
לא שידוע לי. בכל מקרה, אילו היה דבר כזה, היינו יודעים.

לגבי מנהל סיעה, מה סוכם עכשיו?
ארבל אסטרחן
לא הזכרנו מנהלי סיעות. מה שהיה זה שיש הצעת חוק שעברה בקריאה ראשונה, שמעגנת את מעמדם של מנהלי הסיעות, ואומרת שוועדת הכנסת תקבע תקציב לסיעות.
היו"ר רשף חן
כשיעבור החוק הזה נכניס את זה גם בתקנון?
ארבל אסטרחן
לא. אתה רוצה להגיד שלכל סיעה יהיה מנהל סיעה?
היו"ר רשף חן
כן.
ארבל אסטרחן
ואם סיעה לא רוצה?
היו"ר רשף חן
למה זה בהצעת חוק ולא בתקנון?
ארבל אסטרחן
הם רצו להיות עובדי כנסת, ואז נאמר שיש בעיה עם זה, שכעיקרון, עובדי כנסת נבחרים על-ידי מנגנון הכנסת – על-ידי מכרז, על-ידי מזכיר הכנסת. עוזרים פרלמנטריים הם לא עובדי כנסת- -
היו"ר רשף חן
מי הגיש את הצעת החוק הזאת?
ארבל אסטרחן
ההצעה הוגשה מטעם ועדת הכספים, שדחפו אותה מספר חברי כנסת ומנהלי הסיעות. היא לא משנה את מעמדם. בחוק מימון מפלגות כתוב מה הכספים שמקבלת סיעה – מימון בחירות, מימון שוטף, ואז הציעו להוסיף שם סעיף (ג) – מימון להוצאות הסיעה, כפי שתקבע ועדת הכנסת. היום כל סיעה מקבלת תקציב שירותים טכניים. זה לא מעוגן בשום מקום, זה החלטה של ועדת הכנסת משנת 66'.

מה שהוצע לעשות זה להוסיף את הסעיף, כפי שתקבע ועדת הכנסת. הכוונה היתה שפה ועדת הכנסת תקבע פעם ראשונה פורמלית הן את תקציב השירותים הטכניים, והן כסף שיילך למנהלי הסיעות.
היו"ר רשף חן
כרגע יש בכל הסיעות מנהלי סיעות?
ארבל אסטרחן
ממה שאני מכירה – כן.
היו"ר רשף חן
בואו נכתוב סעיף שכל סיעה רשאית למנות מנהל סיעה, להודיע ליושב-ראש הכנסת את זהותו ואת הסמכויות שהיא מקנה לו. למשל, אני יכול לומר 'אני רוצה שדואר יישלח לשם'. בואו רק נכתוב שכל סיעה רשאית למנות מנהל סיעה. בואו נבין מה הסמכויות של מנהל סיעה בתוך הכנסת, וממה הוא שונה מאחרים – מה הסמכויות שלו בתוך הכנסת, בתוך הבניין הזה.
ארבל אסטרחן
יכול להיות שבסיעה שלכם מנהל הסיעה הוא זה שהולך למזכיר ואומר מה הצעות החוק, ובסיעה אחרת יושב-ראש הסיעה עצמו הולך.
היו"ר רשף חן
"הרשאי לפעול בשם הסיעה ולהיכנס למליאה", יש כאן משהו שהוא כרגע חוץ-תקנוני.
ארבל אסטרחן
אולי תכניס גם עוזרים פרלמנטריים?
היו"ר רשף חן
למה לא? מנהלי הסיעות הם מאוד חלק מעבודת הכנסת. מה יותר עבודת הכנסת מזה? מה יותר עבודת סיעות ממנהלי הסיעות? הסיעה רשאית.
ארבל אסטרחן
לא כתוב שיהיה ממ"מ. דברים מנהליים לא כתובים. אני אשים בירוק את הזכות למנות מנהל סיעה וסמכויותיו.
היו"ר רשף חן
אנחנו ב-43, שמקבילתו ב-20. ההתחלה צריכה להיות "הודעה תיחשב כנמסרת לחבר כנסת אם הונחה על שולחנו או בתאו בימי מליאה, או נמסרה לו למען שהודיע".
ננסח אחרת
"הודעה תיחשב כנמסרת לחבר כנסת באם נמסרה באחד מאלה:
(1) בימים מליאת הכנסת מתכנסת על-ידי הנחת ההודעה על שולחנו במליאה או בתא הדואר שלו במליאה עד לתום ישיבת הכנסת ולא יאוחר מאיזו שעה סבירה".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ברשותכם נחזור אחורה לרגע. הדברים שכתבתם בעניין מנהל הסיעה לא צריכים להיות כתובים בתקנון. הדברים האלה אינם בתקנון. בתקנון אתה קובע דברים שהם הליכי עבודה של הכנסת.
היו"ר רשף חן
נשאיר את זה כמצריך עיון.

נפריד בין הודעה דחופה להודעה לא-דחופה. נתחיל בימים שבהם הכנסת מתכנסת.
נרשום
"(1) מסמכים והודעות כתובות שאינן דחופות"- -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה זה אומר?
היו"ר רשף חן
אם אתה מזמין אותי לדיון בעוד שבועיים, למשל, לעומת מצב שבו אתה מודיע לי שהיום בארבע אני צריך להיות באיזה מקום.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה כבר עניין של שיקול דעת. בעוד ארבעה ימים זה דחוף? אני הייתי עושה הבחנה – מה קורה כשהכנסת יושבת, ומה קורה כשהיא אינה יושבת.
היו"ר רשף חן
ואם אתה רוצה להודיע לי, שאתה רוצה שמחר אהיה אצל יושב-ראש הכנסת, ואתה משאיר לי פתק על השולחן במליאה – יצאת ידי חובתך?
ארבל אסטרחן
מישהו שמאוד רוצה למסור לך משהו, וחשוב לו שתקבל אותה היום, גם יוודא שקיבלת אותה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תגיד אתה איך אתה רוצה לקבל את ההודעות כשאתה בכנסת, ואיך אתה רוצה לקבל את ההודעות, כשאתה לא בכנסת. כפי שאתה תגדיר – יראו את זה כאילו שקיבלת את זה.
היו"ר רשף חן
אם אני אגיד שאני לא רוצה שיניחו לי דברים על השולחן, אלא שתביאו לי הכל לחדר, תעמדו בזה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבל אז אתה עלול להיות במצב שחמש שעות לא תהיה בחדר, ולא תראה את ההודעה בזמן.
היו"ר רשף חן
השאלה היא אם אתם יכולים לעמוד בזה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אגב, בימי מליאה תוכל עוד מעט לקבל את זה על הצג שלך במליאה.
ארבל אסטרחן
יש לך גם תא בסיעה.
היו"ר רשף חן
מה אתם מציעים?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם אתה בכנסת, אין בעיה; אפשר לעשות פיזור לסיעות, טלפונים וכו'. הבעיה היא בכתובת החיצונית שלך.
ארבל אסטרחן
אם זה בימי עבודת הכנסת, אולי זה לא צריך להיות כתוב?
היו"ר רשף חן
הדברים צריכים להיות כתובים.

אני מציע שבימים שבהם הכנסת מתכנסת, לתת למזכירות את הבחירה לגבי מסמכים. אפשר לנסח זאת "מסמכים יונחו על שולחנו של חבר הכנסת או בתאו במליאה"- -
ארבל אסטרחן
אם מוסיפים נושא לסדר היום, האם זה מספיק שמניחים את זה על השולחן?
היו"ר רשף חן
את יכולה בכל אחד מאלה – במליאה, בתא שלי.
ארבל אסטרחן
ואני לא שואלת אותך?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
שינוי סדר היום מונח על השולחן שלך במליאה, ובזה נגמר העניין. החזקה היא שאתה במליאה.
היו"ר רשף חן
ודברים שהם לא שינוי סדר היום?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לכאורה, אתה יכול להגיד שכל דבר שמונח על שולחן הכנסת בזמן שהכנסת עדיין יושבת – חזקה שקיבלת את זה. זאת חזקה מרחיקת לכת.
היו"ר רשף חן
סדר היום – תפקידי לבדוק אותו כל הזמן.
ארבל אסטרחן
אז כנ"ל סדר היום של ועדות.
היו"ר רשף חן
מה אתם רוצים שיהיה? אתם המזכירות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם אתה שואל אותי, הדבר המרכזי מבחינתי, וכך גם אני קורא את הסעיף הזה, זה מה שכתוב פה - המען, מספר הפקסימיליה – לזה צריך להוסיף גם את הדואר האלקטרוני.
היו"ר רשף חן
זה כשהמליאה לא מתכנסת. מה קורה כשהמליאה מתכנסת? איך אתה יוצא ידי חובתך בלהודיע לי? אני חושב שחומר כתוב צריך להיות מונח במליאה או בתא שבמליאה. זאת הדרך היחידה. לא לחדרים. חברי הכנסת צריכים לעבור שם פעם בכמה זמן ולקחת את החומר.

הודעות דחופות בעל-פה לטלפון ו/או דואר אלקטרוני, אשר יימסרו על-ידי חבר הכנסת.

(2) בימים שבהם הכנסת אינה מתכנסת
(1) מסמכים יימסרו במען שימסור חבר הכנסת.
(2) הודעות דחופות בטלפון או בפקס שימסור חבר הכנסת.
ארבל אסטרחן
אם יש חומר שאני מכינה לישיבה לעוד שבועיים – חמישה עמודים – אני לא אשלח לך אותם בפקס? זה לא דחוף. אני לא מבינה למה צריך לעשות את ההבחנה הזאת?
היו"ר רשף חן
אני לא רוצה מצב שוועדת הכנסת צריכה להתכנס בעוד יומיים, שלחו את זה בדואר רשום מפה אליי הביתה- -
ארבל אסטרחן
אם זה משהו עוד יומיים, לא ישלחו אותו בדואר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
תראה את סעיף 20 המקורי בתקנון: "כל חבר כנסת חייב להודיע ליושב-ראש הכנסת את המען לפיו יישלחו לו הזמנות, הודעות...".
היו"ר רשף חן
אז נשאיר את הסעיף הקיים: "...מען לפיו יישלחו הזמנות.. את המען, את מספר הפקסימיליה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, שאליהם ניתן יהיה לשלוח לו מסמכים מאת הכנסת למסירת הודעות אליו".

האם ברגע ששלחת בדואר אלקטרוני, יצאת ידי חובתך?
ארבל אסטרחן
פקס בטוח יש לך, כי הכנסת נותנת לך פקס הביתה.
היו"ר רשף חן
לא, הוא רשאי לקחת פקס.
ארבל אסטרחן
לא, הכנסת נותנת לך את זה, אז אתה לא יכול להגיד 'אין לי פקס בבית', כי נתנו לך. אבל אתה יכול לומר 'אין לי כתובת דואר אלקטרוני בבית'.
היו"ר רשף חן
אני בעד דואר אלקטרוני. לכולם יש דואר אלקטרוני, וחוץ מזה – שיתרגלו. מי שאין לו – שיעשה.
נמשיך לנסח את הסעיף
"ואת מספרי הטלפונים שלו". נוסיף "ושל עוזריו"?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אתה תגיד.
היו"ר רשף חן
(3) צריך לומר כך: "בימים שבהם המליאה אינה מתכנסת משלוח מסמכים ומתן הודעה בטלפון כאמור ייראו כהודעה מספיקה, ובלבד שנשלחו במועד" – אני רוצה לומר שהמועד צריך להיות עוד רלוונטי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ב-43 יש לך את העניין של המען ומספר הפקסימיליה.
היו"ר רשף חן
בסדר. אז הסעיף כאן נשאר כפי שהיה: "משלוח מסמכים או מתן הודעות בטלפון, כאמור, ייראו כהודעה מספיקה, ואולם בימים בהם מתכנסת המליאה, תיחשב הנחת הודעה על שולחן הכנסת כהודעה מספיקה".
ארבל אסטרחן
אז אקרא את כל הסעיף, כדי לוודא שרשמתי נכון;

"עם היבחרו יודיע חבר הכנסת למזכיר הכנסת את המען ואת מספר הפקסימיליה ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, שאליהם ניתן לשלוח מסמכים מאת הכנסת, ואת מספרי הטלפונים שלו למסירת הודעות אליו, ועל כל שינוי בהם; משלוח מסמכים או מתן הודעות בטלפון, כאמור, ייראו כהודעה מספיקה, ואולם בימים בהם המליאה מתכנסת, תיחשב הנחת הודעה על שולחן הכנסת כהודעה מספיקה".
היו"ר רשף חן
נכון.

נמשיך לסעיף 44. אתם לא חושבים שצריך להבהיר פה, שזה למעט נסיעות שהן מטעם הכנסת?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לא, זה בסדר.
ארבל אסטרחן
סעיף 45 קיים.
היו"ר רשף חן
תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 14:10.

קוד המקור של הנתונים