פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/76704
הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
24.12.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7670
ירושלים, י"ט בטבת, תשס"ד
13 בינואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני

פרוטוקול מס' 8

מישיבת הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
יום רביעי, כ"ט בכסלו תשס"ד, 24.12.2003, שעה 17:00
סדר היום
הצעת תקציב הכנסת לשנת 2004
נכחו
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
חברי הוועדה
רוני בר-און – היו"ר
יולי אדלשטיין
חיים אורון
יצחק הרצוג
מיכאל נודלמן
יאיר פרץ
מוזמנים
חה"כ ישראל אייכלר
חה"כ אברהם בורג - מ"מ חה"כ דני יתום
חה"כ רוני בריזון - מ"מ חה"כ אהוד רצאבי
חה"כ ענבל גבריאלי
חה"כ ניסן סלומינסקי - מ"מ חה"כ שאול יהלום
חה"כ גדעון סער - מ"מ חה"כ דניאל בנלולו
חה"כ אברהם בייגה שוחט
אבי לוי – חשב הכנסת
מזכיר הכנסת
אריה האן
סגן מזכיר הכנסת
דוד לב
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
טלי רם

הצעת תקציב הכנסת לשנת 2004
היו"ר רוני בר-און
חברים, אנחנו הצבענו לפני 40 דקות בנושא תקציב הכנסת – גם על הסתייגויות, גם על תקציב הכנסת. ביקשו ממני, בהתאם להוראות סעיף 110 לתקנון הכנסת – יושב-ראש הקואליציה וחבר הכנסת אברהם בורג שמחליף פה את דני יתום, שהם מייצגים רוב בוועדה – לדון מחדש בהחלטה שהתקבלה בוועדה וטרם הונחה על שולחן הכנסת.

כרגע עולה לדיון הנושא של הבקשה שלנו לקיים רוויזיה בהחלטות שהיו פה לפני 40 דקות. אני כבר מודיע שאם תתקבל הבקשה לרוויזיה, אני אבקש לחזור בי מההסתייגויות שאני הצעתי. אני מצפה שאחרי דברי ההסבר שיושמעו פה – ייפלו על אוזניים קשובות – וגם חברים אחרים יחזרו בהם מההסתייגויות. נקיים הצבעה על התקציב as is, או עם הסתייגויות שאנשים יעמדו עליהם.

אני מבקש כרגע להצביע לשאלת הרוויזיה – ומצביעים חברי הוועדה.
חיים אורון
בלי לדעת על מה?
היו"ר רוני בר-און
קודם אנחנו רוצים לפתוח את הדיון לרוויזיה. מצביעים: רוני בר-און, יולי אדלשטיין, אברהם בורג במקום דני יתום, יאיר פרץ, ניסן סלומינסקי במקום שאול יהלום, גדעון סער במקום דניאל בנלולו, יצחק הרצוג, מיכאל נודלמן, חיים אורון, רוני בריזון במקום אהוד רצאבי. יש לנו פה הרכב מלא של הוועדה.
ישראל אייכלר
סליחה, אני מצביע.
היו"ר רוני בר-און
אתה לא מצביע במקום אף אחד. במקום מי אתה מצביע?
ישראל אייכלר
כבר קבעת שלא, אז מה אתה שואל? אני מודיע לך שאני מצביע במקום מאיר פרוש.
היו"ר רוני בר-און
מאיר פרוש לא חבר בוועדה, לכן אתה לא מצביע. זו לא ועדת הכנסת, זו ועדה משותפת.

מי בעד קיום הרוויזיה, ירים את ידו.

ה צ ב ע ה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה לקיום רוויזיה על החלטת הוועדה המשותפת כנסת-כספים נתקבלה.
היו"ר רוני בר-און
אני קובע, פה אחד, שאנחנו מקיימים רוויזיה. חבר הכנסת אברהם בורג, יושב-ראש הכנסת לשעבר, נא להציג את עקרונות הדיון כפי שיתקיימו עכשיו בעקבות ההחלטה על הרוויזיה.
ישראל אייכלר
אני רק רוצה להודיע שהתבקשתי על-ידי חבר הכנסת פרוש למלא את מקומו בוועדת הכנסת, אז אם אין צורך – תודה רבה.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו מודים לך. זו ועדת התקציב.
ניסן סלומינסקי
אני באמצע ישיבה עם אביגדור יצחקי ועם אורי יוגב – הם אצלי בחדר.
היו"ר רוני בר-און
יש לך הודעה בשבילנו?
ניסן סלומינסקי
אני מוותר על ההסתייגויות שלי ואני סומך על היושב-ראש שיידע לדאוג לעניינים.
היו"ר רוני בר-און
תודה רבה. אנחנו מעריכים את זה מאוד ומודים לך, ותזכה למצוות.

אני הודעתי – לפני ההצבעה על קיום הרוויזיה – שאני מסיר את ההסתייגויות שלי ואני לא עומד עליהן יותר.

הודעה לחבר הכנסת אדלשטיין.
יולי אדלשטיין
כנ"ל.
אברהם בורג
רבותי, בכל זאת יש לזה חשיבות. אני לא הייתי בהצבעה. הוגש תקציב על-ידי יושב-ראש הכנסת – בלי להיכנס כרגע לפרטיו.

מסתבר בדיעבד, שיש פער של כ- 350,000 שקל בין תקציב יושב-ראש הכנסת והתקציב שהוא מציע, לבין הצרכים והדרישות והבקשות של העובדים.
היו"ר רוני בר-און
לא, פחות מזה. פחות מ- 200,000. זה גם היה העניין עם העיתונים.
אברהם בורג
זה לא חשוב, זה שולי שבשוליים. ויכוח כזה מתנהל תמיד בין יושב-ראש הכנסת לבין מערכת העובדים של הכנסת, כי יושב-ראש הכנסת הוא גם ראש המערכת הפוליטית וגם ראש המערכת המנהלית.

הלכו כנראה אנשים מקרב העובדים, בצר להם, ופנו לחברי כנסת שיסיגו הסתייגות – שהוסגה כאן בוועדה – ומן הסתם לא היתה מליאה מלאה של הוועדה, ועבר הדבר כפי שעבר.
היו"ר רוני בר-און
היתה מליאה. ההצבעה התקבלה כמעט פה אחד, רק אני התנגדתי להסתייגות הזאת.
אברהם בורג
לו ידעתי, הייתי טוען לחברי הוועדה את הדבר הבא - אני כבר שמעתי את הדברים פה במסדרון.

אסור בשום פנים ואופן ליצור מצב שעובדי הבית אומרים: ניצחנו את יושב-ראש הכנסת בזירה הפוליטית. אסור, כי מהיום הזה ואילך אין יושב-ראש כנסת לכנסת.

לכן, אני חושב שצריך להצביע על רוויזיה לחזור לתקציב, ולפנות ליושב-ראש.
היו"ר רוני בר-און
הצבענו.
אברהם בורג
לא. הצבעת האם לקיים רוויזיה. עכשיו אתה צריך להצביע על התקציב, לדעתי.
היו"ר רוני בר-און
עכשיו אין לנו הסתייגויות יותר. אני מצביע על התקציב as is.
אברהם בורג
ולפנות ליושב-ראש, שהוא יבוא בדברים עם הוועד - יגיעו לעמק השווה.
היו"ר רוני בר-און
אני לא פונה ליושב-ראש משום שהיושב-ראש אמר שהוא דיבר.

אני רוצה לציין מה היה פה בבוקר. ההסתייגויות בעניין ועד העובדים- כפי שעלו על-ידי חבר הכנסת ניסן סלומינסקי – הועלו אחרי שהדיון בהסתייגויות תם. ההסתייגויות התקיימו בבוקר, והיושב-ראש – במענה לדברי חבר הכנסת פינס-פז, שדיבר על העניין הזה – אמר: היינו חייבים לקצץ, אני דיברתי עם העובדים וקיבלתי את הסכמתם.

לכן, אני – רק מכיוון שנתתי לאנשים לדבר, למרות שהדיון תם - גרמתי את הנזק. בפעם הבאה אני לא צריך להיות נוח עם האנשים. מדובר על מי שלא היה בבוקר, כשהדיון זומן – תמיד יש אחד שאף פעם לא מקבל את הזימונים.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
אומר כמה מילים בשובה ונחת, למרות שהדבר הוא בהחלט מסעיר. המצב שקרה פה הוא מסעיר. אני צריך לעמוד בפני הציבור כולו על מנת גם להסביר מדוע תקציב הכנסת הוא במספרים כאלה או אחרים, ומהם אותם דברים שאנחנו מתעלמים מהמצב שכל המדינה נמצאת בו.

יש בסעיף התקציבי שמתייחס לעובדי הכנסת גם משום נושא שהוא תקציבי גרידא, וגם איזשהו נושא ערכי – נושא של מסר לציבור.

באתי ואמרתי לחברי הוועד, שבדרך כלל יש להם זכות מוקנית בהשתלמות - שהיא השתלמות חשובה ביותר, אשר כל-כולה היא למעשה מסע שבו הם מתגבשים, כי ההשתלמות שם היא איך לגבש את החברים. זה אותו כיף שנתי של שלושה-ארבעה ימים. אמרתי: השנה לא נוכל לאפשר את התקציב הזה - גם אם הוא יהיה בידינו - מטעם של מראית-עין ומטעם שאנחנו צריכים להראות לציבור שגם אנחנו מקצצים.

האם אתם רוצים שאני אקצץ בתנאי השכר של העובדים? האם אתם רוצים שאני אפטר? קבלו את הגזירות הקיבוציות על מנת למנוע ירידה למשפחותיכם ולרמת החיים שאתם חיים בה- למרות שאנחנו יודעים שהם כבר נתנו את חלקם, כמו כל עובדי המדינה.

הדבר, לאחר שכנוע רב, התקבל על דעת העובדים. היכולת של חברי כנסת לבוא ולשמוע מעובדי הבית איזשהו דבר שיכול בוועדת הכנסת לשנות את אותה מערכת שבה יושב-ראש הכנסת משמש כגורם מינהלי עקב תפקידו, הוא דבר שלא יישמע במחוזותינו. כבר אני אומר לכם: אתם יודעים מה, זה כבר דבר שעובר כל גבול. זאת אומרת שכל עובד פה – יש לו ערכאת ערעור.

נקודה שנייה. חבר הכנסת בר-און, אני מודה לך על זה שהסרת את ההסתייגות שלך. אנחנו ישבנו – חבר הכנסת בר-און, עזרתו היתה רבה להפליא – אתם לא יודעים כמה כסף הוא הוריד עוד מתקציב שאני הייתי בנטייה לאשר אותו. מצאתי באמת היגיון אדיר בדבריו, והחובה שלי ללכת לקראת זה.

אבל, אנחנו צריכים לגבש מערכת שתוכל לעמוד במטלות שהכנסת הטילה עליה. אני צריך להקים את היחידה במשמר הכנסת – זה לא דבר שהוא אקסטרה. כל אחד שצריך לשמור עליו – אני אחסוך כסף לצורך זה. אני מאוד מודה לכם.
היו"ר רוני בר-און
הורדתי, ואני אסביר למה העליתי את זה ועכשיו אני מבין את טעותי. מכיוון שנושא אבטחת האישים בכנסת הוא נושא נזיל – היום מאבטחים חמישה, מחרתיים יכולים לאבטח 12, בעוד שבועיים אם יהיה שלום לא יאבטחו אף אחד - באתי ואמרתי: אני מבקש להצמיד למה שקרה בשנה שעברה, בתיקונים המחויבים – עליית מספר חברי הכנסת מ-81 ל-94, נוכח קיטון הממשלה. אם זה פוגע בעיקרון אחרי שהתקציב נטחן עד דק, כולל בעבודה אתי – אני מסיר את ההסתייגות. חשבתי שאפשר יהיה להביא מהרזרבה, אני מוריד את ההסתייגות.
יולי אדלשטיין
ברשותכם – גם לגבי היום וגם לעתיד לבוא. קיבלתי על עצמי, כבקשת יושב-ראש ועדת הכנסת בזמנו, להיות חבר בוועדה הזאת. אני חושב שאני באופן אישי בדרך כלל בוועדות מסוג זה, מייצג מה שנקרא את שביל הזהב. אני לא הנודניק שיישב אתכם עכשיו ויוציא לכם את ה"קישקעס", אבל אני גם לא מרים יד אוטומטית, אני רוצה להבין על מה אני מצביע.

לכן להבא, התקציב – אני מאוד מעריך את העבודה של יושב-ראש הכנסת, בסיוע כפי שציינת גם בבוקר, של חבר הכנסת בר-און - - -
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
צריך לבוא הרבה לפני הזמן.
יולי אדלשטיין
אילו היינו יושבים על התקציב, שואלים את אריה כמה שאלות – הייתי שואל אותך ואת רוני באופן ידידותי – הרי ההסתייגויות שלי בכלל לא נגעו אפילו לקטע של העובדים, אלא לדברים שלא נראו לי הגיוניים: עיתונים, דברים מסוג זה.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
מקבל את ההערה באהבה, וכך יהיה בשנה הבאה.
יולי אדלשטיין
לכן - מבלי לפגוע בכל מה שהיושב-ראש אמר עד עכשיו, ואני קיבלתי את ההבהרה שלו במלוא ההבנה – אני חושב שלהבא, אם אנחנו רוצים להיות חברים בוועדה - - -
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
מאה אחוז, אני מקבל את ההערה. אנחנו דורשים זאת מהממשלה, לא יכול להיות שלא ננהג כך.

אבי לוי – לצערנו, קרה אסון במשפחתו, ובאותו שבוע שבו אנחנו היינו צריכים לדון בכל העניינים, הוא ישב שבעה.
היו"ר רוני בר-און
אלה גם השבועיים האופרטיביים שוועדת הכנסת עסקה בענייני חסינות ולא בענייני עבודת הכנסת. זה כבר היה קבוע לי לפני שבועיים.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני מודיע לך - היה מתוכנן לפני שלושה שבועות להביא זאת.
היו"ר רוני בר-און
מי בעד אישור תקציב הכנסת, כפי שהוגש לוועדה, ירים את ידו.

ה צ ב ע ה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
תקציב הכנסת, כפי שהוגש לוועדה, נתקבל.
היו"ר רוני בר-און
אני קובע אפוא, פה אחד, שתקציב הכנסת כפי שהוגש לנו, אושר. אני מברך את העושים במלאכה, ותודה גם לאברום על היוזמה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 17:30.

קוד המקור של הנתונים