ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/12/2003

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2003

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/ועדת הכנסת/75294
הוועדה המשותפת כנסת-כספים
לתקציב הכנסת - 15.12.2003

פרוטוקולים/ועדת הכנסת/7529
ירושלים, כ"ז בכסלו, תשס"ד
22 בדצמבר, 2003

הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 5
מישיבת הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
מיום שני, כ' בכסלו התשס"ד ( 15 בדצמבר 2003 ), שעה: 10:30
סדר היום
שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2003
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און - היו"ר
יולי-יואל אדלשטיין
אלי אפללו
מיכאל נודלמן

מזכיר הכנסת אריה האן
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מוזמנים
חברת הכנסת קולט אביטל
אבי לוי - חשב הכנסת
נדב כספי – חשבות הכנסת
יועצת משפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרניות
אושרה עצידה, תמר שפניירשינויים בתקציב הכנסת לשנת 2003
היו"ר רוני בר-און
אנחנו בעניין שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2003. יושב ראש הכנסת כותב אליי במכתבו: "בהתאם לסעיף 11 (ב)(1) של חוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, הנני מבקש את אישור הוועדה לשינויים המפורטים מטה בתקציב 2003, העברת סך של 8,630 אלפי ₪ מתקציב הרזרבה – תקנה 02040101 לסעיפים/לתקנות הבאות:"

לתקנה 02020101 "שכר חברי הכנסת", התקציב הנוכחי עומד על 40,300 אלפי ₪ ומבקשים להעביר מסעיף הרזרבה עוד מיליון וחצי, כאשר ההנמקה או ההסבר לכך הוא השלמה לתקציב הנדרש ל-94 חברי כנסת, במקום 81 חברי כנסת בתקציב המקורי. יתרת התקציב תועבר ממשרד ראש הממשלה. למה ממשרד ראש הממשלה, מה זאת אומרת?
אבי לוי
למעשה משרד ראש הממשלה משלם את שכר השרים ושכר סגני השרים, ולכן לכאורה נוצר אצלו עודף, יש פחות שרים וסגני שרים.
היו"ר רוני בר-און
שנת 2003 תוכננה כך שהכנסת נושאת ב-81 חברי כנסת, ו-39 שרים וסגני שרים הולך למשרד ראש הממשלה. באמצעות הבחירות שיבשנו לכם את התחזיות המוקדמות, ובאמצעות הקטנת הנטל על משרד ראש הממשלה. למעשה, עכשיו זה העברה מכיס לכיס. יותר משזה העברה מכיס הרזרבה לכיס הביצוע בפועל, זה גם מהכיס של ראש הממשלה לכיס של הכנסת. זאת אומרת, זה לא משפיע על יתרת הרזרבה שתיוותר לך בסוף השנה אחרי שתעשה את כל החשבון. תיקח בשלב הזה מהרזרבה כי אתה צריך לשלם, אחר כך אתה תמלא חזרה את הרזרבה ממשרד ראש הממשלה.
אבי לוי
לא את כולה. מה שאנחנו מבקשים כאן זה סכומים שאנחנו לא נקבל ממשרד ראש הממשלה.
היו"ר רוני בר-און
זה נכון. נראה לי שמלכתחילה היית צריך תוספת של 20% בעוד שאתה מבקש תוספת של 4%. ההפרש בין 81 ל-94 זה כמעט 20% מלמטה. כאשר אתה מבקש מיליון וחצי על 40 מיליון, אתה למעשה מבקש פחות מ-4%. למה לא הכל?
אבי לוי
כי לא נשארה להם הרזרבה הזו.
היו"ר רוני בר-און
אם אני אאשר לך אז אני רוצה שהם ישלמו את זה. למה לא הכל?
אבי לוי
אני חושב שזה היינו הך. מדובר בסך הכל על סעיף רזרבה. הרזרבה אם היא לא מנוצלת היא ממילא חוזרת לאוצר. הם גם לא תקצבו נכון את הדברים.
היו"ר רוני בר-און
השאלה היא האם במובן מסוים אני לא נותן פרס למשרד ראש הממשלה על זה שהם תקצבו לא נכון. אתה אומר נכון, בסופו של דבר זה כסף של המדינה, של האוצר. יחד עם זאת, מפני מראית עין, אם זה באמת כסף שאפשר לצבוע אותו, אז למה שלא נלך עם זה עד הסוף? כי אנחנו התנהלנו נכון וכן בנינו נכון את הרזרבה או כי לא נשכנו את הרזרבה באוגוסט, בספטמבר ובאוקטובר ולך יש רזרבה ולהם אין?
אבי לוי
גם להם יש רזרבה.
היו"ר רוני בר-און
שישלמו מהרזרבה שלהם.
אבי לוי
הבעיה היא שהם גם לא לקחו בחשבון 39 שרים וסגני שרים.
היו"ר רוני בר-און
איך הם לא לקחו את זה בחשבון?
אבי לוי
הם מכוונים ל-81, זה לא נעשה בתיאום כל שנה.
היו"ר רוני בר-און
אבל, כשהם בנו את התקציב ב-2002 היו 39 האלה.
אבי לוי
ייתכן שעשו את העדכונים לקראת סוף השנה.
היו"ר רוני בר-און
אני לא יודע להגיד שאני אוהב את זה. זאת אומרת, אני מבין שבסופו של דבר זה לא עושה איזה חור באוצר המדינה.
אבי לוי
הממשלה הצטמצמה לפני סוף 2002. המצב הזה כבר אז הסתמן.
היו"ר רוני בר-און
אדרבה. חבר הכנסת אדלשטיין, בבקשה.
יולי-יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש, מניסיוני הצנוע במשרדי הממשלה, אם כפי שסובר החשב אולי בסוף שנת 2002 הם תכננו משהו שהוא קצת לא נכון אז אבוד, זה חלב שנשפך. אם לעומת זאת, במהלך שנת 2003 כיוון שהייתה שם רזרבה, התבצעו בחדר ועדת כספים, העברות מסעיף לסעיף בתוך תקציב משרד ראש הממשלה והכסף הזה נוצל למטרות אחרות של משרד ראש הממשלה, גדושות ככל שיהיו, אז כאן אתה צודק לגמרי. הכנסת ממש לא חייבת לכסות עכשיו על כל מיני פעילויות של משרד ראש הממשלה. זאת השאלה המהותית.
היו"ר רוני בר-און
האמת היא שאני לא רוצה לעשות מזה כזו דרמה. אני מבקש למצב פה איזשהי נורמה אפילו של מראית עין, למרות שמבחינת התוצאה זה לא משפיע, גם מראית עין היא חשובה. אני בכל אופן מבקש למצוא איזשהו פתרון לזה. אני מוכן להעביר לך את זה, אבל אני רוצה להעביר את זה על תנאי שאתה לא מניח למשרד ראש הממשלה בעניין הזה. אני לא רוצה לתקוע לך את העבודה, אני לא רוצה שאתה תהיה במצב שבו אתה תשלם משכורות וכספים לא מתוקצבים. שנית, אם אתה באמת אומר שזה OPM ׁ(other people money) שאתה משלם אז תביא אותו חזרה הביתה.
אנה שניידר
אפשר לשלוח את הפרוטוקול של הוועדה למשרד ראש הממשלה או מכתב שלך.
היו"ר רוני בר-און
אין שום בעיה. אפשר לשלוח מכתב, פרוטוקול, ממילא אף אחד לא יקרא את זה שם. אפשר לשלוח גם דף ריק.
אבי לוי
צריך לזכור שאנחנו שבועיים לפני סוף התקציב.
היו"ר רוני בר-און
זו עבודה שלך. הרי אתה יושב מול החשב במשרד ראש הממשלה ואתה יודע לומר לו: אדוני, אני משלם את הכסף שלך, תביא את זה חזרה. הם עובדים אצלי ואני צריך לשלם להם וסך הכל זה כסף שאתה קיבלת ולכן אתה צריך להביא אותו חזרה.

מי בעד? תודה. מי נגד? תודה. מי נמנע? אנחנו אישרנו את זה.

התקנה הבאה היא 02020102 – אחזקת רכב חברי הכנסת. התקציב הנוכחי הוא 1,100 אלפי ₪, ביצוע 1,057 אלפי ₪. זה נגזר מאותו מספר, הכל נגזר מאותו מספר א', ב' וג'.
היו"ר רוני בר-און
פה יש לך באמת say לבוא ולבקש מהם את הכסף כי הם גם זוקפים את זה מבחינת ההתחשבנות שלהם כלפי שלטונות המס. הרי כשמישהו עובר למחלקה של משרד ראש הממשלה והופך להיות שר או סגן השר, זקיפת הרכב שלו היא הרבה יותר גבוהה מזקיפת הרכב שלנו ואז לכאורה הכסף הזמין שלהם הוא יותר גדול כי בהזדכות שלהם מול שלטונות המס הם נשארים ממש עם כסף בקופה. להערכתי, פה יש לך באמת say הרבה יותר חזק.

מי בעד א', ב' וג'? תודה, נא להוריד. מי נגד? תודה, נא להוריד. מי נמנע? אישרנו גם את זה פה אחד.


ד' זה סעיף 02020211 - אבטחת חברי כנסת. הסבר: בהתאם לצורכי הביטחון השוטפים. התקציב המקורי היה 8 מיליון, הביצוע הוא 6,5 מיליון. בשביל מה אתה צריך עוד מיליון? אתה עומד בתקציב.
אבי לוי
אנחנו הרי אף פעם לא יכולים להעריך כמה חברי כנסת מאובטחים. זה בהתאם להוראות גורמי הביטחון.
היו"ר רוני בר-און
זה לא כסף שאתה מבקש על אבטחה קיימת, אקטואלית. אתה אומר שיכול להיות שיהיו פה עוד צרות.
אבי לוי
לא, זה צפוי בחודשיים האלה שנותרו.
היו"ר רוני בר-און
אתה אומר שאתה ביצעת עד תאריך כתיבת המכתב ב- 18 בנובמבר, 6,5 מיליון. תקצבת ב-8 מיליון. זאת אומרת שכדי לעמוד ביעד התקציב יש לך עוד מיליון וחצי. אתה רוצה עכשיו 2.5 מיליון לחודש וחצי?
אבי לוי
לפי הערכה שלי, כן.
היו"ר רוני בר-און
מאיפה באה ההערכה הזו?
אבי לוי
בזמן כתיבת המכתב היה הליך של - - -
היו"ר רוני בר-און
בסדר, עברו שלושה שבועות, מה קרה מאז?
אבי לוי
היום, במצב הנוכחי, אני יכול לומר שאני יכול להסתפק גם בחצי מיליון.
היו"ר רוני בר-און
עברו שלושה שבועות מכתיבת המכתב. אני רוצה לדעת האם נוספה אבטחה לחברי הכנסת בשלושת השבועות האקטואליים האלה?
אבי לוי
ראשית, נוספה אבטחה. שנית, אם היינו ממשיכים למלא את ההתחייבויות שהיו קיימות כבר אז לא היה נותר לנו כסף. יש שם הסכמים ארוכי טווח.
היו"ר רוני בר-און
אבל, הם הסכמים גמישים. אתה לא לוקח מאבטח ומתחייב להעסיק אותו שנה. ברגע שזה נפסק זה נפסק. אני רוצה לדעת במה השכלת בשלושת השבועות האלה בין כתיבת המכתב לבין הדיון הזה? למעשה זה כבר יותר משלושה שבועות, זה כמעט חודש. האם נוספה אבטחה לחברי כנסת מ-18 לנובמבר עד היום? אין לי ספק שהיינו יודעים, היינו קוראים על זה בעיתון.
יולי-יואל אדלשטיין
לי זכור מקרה אחד.
היו"ר רוני בר-און
חברים, תבואו עם תשובות בבקשה לעניין הזה. זה כבר ממש לא מסובך לבדוק.
אבי לוי
הצפי שלנו הוא ש- - -
היו"ר רוני בר-און
עזוב את הצפי. אבי, אנחנו עכשיו במצב קלאסי. היושב ראש כתב לי את המכתב ב-18 לנובמבר. אנחנו היום ב-14 לדצמבר. אם לא קרה כלום בחודש הזה, אז ניקח סיכון שבשבועיים שנותרו עד סוף השנה לא יקרה כלום, ואם יקרה אז זה לא כזה נטל תקציבי נורא ואיום שצריכים להתערב בו בתקציב.
אבי לוי
אני רוצה להבהיר ממה מורכב הסעיף הזה. יש מאבטחים וזקיפים, יש מיגון של רכבים, יש מיגון של בתים, יש לינות של מאבטחים, יש אבטחת נסיעות של חברי כנסת לחו"ל. כשחברי כנסת יוצאים לחו"ל במסגרת משלחת פורמלית רשמית, סעיף האבטחה בא מהסעיף הזה. יש נסיעות ברכבים ממוגני ירי. אם אנחנו צוברים את כל זה יחד עד סוף השנה, זה 8 מיליון.
היו"ר רוני בר-און
אבי, יכול להיות שאם היינו מקיימים את הדיון ב-18 בנובמבר הייתי שואל אותך שאלות אחרות כמו: למה, מי, איך? כיוון שכבר קרה מה שקרה ועבר כבר חודש ימים, אני רוצה לדעת איפה אתה עומד. עם כל הכבוד להרגשה שלך, תן לי קונקרטיזציה לדרישה הזו.
אבי לוי
מאז כתיבת המכתב ועד היום, אני מעריך שהשינוי יהיה בסביבות חצי מיליון ולא מיליון.
היו"ר רוני בר-און
מאה אחוז, עדיין יש לך עוד מיליון וחצי. נשארו לך מיליון וחצי. ב-18 לנובמבר בצעת 6,5 מיליון.
אבי לוי
הביצוע לא כולל התחייבויות לתשלום שנוצרו.
היו"ר רוני בר-און
6,5 מיליון ביצוע ל-18 לנובמבר. קרי, 10.5 חודשים מתוך 12. נשאר לך עדיין בערך רבע מהסכום הזה לחודש וחצי. אני לא מצליח להבין איפה אתה ממלא את המיליונים.
קולט אביטל
כמה הוצאת עד היום?
אבי לוי
6,5 מיליון עד למועד המכתב, את זה שילמנו. יש התחייבות שנוצרות עד סוף השנה, אנחנו חתומים על חוזים.
היו"ר רוני בר-און
האם המיליון וחצי מהתקציב לא יספיק להם?
אבי לוי
ההערכה שלנו הייתה שזה לא יספיק. היום אני אומר ששני מיליון יכולים להספיק. כלומר, מיליון וחצי ועוד חצי.
היו"ר רוני בר-און
זה נראה לי קצת - - -
מזכיר הכנסת אריה האן
רוני, יש לי תשובה בשבילך. מ-18 לנובמבר לא נוספו עוד אנשים לאבטחה. אבל, נוספו דרישות חדשות של השב"כ לגבי מיגונים מסוימים שאני לא רוצה להיכנס אליהם כאן.
היו"ר רוני בר-און
כתוב לי את זה בפתק, אני אראה את זה גם לחברי הכנסת.

אבי, האם אתה יודע להגיד לי שאתה מוגדר בתוספת הזו?
אבי לוי
ההערכה שלי היא שכן. אני חושב שהמידע שקיבלת מבסס את זה.
היו"ר רוני בר-און
המידע נוגע לעניין, הוא לא נוגע לכספים. הוא לא מדבר על כסף.
אבי לוי
יש דרישות שבהן אומרים לעשות א', ב' וג'. אלה ההנחיות של שירותי הביטחון.
יולי-יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש, אמר החשב שתוספת של חצי מיליון תספק אותו. זה ממילא כסף שמוגדר בסעיף ספציפי. אני לא חושב שיש פה איזשהי גמישות שיעבירו אותו שלא לצורכי ביטחון. כדי לא לעכב את הסעיף, אני מציע לאשר את התוספת של 500 אלף.
היו"ר רוני בר-און
אנחנו נאשר 500 אלף שקל. מי בעד? תודה. מי נגד? תודה. אושר.

הנושא הבא הוא תקנה 02030402 – עבודה בלתי צמיתה. האם זה עובדי כוח אדם?
אבי לוי
לא, חברות כוח אדם. עובדים בחוזים מיוחדים שאינם לפי התקן הקבוע.
היו"ר רוני בר-און
זה כבד, זה תוספת של יותר מ-25% על התקציב. איך התגלגלנו?
מזכיר הכנסת אריה האן
בשנה הזו אחרי הבחירות הוקמו ועדות שונות וניתנו עזרות לוועדות שונות כתוצאה מעומס העבודה.
היו"ר רוני בר-און
כמה ועדות שלא היו בשנה האחרונה של הכנסת ה-15, הוקמו בכנסת הזו? אתם בניתם את תקציב 2003 על בסיס מה שקרה בשנת 2002. האם יש עכשיו יותר ועדות ממה שהיו ב-2002?
מזכיר הכנסת אריה האן
ראשית, יש יותר עובדים בוועדות.
היו"ר רוני בר-און
יכול להיות שמישהו התנהל בעניין הזה לא בתבונה. אריה, אתה אמרת לי שיש כנסת חדשה והוקמו ועדות. אם הוספתם ועדות אז מטבע הדברים שהייתם צריכים להוסיף כוח אדם. אם הונצח המצב בוועדות או יש פחות ועדות, אני לא מבין מאיפה באה התוספת בכוח אדם?
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו לא קובעים את ווליום העבודה של ועדה, אנחנו גם לא יכולים לתכנן. קח לדוגמא את ועדת חוקה של היום. יש יושב ראש שיכול להחזיק את הוועדה הזו שלושה ימים בשבוע, ויש יושב ראש שמחזיק אותה חמישה ימים בשבוע עד שעות מאוחרות, ואני צריך לתת עוד תוספות של עובדים.
קולט אביטל
למה, האם זה לא אותו סגל?
מזכיר הכנסת אריה האן
לא, אני נותן עזרות בערב.
היו"ר רוני בר-און
האם יש היום בוועדת חוקה של מיקי איתן יותר עובדים ממספר העובדים שהיו בוועדת החוקה שממנה נפרד אופיר פינס?
מזכיר הכנסת אריה האן
אני חושב שכן, אני לא יכול לענות בדיוק כי אני צריך לבדוק את זה. אני רוצה להסביר את עצמי. בוועדות שונות יש הבדל של ווליום עבודה, בעיקר בוועדות שמקבלות עוד עובדים. אני אתן לך דוגמה, ועדת הכלכלה קיבלה עובד נוסף.
היו"ר רוני בר-און
אתה יכול להצהיר פה שוועדת הכנסת לא קיבלה אף עובד נוסף. מה שהיה פה בזמנו של יוסי כץ, נשאר.
מזכיר הכנסת אריה האן
אני יכול להצהיר, אני רק לא זוכר באיזה שנה יוסי כץ קיבלת את התוספת שלו.
היו"ר רוני בר-און
עכשיו אתה אומר תגבור אחרי הצהרים בימי מליאה. הרי יושב ראש הכנסת כל הזמן בוכה שהמליאה הזו עובדת בחצי ווליום ממה שהיא עבדה בכנסת הקודמת. הולכים מוקדם לישון, אין על מה לדבר, נותנים לדבר כל זמן שרוצים.
מזכיר הכנסת אריה האן
קודם כל, זה לא נכון. אם תיקח את השבוע שעבר לדוגמא, אז ישיבה אחת הסתיימה בשעה 22:21, וישיבה שנייה הסתיימה בין 21:00 ל-22:00. כל שעה כזו זה הון תועפות של תשלומים.
היו"ר רוני בר-און
האם מדובר בכוח אדם?
מזכיר הכנסת אריה האן
ודאי.
היו"ר רוני בר-און
למה?
מזכיר הכנסת אריה האן
שעות נוספות.
קולט אביטל
זה בסעיף הבא.
היו"ר רוני בר-און
אם זה שעות נוספות האם אנחנו מבטלים את ה- 2,700?
מזכיר הכנסת אריה האן
לא, לא.
היו"ר רוני בר-און
יש לנו סעיף נפרד לשעות נוספות. אתה מבין שלא תחקרתי אותך סתם.
מזכיר הכנסת אריה האן
אני מוכן להעביר לך רשימה מדויקת. לצערי הרב לא הבאנו לכאן את מנהלת כוח האדם.
היו"ר רוני בר-און
על עבודה בלתי צמיתה ועל שעות נוספות, אתם מבקשים פה תוספת של למעלה מ-25% על סך הכל המצטבר של שני סעיפי התקציב האלה. יש בשני הסעיפים התקציב האלה 13 מיליון ואתם רוצים עכשיו on the top of it עוד 3.5 מיליון. לפי כל קנה מידה זה מתקרב כמעט ל-30%. יותר קרוב ל-30% מל-25%. זה לא פעם ראשונה שאתם יושבים איתי, אתם כבר יודעים שאני מנדנד.
מזכיר הכנסת אריה האן
אין שום בעיה עם זה. יש כל מיני סוגים של תוספות. אני אתן לך דוגמה לתוספת, כל אחת שיולדת מתחילה להיות אם עובדת. היא הולכת הביתה בשעה 3:00 במקום בשעה 19:00. לא מקצצים לה במשכורת אלא מקצצים לה בשעות העבודה. אתה לוקח אז עובד חדש שיעבוד בין השעה 3:00 ל-19:00.
היו"ר רוני בר-און
אבל, אין בזה חידוש.
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו נעביר לך את כל הרשימה.
היו"ר רוני בר-און
אני רוצה לדעת על זה באופן יותר מערכתי. אנחנו נמצא לנו את הזמן לדון בזה. אני כמובן לא מחווה על זה דעה, אני האחרון שיגיד לך שאתה צריך לחסוך בשכר עובדים באופן שייפגע ביעילות עבודת הכנסת. אבל, אני רוצה לראות את הדברים.

הנושא האחרון שאנחנו כן נדון בו הוא תקנה 02030519 - בדיקה חיצונית של רכוש קורבנות השואה, נכסי דלא ניידי. זה עלה כבר פעם אחת. נתבקשנו לאשר, סירבנו. היה לנו ויכוח גם רעיוני וגם פרקטי. השתתפה בפגישה אצל יושב ראש הכנסת יושב ראש הוועדה חברת הכנסת קולט אביטל, וכמובן שגם היועצת המשפטית הייתה והיא הציעה את הצעותיה הברוכות. הזהרנו אז שאם נוסיף זו תהיה התוספת הראשונה והאחרונה, וכמובן סייגנו את זה לכשירווח, לכשיחזור כסף מרכוש קורבנות השואה, כסף שלא יצטרך ללכת באופן ספציפי לאפוטרופוס, לנכסי נפקדים או לקורבנות השואה וכיוצא באלה, אנחנו נדרוש לקבל חזרה לתקציב הכנסת את הכסף שהוצאנו על יצירת הכסף הזה. נותנים מעין הלוואת גישור לצורך ייעול עבודת הוועדה. התקיים בעניין הזה דיון, הסיכום הזה מקובל גם על דעת חברת הכנסת קולט אביטל, כמובן גם על דעתו של יושב ראש הכנסת, דעתו של החשב, דעתה של היועצת המשפטית וגם על דעתי. אני מציע לאשר את זה.
אנה שניידר
יש לי רק בקשה להבהרה. בישיבה אצל יושב ראש הכנסת דובר שהתקציב הזה הולך למימון הבדיקה אצל האפוטרופוס הכללי - -
קולט אביטל
לא רק.
אנה שניידר
- - ואני התרשמתי שמדובר גם במימון בדיקה במינהל מקרקעי ישראל.
קולט אביטל
כן, זה עניין פנימי שלנו.
אנה שניידר
הייתי רק רוצה שיהיה ברור שאותו מיליון - -
היו"ר רוני בר-און
אני אקרא את הסיכום שהיה בישיבה. הישיבה התקיימה ב-10 בספטמבר והשתתפו בה יושב ראש הכנסת, יושבת ראש ועדת החקירה חברת הכנסת אביטל, המזכיר, את, החשב, מנהלת הוועדה הגברת עדרי, ואנוכי. סוכם כלהלן: "הכנסת תישא בעלויות הבדיקה בנכסי דלא ניידי בהיקף של עד מיליון ₪. בכל מקרה לא יוקצה סכום נוסף כלשהו. ב', במסמכי העקרונות שייחתמו עם הגופים או המוסדות הנבדקים, יוסף סעיף שבו יפורט נושא מימון הבדיקה". כמובן שלמעלה דיברנו על החזרה וגם על המינהל דובר.

אני אמרתי:"... כדי להבטיח שאותו סכום בסופו של דבר יחזור לכנסת. כלומר, הכנסת תספק מימון ביניים עד לסיום הבדיקה... החלטה של הכנסת לגבי מימון הבדיקה בנדל"ן משמעותה פתיחת תיבת פנדורה. נתחיל את הבדיקה בקרן הקיימת, באפוטרופוס הכללי - - -
אנה שניידר
הקרן הקיימת לא בעניין, כי הקרן הקיימת הסכימה לממן את הבדיקה.
קולט אביטל
רוב הגופים שאותם אנחנו נבדוק מממנים את הבדיקה שלהם. מחר אנחנו חותמים הסכמים עם הקרן הקיימת, עם הסוכנות היהודית, עם קרן היסוד ועם כמה גופים. היועצת המשפטית יודעת שאנחנו מנסים עד כמה שניתן ללכת ולהוציא מכל הגופים הנבדקים את הכסף. המיליון הזה, למען האמת דרשנו יותר, דרשנו מיליון וחצי, אנחנו צריכים לחלק אותו בפנים כפי שאנחנו מבינים לגבי הגופים הממשלתיים, הנבדקים, שלהם אין מימון חיצוני. זה כולל את האפוטרופוס, זה כולל את המינהל. יכול להיות שזה גם יכלול את "רסקו". יש לנו עוד ויכוח עם "רסקו". יכול להיות שנוותר על "רסקו" משום שלא יהיה לנו מימון. אבל, איך אנחנו מסתדרים עם המיליון הזה, זו כבר דאגה שלנו. ובלבד, שלא נעבור - - -
אנה שניידר
הדבר הזה צריך להיות ברור בהסכמים שנחתמים עם הבודקים, שיש מימון.
קולט אביטל
בסדר.
היו"ר רוני בר-און
לזה הלשכה המשפטית תדאג in due time. מי בעד האישור הזה, בבקשה? תודה רבה, נא להוריד. מי נגד? מי נמנע? אושר, תודה.
קולט אביטל
תודה רבה. אנה, אנחנו כבר מעבירים את הסעיף הזה ל-2004.
אנה שניידר
את זה צריכים להגיד לחשב.
קולט אביטל
יעבור פרק זמן של עוד חודשיים עד שהמכרז יצא ועד שנמצא את הבודקים.
היו"ר רוני בר-און
אז אולי לא נעביר את זה ל-2003 ומייד נתקצב את זה ב-2004.
אבי לוי
נעביר את זה כעודף לשנה הבאה.
קולט אביטל
כן, העיקר שאני לא צריכה לחזור אליכם.
היו"ר רוני בר-און
אבי, בתוך ה-space הזה תעבוד איך שנוח לך. אתה יכול להעביר לי את הרשימה ואני אכנס את הוועדה עוד היום בשעה 15:00. יש לי אחריות לכסף ואני פשוט רוצה לראות את המספרים. לצורך העניין אני אפילו לא נועל את הישיבה.


הישיבה הופסקה בשעה 11:05

הישיבה נתחדשה בשעה 15:00
היו"ר רוני בר-און
אני מחדש הישיבה. נשארו פתוחים נושאים ה' 1 ו-2 - עבודה בלתי צמיתה ושעות נוספות. אני קיימתי ישיבה עם חשב הכנסת, והחשב הניח את דעתי בשני עניינים – אחד, שהצעת התקציב לשנת 2003 הניחה הנחת עבודה זהירה אבל מצומצמת לעניין העובדים הבלתי צמיתים והשעות הנוספות, מתוך מגמה ושאיפה לחתור לצמצום סעיף ההוצאה בתקציב, כשהיא הציבה את סעיף התקציב כיעד שלמרבית הצער השתבש ולא הגיעו אליו, גם בגלל הגדלת נפח העבודה של הכנסת בשני אספקטים – גם של השעות הנוספות וגם של תוספת עובדים בלתי צמיתים.

עלינו על עוד שני עניינים שלא כאן המקום לדון בהם, אבל צריך לתת עליהם את הדעת בהצעת התקציב הבאה, בין היתר העובדה שאי אפשר להחזיק על רשימה של עובדים בלתי צמיתים, עובדים לא קבועים, אנשים שמגיעים ל-3-4-5 שנים ועדיין מופיעים כעובדים בלתי צמיתים, למרות שמבחינת החוק הם כבר הופכים להיות עובדים של הכנסת. זה נבע מכמה עניינים – השארת תקנים של בעלי תפקידים שנשארו להמשיך לעבוד בכנסת למרות שלא נמצאים על אותו תקן, התקן שלהם התמלא ולא התפנו משרות. נחה דעתי שבנסיבות העניין צריך להעביר מהרזרבה את הסכומים המבוקשים.

החריגה מהצפי היא לא כמו שמופיעה בבקשה שאנחנו צריכים להעביר היום – כ-3.5 מיליון ש"ח, החריגה היא רק חצי כי מלכתחילה נעשה ניסיון באמצעות מספר יותר נמוך מהמספר הריאלי להגיע לסעיף תקציבי שהוא בעצם יעד אבל לא תמונה ריאלית של המצב. צריך למצוא את דרך הביניים בין הצבת יעדים בתקציב לבין הסתכלות ריאלית על תקציב, למרות שהצבת יעדים, כשמדובר על צמצום, צריכה תמיד להתקבל בברכה אבל לא תמיד אפשר לעמוד ביעדים האלה.

אם יש למישהו מה להוסיף, אשמח לשמוע. אם לא, הייתי ממליץ להעביר מהרזרבה את הסכום המבוקש.
יולי-יואל אדלשטיין
אין לי התנגדות.
מיכאל נודלמן
אני בעד.
אלי אפללו
אני בעד.
היו"ר רוני בר-און
אם כך, מי בעד להעביר את הכסף מהרזרבה בסעיפים האלה?

הצבעה

בעד ההצעה - 4
נגד - אין
נמנעים - אין
ההצעה להעביר מהרזרבה לסעיפים ה' 1-2 נתקבלה.
היו"ר רוני בר-און
העברנו את הסכום, ובכך נשלמה עבודתנו בעניין הזה. אני מודה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 15:10.

קוד המקור של הנתונים