ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/02/2005

תקון טעות בהגדרת "תחנות תדלוק" בחוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסויימות), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים