ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 08/02/2005

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה)

2
ועדת הכלכלה
8.2.2005
דהכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 355
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, כ"ט בשבט התשס"ה (8.2.2005), שעה 11:30
סדר היום
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה), התשס"ה-2004.
נכחו
חברי הוועדה: אמנון כהן – היו"ר
דוד טל
מוזמנים
עו"ד אילנה מישר - מחלקה משפטית, משרד הבריאות
עו"ד טלי שטיין - ממונה בכירה ביעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אתי אפלבוים


תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה), התשס"ה-2004
היו"ר אמנון כהן
צהריים טובים. אני פותח את הישיבה בנושא תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של ההודעה), התשס"ה-2004. בקשה לדיון לדיון מחדש.
לאה ורון
ראשית, נעמיד להצבעה את הבקשה לדיון מחדש.
היו"ר אמנון כהן
מי הגיש את הבקשה לדיון מחדש?
לאה ורון
שר הבריאות ביקש לקיים דיון בטעות, והנוהל לקיים את הדיון זה בקשתו של יו"ר הוועדה לקיים דיון מחדש.
היו"ר אמנון כהן
חבר-הכנסת דוד טל, אתה מסכים שנקיים דיון מחדש?
דוד טל
אני יכול להצביע נגד משרד הבריאות?
היו"ר אמנון כהן
כרגע כן, כי הם לא מטפלים בכל עם ישראל.

אנחנו פותחים את הדיון, בתמיכת רוב חברי הכנסת שנמצאים בוועדה.
אילנה מישר
בסוף דצמבר התקיים דיון בוועדה והיא אישרה הצעה של משרד הבריאות לתקנות שקובעות את השלט שיש להתקין במקום שמוכרים סיגריות ומוצרי טבק אחרים, שמודיע על איסור הקיים למכירת מוצרי טבק לקטינים.
היו"ר אמנון כהן
מה היה כתוב בשלט?
אילנה מישר
השלט לא השתנה, אבל הטעות שגילינו, אחרי שהוועדה אישרה את התקנות, זה שבטקסט של התקנות צויין מה גודל הפונטים של האותיות שבשלט ואחרי כן קיבלנו הודעה מגרפיקאי שהסביר שגודל הפונטים לא היה נכון ויצאו אותיות מאוד קטנות בשלט. זאת כמובן לא היתה הכוונה.
היו"ר אמנון כהן
איזה גודל היה ואיזה גודל אתם מבקשים? כמה על כמה זה היה צריך להיות?
אילנה מישר
גודל השלט 40X50 ס"מ נשאר אותו דבר. הבעיה היא שכתבנו בגוף התקנות שהגודל של הפונט הוא 67 נקודות דפוס ומתברר שהיה צריך להיות 192, וזה הבדל מאוד גדול.
היו"ר אמנון כהן
אז מדובר על גודל אותיות בלבד ולא על תוכן?
אילנה מישר
כן, לא התוכן אלא רק גודל האותיות. אחרי שגילינו את הטעות, והתקנות טרם נחתמו באותו שלב, ביקשנו להחליף את התקנות. עכשיו, במקום לציין את גודל הפונטים, שזה יכול להיות בעייתי למי שלא מתמצא בזה, אנחנו אומרים שהשלט בצורתו צריכים להיות כמו בתוספת, ואז פשוט מגדילים את השלט הזה באופן פרופורציונלי וגרפיקאי יכול לקבל מאיתנו באתר האינטרנט את ההוראות הגרפיות, או שהוא יבנה את השלט בעצמו.
היו"ר אמנון כהן
הגודל של השלט לא משתנה?
אילנה מישר
לא, גודל השלט נשאר אותו דבר.
היו"ר אמנון כהן
גודל האותיות בתוך השלט משתנה?
אילנה מישר
היתה קודם סתירה בין התמונה לבין המלל. עכשיו אנחנו מסירים את הסתירה.
היו"ר אמנון כהן
לא הבנתי מה הסתירה.
אילנה מישר
אנחנו כתבנו בטקסט התקנות מה גודל הפונטים ובתמונה ראינו דבר אחר. אי אפשר לחיות עם סתירה בין מה שכתוב בטקסט - -
היו"ר אמנון כהן
מה היה כתוב קודם ומה שיניתם?
לאה ורון
עורכת-דין מישר, אולי תבהירי עוד פעם את העניין שהיתה סתירה בין התמונה לבין האות. אני לא מבינה.
היו"ר אמנון כהן
לא, בין התמונה לבין מה שכתוב בתקנות.
אילנה מישר
בדיוק. קודם היה בסעיף 1ר' לתקנות: "אותיות הכותרת מכירת סיגריות וכל מוצרי טבק אסור מתחת לגיל 18" יהיו בגופן "נרקיס שמן" בגודל 67.7 נקודות דפוס, יתר המילים יהיו בגופן נרקיס בגודל 21 נקודות.
היו"ר אמנון כהן
למה חשוב לציין את כל הדברים הקטנים האלה?
אילנה מישר
נכון, אז ביטלנו. זה היה בגירסה הקודמת. עכשיו כתוב שהשלט יהיה בנוסח ובצורה כאמור בתוספת, בלי להיכנס לפרטים האלה שהסתבכנו איתם.
היו"ר אמנון כהן
מה התוספת?
אילנה מישר
התוספת היא התמונה של השלט.
היו"ר אמנון כהן
זאת אומרת, "תסתכל על זה ותעשה ככה".
אילנה מישר
בדיוק.
היו"ר אמנון כהן
מה אומרת היועצת המשפטית של הוועדה?
אתי בנדלר
היועצת המשפטית של הוועדה הציעה גם בישיבה הקודמת שלא לציין את סוג הגופן בכלל כדי שלא יהיו תקלות, אבל משום מה הצעתה לא נשמעה. אני מברכת על השינוי המוצע. אני רק מציעה, למרות שיש עקרונות ודיני עונשין שלא מגישים כתב אישים על זוטי דברים וכיוצא באלה, אני מציעה שיהיה ברור ושתיווסף הוראה שסטייה שהיא לא מהותית, לא תחשב כסטיה לצורך העניין הזה, כדי שהדברים יהיו ברורים. למשל, אם השתמשו בגופן שהעובי של האות קצת יותר גדול, אלה דברים שוליים.
היו"ר אמנון כהן
או קטן מידי.
אתי בנדלר
באופן שזה לא משנה, ובן אדם רגיל לא יבחין בהבדלים, היינו, סטיה קלה מצורת השלט. אני מבקשת שהוועדה תאשר את העיקרון, שסטיה קלה מצורת השלט, שאין בה כדי לפגוע בעיקר, אינה פוסלת את השלט. לגבי נוסח מדוייק, אני מציעה שתתייעצי עם הממונה על חקיקת משנה במשרד המשפטים, ואני אאשר את הנוסח על פי הסמכת הוועדה.
טלי שטיין
שזה לא ישליך על מקומות אחרים.
אתי בנדלר
או שתהיה חוות-דעת בכתב של משרד המשפטים, שסטיה קלה שאין בה ממש לא תחשב ומי שיסטה בצורה לא מהותית מהשלט, לא יראו אותו כאילו הוא לא מקיים את הוראות התקנות. אם הוועדה תאשר את העיקרון הזה, זה יבוא לידי ביטוי אחר-כך בתקנות או בחוות דעת של משרד המשפטים, ומבחינתנו זה יהיה אותו דבר.
דוד טל
אין לי מה לומר ומה להוסיף על מה שנאמר.
היו"ר אמנון כהן
אנחנו עוברים להצבעה לאשר את ההצעה של השר דני נווה עם תוספת שביקשה היועצת המשפטית של הוועדה. מי בעד התיקון?

ההחלטה עברה פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים