ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 25/02/2004

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 - העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי הקשר עם הציבור ואבטחת ח"כים

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/82504
הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
25.2.2004

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/8250
ירושלים, כ"ד בניסן, תשס"ד
15 באפריל, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 7
מישיבת הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
יום רביעי, ג' באדר התשס"ד (25 בפברואר 2004), שעה 15:00
סדר היום
1. שימוש בעודפי תקציב 2003 בשנת 2004.
2. העברת סכום הרשאה להתחייב.
נכחו
חברי הוועדה: רוני בראון – היו"ר
יולי אדלשטיין
חיים אורון
מוזמנים
מזכיר הכנסת אריה האן
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבי לוי - חשב הכנסת
נדב כספי - חשבות הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
תמר פוליבוי


1. שימוש בעודפי תקציב 2003 בשנת 2004
2. העברת סכום הרשאה להתחייב
היו"ר רוני בר-און
אני פותח את הישיבה. אבי לוי הסביר לי שהתקציב המוצע שמופיע בתקציב 2004 הוא תקציב שקוצץ פעם ראשונה אחרי שיחת הכנה שלי עם יושב-ראש הכנסת, עם המזכיר ועם חשב הכנסת בלשכה. שם חתכתי מה שיכולתי לחתוך בבשר החי, ומה שאתם רואים זה תקציב מוצע. מה שאתם רואים כתקציב מאושר ל-2004 זה אותו דבר, כי אנחנו עשינו פה מה שעשינו בתקציב וקיצצנו פה וקיצצנו שם, ואז קרה מה שקרה ואנחנו בסוף היום קיבלנו החלטה שבכל אופן אנחנו מאשרים את התקציב המוצע. לכן משתי ההשוואות האלה לא ניבנה, אבל בואו נראה ממה כן.

מה קורה לגבי מרכיב שכר חברי הכנסת?
אבי לוי
כאן אין עודפים.
היו"ר רוני בר-און
למה אין עודפים?
אבי לוי
לא ביקשנו עודפים.
היו"ר רוני בר-און
זה חוזר לאוצר?
אבי לוי
יש כ-23 מיליון שקל, שככל הנראה יחזרו לאוצר.
היו"ר רוני בר-און
מזה שכר חברי הכנסת כמיליון וחצי. מה לגבי תנאי חברי הכנסת?
אבי לוי
בתוכנית הזאת נעבור לקשר לציבור חברי כנסת. שם אנחנו מבקשים מיליון ו-650,000 שקל. במקום שמדובר בהתחייבות, במקרה זה לפי החלטת ועדת הכנסת, חבר כנסת רשאי להעביר יתרות תקציב משנה לשנה - -
היו"ר רוני בר-און
זה מכסה את הסכום הזה?
אבי לוי
כן. בצד כתבתי "התחייבות", כלומר אלה אותן התחייבויות שאמרתי שהן בסדר גודל של 40 מיליון שקל.

רכב לחברי הכנסת - 430 אלף שקל. אלה תשלומים של סוף שנת 2003 שלא בוצעו. כמובן לא משלמים מראש, אלא בדיעבד.

אבטחה ומיגון – כאן יש לנו סדר גודל של כשני מיליון ו-100,000 שקל התחייבות, כפי שאתם רואים מיתרת ההתחייבויות. מכיוון שאנחנו צופים, לפי קצב ההוצאה, שיידרשו לנו עוד כ-400,000, הכנסנו שני מיליון שקל וחצי.

אחרי "שירותים מקצועיים", בתקנה של ה-מ.מ.מ מדובר על מיליון ו-600,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
איך אתם ביצעתם חישוב עלות ממוצעת למשרה לפי 10,000 ₪ למשרה, כשהממוצע הנכון הוא 14,000 ₪ למשרה?
אבי לוי
זה נובע מזה שנלקח ממוצע כללי ולא הממוצע של היחידה.
היו"ר רוני בר-און
אני מבין שלקחתם את הממוצע של כלל המשתכרים בכנסת ולא הלכתם למחלקה הזאת, שהיא מחלקה משודרגת מבחינת כוח-האדם.
אבי לוי
נכון, העברנו אותם לתקצוב בנפרד.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו ב"שירותים מקצועיים" – אינטרנט ודואר אלקטרוני, 300,000 שקל.
אבי לוי
זאת יתרת התחייבויות. בשורה האחרונה מדובר על שידורים ישירים מהכנסת. לכאן מתייחסת הערה מספר 2 בטקסט הכתוב.
היו"ר רוני בר-און
מתי התנהלו הדיונים על הצעת החוק כשדיברנו על 12 עד 15 מיליון שקל? לפי דעתי, לפני התקציב. אז למה אתה כותב שהתקציב נערך לפי 12 מיליון שקל לשנה, ופתאום נודע לך בדיוני ועדת הכנסת שהתקציב בין 12 ל-15 מיליון שקל ולכן אתה מתקן?
אבי לוי
לא נכחתי בדיונים של ועדת הכנסת על החוק, אבל תמיד בראשי היה מה שניתן ממש בפעם הראשונה - -
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
המספר 12 מיליון שקל ריחף באוויר.
היו"ר רוני בר-און
אז למה אתה מוכרח כבר היום לקבל את זה?
אבי לוי
אם אנחנו עושים התקשרות ועולים לאוויר בשני במאי, מדובר בשמונה חודשים לפי החלק היחסי של 15 מיליון.
היו"ר רוני בר-און
אתה כבר רוצה לקחת את זה לפי האמצע בין 12 ל-15 מיליון שקל?
אבי לוי
זה לא בדיוק אמצע.
היו"ר רוני בר-און
האמצע בין 12 ל-15 מיליון שקל הוא בדיוק מיליון וחצי שקל. זה גם מה שאתה כותב בהערה מספר שתיים.
אבי לוי
נכון לעכשיו, קודם כל לערוץ הראשון - -
היו"ר רוני בר-און
אני אפסיק לקבל את המכתבים המעליבים האלה, שבהם נכתב שאתם לא משלמים להם כסף?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אנחנו נקיים דיון עם סמנכ"ל הכספים שלהם.
קריאה
יש זכיין?
היו"ר רוני בר-און
הם רוצים להכריז על זכיין ביום שני, ולכן אנחנו מתנהלים ב"נוהל קרב חפוז". האם לא כדאי שנגרום לך לפחות בתקציב ללכת לפי ה-12 מיליון, ואם לא תעמוד בזה אחר כך תבוא עם התוספת? אני מבין שאתה מלכתחילה רוצה את הסכום הזה.
אבי לוי
זה מה שפורסם ונאמר למציעים השונים.
היו"ר רוני בר-און
"בין 12 ל-15 מיליון ₪ לשנה" עדיין יכול להיות 12 מיליון שקל. גם אתה בתקציב של 2003, לא רק שעמדת ביעדי התקציב, אלא עוד החזרת כסף הביתה.
אבי לוי
אבל כאן פנו למציעים ואמרו להם שהתקציב הוא 15 מיליון לשנה כולל מע"מ.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
התחרות היא לא על הכסף, אלא אומרת "את זה אתם מקבלים - מה אתם תתנו לנו?".
היו"ר רוני בר-און
אז כבר נתתם 15 מיליון שקל? באתם הנה ואמרתם שהסכום יהיה בין 12 ל-15, וישר בחוץ "נהייתם עשירים"? בפעם הבאה ניקח את הקו התחתון כקו עליון.
חיים אורון
אני לא הייתי בדיונים האלה. האם הייתם מודעים לכך שזאת הכפלת התקציב משנה שעברה?
היו"ר רוני בר-און
זה לא.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבל אתה מקבל שש יממות לעומת השידורים האלה.
היו"ר רוני בר-און
אתה מקבל יותר. אם הם ימלאו את הסחורה, כמו שאני מצפה שימלאו, מבחינה כלכלית זאת עסקה טובה. בהערה מס' 2 אתה מדבר על תוספת של 1.6 מיליון שקל, ואתה מפרט שמיליון וחצי שקל הולך למימון השידורים. מה זה ה-100,000 שקל?
אבי לוי
יש לנו יועצים בתחום הזה שמסייעים לנו בתהליך ההקמה.
היו"ר רוני בר-און
מי הם היועצים?
אבי לוי
מדובר על "מאסטרפלאן".
היו"ר רוני בר-און
זה שם יפה, אבל מה השמות מאחורי "מאסטרפלאן"?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
צבי פרידמן (שישקו) (קשר בראל).
אבי לוי
יש להם גם יועצים, למשל להקמת האולפן.
היו"ר רוני בר-און
איך הם נבחרו? במכרז?
אבי לוי
בהליך מעין מכרזי. זה נקרא הליך של בדיקת הצעות הבאות בחשבון, תקנה 5.
היו"ר רוני בר-און
כמה הצעות היו?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
פנינו לארבעה, באו שניים, ואחד ירד לחלוטין כלומר נשארנו עם אחד.
היו"ר רוני בר-און
זאת אומרת שבפרזנטציה היה רק אחד, ותהליך הבחירה היה אחד מאחד. דין פרוטה כדין מאה, אבל שמעתם את השאלות. אני מבין ששילמתם להם כבר ושההתחייבות הזאת כבר קיימת.
אבי לוי
היא לא שולמה כולה.
היו"ר רוני בר-און
האם לא היה מישהו שמוכן לייעץ בדבר כזה יוקרתי לכנסת ללא תשלום?
אבי לוי
אני חושב שהכנסת לא נוהגת לקבל כך.
היו"ר רוני בר-און
איך התשלום? לפי שעות?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היו שני תהליכים לבחירת יועצים. אחד – לצורך הקמת מרכז מבקרים, והשני – לצורך שידורי הכנסת. עם מרכז מבקרים יצאנו עם מועמד אחד, אבל לשידורי הטלוויזיה היו חמישה או שישה שראיינו אותם.
היו"ר רוני בר-און
וגם שם היה FIXED PRICE?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
שם אמרנו שזה יחול לפי מחירי שעה - -
היו"ר רוני בר-און
היתה הצעה שהיא נמוכה ב-50% מההצעה של שישקו ובראל?
אבי לוי
נמוכה ב-50%? לא.
חיים אורון
זה סוג השאלות שיודעים עליהן בדרך כלל את התשובה מראש.
היו"ר רוני בר-און
דווקא לא. ובזה תפקידם של היועצים הסתיים?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הם מלווים אותנו.
היו"ר רוני בר-און
זאת אומרת שזה יעלה יותר מ-100,000 שקל.
אבי לוי
זאת תוספת ל-100,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
כמה תקציב היועצים – לא המפעיל?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הייעוץ לערוץ הכנסת 300,000 שקל לכל הפרויקט, כולל ליווי המכרז והבחירה.
היו"ר רוני בר-און
איזה מכרז? גם של המפעיל הקבוע או רק של המפעיל הזמני?
אבי לוי
של המפעיל הזמני.
היו"ר רוני בר-און
כמה זמן הם מחויבים? מה עלות שעה שלהם?
מזכיר הכנסת אריה האן
30 חודש, לא?
אבי לוי
לא, זה המפעיל הזמני. היועץ אמור להיות עד שזה עולה לאוויר וזה רץ ומתייצב.
היו"ר רוני בר-און
למה אתה צריך יועץ אחרי שבחרת מפעיל? בא מפעיל – ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ אחד, JCS – כולם "פצצות". בחרת כבר, הוא הציג פרזנטציה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הייעוץ הוא יותר מהרמה הטכנית. הייעוץ הוא גם בתחום השיווקי, קירוב הציבור לכנסת. הפרמטרים הם שונים, הם לא רק טכניים.
היו"ר רוני בר-און
אז למי הוא מייעץ? לך הוא מייעץ או שהוא מייעץ ל-JCS?
אבי לוי
הוא מייעץ לכנסת. יושבים עם כל המציעים השונים, בודקים את התקציב שהם מציעים ורואים מה הם נותנים.
היו"ר רוני בר-און
כמה העוגה פה של היועץ? 350,000 או חצי מיליון שקל?
אבי לוי
הסך הכל של היועץ 400,000 שקל – 300,000 שקל במקור ועוד 100,000 שקל פה.
היו"ר רוני בר-און
לכמה זמן? אתה יכול "לחתוך" את זה בפחות? האם תבזבז את הכסף וכשייגמר הכסף תגיד לו "תודה, אני יודע, אני לא צריך יועצים", או שבעוד חודש תגיד לו "תודה, הבנתי, אני הולך ברגל ואני לא מבזבז את ה-100,000 שקל האחרונים".
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אנחנו נעביר לך חומר מסודר לפי תקציב ולפי משימות.
היו"ר רוני בר-און
אלה דברים שאנחנו לא יודעים. הכל מחדשים לנו, ואנחנו יודעים רק בגלל שאנחנו "יושבים" על הקופה הרושמת. אנחנו רוצים לדעת מה עושים בכסף.
חיים אורון
מה זה נציבות הדורות הבאים?
אבי לוי
כפי שאתם רואים, זה נותר מיתרת התחייבות של כ-208,000 שקל ואנחנו מבקשים את ה-200,000 שקל. זאת התחייבות משנה קודמת. זה מה שנקרא עודף מחויב.
היו"ר רוני בר-און
הם צרכו את הסחורה, רק עוד לא שילמו.
אבי לוי
הערה מס' 3, קרן הכנסת – התקצוב המקורי היה שלושה וחצי מיליון. לפי הסיכום שהיה ליושב ראש הכנסת עם השופט לינדנשטראוס לגבי נושא קרן הכנסת, ארבעה מיליון שקל יהיו לעמותות, מליון שקל לנזקקים ושני מיליון לקרן הסטודנטים, סך הכל שבעה מיליון שקל, דהיינו אנחנו צריכים להביא עוד שלושה מיליון שקל וחצי.
היו"ר רוני בר-און
כמה ניתן בשנה שעברה לעמותות?
אבי לוי
תסתכלו בסעיף שמסתיים ב-211.
היו"ר רוני בר-און
הוצאתם שישה מיליון ונתתם 2.8 מיליון שקל. למה אתם מבקשים עכשיו שבעה מיליון שקל? כדי שעוד פעם תתנו שלושה מיליון שקל?
אבי לוי
2.8 מיליון שקל ועוד מיליון וחצי שקל, כפי שמופיע שתי שורות מעל.
היו"ר רוני בר-און
אז למה הכפלתם את זה? מאיפה פתאום הרווחה נפלה עליכם?
אבי לוי
כפי שאמרתי קודם, היה דיון של יושב-ראש הכנסת עם יושב-ראש הוועדה, השופט לינדנשטראוס, וזה היה הסיכום.
היו"ר רוני בר-און
כמה נשאר לכם משנה שעברה?
אבי לוי
בקרן עצמה, כפי שאתה רואה, נשארה יתרת תקציב של שלושה מיליון ו-100,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
אז מאיפה נביא את העודף?
אבי לוי
מתוך העודף שישנו בתוכנית הזאת שנקראת קשרי חוץ, טקסים וקרנות.
היו"ר רוני בר-און
אין לך עודף, יש לך יתרת תקציב 3.3 מיליון שקל.
אבי לוי
בתקנה הזאת יש יתרה של 3.3 מיליון שקל.
היו"ר רוני בר-און
ממה אתה רוצה להביא את זה? מתקציב פעולות?
אבי לוי
החוק אומר שניתן להעביר מתוכנית לתוכנית, ובלבד שאתה לא מעביר יותר ממה שיש לך בתוכנית עצמה, לא בתקנה.
היו"ר רוני בר-און
אבל אתם אומרים שזאת צדקה. מה אני אגיד לך...
חיים אורון
הם אומרים "אנחנו רוצים מהסכום של 3,315,000 שקל להעביר 3,136,000 שקל".
היו"ר רוני בר-און
לא מתוך הסכום הזה, יותר ממה שנשאר בסעיף התקציבי. זאת כבר התחייבות שניתנה וזאת באמת CHARITY. באמרכלות אתה מבקש להעביר הרבה. באמרכלות נשארה לך "חבילה" יפה של כ-9.7 מיליון שקלים, אבל אתה רוצה להעביר כמעט 15 מיליון.
אבי לוי
יש עוד 4.9 מיליון שקל, שזאת יתרת התחייבויות.
היו"ר רוני בר-און
נשאר לך ריאלי בעצם רק חמישה מיליון שקל.
אבי לוי
5 ועוד 9.7 מיליון שקל.
היו"ר רוני בר-און
היו לך 38 מיליון שקל, הוצאת 23.5 מיליון שקל.
חיים אורון
יש עוד 5 מיליון שקל יתרת התחייבויות.
אבי לוי
זה מחויב, והסכום של 9.7 מיליון שקל זאת יתרה לא מחויבת.
היו"ר רוני בר-און
ואתה רוצה להעביר 14.5 שקל, אבל מאיפה אתה מביא את החמישה מיליון שקל?
אבי לוי
אם אני מחבר את ה-9.7 מיליון שקל פלוס 4.9 מיליון שקל - -
היו"ר רוני בר-און
עשית את זה כבר פעם אחת, אי אפשר לעשות את זה פעמיים. הוצאת בביצוע 23.5 מיליון שקל, יתרת ההתחייבויות שלך חמישה מיליון שקל, ביצוע פלוס התחייבויות 28.5 מיליון שקל, יתרת תקציב היא 9.7 מיליון שקל. אתה מבקש העברה של 14,685,000 שקל.
אבי לוי
זה בדיוק מה שיש לי, כי מה שיש לי זה שני סכומים: 4.9 מיליון שקל בסכום המחויב פלוס 9.7 מיליון שקל.
היו"ר רוני בר-און
למה אתה צריך את הכסף?
אבי לוי
הסכום של שבעה מיליון שקל, שזה הסכום הכי משמעותי, נועד לצורך רכישת ציוד.
היו"ר רוני בר-און
למה כתבת בהערה מס' 4 "מתוך 7.3 מיליון ₪"? מאיפה הבאת את הסכום הזה?
אבי לוי
זה הסכום שאנחנו מבקשים להעביר.
היו"ר רוני בר-און
לא, אתה מבקש להעביר 14,685,000 שקל, כך רשום.
אבי לוי
לא, אני מדבר עכשיו על ציוד משקי.
היו"ר רוני בר-און
אתה אומר ששבעה מיליון שקל מיועדים לרכישת ציוד אולפנים וצילום לערוץ הכנסת. האם זה לא כלול במחיר של הזכיינות?
אבי לוי
זה למעשה מחיר ההקמה. אגב, זה ציוד שישמש אותנו גם אחרי.
היו"ר רוני בר-און
אני מתאר לעצמי שאתה לא תחזיר אותו. כשתמחרנו בחוק שידורי ערוץ הכנסת, אמרנו שזה יהיה בין 12 ל-15 מיליון שקל - האם לא אמרנו שהם יבואו עם הציוד?
אבי לוי
הם באים עם ציוד שהם לוקחים אותו. יש ציוד שהם באים אתו ויש ציוד שאנחנו רוכשים. כל הציוד שהכנסת אמורה לרכוש זה ציוד שניתן להעבירו לשימוש הלאה.
היו"ר רוני בר-און
איזה ציוד זה? אתה לוקח את JCS, את ערוץ 2, כמו שבערוץ אחד אתה לא קנית ציוד ולא שאלטר אחד. שמתם להם חיבור לחשמל, והם הביאו את המצלמה, את החצובות, את המטריות, את הפרוג'קטורים. הדבר החדש זה שהם באים בלי מצלמות?
אבי לוי
כאן זה נעשה במתכונת שונה לחלוטין. כיוון שנאמר שלא ברור אם הזכיין ימשיך והוא מוגדר כגוף המשדר הזמני, אפשר שיבוא מישהו אחר במקומו, ואז אי אפשר להעלות על הדעת שהוא ירכוש ציוד לתקופה של 30 חודש.
היו"ר רוני בר-און
אתה אמרת לו לרכוש ציוד? והם באים רק בגלל שיש להם רק ארבע מצלמות באולפנים, או בגלל שיש להם 40 מצלמות ומתוכן יביאו ארבע מצלמות לכנסת?
אבי לוי
יש להם גם ציוד שלהם שהשתמשו בו, ניידות שידור למשל.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבל אולפן אתה מקים להם.
היו"ר רוני בר-און
קראתי כבר כמה עולה אולפן. אולפן עולה רק מיליון שקל, ולגבי אולפן אני מבין, אבל אתה אמרת לי שהתוכנית הכלכלית שלך היא להביא הנה ערוץ לכנסת, להביא צלמים, אורחים, שדרים, מצלמות, חצובות, פרוג'קטורים, כבלים וכו', וכל זה עולה בין 12 ל-15 מיליון שקל. עכשיו אתה אומר לי "רגע, בין 12 ל-15 מיליון שקל עולה כל מה ש"מאחורי הכלים", ועכשיו אני מבקש ממך עוד 50% על התקציב הזה כדי להביא גם כלים", אז מה עשינו?
אבי לוי
זאת הוצאה חד-פעמית.
היו"ר רוני בר-און
עכשיו יגיד לך חבר הכנסת אורון, שזה לא כמעט פי שניים ממה שעלה ערוץ אחד, אלא זה כמעט פי שלוש או פי ארבע ממה שעלה ערוץ אחד. גם אם זאת הוצאה חד-פעמית בשלוש שנים, עם הפחת ועם המודרניזציה, אם זה יהיה שווה לך אחר כך חצי מהכסף, עשית הרבה.
חיים אורון
זה אומר שגם בעתיד אתה תמשיך להחזיק פה אולפן.
היו"ר רוני בר-און
אני מקבל את עניין האולפן, כי אולפן זה קירות ובידוד, ואני מדבר על ציוד אולפן מבחינת חומרי השקטה, פרוז'קטורים באולפן. אני מדבר על המצלמות שאנחנו רואים בוועדות ובבמה. אני לא הבנתי מחוק שידורי הטלוויזיה שאנחנו קונים גם ציוד.
חיים אורון
אני לא הבנתי דבר, כי אני מודה שלא למדתי את החוק.
אבי לוי
זאת בכלל לא בנייה, זה רק ציוד.
היו"ר רוני בר-און
אבי, זאת מבחינתי אופרה שונה. כשאנחנו העברנו את חוק ערוץ הכנסת, כשאמרנו שזה יעלה בין 12 ל-15 מיליון, אמרנו דבר לא נכון.
חיים אורון
לא רק זה, לפי המודל הזה, יהיה פה ויכוח קבוע. נניח שברגע מסוים יגידו שצריך עוד מצלמה... כשלא ברור שהמפעיל בא עם הציוד שלו, זה סיפור שלא ייגמר אף פעם.
היו"ר רוני בר-און
זה כמו שמועצה אזורית לוקחת חברת הסעות וחברת ההסעות מבקשת מהמועצה שתביא את האוטובוסים. אחרי יומיים החברה יכולה לומר למועצה שיש לה קו ארוך מדי ולבקש עוד שני אוטובוסים ועוד ארבעה נהגים. זה בור בלי תחתית.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש ראש צוות היגוי. אני חושב שהוא צריך לבוא לפה. הוא צריך לתת את כל ההסברים לגבי מערך היחסים מול הזכיינים.
אבי לוי
הוכנה רשימה מדויקת מה הם צריכים לקנות בדיוק.
היו"ר רוני בר-און
אתה יורד אתי עכשיו לרזולוציה של רשימות, ורשימות כרגע לא מעניינות אותי. אותי מעניין הקונספט. אתה אמרת שזה יעלה לי 12 עד 15 מיליון שקל. הלכתי לישון בלילה, ולמחרת בבוקר מדובר בסכום של 22 מיליון. אם היית מבקש 10% יותר, הייתי אומר שישבו וכתבו את ההסכם ולא ראו או לא שמעו, אבל אתה מבקש 50% יותר על הסכום הגבוה, על השוליים הגבוהים של התקציב שביקשת.
אבי לוי
כמובן מחולק לאורך כל הציוד הזה.
היו"ר רוני בר-און
אתה מבקש כמעט שני שליש על השוליים הנמוכים.
חיים אורון
אין טעם שאנחנו נעסוק בזה, אבל אני מבין שזה היה הבסיס למכרז, שהחומה הסינית בין זה לזה תהיה ברורה, כי יש פה גוף ציבורי שכל הזמן יביא כסף לפרוג'קטור, למצלמה, לכיסא וכו', ומה תגיד, שלא משדרים? אלא אם כן יש הסכם מאוד ברור.
היו"ר רוני בר-און
אתה מבין שאתה גם נותן לו מילוט מההסכם, אם זה לא ימצא חן בעיניו והוא יפסיד כסף.
אבי לוי
יש הסכם מפורט שהוא צריך לתחזק את הציוד של הכנסת.
חיים אורון
הוא מתחזק את הציוד של הכנסת?
אבי לוי
כן.
היו"ר רוני בר-און
מאיפה בא המודל הזה?
אבי לוי
אגב, זה מודל שעובד למשל עם חברת OUTSOURCING שמתחזקת את נושא המחשבים בכנסת. אנחנו רוכשים את הציוד ומעמידים אותו לרשותם, והם הופכים להיות צד שלישי בחוזה שלנו מול המספק של הציוד והם הגורם המקצועי מול המתחזק.
היו"ר רוני בר-און
בדוגמה שאתה נותן לי מוטת השליטה שלו הרבה יותר קטנה ממוטת השליטה של הזכיין של הטלוויזיה בך. הוא לא אומר לך שהוא צריך עוד 40 מחשבים – למה? כי הוא רוצה לתת אותם גם לעוזרים הפרלמנטרים, גם למנהלי יחידות, גם לעיתונאים וגם למנקים, אלא אתה קובע מי מקבל. פה הוא יגיד לך שהוא לא יודע לתת מה שאתה רוצה.
אבי לוי
זה בדיוק מה שהוא צריך לומר עכשיו בשלב הזה – עם מה שאתה קונה לי, אני יודע לתת לך כך וכך, אלה התוכניות, המליאה, הוועדות.
היו"ר רוני בר-און
נקווה. אתה גם רואה את שיתוף הפעולה. היום הבוקר תיאמתי עם כולם ואף אחד לא בא, היו פה שניים שהלכו ועכשיו אני צריך לקבל החלטות בעשרות מיליוני שקלים. תעבור הלאה, אני לא מוכן לקבל החלטות כאלה, יש גבול. אני אעשה את הכל בישיבה הבאה, אבל הוא לא יידע להתקשר ביום שני עם הזכיין, אין לו הסכם ביום שני. יש גבול למה שאני מוכן לקחת על עצמי. זה כנראה לא מספיק חשוב פה לכולם, ואני לא מוכן לעמוד במבחן הזה.

מה זה סריקה אופטית ארכיון? הוספת 950,000 שקל, לא ביצעת בכלל, אז למה אתה מעביר?
אבי לוי
כי מתכוונים לבצע את זה השנה.
היו"ר רוני בר-און
ולא תקצבת ב-2004 סריקה אופטית?
אבי לוי
שום דבר.
היו"ר רוני בר-און
אז אתה ילד טוב ומגיע לך...

מיליון שקל לאיתור נדל"ן נספי השואה. תקצבת ולא לקחת, אתה מעביר, ולדעתי זה בסדר.

ציוד ביטחוני – תקצבת והוצאת חצי.
אבי לוי
נותרו התחייבויות כפי שאתה רואה – 550,000 שקל וציוד ביטחוני 779,000 שקל.

באחזקת מערכות מחשב היתה התחייבות גבוהה יותר. אנחנו מבקשים רק 6.3 מיליון שקל.
היו"ר רוני בר-און
לגבי הערה מס' 8, מה זה השתתפות בפרויקט המרכבה?
אבי לוי
הממשלה נערכה והתחילה פרויקט שנקרא "פרויקט המרכבה", שבו היא עושה למעשה מהפכה בכל הפעילות הפיננסית, המשקית וגם כל נושא התקשורת שלה לאזרח, שבמידה מסוימת – לא בדיוק כמו שלממשלה - זה נוגע לנו. מה שנוגע לנו זה מערכת משולבת של בנא"ם, מערכת הכספים ומערכת משאבי אנוש. נכון לעכשיו, לכל יחידה כזאת בכנסת יש מערכת ממוחשבת שלה. המרכבה זה פרויקט ממוחשב, שאמור לנהל את המערכות, כפי שאמרתי גם את המערכת הפיננסית שלנו ושל כל השירות הציבורי מול האוצר ושקשורה לאוצר. היום יש מערכת שנקראת בוחן, והמרכבה תחליפה, אבל החידוש הוא שהיא תהיה מקושרת למערכת משאבי אנוש של הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
אז למה לא תקצבת את זה ב-2004?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כי התלבטנו אם להיכנס לזה או לא.
אבי לוי
אנחנו לא ידענו, למעשה, באיזו מידה אנחנו אמורים – אם בכלל – להצטרף. היה דיון אצל יושב-ראש הכנסת עם ראשי האוצר. הם הציגו במצגת את הפרויקט, נכחו כל הגורמים.
היו"ר רוני בר-און
זה עולה 700,000 שקל בשנה?
אבי לוי
יכול מאוד להיות שזה יעלה הרבה פחות. אנחנו עוד לא עיבדנו איתם את כל הדברים.
היו"ר רוני בר-און
מה היו שני הטעמים הראשיים להצטרף ושני הטעמים הראשיים שלא להצטרף?
אבי לוי
אחד הטיעונים שאמר שאולי הכנסת לא צריכה להצטרף היה שמא המערכת הזאת פוגעת בעצמאות הכנסת. נכון לעכשיו, וגם ממה שהבנו לפחות, יש במערכת הזאת אפשרות להמשיך לשמור על המערכת העצמאית של הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
מה זה נותן לך? האם כך תעבוד יותר טוב ויותר מדויק?
אבי לוי
בוודאי, זה ייעל את המערכת. קודם כל, בנושא הפיננסי אין לנו ברירה, כי אנחנו קשורים לאוצר.
היו"ר רוני בר-און
תחסוך בשנה הבאה כסף? האם בשנת 2005 תוכל להגיד לי שהעפת חמישה פקידים כי שילמת עבור המרכבה?
אבי לוי
איך אומרים אנשי המקצוע בתחום המחשוב? עוד לא ראיתי שהמחשב חסך אנשים, אבל הוא ייעל עבודה.
היו"ר רוני בר-און
מישהו יכול להגיד לי מה זה נותן לנו? איך החיים שלנו ישתנו – לא שלי, שלך, של דוד לב, של אריה האן, של יושב-ראש הכנסת?
אבי לוי
המערכת הזאת תהיה מיועלת, כי ברגע שמוציאים הזמנה ממחלקת הבנא"ם לדוגמה, ישר זה ינגוס מהתקציב שנמצא אצלי, אני אראה את זה במחשב, לא יצטרכו ניירת, לא יצטרכו להריץ כל מיני אנשים ולבדוק האם חתמו או לא.
היו"ר רוני בר-און
אתה לא יודע לעשות את זה בעלות של פחות מ-700,000 שקל בשנה בלי להיות מחובר לזה?
מזכיר הכנסת אריה האן
זה לא 700,000 שקל לשנה.
אבי לוי
זה יכול מאוד להיות פחות.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה יהיה פחות.
אבי לוי
אנשי האוצר אמרו שהם אפילו תקצבו גם אותנו אצלם.
היו"ר רוני בר-און
החלטתם שאתם צריכים את ה"צעצוע" הזה, תקבלו את ה"צעצוע" הזה, רק שתדעו כמה הוא עולה.
אבי לוי
למשל בנושא הרכש המרכזי, האוצר עורך מכרזים מרכזיים בכל מיני נושאים. אתה רואה את זה במערכת הממוחשבת, אתה רק בוחר את המוצר וזוכה ואתה לא עושה הליך. היום אני עושה הליך בעצמי, אני מוציא מכרז, אני מפרסם ומריץ אנשים.
היו"ר רוני בר-און
אני הייתי בודק אם אתה לא מקבל מחירים יותר טובים. פה אני סומך עליך, שם אני לא סומך על מנהלי הבנא"ם. את השולחן הזה אתה קונה לבד יותר זול ממה שקונים אותו בבניין הרכש הממשלתי.
אבי לוי
אנחנו לא הולכים באופן עיוור על מכרז מרכזי, וזה היתרון של הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
אני לא יודע להתערב בזה יותר ממה שהתערבתי. אם שקלתם את כל הדברים האלה והחלטתם, תהיו בריאים.

מה לגבי תוספת מבנה? האם זה קשור לקצב התקדמות בנייה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה הכסף שמעבר לפרויקט.
אבי לוי
לגבי החלק היחסי שאנחנו משלמים כל שנה עבור החניון, אנחנו צריכים לשלם אחד חלקי 25 מעלות החניון.
היו"ר רוני בר-און
לא ידעת את זה כשהגשת את תקציב 2004?
אבי לוי
ידעתי, זו התחייבות. אני מעביר התחייבות מחויבת.
היו"ר רוני בר-און
למה לא תקצבת את זה ב-2004?
אבי לוי
כי היו לי עודפים שתכננתי לשלם ולא שילמתי.
חיים אורון
אבי, אני מבין שכל הנושא שאתם דנים בו הוא שימוש של עודפים שנוצרו ב-2003 ואופן השימוש בם.
אבי לוי
בגדול, יש 55.6 מיליון שקל, מתוכם כ-40 מיליון זה עודף מחויב, ועוד הסכומים הנוספים שקודם סקרנו, כמו: נושא ערוץ הכנסת, נדל"ן נספי השואה מיליון שקל.
חיים אורון
ה-39 מיליון שקל האלה הם במחויבים?
אבי לוי
קרוב ל-40 מיליון שקל מחויבים. כפי שאתה רואה, 42 מיליון שקל מחויבים, וביקשתי פחות מזה.
חיים אורון
ה-19 מיליון שקל זה בתוך ה-42 מיליון שקל, כשזה רק עניין טכני שהיו לך עודפים שם ואתה מעביר אותם עכשיו.
אבי לוי
בשיטת המרכבה עוברים לשיטת התקציב המצטבר, לא תקציב מזומן. אם נניח קיבלת אישור ל-400,000 שקל וניצלת רק 250,000 שקל, זה יעבור אוטומטית ואפילו לא יבקש את העודף. היום אני לא יכול לעשות את זה כי זה תקציב מזומן. מה שהוצאתי ב-2003 עד ה-31 בדצמבר זה מה שנרשם בספרים. אם נותר לי תשלום כלשהו, אני חייב לבוא לוועדה לפי החוק ולבקש את האישור, כפי שעושים באוצר.
חיים אורון
ה-19 מיליון שקל הם בעצם עודפים מחויבים.
אבי לוי
נכון.
היו"ר רוני בר-און
בוא נעבור הערה הערה. הערה מס' 1, מ.מ.מ – הם עשו חישוב עלות ממוצעת למשרה לפי כלל המשתכרים בכנסת, כאשר המ.מ.מ היא יחידה שהמחירים שם לשכר העסקה הם יותר גבוהים בגלל ההשכלה של האנשים. תרשום לפניך שזה אושר.

לגבי שידורים מהכנסת, הוא הציע לנו בתקציב בין 12 ל-15 מיליון שקל, והיום הוא מבקש מיליון שקל וחצי נוספים, כי בתקציב 2004 הוא תקצב את זה 12 מיליון שקל והוא רוצה להגיע לאמצע בין 12 ל-15 מיליון שקל, ועוד 100,000 שקל ייעוץ מיוחד להקמת הערוץ. גם את זה נאשר.
חיים אורון
אבל זה תקציב שנתי, אז בפועל השנה מה תוציא?
אבי לוי
אני אוציא עבור שמונה חודשים לפי 15 מיליון שקל לשנה שזה 10 מיליון שקל, כלומר שני שליש. אני אוציא גם את מה שאשלם לערוץ 33.
חיים אורון
אז כמה סך הכל תהיה ההוצאה על טלוויזיה השנה?
היו"ר רוני בר-און
היא תגיע בערך ל-15 מיליון שקל.
חיים אורון
מדובר בחמישה חודשים לפי שישה מיליון שקל בשנה.
היו"ר רוני בר-און
לא חמישה חודשים, שלושה חודשים. באפריל הם לא משדרים כי אנחנו לא פה.
חיים אורון
השאלה איך התחשיב איתם.
היו"ר רוני בר-און
למה אתה משלם להם עבור אפריל? על מה? על זה שהבניין סגור בפסח אתה צריך לשלם להם כסף?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
החשבון הוא שנתי.
מזכיר הכנסת אריה האן
אם יש ישיבה באמצע הפגרה?
היו"ר רוני בר-און
בפגרה לא תהיה ישיבה, בערב פסח לא תהיה ישיבה. אם תהיה ישיבה, אני מאשר לך לא לשדר.
חיים אורון
וזה קבע גם את גובה התקציב לשנה הבאה? כי בשנה הבאה ההסכם הוא לפי 15 מיליון שקל, היועצים ירדו והציוד נשאר. אבל תכניס לפה סעיף של תיקוני ציוד ותוספות, כך שאם זה ההסכם, זה מה שיהיה כל השנה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
נקבע איזשהו סכום קטן יותר.
חיים אורון
לא בטוח שזה מבנה נכון. צריך לראות אם אפשר לברוח ממנו. טוב, אתם עסקתם בזה.
היו"ר רוני בר-און
אז תעיר את ההערות שלך, זה הזמן. אתה רואה שעסקנו בזה, קיבלנו שמלה שלמה, עכשיו באים ואומרים שצריך להביא גם ז'קט וגם עוד זוג מכנסיים. נלבש שמלה עם ז'קט ועם מכנסיים, לא ראית? יש משהו שאתה רוצה להכפיף אותם אליו? אני בשמחה אשמע.
חיים אורון
לא.
היו"ר רוני בר-און
בעניין קרן הכנסת, אנחנו מאשרים את זה?
חיים אורון
אני מודה שאני לא בטוח שההתנפחות של הסעיף הזה היא בדיוק בראש שלי.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היה ויכוח עקרוני בזמנו.
היו"ר רוני בר-און
אני לא מדבר על הוויכוח העקרוני, אלא על העובדה שאנחנו יושבים פה, ואתם אומרים שיושב ראש הכנסת התחייב לשופט לינדנשטראוס. אנחנו לא יכולים להציג את יושב-ראש הכנסת כמי שלא מסוגל לבצע את ההתחייבויות שלו, אלא אנחנו רק מבקשים שבפעם הבאה או שלא יביאו את זה אלינו או שיביאו את זה אלינו בשלב שאנחנו יכולים להביע את דעתנו בחופשיות ולא נבוא עם ידיים קשורות.
מזכיר הכנסת אריה האן
אפשר להביא הנה את השופט.
היו"ר רוני בר-און
אין לי בעיה שיושב-ראש הכנסת יופיע בפני השופט כבעל-הבית, אבל לפני שהוא מופיע כבעל-הבית שישאל את הבנקאי שלו מה יש לו ומה אין. אני לא רוצה לקחת את הכבוד שמגיע ליושב ראש הכנסת, שהוא יסגור עם השופט מה שהוא רוצה, אבל שיגיד לנו.
חיים אורון
אני אומר מעבר לזה, שאני לא אוהב את ההתנפחות של המרכיב הזה.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו יושבים בוועדת האתיקה וקובעים את הקוד האתי. אנחנו הולכים למנוע מחברי הכנסת לעשות כל מה שלא נוגע לתפקידם - לא יושב-ראש אגודת ידידות, לא יושב ראש הגרלת מגן דוד אדום, שום charity.
מזכיר הכנסת אריה האן
גם היום זה כך.
היו"ר רוני בר-און
בטח שיכולים היום.
מזכיר הכנסת אריה האן
בעמותות בטח שלא וגם לא במועצות מנהלים.
היו"ר רוני בר-און
בלי שכר ולא בעמותה, אבל אם מחר בא נציג מגן דוד אדום לחבר הכנסת אורון ומבקש שיעמוד בראש מפעל ההגרלה, היום הוא יכול לעשות זאת ואנחנו נקבע שלא.
חיים אורון
לא נכון.
היו"ר רוני בר-און
היום אתה כן יכול. תאמין לי שהיה פה אתמול ויכוח עם גדולי הדור שארך שעתיים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
היום אתה יכול להיות יושב-ראש מגן דוד אדום?
היו"ר רוני בר-און
יושב-ראש הוועד המנהל של הגרלת מגן דוד אדום.
מזכיר הכנסת אריה האן
בפרקטיקה יש היום חברים שהם בתפקידים מסוג זה?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לכן אין חברי כנסת בקרן, אלא רק שופט ואנשים שהם חיצוניים למערכת.
היו"ר רוני בר-און
מה עושים לגבי ציוד משקי? אנחנו מוכרחים לשמוע את העניין הזה, יכול להיות שהתוכנית היא טובה ושאני אשוכנע, אבל אני צריך בסיס, נכון חבר הכנסת אורון?
חיים אורון
כן.
היו"ר רוני בר-און
אם הייתי יודע שזאת ההתנהלות, הייתי אומר בתקציב של ערוץ הכנסת שזה בין 12 ל-15 מיליון שקל תפעול שוטף ועוד שבעה וחצי מיליון לקניית ציוד. אני אישרתי את החוק הזה ואת התקציב הזה לפני חודשיים. התנהל על זה ויכוח במשך שלושה חודשים. ביקשו להביא הערכת מ.מ.מ ובראל הביא הערכה. זה אמר 100 מיליון שקל, זה אמר שני מיליון שקל. יש לי אחריות ציבורית כלפי מה שאמרתי אז.
אבי לוי
אילו לא היינו בהליך בחירה של גוף משדר זמני - הלא באגף החדש מתוכננים אולפנים ותהליך של הצטיידות - לכאורה, חלק ניכר מהתקציב הזה היה בכלל בא מהאגף החדש. היות שמקדימים את זה וצריך להכין - -
היו"ר רוני בר-און
לא ידעו לפני חודשיים שהאגף החדש לא יהיה מוכן? לא ידעו לפני חודשיים שטלוויזיה מעבירים במצלמות? זה משהו שהתעוררתם אתו אתמול בבוקר? האם זה נהיה איזה צורך שאני ברגע האחרון צריך עכשיו לשנות את זה? יש לי גם פרצוף ציבורי. העברתי לכם את החוק הזה, ועכשיו יגידו שדובר על סכום בין 12 ל-15 מיליון שקל והנה הגענו ל-23 מיליון שקל.
אבי לוי
בכל זאת יש להבחין בין תפעול שוטף לבין ציוד.
חיים אורון
תקיימו על זה דיון.
מזכיר הכנסת אריה האן
צריך להביא לפה את כל הנתונים.
היו"ר רוני בר-און
שיפוץ מבנים והתקנות זה גם משהו שאתה צריך להתחייב עליו ביום שני?
אבי לוי
זה דבר שצריכים להתחיל להריץ אותו עכשיו, אם רוצים בשני במאי להתחיל לעבוד.
היו"ר רוני בר-און
אתה רוצה לאשר את זה, או גם להביא את זה במסגרת הערה מס' 4?
חיים אורון
לא, את זה תיתן להם.
היו"ר רוני בר-און
בסדר. סריקה אופטית – זה בסדר, איתור נדל"ן נספי השואה – זה בסדר, פרויקט מרכבה – זה בסדר. מה לגבי בינוי האגף החדש – 19 מיליון שקל?
חיים אורון
אלה עודפים מחויבים, אין לך פה אופציה.
היו"ר רוני בר-און
בסדר, תעביר. מה לגבי העברת סכום הרשאה להתחייב?
אבי לוי
זה כבר הסעיף הבא בעצם.
היו"ר רוני בר-און
זה לא כסף, זאת רק הרשאה. זה בסדר, חבר הכנסת אורון?
חיים אורון
אין לך ברירה, אבל זה מאוד מתחבר לנושא שהיושב ראש העלה, אם החומה הסינית ברורה פה בין שני הסעיפים.
היו"ר רוני בר-און
אם זה לא ברור, זה לא יעלה 15 מיליון שקל לשנה, אלא זה יעלה 23 מיליון שקל לשנה.
חיים אורון
השאלה אם מישהו הקפיד על זה והאם זה ברור להם. לא ברור לי בדיוק מה קונים בציוד, מצלמות?
אבי לוי
מצלמות וציוד אולפן, כאשר ציוד אולפן זה הכסף הגדול. מדובר פה ממש על הקמת אולפן טלוויזיה בכניסת חברי כנסת מצד ימין.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כשאתה יוצא מהבניין ומסתכל ימינה, אתה רואה קיר גבס – באזור הזה יש מרחב של כ-150 מטר רבוע שלטווח ארוך מיועד ליחידת הפנים של משמר הכנסת. לתקופת 30 החודש, שם יוקם האולפן שעליו אנחנו מדברים, עד שיהיו האולפנים באגף החדש.
היו"ר רוני בר-און
מה עם האולפן הקטן שקיים כאן? הוא לא מספיק?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הוא קטן. נבנה דלת מעבר בין זה לבין מה שנבנה.
חיים אורון
זה מסוג ההוצאות שמתכננים שיעלה שמונה מיליון שקל, כשמקימים אותו זה נגמר ב-10 מיליון שקל, וכעבור חודשיים צריך עוד מיליון שקל. כל הזמן יכול להיות פה מצב כמו הדוגמה של ההסעות שהביא קודם יושב-ראש הישיבה.
היו"ר רוני בר-און
אתה מוכרח לדעת איפה אתה עומד.
חיים אורון
אפילו מבחינתכם, ברגע זה אתם צריכים להגיד זה מה שיש ושלא תינתן תוספת תקציב.
היו"ר רוני בר-און
סוג כזה של התקשרות זאת מחלבה קתולית, לא חתונה קתולית. אתה לא נפרד מזה. כל טענה שתהיה לך, יגידו לך שאם אתה רוצה לקבל את מה שביקשת, אתה צריך לתת 10 מיליון וכו'.
אבי לוי
לפי החוזה הוא לא יכול לעשות זאת בשום אופן.
היו"ר רוני בר-און
מאה אחוז, כמו שאמרת, נשמע את מנהל הפרויקט, נראה את החוזים ונשמע את היועצת המשפטית. שהיועצת המשפטית תיקח על זה אחריות ושתגיד לי שלא יהיו יותר תוספות תקציב, ואז אני מוכן לאשר מה שאתה רוצה, אבל זה על הראש שלה אחר כך. אם יבואו לבקש כסף או שיתפוצץ החוזה בגלל כסף, נוריד את הראש שלה, ולא את הראש של חבר הכנסת אורון ושלי.
אבי לוי
מה למעשה אישרתם?
היו"ר רוני בר-און
אישרנו הכל מלבד הסכום של 7.3 מיליון שקל.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00

קוד המקור של הנתונים