ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/08/2003

פתיחת שוק ייבוא המכוניות הפרטיות וחלקי החילוף לתחרות - דיון מהיר בהצעתה של ח"כ אתי לבני

פרוטוקול

 
פרוטוקולים/כלכלה/70562
ועדת הכלכלה – 13.8.2003

פרוטוקולים/כלכלה/7056
ירושלים, כ"ח באב, תשס"ג
26 באוגוסט, 2003

הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב ראשון

פרוטוקול מס' 65
מישיבת ועדת הכלכלה
שהתקיימה ביום ד', ט"ו באב התשס"ג, 13.8.2003, בשעה 16:00

ס ד ר ה י ו ם

תקנות רשות הדואר
נוכחים
חברי הועדה: היו"ר שלום שמחון
דניאל בנלולו
דוד טל
מלי פולישוק-בלוך
מוזמנים
יוסי שלי – מנכ"ל רשות הדואר
עודד כהנא – סמנכ"ל כלכלה וכספים, רשות הדואר
הרצל בר-מג – סמנכ"ל תפעול, רשות הדואר
ישראל איתן – יועץ משפטי, רשות הדואר
מנהלת הועדה
לאה ורון
יועצת משפטית
אתי בנדלר
נרשם ע"י
חבר המתרגמים בע"מ
היו"ר שלום שמחון
אני מתכבד לפתוח את הישיבה בנושא תקנות רשות הדואר.

לפי התקנון, צריך לקיים הצבעה על הסכמתכם לדיון חוזר. כולם הצביעו בעד, אי לכך אני פותח את הדיון בנושאים:

1 – לא הצבענו בנושא "השירות הבולאי" ולכן נצביע קודם עליו.

תקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי) (תיקון) , התשס"ג 2003.
מי נגד? 0 מי נמנע? 0 התקבל.

2 – חוסר הבהירות לגבי מה קורה בתקופת הביניים, אם נניח ובעוד שנה וחצי הממשלה לא תגיע לתעריפים חדשים ולשינויים ברשות הדואר.

כפי שאני הבנתי את הדברים, ומסתבר שאני לא הבנתי אותם, אנחנו לא הצבענו על הצעתה של היועצת המשפטית לועדה, על כך שהיה והממשלה לא תגיע לתעריף חדש, לא ייווצר מצב של חלל אלא חוזרים לתעריפים שהיו ערב האישור שלנו היום. כלומר, זה לא יהיה 1.30 שקל אלא יחזור חזרה ל- 1.20 שקל.
דוד טל
עם כל הכבוד לממשלה, ואני מאוד מעריך אותה, אני חושב שאנחנו צריכים להשאיר את התעריפים הללו, שאם הממשלה לא מגיעה עם בקשה אחרת, התעריפים הללו שהשארנו אותם היום, יימשכו עד שהממשלה תגיע עם תעריפים אחרים.
יוסי שלי
אם אתה מחזיר את זה לרמת התעריפים שהיתה היום, יש בזה אינסנטים לממשלה וזה להביא סט תעריפים חדש בסוף השנה הקרובה.
היו"ר שלום שמחון
העניין השני הוא שאנחנו אמרנו שהתעריפים יחלו ממחר, אבל זה ייכנס לתוקף רק מה- 18 באוגוסט.
יוסי שלי
לגבי תאריך הכניסה לתוקף, אני רוצה לבקש מהוועדה לקבל את ההמלצה שרשות הדואר תגיש בעניין. היא יודעת איזו כמות בולים עומדת, היא תעשה את הסיכונים שלה והסיכונים הם עליה. אם רשות הדואר מציעה שזה ייכנס לתוקף כבר ממחר, אני מוכן.
אתי בנדלר
ובתנאי שאתה יכול להבטיח לועדה, ששר התקשורת יחתום על התקנות ושהן יישלחו לפרסום.
יוסי שלי
אני יכול להבטיח לכנסת, אני התקשרתי למזכיר הממשלה, וכרגע מתואם שמחר בבוקר הוא חותם על התקנות ואני מאוד מקווה שזה אכן יקרה. שר האוצר צריך לתת רק מכתב הסכמה, ואני מאמין שאפשר יהיה לקבל את מכתב ההסכמה משר האוצר.
דניאל בן-לולו
לגבי רשות הדואר, מה שאפשר לעשות זה לא לספק במהלך ה- 24 השעות הקרובות, שום בול מהשירות הבולאי. הרי מה שנמצא היום בסוכנות ובמורשים, ממילא הוא במחיר רגיל וזה לא יעזור כלום. אם יש להם אלפים ומיליונים, הם ירוויחו.
יוסי שלי
יש לי הצעה. מאחר והנושא הזה הוא באחריות רשות הדואר, היא היתה אמורה להיערך לזה ואם היא לא נערכה אז זו בעיה שלנו, אני רק מבקש שיאפשרו לנו עד מחר. זה שאנחנו לא ערוכים, אנחנו צריכים לדבר על זה ולהחליט מה לא בסדר אצלנו.
דניאל בן –לולו
אנחנו מדברים פה מבחינה פרוצדורלית, הלוא גם אם אני שוחה ושלחת לי בולים, זה כבר מופיע אצלי בחיוב כי אתה מחייב אותי אוטומטית.
ישראל איתן
אני מציע שנקבל את מה שהציע מנכ"ל רשות הדואר, שעד מחר יאשרו בהנחה שכל אחד יעשה את העבודה לאישור התקנות האלה, ואנחנו מצדנו נדאג למזער את הנזקים.
אתי בנדלר
אני רוצה שיהיה ברור, אם מדובר על ה- 14 באוגוסט, קרי מחר, אתם חייבים לפחות להחתים את השר כי אי אפשר בלי זה.

קיימות שתי גרסאות, ואני אקרא את הנוסח החדש של התקנות. התקנות ייקראו תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק) (הוראת שעה), התשס"ג 2003.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א) ו- 126 לחוק רשות הדואר (התשמ"ו 1986 (להלן החוק), באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1 – תשלומים בעד שירותי רשות הדואר – הוראת שעה
התשלום שיוטל על כל אחד משירותי רשות הדואר המפורטים, בתוספת לחוק יהיה, בתקופה שמיום כ' באב התשס"ג (18 באוגוסט 2003), ועד ליום י"ט בטבת התשס"ה (31 בדצמבר 2004), בשיעור שנקבע להלן בתוספת, לצד אותו שירות.

2 – אי תחולת תקנות התשס"ב בתקופת הוראת השעה
בתקופה האמורה בתקנה 1, תקנות רשות הדואר, (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשס"ב 2002, לא יחולו.

3 – תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ז באב התשס"ג (14 באוגוסט 2003).

ואז תבוא התוספת כפי שצורפה בתקנון.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד? מי נגד? 1 מי נמנע? אנחנו אישרנו את השירות הבולאי ואישרנו את תקנות רשות הדואר.

הישיבה ננעלה בשעה 16:10

קוד המקור של הנתונים