פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/76694
הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
24.12.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7669
ירושלים, י"ט בטבת, תשס"ד
13 בינואר, 2004

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 6
מישיבת הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
יום רביעי, כ"ט בכסלו התשס"ד (24 בדצמבר 2003), שעה 10:00
סדר היום
הצעת תקציב הכנסת לשנת 2004.
נכחו
חברי הוועדה: רוני בראון - היו"ר
יולי אדלשטיין
דני יתום
יאיר פרץ
דני בנלולו
מיכאל נודלמן
אהוד רצאבי

גדעון סער
אופיר פינס-פז
מיכאל גורלובסקי
אבשלום וילן
ניסן סלומינסקי
רוני בריזון
עומרי שרון
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
מזכיר הכנסת אריה האן
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
חשב הכנסת אבי לוי
נדב כספי - חשבות הכנסת
טובי חכימיאן
גיורא פורדס - דובר הכנסת
יועצת משפטית
אנה שניידר
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
תמר פוליבוי


הצעת תקציב הכנסת לשנת 2004
היו"ר רוני בר-און
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הכנסת וועדת הכספים. על סדר היום – הצעת תקציב הכנסת לשנת 2004. תודה רבה אדוני יושב-ראש הכנסת שהצטרפת אלינו. חשב הכנסת, תציג בבקשה את התקציב.
אבי לוי
לפניכם הצעת תקציב שנעשתה בשני נתיבים: נתיב אחד – תקציב שלוקח את הפרמטרים של 2003 ומכניס אותם לתוך 2004, כלומר אילולא היה שינוי למשל במספר חברי הכנסת - -
דני יתום
מה מקדם ההעברה?
היו"ר רוני בר-און
חלקי 81 כפול 94.
דני יתום
זאת תשובה לא מקצועית, זה לא מקדם ההעברה. מקדם ההעברה זה מקדם העברה שהאוצר מגדיר, מה צריכה להיות המכפלה כדי שהעלויות תהיינה במונחים ריאליים, לא לפי חברי כנסת.
דוד לב
מדד ושער חליפין.
דני יתום
אתה לוקח נניח 1,000 שקל ב-2003 ורוצה לתרגם אותם ל-2004 - זה יוצא 1,050 שקל.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
פה יש לך אלמנטים נוספים, למשל ב-2003 אנחנו התייחסנו ל-85 חברי כנסת.
דני יתום
לא, זאת שאלה אחרת.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אתה כעת מדבר רק על מקדם ההעברה.
דני יתום
כי בדרך כלל מקדם ההעברה הוא לא בדיוק ההערכה של האינפלציה, אלא הוא מעבר לזה או מתחת לזה – כל מיני תרגילים שהאוצר עושה על מנת להבטיח שההיקף התקציבי לא יהיה גדול מדי.
אבי לוי
המקדמים של משרד האוצר לגבי המדד זה אפס. לגבי שכר עבודה, מביאים בחשבון את הנושא של עידוד צמיחה. יש סדר גודל ממוצע של 4.2%. למעשה, אין לנו תקציב דולרי – ברובו הוא שקלי – אבל בדולרי יש איזשהו מקדם של כ-8% שצריך לקחת בחשבון, כי תעריף שער הדולר היה גבוה יותר בתקציב בשנה שעברה לעומת מצבו היום. אבל אם אני לוקח את הפרמטרים שבגללם נאלצנו לקחת תקציב מיוחד, הרי שאנחנו יורדים ב-4% לעומת שנה שעברה בתקציב השוטף הרגיל.

אני פירטתי את התוספות בסעיף 2 בעמוד הראשון של שינויים ומגמות. יש שם כ-11.7 מיליון שקלים כתוצאה מזה שמספר חברי הכנסת המתוקצב היום הוא 94 לעומת 81, כלומר 13 חברי כנסת נוספים שהם בתקציב הכנסת, ואגב זה כמובן נגרע מתקציב משרד ראש הממשלה, כחוק כלים שלובים.
דני יתום
משק סגור.
אבי לוי
אחר כך פירטתי מספר נושאים שהשנה אנחנו מוסיפים כתוצאה מחקיקה, כמו ההשתתפות בהוצאות משפטיות לחברי כנסת על סך שני מיליון שקלים ויחידת אבטחת חברי כנסת על סך ארבעה מיליון שקלים.
יולי-יואל אדלשטיין
כל זה תחזיות בעצם.
היו"ר רוני בר-און
חלק תחזית וחלק מוצהר, למשל יש תיק אחד שעכשיו נידון בעניין הזה של השתתפות בהוצאות משפטיות. לגבי אבטחה – יש חברי כנסת שכן מאובטחים, יש כאלה שיהיו מאובטחים ויש כאלה שתרד מהם האבטחה.
אנה שניידר
חבר הכנסת לשעבר גוטמן.
היו"ר רוני בר-און
הוא היה בכנסת ה-15?
אנה שניידר
ההליך המשפטי היה, הוא נופל בקריטריונים.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
כולם יביאו לנו חוקים כפטריות אחרי הגשם, בהתחלה אתה אומר חבר כנסת, אחר כך עד מתי נמשכו הדיונים, ועכשיו יגישו ערעורים.
היו"ר רוני בר-און
בני שליטא.
אנה שניידר
מדובר גם בחבר הכנסת אליעזר צ'יטה כהן.
היו"ר רוני בר-און
אז למה אתם מתלוננים שאנחנו מורידים חסינות? אנחנו חוסכים כסף לכנסת...אתה יודע כמה יכול לעלות כזה עורך דין כמו וינרוט?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני לא יודע אם אנחנו לא נשלם.
דני יתום
כמה הוא עלה עד עכשיו?
יולי-יואל אדלשטיין
אתה לא רוצה לדעת, דני יתום.
דני יתום
כי הכנסת הולכת לשלם את זה כנראה.
אבי לוי
אנחנו הגדלנו את סעיף הרזרבה בכחמישה מיליון שקלים. אגב, זו היתה הנחיה של האוצר לכל משרדי הממשלה.
דני יתום
הרזרבה תעמוד בכל התקציבים על 4.88%?
אבי לוי
היא תעלה מ-3% ל-5%, אז קבענו מספר עגול ולכן זה יצא 4.88%. בדרך כלל, עד 5% זה תקציב הרזרבה. בדרך כלל הוא 3% כל שנה. יש כמובן מיליון שקל לחניון החדש, ונכנס נושא חוק ערוץ הכנסת. בסך הכל מדובר על 32 מיליון שקלים תוספת שנובעת מכל הסעיפים שפירטתי.

קיצוצים – סעיף הקשר לציבור יקוצץ בכ-20%, וזה עדיין טעון אישור ועדת הכנסת.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
ועדת גרונאו וועדת הכנסת.
אבי לוי
יש כמובן קיצוץ די משמעותי של כ-4.5% בפעולות בכלל ובתפעול. אני פירטתי כאן קשרי חוץ, השתלמויות, אמרכלות, שיפוצים, שירותים מקצועיים – כ-17%, וזה כמובן מפורט בהצעת התקציב עצמה.


נושא ה-מ.מ.מ גם עובר רה-ארגון. פרט לזה שהוא הפך להיות חלק אינטגרלי של המערך הארגוני של הכנסת. אנחנו נערכים גם לקראת הקמת אגף חדש למידע, שיכיל בתוכו גם פונקציות אחרות, כמו: ספרייה, ארכיון, דברי הכנסת.

יש כמובן ליושב ראש הכנסת תוכנית לצמצם את מספר הוועדות. אני משער שזה יבוא לידי ביטוי לקראת אוקטובר.
היו"ר רוני בר-און
בעניין הוועדות הסטטוטוריות, נדמה לי שהמגמה היא לא להחיל את זה בכנסת השש-עשרה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
הוועדות הסטטוטוריות נשארות.
היו"ר רוני בר-און
גם אם נחליט לגעת בוועדות הסטטוטוריות, לא ניגע בהן אלא מהכנסת השבע-עשרה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אם נחליט זאת הפעם – זה יחול בכנסת השבע-עשרה, אבל בוודאי לגבי הוועדות האחרות.
היו"ר רוני בר-און
בוודאי, ועדות חקירה שנמשכות בלי סוף, אף אחד כבר לא זוכר לשם מה הוקמו.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
וגם ועדות שהן לא סטטוטוריות, ועדה למניעת נגע הסמים.
אנה שניידר
דיברנו על נובמבר 2004.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
בוודאי, זו תהיה המלצתי.
היו"ר רוני בר-און
האם העניין הזה נלקח כבר בחשבון?
אבי לוי
לא.
היו"ר רוני בר-און
בסדר, אז מקסימום נחסוך בשנה הבאה.
אבי לוי
תוקם יחידה לאבטחת חברי כנסת, אבטחת אישים. עלות הקמת היחידה כארבעה מיליון שקלים.
היו"ר רוני בר-און
זה רק הקמה, או גם הקמה וגם תפעול?
אבי לוי
הקמה וגם תפעול.

נושא תקציב הפיתוח ובניית אגף קדמה, הלשכות לחברי הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
מי נתן את השם הזה? האם אתם יודעים שיש בית סוהר בשם קדמה?
אבי לוי
האגף הדרומי הוא נגבה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אבל פניו פני מזרח.
אבי לוי
תקציב ההרשאה להתחייב לאגף חדש גם הוא עודכן. תקציב ההרשאה להתחייב נמצא בעמוד האחרון של הצעת התקציב, בשורה 93. זה עדכון, החישוב של המע"מ – צריך לעשות אותו לפי ערכים נומינליים, ולכן זה עודכן.

גם לקחנו בחשבון צפי של עד 10% גידול בעלויות הבנייה. זה בדרך כלל השיעור שמקובל, בעיקר בפרויקט מהסוג הזה של ה-BOT, שאין בו ממש הגדרות מדויקות כמו בפרויקט רגיל, אלא באופן מאוד כללי, וכמובן תוך כדי הפעילות ותוך כדי התקדמות העבודה.
דני יתום
ההרשאה להתחייב אושרה על-ידי האוצר?
אבי לוי
ההרשאה להתחייב צריכה להיות מאושרת פה.
דני יתום
הבנתי, ואז להיות מועברת.
אבי לוי
הרשאה נוספת להתחייב, חוזה של התחזוקה – אגב, יש עם היזם שני חוזים: הקמה ובנייה, ועל זה יש תוספת של 55 מיליון שקל; אבל יש גם חוזה תחזוקה עם אותו קבלן, והיה שיקול דעת האם לעשות על זה הרשאה להתחייב, כי מדובר בתחזוקה. בבניין הקיים אין לנו התחייבות לטווח ארוך לתחזק את הבניין.
דני יתום
לכמה שנים זה קדימה?
אבי לוי
ל-25 שנה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
זה ה-PFI.
אבי לוי
על כן היה שיקול דעת להכניס את הסעיף הזה גם כהרשאה להתחייב במה שנוגע להחזקה – זה כ-300 מיליון שקל, כמובן ל-25 שנה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
PFI פחות מ-25 שנה לא היה יכול - -
דני יתום
בעיקר BOT, כי עושים טרנספר בסוף, אז זה 25 שנה.
יולי-יואל אדלשטיין
לא, זה גם ב-10 שנים.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
השאלה כמה אתה יכול לשלם.
דני יתום
תוך כמה זמן אתה מקבל את ההוצאה חזרה כהכנסה.
אבי לוי
למעשה, הצעת התקציב שמונחת לפניכם ברמת התקנות, יש בה השוואה לעומת 2003. יש בה הפרדה בין התקציב הרגיל לתוספות שהזכרתי קודם, ובטור השמאלי האחרון יש גם הערות. צירפנו גם נספח הערות שמסביר אי אלו תקנות, לפחות לפי מה שאנחנו ראינו, טעונות הסבר. זאת הצגת הדברים באופן כללי.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אדוני יושב-ראש הוועדה, רבותיי חברי הכנסת, קשה היתה עלינו המעמסה בימים אלה, כאשר באנו לקבוע את תקציב הכנסת. מפאת ההבנה והחובה הבלתי מתפשרת של הבית הזה כבית שהוא בבחינת ביבר זכוכית כלפי הציבור כולו, שכל אחד רואה מה נעשה בו וממנו לוקח דוגמה, היינו מחויבים לתת את דעתנו למצב הכלכלי בארץ, ולעשות קיצוצים שיכולים לפגוע באמת בבשר החי של עבודת הכנסת - אם מדובר בתנאי חברי הכנסת, הרי שהיום לשנות את תנאי חברי הכנסת זה דבר שיכול לגרום לפגיעה במערכת העבודה בכנסת עצמה, ואם מדובר בתנאים של עובדי הכנסת שהם בבחינת תנאי ההעסקה שלהם. כל זאת כאשר כבר בשנה הקודמת ובשנים הקודמות כל אחד ואחד נתן את חלקו.

בזמנו, באופן גורף הכריז קודמי, ובצדק אז מבחינת המצב הכלכלי בארץ, על כך שהכנסת מוותרת על 27 מיליון שקל מתקציבה, מבלי להיכנס לפרטים בכלל. אלה היו תנאי היסוד שאליהם נכנסנו, כאשר היינו אמורים לבוא ולהציג את תקציב הכנסת לפניכם.

יותר מכך, כבר הסביר זאת החשב, שאנחנו בסופו של דבר רואים את המספרים. אם למשל מדובר ב-286 או 287 מיליון שקל שהם היו תקציב הכנסת בשנה הקודמת, ואנחנו לא מראים קיצוץ, אנחנו נמצאים במצב שבו מבחינת המספרים יכול הציבור לחשוב שעוד הוספנו. הרי הדאגה או הצורך לתת מענה תקציבי לפעולתם של 95 חברי כנסת כפעולתם של 84 חברי כנסת. ההבדל הוא ב-13 חברי כנסת נוספים. זאת אומרת, אני אבקש גם מהחשב להאיר את עיניכם ולומר מה היה קורה אם בכנסת או בשנה הקודמת היינו צריכים לבוא ולהתייחס למטלות שקיימות לפנינו ב-2004 לא על בסיס התקציב שאנחנו מבקשים לאשר אלא על בסיס המטלות, מה היה התקציב ב-2003, כדי שתוכלו לכמת את הקיצוץ האמיתי. אבל יש לכם פה עוד אפשרות לבוא ולבחון ולראות עד כמה קשות המטלות הן על חברי הכנסת והן על עובדי הכנסת, כאשר אתם נכנסים לפרטי התקציב.

אני מוכרח לומר לפרוטוקול, שהיו לי לעזרה רבה, אולי אפילו עזרה מכריעה, בכל הנושא הציבורי, כאשר באתי וישבתי עם אנשי המקצוע של הכנסת, החשב, מזכיר הכנסת וסגני המזכיר, וכל אותם אלה העוסקים במלאכה. כך גם עזרתו של יושב-ראש ועדת הכנסת, רוני בראון, שהוא גם עורך דין וגם איש ציבור שעסק בצורכי ציבור באמונה וניהל תקציבים רבים, אם מדובר בתחילת דרכו בבית"ר ירושלים, ואם מדובר בסוף פרק נוסף בחייו במועצת ההימורים – כך שהוא היה לעזר רב והאיר את עינינו.

אם אנחנו באים ומשקיפים ומסתכלים, אנו נזכרים כי קודם כל אנחנו בצל 27 מיליון שקל שביטלנו בשנה הקודמת, בצל 4% שבסופו של דבר אנחנו מפחיתים גם השנה, בצל העובדה שהשנה אנחנו מדברים על 94 במקום 81 חברי כנסת, בצל העובדה שאנחנו מרחיבים את פעולות הכנסת מבחינת ה-מ.מ.מ ומבחינת שירותים נוספים באינטרנט שאנחנו נותנים לציבור ולפעולת הכנסת על מנת שתהיה עצמאית יותר ויותר כלפי הממשלה; אם אנחנו מדברים על הצורך באבטחת אישים שאנחנו לא יודעים כרגע עד כמה התקציב שאנחנו מגישים יהיה ריאלי, אם יהיה צורך לפתע לבוא ולשמור על חברי כנסת נוספים כתוצאה מאיומים כאלה או אחרים, והאיומים הם לא איומים שאני ממציא אותם בבוקר שבו אני קם או בלילה שאני הולך לישון, אלא אלה איומים שאני מקבל או מהמשטרה או מכוחות הביטחון - אלה הם דברים שיחייבו אותנו בשימת לב.

אני מוכרח לומר שעד שנה זו לא היה לנו אותו חוק שהכנסת העבירה, הקובע שאנחנו צריכים להחזיר לחברי כנסת אשר היו במסגרת עבודתם מול מוסדות המשפט, הן בחקירה, הן בדיון משפטי והן אפילו בדיון במסגרת הכנסת על עתידם המשפטי. מדובר אפילו באדם שעמד ונתבקשה הכנסת להסיר את חסינותו. אני מציע לכולכם ללכת ולראות את חוק ועדת זמיר והכללים, ותראו למה אנחנו צפויים. כרגע מדובר בצחי הנגבי ומדובר בעוד שני חברי כנסת בצורה ודאית. אלה הם סכומים שיכולים להגיע למאות אלפים אם לא למיליונים. חברי כנסת שמחוקקים חוק, צריכים להבין על מה מדובר.

כבר בשנה הקודמת נאלצנו לשלם ליושבי ראש קודמים, ואני שמח לומר שזה רק יושבי ראש קודמים עד אברום בורג. אברום בורג גם לא זוכה מכך להיות במעמד של יושב-ראש קודם מבחינת הוצאת הכנסת, כי הוא יושב-ראש קודם של הסוכנות, וחבר הכנסת פינס-פז יספר לכם שבסוכנות הם לא צריכים לחכות לכנסת שתדאג להם, שם יש מי שכבר ידאג להם, ושם אין יורדים אלא רק עולים. יושבי ראש קודמים זה גם כן סעיף שאנחנו צריכים לתת את דעתנו עליו. אנחנו השנה, בהתאם להחלטת בית המשפט העליון שיושב ראש קודם שווה לראש ממשלה לשעבר, כבר היינו נאלצים לשלם את ההוצאות של אותם עוזרים ליושב ראש קודם אשר עוזרים על ידו. עדיין אני לא יודע מה יהיה לגבי יושבי ראש קודמים שהם נמצאים במערכת והם יכולים בהחלט לבוא ולעתור ולבקש את אותם תנאים שניתנו על-פי החלטת בית המשפט ליושב ראש דן תיכון.

ערוץ הכנסת גם הוא זאת תוספת קטנה בחוק שאישרנו. אני חושב שייצא שכרו בהוצאתו, ואין על זה בכלל שום ויכוח. אם אנחנו מגיעים היום לשורה תחתונה שבאה בהתחשב בכך שלפני שנה אנחנו כבר ויתרנו על 27 מיליון שקל מהתקציב בצורה גורפת, כ-13%, והשנה למרות כל אותם אילוצים שאנחנו נכנסים אליהם, אנחנו מדברים על תקציב שבו אנחנו מפחיתים 4%, אני רוצה להעיר את תשומת לבכם לסעיפים מרכזיים שבהם אנחנו קיצצנו, בין שמדובר בעובדי הכנסת ובין שמדובר בחברי הכנסת. בסך כל התקציב דיברנו על 4%.

לגבי חברי הכנסת, יש לנו מרכיבי שכר של חברי כנסת – 5.5% הפחתה; תנאי חברי כנסת – 1.5% הפחתה, כאשר אנחנו כבר בשנה קודמת הפחתנו הפחתה משמעותית; שירותים מקצועיים – הפחתה של 17%; פעולות הכנסת – הפחתה של 4.5%, וזה דבר שאני יודע כשאני מדבר על פעולות הכנסת, שכל אחד ואחד מראשי הוועדות, כל אחד ואחד מראשי הסיעות, כל אחד ואחד מראשי המחלקות או חברי כנסת שאחראים יבוא אליי לאחר מכן ויטען שהכל טוב ויפה ושצריך לקצץ, אבל הוא רוצה את אותם עובדים או יותר עובדים ושהוא רוצה את כל אותם שירותים שהוא היה נוהג לקבל אותם, נהג לקבל אותם ורוצה להמשיך לקבל אותם, ואולי אפילו להגדיל אותם, לפי בקשות שקיימות היום. אני יודע שהדבר הזה ייאלץ אותי להיות הרבה יותר סרבן לגבי דרישות של אנשים מרכזיים בכנסת, אבל כפי שאמר לי יושב-ראש ועדת הכנסת, אם לא תהיה ברירה, לא תהיה ברירה, פשוט כך צריך יהיה לעשות.

מימון פעולות הסיעות בכנסת – אנחנו מפחיתים 10%. הסיעות יודעות מכך, והדברים אינם פשוטים. יושבים פה גם חבר הכנסת גדעון סער וחבר הכנסת פינס-פז שהיה יושב-ראש סיעה וגם חבר הכנסת יאיר פרץ, שיסבירו לכם מה זה הפחתה בעניין זה.
אופיר פינס-פז
מה זאת אומרת? אתם מורידים 10% מתקציב הסיעות?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לא, ממימון פעולות.

באמרכלות יש ירידה של 11.5%, ובביטחון למרות כל האילוצים יש ירידה של כמעט 3%.
היו"ר רוני בר-און
וזה כאשר מגדילים כמעט ב-20% את שיא כוח-האדם של המשמר ועבודה בלתי צמיתה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
הרי אנחנו מקימים את היחידה שכבר החלטנו עליה.
היו"ר רוני בר-און
המכפיל הוא הרבה יותר דרמטי מ-3%. כאשר אנחנו מעלים ב-20% את כוח-האדם שנוגע למשמר הכנסת כתוצאה מאילוצים שאנחנו לא יכולים לעשות עליהם הנחות, אנחנו עדיין מורידים בערכים נומינליים 3% מתקציב הכנסת.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
למרות התפתחות מערכת המחשב בכנסת, יש עוד כוונה או מגמה להביא לידי מצב שבו עד סיום קדנציה של הכנסת השש-עשרה - במידה שהכנסת השש-עשרה תסיים את ימיה על-פי המוקצב לה, זאת אומרת עד 2007 - כל ועדות הכנסת יעבדו מול הציבור באינטרנט שיהיה אינטראקטיבי. כל אינטרנט הוא אינטראקטיבי כמובן, אבל אני מתייחס לדבר כפי שהדבר מתקיים היום בפיילוט בוועדת החוקה, חוק ומשפט. לכן ניהול מערכות המחשב עולה ב-5.5% וזה כאין וכאפס לעומת ההשקעות שאנחנו משקיעים בהן ושאנחנו ממשיכים לספוג אותן במערכות אחרות.

לכן אני חושב שלאור כל הנתונים שהבאתי לפניכם ולאחר שאנחנו ישבנו עוד מספר פעמים בטרם החלטנו להגיש את זה לפניכם ולחצנו על אנשי המנהלה של הכנסת להפחית ולהפחית, השנה יש דבר שהפך לאיזשהו סמל בעיני עובדים בכל מערכות הממשלה בישראל – ההשתלמות שיש לעובדים אחת לשנה, אז הם גם משתלמים וגם מקבלים גיבוש. זאת נהייתה חגיגה של כל עובדי מדינת ישראל.

אתמול ישבתי עם ועד העובדים. זה דבר שעולה כ-400,000 שקל. אנחנו קיצצנו אותו כדי מחצית, והשנה לא יהיה להם הדבר הזה. הדבר עורר הדים, ואני יודע שהדברים באים לידי תגובות כאלה או אחרות מצד העובדים.
יאיר פרץ
בגלל שהקיצוץ הוא דרסטי – 50%.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
הקיצוץ הוא דרסטי, נכון. אני מוכרח לומר לאדוני שהקיצוץ הוא דרסטי, ואמרתי לעובדים שאני לא קיצצתי לגמרי רק כדי לתת אפשרות שאולי אם ירווח או אם יהיה אפשר לקיים איזושהי השתלמות או לקיים איזשהו גיבוש בצורה מצומצמת, לא הפחתתי אותו לחלוטין כדי לתת תקווה, אבל אתמול הודעתי לוועד העובדים, בצורה הבלתי משתמעת לשתי פנים: אינני בא לבוא ולהעמיד פנים, לא יהיה פה חצי הריון, אתם צריכים לקחת בחשבון שהשנה לא תצאו להשתלמות.
יולי-יואל אדלשטיין
יש הסכמה על זה?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
הם שמעו.
אופיר פינס-פז
צריך לשנות את המצב בספורט.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
הספורט אותו דבר.
אופיר פינס-פז
למה לפגוע בספורט?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני אומר לחבר הכנסת פינס-פז שעניין זה מסופח לעובדים והוא חלק מרכזי בכל הישגי הכנסת בתחרויות הספורט שבהן הוא משתתף, אם מדובר בכדורסל, אם מדובר בלית מאן דפליג בכדוריד, ואם מדובר בכדורגל.
אופיר פינס-פז
אבל יש פה קיצוץ דרסטי, מ-350,000 שקל ל-180,000 שקל.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
חתכתי חצי מהתקציב. ישבו אצלי אנשי הוועד אתמול. אני מוכרח לומר שלמזכיר הכנסת קשה לבוא ולעורר תסיסה כזאת. הסברתי לאנשי הוועד שהקיצוצים הם דרסטיים. אנחנו לא יכולים לדבר בשפה כפולה. שפה כפולה בפוליטיקה אפשר לדבר. אני שמעתי ש-50 שנה טעיתי, ואתמול בלילה נפקחו עיניי. שמעתי מה היה הליכוד צריך לעשות 50 שנה.
אופיר פינס-פז
אני פשוט איחרתי להגיע לכנס, הרגשתי שזה כנס שלי...
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
רק שמחתי שמאתמול בלילה כבר אין שר חדש בליכוד שיכול לקום ולהחזיר התנחלויות, כי את כולן החזירו...

נוכח כל הקיצוצים האלה ולאחר שגם אני, ובמידה רבה יושב ראש ועדת הכנסת פשוט כפה את רצוננו על המערכת, אנחנו השתדלנו שבכל מקום שבו אין צורך, לא העלינו אפילו נומינלית באגורה אחת, ובכל מקום שבו היה צורך להגביר תקציב בגלל הגברת הפעולות, השתדלנו להעביר זאת מסעיפים לסעיפים, ולכן התקציב שמונח בפניכם הוא תקציב שהוא בהחלט מאוזן ולוקח בחשבון את כל אותן מטלות שמוטלות עלינו כשליחי ציבור וככנסת העומדת כביבר זכוכית בפני הציבור כולו.
היו"ר רוני בר-און
תודה רבה ליושב ראש. בבקשה חבר הכנסת יתום.
דני יתום
יש לי כמה שאלות לפני ההתייחסויות. ראשית, אני רואה שיש סעיף שנקרא קרנות. למה מיועדות הקרנות האלה?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
קרן לנזקקים – עם השופט לינדנשטראוס.
היו"ר רוני בר-און
מדובר בסעיף 36, 37 ו-38.
דני יתום
האם אנחנו יכולים לראות תכנון מול ביצוע? שנת 2003 עומדת להסתיים.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו ראינו את זה בדיונים הקודמים.
דני יתום
אבל אני לא ראיתי.
היו"ר רוני בר-און
נכון. אבי לוי, אני חושב שזאת הערה שהיתה צריכה להיות מיושמת. בהצעת תקציב שמגישים לגוף מאשר מול תקציב 2003 שהצגת פה ובין הרובריקה של תקציב רגיל 2004, היה צריך לעשות גם תקציב ביצוע. אם יש בעיה מערכתית שתקציב הביצוע עבד על 81 חברי כנסת והתקציב המצופה צריך לעבוד על 94 חברי כנסת, צריך לעשות עוד טור כדי לעשות את המכפלה חלקי 81 כפול 94.
דני יתום
לא צריך את זה אפילו. מאחר שאני העליתי את העניין הזה, בוודאי הוא מעניין לא רק אותי. אפילו במונחים כלליים, פשוט כדי לראות את ההיקף הכולל של הביצוע מול התקציב, הדבר הזה נותן כלי בידי חברי הכנסת לזהות האם התקציב מאוזן לרעה, לטובה וכו' וכו'. זה כלי חשוב מאוד ביכולת לשקלל עד כמה התקציב המוצע ל-2004 עולה בקנה אחד עם הצרכים.
היו"ר רוני בר-און
אתה יכול להגיד מה הביצוע ב-2003?
אבי לוי
נכון להיום, לא כולל תשלומי שכר שעוד לא שילמנו לדצמבר - -
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לא כולל התחייבויות שאנחנו עלולים עוד לחתום השבוע.
אבי לוי
לא כולל תשלומים שהם בדרך - -
דני יתום
כל החשבוניות שתגענה.
אבי לוי
שילמנו 260 מיליון שקל.
דני יתום
זאת אומרת 100%.
היו"ר רוני בר-און
לא, 286 מיליון שקל. זה בסדר, זה בניכוי חודש אחד, חודש דצמבר, שזה אחד חלקי 12 של התקציב.
דני יתום
לפי ההערה שלך, מול ההתחייבויות, מול החשבוניות שתגענה וכו' - -
היו"ר רוני בר-און
הוא לא יעבור את התקציב.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לעולם לא נביא תקציב גירעוני.
היו"ר רוני בר-און
אבל הוא גם לא יהיה בפער של אחוזים ניכרים.
אבי לוי
לתקציב הרגיל בדרך כלל מתווספות גם פעילויות שהעברנו משנת 2002 ל-2003. לכן הביצוע, כמו שנראה עכשיו, יעבור גם את ה-300 מיליון שקל.
היו"ר רוני בר-און
אם השאלה שלך היא האם הם בנו פה תקציב מורחב, והיכולת שלך לבדוק את זה היא 2003 תקציב מול ביצוע, הפערים הם גג 2%.
דני יתום
איך זה היה ב-2002? כי 2002 כבר סגורה.
אבי לוי
היה עודף גדול יותר ב-2002.
דני יתום
כמה העברתם מ-2002 ל-2003?
היו"ר רוני בר-און
באחוזים.
דני יתום
אפילו במיליונים.
אבי לוי
קרוב ל-45 מיליון שקל.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני רוצה לדבר על 2002. לגבי 2002 צריך להבין דבר פשוט, ב-2002 בחלק מהחודשים לא עבדנו, כי אלה היו חודשי בחירות.
דני יתום
אתה אומר ששנת 2002 זאת לא דוגמה מייצגת.
אבי לוי
גם 2003.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
גם 2003 בחלקה.
דני יתום
יש לי שאלה אינפורמטיבית. כשמדובר על הקטנה ב-10% של תקציב הפעילות של הסיעות, מה זה בדיוק אומר? איזה קיצוץ זה בתקציב הכולל של הסיעות?
אבי לוי
זה נובע מהעובדה שזה מתוקן לפי המדד, וזה צמוד למדד.
דני יתום
כי נאמר פה שמקצצים את תקציב הפעילות של הסיעות ב-10%.
היו"ר רוני בר-און
נכון, כי המדד של דצמבר בשנה שעברה היה גבוה באופן חריג.
אבי לוי
תקציב סיעות היה חמישה מיליון שקל, והיום הוא 4.5 מיליון שקל.
דני יתום
זאת אומרת שזה רק בגלל מקדם ההעברה, זה לא בגלל קיצוץ אמיתי. במונחים ריאליים זה נשאר אותו דבר.

מאחר שאני קיבלתי את הספר עכשיו, ומאחר שאני עסקתי בעבר לא מעט בבניית תקציבים, בניית תוכניות עבודה וכו', אני מודה ומתוודה שקשה לי מאוד להעיר הערות בונות על רקע פרק הזמן הקצר שעמד לרשותי לעיין בתקציב.
היו"ר רוני בר-און
אתה צודק.
מיכאל נודלמן
מי שחושב שקשרי חוץ זה סתם טיול, צריך לדעת שמדובר בעבודה קשה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לא קיצצתי בזה.
מיכאל נודלמן
קיצצת. אני יודע שאני כל הזמן נוסע לבד.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אנחנו קיצצנו במקומות שבהם לא נוסעים לבד.
מיכאל נודלמן
אני הייתי בוועידה בין פרלמנטרית עולמית. לידי ישבו עיראקים, איטלקים ואיראנים. כל משלחת ערבית כללה לא פחות משמונה אנשים. אני ישבתי לבד. איך זה נראה? זה לא בסדר.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני רוצה לומר לך שאני מעריך ומוקיר את עבודתך בכל נסיעה שאתה נוסע, ואני גם מקבל את תוצאותיה. לעומת זאת, יש לנו חברי כנסת שנוסעים וחושבים שכאשר הם מגיעים למקום שבו יש להם שליחות, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. אני מעדיף שייסעו מעט חברי כנסת במשלחת ויעשו יותר עבודה.
מיכאל נודלמן
אני לא מדבר על שמונה, אבל צריכים להיות שני חברי כנסת.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
שניים תמיד יש.
מיכאל נודלמן
אני לא מפחד, אני עובד.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
כמעט שלא קיצצתי בקשרי חוץ. אני גם מוכרח לומר שמשרד החוץ עוזר לנו בעניין זה, כשהוא דורש מאתנו לנסוע, אבל יחד עם זה לא קיצצתי בקשרי חוץ, כי אני רואה חשיבות היום להגביר את זה. רק יכתבו בעיתון שהגברנו את מערכת התיור והטיול.
מיכאל נודלמן
אתה קיצצת.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
יכתבו זאת בעיתון, ודרך אגב, בדרך כלל העיתונים לא צודקים, אבל יש פעמים שהם גם צודקים.
יולי-יואל אדלשטיין
אני מבין שהיום אין הצבעות על התקציב.
היו"ר רוני בר-און
יש הצבעות.
יולי-יואל אדלשטיין
אני בדרך כלל לא עושה בעיות, אני סומך על המנגנון המקצועי שעובד כאן נהדר, אבל אנחנו תמיד ככנסת באים בטענות לאוצר שהוא מפיץ איזשהו חומר 24 שעות לפני ההצבעות. כאן לא יכול להיות מצב כזה שאנחנו רואים את זה בפעם הראשונה. אני אומר את ההערות שהעין שלי תפסה. לא נמצא כאן קצין הכנסת, אבל בין הסעיפים הכבדים, יש סעיפי ביטחון.
היו"ר רוני בר-און
רוצים לדחות את הישיבה בשש שעות, כדי שתוכלו ללמוד את החומר.
יולי-יואל אדלשטיין
רשום כאן שרכב ממוגן ירי ליושב ראש האופוזיציה זאת אחת ההוצאות. אני לא זוכר בדיוק מה אומר החוק, אבל הוא ראש הממשלה לשעבר.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
הוא כבר לא, רק חמש שנים הוא מאובטח.
יולי-יואל אדלשטיין
שמיר עד היום מאובטח על-ידי אותה יחידה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
כי שמיר היה ראש ממשלה עד תאריך מסוים. גם ראש האופוזיציה הוא היום מה שנקרא סמל לאומי, אבל אנחנו חייבים בעניין זה לדאוג לציוד לראש האופוזיציה וליושב ראש הכנסת.
יולי-יואל אדלשטיין
אני כאן מתייחס רק לפן התקציבי, כמו כל הזיכויים שדיבר עליהם החשב.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אחד מסמלי השלטון הוא יושב-ראש האופוזיציה. חבר הכנסת בנימין בן-אליעזר גם היה ראש האופוזיציה עד חצי שנה אחרי שהיה שר ביטחון - גם ראש הממשלה, ואני לא יודע למה חמש שנים. אלה החלטות של הממשלה, אלה לא החלטות שלנו.
מיכאל נודלמן
אני מציע לאשר.
היו"ר רוני בר-און
חבר הכנסת מיכאל גורלובסקי, יש לך מה לומר?
מיכאל גורלובסקי
לא.
אופיר פינס-פז
אני רואה שרשום פה בסעיף 20 - הקלטות בוועדות על-ידי גורמי חוץ. מדובר בסכום פנטסטי. הורידו מ-850,000 שקל ל-700,000 שקל, וזה עדיין סכום פנטסטי. למה צריך פה גורמי חוץ? הרי עובדים פה אנשים.
אריה האן
אין מספיק.
היו"ר רוני בר-און
אני ביקשתי ממך להוריד את זה למה שהוצאנו בשנה שעברה לפי הביצוע של זה, ל-528,000 שקל. אמרתי לך שאם ייגמר לך התקציב, אל תיתן.
דוד לב
לא יהיו פרוטוקולים.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
לפני שנה הביצוע היה 520,000 שקל. אני מוכן שזה יהיה הסכום, אבל נבוא אליך חזרה. הרי אנחנו לא מביאים לפה אנשים כדי לסדר להם עבודה.
היו"ר רוני בר-און
זאת נגזרת מהוועדות הנוספות. ברגע שכל ועדות החקירה המטופשות האלה יוכפפו לוועדות הכנסת, לא יהיה עוד חדר ולא תהיה עוד אופציה להקלטות חוץ.
אופיר פינס-פז
תבין, אני מחפש 100,000 שקל לספורט.
היו"ר רוני בר-און
אני מודיע לך שאני לא אתן להוריד מההקלטות ולהעביר לספורט.
אופיר פינס-פז
אני לא פופוליסט, אני לא אומר בואו תוסיפו את הכסף, אלא מציע מאיפה להוריד כדי להוסיף לספורט.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אתה צודק. אנחנו לא מביאים גורמי חוץ כי אנחנו רוצים. אני רוצה שתבינו, לפני שנה היה ביצוע של 520,000 שקל משום שעבדנו הרבה פחות.
אופיר פינס-פז
מה זה לקט העיתונות?
גיורא פורדס
זה מה שאתה מקבל.
אופיר פינס-פז
יושבי ראש הוועדות במטותא לא יקבלו. מה קרה, לא חבל על ה-240,000 שקל?
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
כיושב ראש ועדה, זה היה חשוב לך?
אופיר פינס-פז
לא.
היו"ר רוני בר-און
לא יכול להיות שזה 240,000 שקל רק ליושבי ראש ועדות.
יולי-יואל אדלשטיין
סליחה שאני קוטע את חבר הכנסת אופיר פינס-פז, אבל הוא כאן במצב בעייתי כי הוא לא מקבל. אני אחד מאלה שכן מקבלים כסגן יושב-ראש הכנסת. אני מציע, אם אנחנו באמת בעניין של קיצוצים, לכל חבר כנסת יש עוזרים, לחלק אפילו יש דוברים. אם הלקט הזה יכול לחסוך 100,000 או 200,000 שקל, אין לי שום בעיה שאנחנו נקצץ את זה.
היו"ר רוני בר-און
אני אומר לכם באופן אישי – אני כמעט לא רואה את הדבר הזה, ויחד עם זה, לא יכול להיות שבמקום כמו הכנסת שהוא כל הזמן בתקשורת, כל הזמן מדברים עליו וכל הזמן כותבים עליו, אתה תגיד שאתה מוריד את זה לאנשים שצריכים את הדבר הזה.
אופיר פינס-פז
אז אני מבקש שזה יהיה לכל חברי הכנסת.
היו"ר רוני בר-און
אני מבטיח לך שאתה יכול לבוא לקחת את העותק שלי. אתה רוצה להעמיס עוד תקורה?
אופיר פינס-פז
אני צוחק. אני מציע לבטל את זה.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני אומר לכם מה אני מתכוון לעשות. אני מתכוון לחסוך בסעיף הזה הרבה על-ידי כך שנעביר את זה באי-מייל. אם נעביר את זה באי-מייל ונדפיס פה, אנחנו נחסוך בהרבה. נוכל לחסוך סכום יפה. אני לא יודע אם נעביר אותו לספורט, אבל נוכל לחסוך סכום יפה.
אופיר פינס-פז
אני יודע שההחלטה לגבי נציב הדורות הבאים היא תוצאה של הכרעת ועדת הכנסת. יחד עם זה, אני מציע להידבר עם שלמה שהם, ולהגיד לו שזאת שנה קשה. עם כל הכבוד, אם יושב-ראש ועדת הכנסת יבוא אתו בדברים, יכול להיות שאפשר בכל זאת לשמור על המצב הקיים, לא צריך להעלות את התקציב.
מזכיר הכנסת אריה האן
זאת התוספת שהכנסת אישרה לו.
היו"ר רוני בר-און
הוא אמר את זה, הוא הקדים ואמר.
אופיר פינס-פז
אולי אפשר בדין ודברים אתו לחסוך עוד סכום. אני מנסה למצוא 100,000 שקל לספורט.
היו"ר רוני בר-און
אתם עומדים על כך שנצביע אחר הצהרים?
יולי-יואל אדלשטיין
אני הייתי מציע בכל זאת, אם אנחנו לא רוצים להיסחף לקטע של זילות, בשעה 14:00 לערוך הצבעה.
היו"ר רוני בר-און
למה בשעה 14:00? כשתינעל המליאה, בשעה 16:00, נצביע על התקציב.
יושב-ראש הכנסת ראובן ריבלין
אני אומר לכל חברי הוועדה ולאלה שגם לא נמצאים פה, כל מי שרוצה לשאול ולקבל איזה שהם פרטים, דלתו של חשב הכנסת פתוחה בפניו.
היו"ר רוני בר-און
מכיוון שהיושב ראש צריך לפתוח את הישיבה, אני את הדברים שלי אגיד בשעה 16:00.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:55
המשך הדיון בשעה 16:00
היו"ר רוני בר-און
אני מחדש את הישיבה. ראיתי את החומר יחד עם יושב-ראש הכנסת ועם המנגנון: עם החשב, עם העוזרים שלו ועם המזכיר וסגניו. נעשתה פה עבודה טובה מלכתחילה, וגם אחר כך בעקבות ההערות, דומני שקוצצו עוד כ-10 מיליון שקלים. אני חושב שבדקויות מסוימות ניתן להגיע פה לעוד תוצאות.

בשורה 8, בקשר לציבור, שכירת משרדים ותקשורת - אם בכל אופן בשנה שעברה קשר לציבור גמר את הביצוע ב-11.5 מיליון שקל ועשית את המהלך של חלוקה ב-81 והכפלה ב-94 ועוד ההורדה של ה-10% או 15%, אני מבקש ממך לצמצם עוד מה-16,900,000 שקל.
אבי לוי
מדובר על 14 מיליון שקל, אתה מחזיק את הנייר הישן.
היו"ר רוני בר-און
נכון, אני באמת רואה שירדת ל-14 מיליון שקל.

בשורה 9 מדובר על שכר דירה ומלונות לחברי כנסת בירושלים. בשנה שעברה זה נגמר ב-2.5 מיליון שקל.
יולי אדלשטיין
אתה מדבר על הביצוע.
היו"ר רוני בר-און
בוודאי. אתה יכול להוריד פה 400,000 שקל, נכון לרגע זה.
אבי לוי
לי זה ברור שזה יהיה תקציב חסר פה, כי עדיין לא שילמתי את חודש דצמבר.
היו"ר רוני בר-און
את התפעול השוטף גמרת בשנה שעברה בחמישה מיליון שקל, ביצוע + התחייבויות. אני לא חושב שאתה צריך להעלות פה את הסכום. תצמצמו בתפעול השוטף, לא מדובר כאן במשכורות או במשהו שמוכתב לכם.
אבי לוי
זה נשאר אותו תקציב.
היו"ר רוני בר-און
אני מסתכל בביצוע + התחייבויות לדצמבר 2003, ורואה שמדובר בפחות מחמישה מיליון שקל. אין שום סיבה שזה יעלה לשישה מיליון שקל. תצמצמו בעניין הזה, ותחסכו עוד מיליון שקל. אני מדבר על שורה 58 – כשאני מסתכל על הביצוע מול ההתחייבויות, אני רואה שגמרתם עם חמישה מיליון שקל. אני מבקש שזה לא יעבור את החמישה מיליון שקל. אם אתה רוצה, אני מוכן לעשות אתך "קומפרומיס", תוריד פה עוד חצי מיליון שקל ל-5.5 מיליון שקל.

עכשיו יש לי שאלה שהיא שאלה של עיקרון, ואני מדבר אל חברי הוועדה, לא אל החשב. בשורה 73 מופיע שיא כוח-האדם ששונה מ-116 בשנה שעברה ל-134 משרות.
אבי לוי
121 משרות.
היו"ר רוני בר-און
כתוב פה 116.
אבי לוי
באוצר לא עדכנו את זה.
היו"ר רוני בר-און
זאת עדיין העלאה של למעלה מ-10% שיא כוח-האדם.
מזכיר הכנסת אריה האן
זאת המיליציה, מדובר על אבטחת אישים.
היו"ר רוני בר-און
אתה מביא את זה ארבע פעמים.
אבי לוי
זה כוח-אדם.
דני יתום
זה שיא, זה לא תקציב.
אבי לוי
בשורה 82 יש מיליון שקל.
היו"ר רוני בר-און
מה זה הקמת היחידה? זה לא כוח-אדם?
אבי לוי
זה לא כוח-אדם. כתבתי את זה בהערות.
דני יתום
שיא זה מספר המשרות שמותר לך להחזיק.
היו"ר רוני בר-און
אני יודע, אבל עוד לא ראיתי מישהו שלא מגיע לשיא, עם כל הכבוד. מפריע לי ששיא כוח-אדם ועבודה בלתי צמיתה במשמר היו 21,300,000 שקל, ופה זה מגיע ל-30 מיליון שקל. מדובר על עלייה של 50%. בשנה שעברה היה מדובר על 20.2 מיליון שקל ובעוד 1.1 מיליון שקל, שזה 21.3 מיליון שקל, והשנה אתה מגיע ל-30 מיליון שקל. אני מדבר על שורה 73, אתה יכול לעשות פה עוד משהו?
אבי לוי
בדוח ביצוע נכון לעכשיו - -
היו"ר רוני בר-און
אז נעלה את זה ב-10%, לא ב-8%, ונוסיף את דצמבר – מ-21 מיליון שקל הגענו ל-22.5 מיליון שקל. עדיין מדובר על עלייה של כמעט 40%.
אבי לוי
קצין הכנסת הגיש תוכנית עבודה שאושרה על-ידי יושב-ראש הכנסת, והיא אומרת שבעבודה בלתי צמיתה צריכים 25 תקנים. התוספת הנדרשת נובעת בעיקר מהעובדה שהוא נדרש לעמדות נוספות, בגלל הבנייה החדשה.
היו"ר רוני בר-און
עם כל הכבוד, אם מצמצמים את תקציב הביטחון של מדינת ישראל אז מוסיפים לתקציב המשמר של הכנסת? שיעשה עבודה יותר טובה. אני לא רוצה לפתוח את הדיון. הדיון בעצם הסתיים, אלה רק ההערות שלי.

אני מבקש שאתה תוריד עכשיו לצורך ההצבעה את הסעיף הזה. אם תוכיח לי שזה בלתי אפשרי, אנחנו במהלך השנה נעשה עם זה משהו.
דניאל בנלולו
היה דיון בבוקר?
היו"ר רוני בר-און
בוודאי שהיה דיון בבוקר. לא נפתח עכשיו דיון, הדיון נסגר בבוקר.
דניאל בנלולו
למה לא הוזמנתי? צריך לבדוק את זה. אני מודיע לך שלא הוזמנתי, אדוני היושב ראש. אני מבקש לומר גם דברים.
היו"ר רוני בר-און
אתה לא תגיד שום דבר. אתה זומנת לדיון, ואני לא מקבל טענה שלא זומנת. כמו שהחברים האחרים שלך באו, גם אתה זומנת. הרי אתה לא מצפה שמישהו מפלה אותך בכוונה.
אבי לוי
על איזה סעיף אתה מדבר?
היו"ר רוני בר-און
אני מדבר אתך על שיא כוח-אדם משמר ועבודה בלתי צמיתה ביטחון.
אבי לוי
זאת שאלה שהיושב ראש צריך לאשר אותה.
ניסן סלומינסקי
הרי המטרה היתה שכל אחד מאתנו יוכל לבוא אחרי הישיבה בבוקר, לקרוא ולהבין ולהגיד אחרי זה את הדברים שלו.
היו"ר רוני בר-און
דחינו את הישיבה כדי שמי שהיה פה יוכל לעבור על החומר שקיבל. אני לא יכול לפתוח עכשיו את הדיון מחדש.
ניסן סלומינסקי
לא צריך לפתוח, אבל קיבלנו את החומר. אני מחליף את חבר הכנסת שאול יהלום שגיסתו נפטרה. קיבלתי את החומר ועברתי עליו, ויש לי הערה. לשם כך דחו את הישיבה. התקציב באמת ערוך יפה ומסודר, אבל בשני מקומות אני רואה שקיצצו ב-50%, במה שקשור לעובדים.
היו"ר רוני בר-און
התקיים על זה דיון בבוקר.
דניאל בנלולו
אתה מוציא את זה?
היו"ר רוני בר-און
לא, אני לא מוציא, אני משאיר את זה.
דניאל בנלולו
אתה רוצה שנצביע על זה ככה כפי שזה?
היו"ר רוני בר-און
כן, תצביעו נגד.
דניאל בנלולו
בסדר.
היו"ר רוני בר-און
בבקשה, תצביעו נגד התקציב, זה בסדר גמור, לא יהיה תקציב לכנסת. אנחנו דיברנו על זה בבוקר, אני לא עושה צחוק מעצמי.
ניסן סלומינסקי
מי שהתנגד בבוקר, מה היה צריך לעשות?
היו"ר רוני בר-און
מי שהתנגד בבוקר, דיבר, הסביר למה לא צריך לפגוע בעובדים.
ניסן סלומינסקי
ואחר כך?
היו"ר רוני בר-און
עכשיו אנחנו מצביעים על זה. לא תיקנו את זה.
ניסן סלומינסקי
מי לא תיקן? קיימת הצבעה אם לתקן את זה או לא?
היו"ר רוני בר-און
בבקשה, תצביע על זה, אבל לא נדבר על זה. בוודאי שנצביע על זה. אבי לוי, אתה מתקן את העניין שביקשתי ממך בשיא כוח-אדם?
אבי לוי
אם אתם נותנים לנו הוראה לתקן - -
דני יתום
לא נותנים הוראה, זה צריך לעבור בהצבעה. נעלה את זה להצבעה.
דניאל בנלולו
יש הסתייגויות לסעיפים 49 ו-52, שזו ירידה ב-50%.
ניסן סלומינסקי
אנחנו מציעים שהירידה תהיה מ-360,000 שקל ל-300,000 ומ-350,000 שקל ל-290,000 שקל.
יאיר פרץ
בסדר גמור.
יולי אדלשטיין
קודם כל, אני בוודאי חושב שההסתייגות שהושמעה כרגע היא במקום. רק שמכיוון שאנחנו ועדה אחראית, כמו שאתה פתחת והצעת, צריך לפחות גם להציע כמה מקורות, אם אנחנו מסתייגים.
היו"ר רוני בר-און
לא, את זה ניקח מקשר לבוחר, אין שום בעיה... שאנשים יהיו נדיבים על חשבונם.
יולי אדלשטיין
אני דווקא מציע שכן נהיה "נדיבים" בשני סעיפים, יחסית קטנים: בסעיף 51 – עיתונים לוועדות, ללשכות ולעובדים. מדובר על סכום עתק של 300,000 שקל לשנה. אני לא בטוח שחברי כנסת לא קוראים עיתונים במקומות אחרים ושהם צריכים לקבל אותם בלשכה פה.
היו"ר רוני בר-און
בעיקר לעובדים, כי אם הם כל הזמן יהיו בפעילויות רווחה ובהשתלמויות, לא יהיה להם זמן לקרוא את העיתונים...
יולי אדלשטיין
אם לא יהיה להם זמן לקרוא עיתונים, אפשר לקצץ את הסכום הזה. אני גם חושב שאת הכסף הזה אפשר להעביר לפעולות אחרות עם העובדים, כגון רווחה.

בסעיף 51 אני מציע שהסכום יהיה 200,000 שקל ולא 300,000 שקל. כאחד האנשים שנהנים מן העיתון הזה, אני חושב שסגני יושב-ראש ויושבי ראש ועדות יכולים לוותר על זה.

כנ"ל לגבי סעיף לקט עיתונות, סעיף 25. אני מציע שהסעיף יהיה 150,000 שקל, בכפוף להודעת היושב ראש שזה יהיה באי-מייל ולא כלקט עיתונות.
דוד לב
לא בטוח שזה אפשרי.
היו"ר רוני בר-און
אמרו לך שבודקים את זה. אם אפשר, יורידו את זה. אתה רוצה כבר עכשיו להוריד את הסעיף התקציבי?
יולי אדלשטיין
אני חוזר בי. אני מבקש שיירשם בפרוטוקול, שבמידה וטכנית הדבר יתאפשר.
דוד לב
זה לא טכני, זה עניין של זכויות יוצרים. יש בעיה עם העיתונות באיזו דרך אתה מפיץ את קטעי העיתונות.
יולי אדלשטיין
אדוני סגן המזכיר, כאקס מיניסטר אני מודיע לך שזה דבר שעשיתי במשרד הקליטה. לקט עיתונות בוטל, וזה היה מגיע באי-מייל מלשכת הדובר לכל המנויים.
עומרי שרון
אני מציע לך לא לצעוק שעשית את זה, כי יכול להיות שמחר "ישתנקרו" עליך...
יולי אדלשטיין
אין שום בעיה, הכל היה רשמי על השולחן.
היו"ר רוני בר-און
תודה רבה, אנחנו עוברים להצביע על ההסתייגויות. ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשורה 25 להוריד את לקט העיתונות.
יולי אדלשטיין
חזרתי בי לגבי זה. ההסתייגות שלי היתה לגבי שורה 51.
היו"ר רוני בר-און
ההסתייגות של חבר הכנסת יולי אדלשטיין לגבי שורה מספר 51, עיתונים לוועדות, ללשכות ולעובדים – במקום 300,000 שקל יופיע 200,000 שקל, מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
ההסתייגות לשורה מספר 51 – עיתונים לוועדות, ללשכות ולעובדים התקבלה, והוחלט להקציב לכך 200,000 שקל במקום 300,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
תודה רבה, אני קובע שההסתייגות התקבלה.

לפי ההסתייגות של חבר הכנסת סלומינסקי לשורה 49, ימי עיון והשתלמויות לעובדים, במקום 180,000 שקל יופיע 300,000 שקל, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
נמנעים – אין
ההסתייגות לשורה מספר 49 – ימי עיון והשתלמויות עובדים התקבלה, והוחלט להקציב לכך 300,000 שקל במקום 180,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
ההסתייגות התקבלה.

הסתייגות בעניין פעילות רווחה וספורט עובדים – במקום 180,000 שקל יופיע 290,000 שקל. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – 1
ההסתייגות לשורה מספר 52 – פעילויות רווחה וספורט עובדים התקבלה, והוחלט להקציב לכך 290,000 שקל במקום 180,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
ההסתייגות לשורה 52 עברה.

לגבי ההסתייגות שלי בעניין שיא כוח-אדם משמר בסעיף 73, אני מבקש שבמקום 26,342,000 שקל יופיע 24,000,000 שקל. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – 7
נגד – 1
ההסתייגות לסעיף 73 – שיא כוח-אדם משמר התקבלה, והוחלט להקציב לכך 24,000,000 שקל במקום 26,342,000 שקל.
היו"ר רוני בר-און
ההסתייגות עברה.

בשורה 74 - עבודה בלתי צמיתה ביטחון (25 משרות), במקום 3.7 מיליון שקל יופיע שלושה מיליון שקל. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – מיעוט
ההסתייגות לשורה 74 – עבודה בלתי צמיתה ביטחון (25 משרות) התקבלה, והוחלט במקום 3.7 מיליון שקל על 3 מיליון שקל.
היו"ר רוני בר-און
ברוב זה עבר. אלה ההסתייגויות, תודה רבה. בכפוף להסתייגויות שהתקבלו, מי בעד אישור תקציב הכנסת לשנת 2004? מי נגד?

הצבעה

בעד – כולם
נגד – אין
בכפוף להסתייגויות שהתקבלו, תקציב הכנסת לשנת 2004 התקבל.
היו"ר רוני בר-און
תודה, אני קובע שהתקציב עבר. תודה רבה לעושים במלאכה: לחשב, לעוזרים, לחשבות, למזכיר הכנסת.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 16:30

קוד המקור של הנתונים