ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/02/2005

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) (נגישות)

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות 42
1/2/2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 343
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
‏יום שלישי, כ"ב בשבט התשס"ה (‏1 בפברואר, 2005), שעה 12:15
סדר היום
1. הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) (נגישות), התשס"ה-2005– מסימן י"ד (תביעות) ואילך – הכנה לקריאה שנייה ושלישית – המשך דיון
נכחו
חברי הוועדה: שאול יהלום – היו"ר
מוזמנים
רפי גולדשמיט - אדריכל, משרד הבינוי והשיכון
עו"ד דן אורנשטיין - משרד המשפטים
יפתח ברמן - אגף התקציבים, משרד האוצר
דוד פילזר - מנהל אגף הנחיות תכנון, משרד הפנים
רוני שכטר - יועץ המשרד לעניין אנשים עם מוגבלויות, משרד הרווחה
מרים כהן - מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים, משרד הרווחה
עו"ד עודד ברוק - הלשכה המשפטית, המשרד לביטחון פנים
ג'ורג' גרוס - עוזר רמ"ת תכנון, אט"ל, המשרד לביטחון פנים
עו"ד בלהה ברג - יועצת משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
עו"ד יוסי הלוי - יועץ משפטי, התאחדות החברות לביטוח חיים
ברוך מסאמי - מטה מאבק הנכים
נעמי מורביה - מטה מאבק הנכים
ניסים מורביה - מטה מאבק הנכים
דורון יהודה - ארגון נכים כללי
גבריאל גואטה - ארגון הגג של הנכים
עו"ד נטע דגן - יועצת משפטית, בזכות
אורן גנור - בזכות
ייעוץ משפטי
ג'ודי וסרמן
מנהלת הוועדה
וילמה מאור

רשמה: אירית שלהבתהצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) (נגישות), התשס"ה-2005
היו"ר שאול יהלום
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון) (נגישות), התשס"ה-2005, נוסח שבראשו כתוב "נוסח לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ביום 30.1.05".

אנחנו בעמוד 33. פרק י"ד: תביעות.

(קורא את סעיפים 19נא, 19נב, 15נג, 19נד, 9נה)

תואיל להסביר לי היועצת המשפטית, בסעיף 19נא(ב) כתוב: "בית-משפט רשאי לפסוק לאדם עם מוגבלות פיצוי ...".
ג'ודי וסרמן
השאלה אם אנחנו מדברים על תביעה שחייבת להיות מוגשת בידי אדם עם מוגבלות או יכולה להיות מוגשת גם בידי ארגון או הנציבות.
היו"ר שאול יהלום
אז הנתבע ישלם את הקנס לארגון או לנציבות?
דן אורנשטיין
השאלה היא אם הפיצוי הוא פר אדם עם מוגבלות. הניסוח "אדם עם מוגבלות" מופיע בחוק איסור הפליה בסעיף בדבר פיצוי ללא הוכחת נזק ומשום מה הוא נשמט כאן. לכאן צריך לקבוע את אותה הוראה כאן.
ג'ודי וסרמן
לא צריך. אפשר. אפשר לקבוע גם הוראה אחרת. אפשר לקבוע שניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק רק לאדם עם מוגבלות, ואפשר לקבוע שניתן לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק אם נגרמה עוולה גם לא לאדם עם מוגבלות.
דן אורנשטיין
גם אם ארגון תובע או הנציבות תובעת הרי הפיצוי יהיה לאדם עם מוגבלות אבל אם לא כוללים את המילים "לאדם עם מוגבלות" אז נשארת עמימות מסוימת וזה לא לפי הנוסח של אותו סעיף בחוק שהכי דומה לחוק הזה.
היו"ר שאול יהלום
נניח שההפליה היא כלפי תינוק.
דן אורנשטיין
תינוק הוא גם אדם.
היו"ר שאול יהלום
ואז הוא יקבל את הכסף?
דן אורנשטיין
לא זאת השאלה. השאלה, אם יש כמה תביעות, אם התקרה היא לגבי כל תביעה ותביעה.
היו"ר שאול יהלום
אבל מה זה משנה אם אתה כותב את המילים "לאדם עם מוגבלות" או לא כותב אותן? נניח שהתובע הוא הנציבות. עכשיו הנתבע נדרש לשלם קנס של 50,000 שקל. למי הוא משלם אותו?
דן אורנשטיין
הנציבות תובעת למען מספר אנשים עם מוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
לא בהכרח. נניח שמוצב שלט: "לא מתירים לנכים על כיסא גלגלים להיכנס לבריכה הזאת". ארגון "בזכות" או אקי"ם או איל"ן או הנציבות תובעים ואז בית-המשפט קונס את מנהל הבריכה. למי הוא אמור לשלם את 50,000 השקלים?
נטע דגן
בית-המשפט יכריע.
דן אורנשטיין
לנציבות.
ג'ודי וסרמן
אבל אם יהיה כתוב "לאדם עם מוגבלות" הוא לא יוכל לפסוק להעביר את הכסף לנציבות.
דן אורנשטיין
העניין הזה קצת מורכב. אני דיברתי על מצב אחר. אני מודה שמה שתיארת הוא מצב אחד. מצב אחר הוא שיש שורה של תביעות של אנשים עם מוגבלות. אם כל התביעות האלה יידונו ביחד אז הסכום המקסימלי יהיה 50,000 שקל לכל התביעות, כך אפשר לפרש את הסעיף.
נטע דגן
אז בואו נכתוב "לכל תובע".
מרים כהן
אולי כדאי שזה יעבור לקופה כללית ולשפר את תנאי הנכים.
קריאה
חבר הכנסת יהלום לא הסכים לכך.
יוסי הלוי
הייתי מציע לכתוב "לכל תובע".
היו"ר שאול יהלום
מה זה "לכל תובע"? הארגון תבע על כך שהיה שלט האוסר כניסה לאנשים עם כיסאות גלגלים.
ג'ודי וסרמן
במקרה הזה אין תובעים ספציפיים אלא זה כללית ואז אם יימחקו המילים "לאדם עם מוגבלות" הכסף אכן יילך לתובע, שזה הנציבות או אחד הארגונים.
היו"ר שאול יהלום
נניח שאני מרכז קיטנה וכל ילדי הקיטנה, 300 ילדים, באים להתרחץ בבריכה. אומר לי מנהל הבריכה: לא תתרחצו כי אתם בית-ספר מיוחד לילדים עם תסמונת דאון וזה מרחיק מאוד-מאוד את הציבור ואני לא יכול לקבל אתכם. אז הוא ישלם 300 כפול 50,000 שקל? לא צריך להגזים. אנחנו רוצים שהוא ייתן לילדים להתרחץ בבריכה בשנה הבאה, אחרי שהוא ילמד לקח.
ג'ודי וסרמן
סמכות בית-המשפט לפסוק עד לסכום הזה, והוא יכול גם לפסוק הרבה פחות.
היו"ר שאול יהלום
אבל מה אני מרוויח? אם אני כותב "בית-משפט רשאי לפסוק פיצוי בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים" – צריך לתת לו את כל האפשרויות: לאדם בודד; ואם לא היה אדם בודד שתבע אז תביעה באופן כללי. צריך לכתוב משהו כזה. צריך להשאיר את העניין בידי בית-המשפט. הוא לא חייב לפסוק לתת פיצוי בגובה כזה לכל אדם. אם אני בא עם קבוצה של 300 איש והם נשארים בפתח הבריכה ולא נכנסים, בית-המשפט יגיד: הקנס הוא 50,000 שקל כפול 300 ואז מנהל הבריכה יפשוט את הרגל ולא תהיה לנו בריכה.
ג'ודי וסרמן
הוא יכול. הוא לא חייב. השאלה אם הוועדה רוצה לקבוע קנס של 50,000 שקל כתקרה עליונה לכל תביעה או להשאיר את מלוא שיקול הדעת לבית-המשפט.
היו"ר שאול יהלום
צריך להשאיר את שיקול הדעת בידי בית-המשפט.
דן אורנשטיין
יש פתרון בנוסח הקיים. סליחה, הטעיתי את הוועדה. אם נעיין בנוסח של סעיף 5(ב) בחוק איסור הפליה, אני חושב שמה שנקבע שם יהיה טוב גם כאן. נאמר: "בית-המשפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי חוק זה פיצוי שלא יעלה ...". אז צריך יהיה לכתוב כאן: "בית-המשפט רשאי לפסוק בשל עוולה לפי סעיף קטן (א) פיצוי שלא יעלה ...". זה פותר את הבעיה.
היו"ר שאול יהלום
יש הערות על הפרק הזה?
ג'ודי וסרמן
בעמוד 34 בסעיף 19נא(ג)(3) כתוב: "הוא פנה לנציבות זמן סביר לפני הגשת התביעה בשאילתה" כדי לקבל הבהרה. לא נאמר "פנה למומחה נגישות" אלא "הוא פנה לנציבות". אז נמחק כאן את המילים "פנה למומחה נגישות".
היו"ר שאול יהלום
בסעיף קטן 19נא(ה) מכניסים את כל השיקולים המובלטים.

בסעיף 19נה(ב) כתוב: "הוראות סעיף קטן (א)(1) לא יחולו על סימן ח'". למה הכוונה?
ג'ודי וסרמן
זה לעניין ביטוח, ולעו"ד הלוי בטח יהיה מה לומר בעניין הזה.
יוסי הלוי
לא, סיכמנו את זה כבר. אין לנו הערות בעניין הזה.
דן אורנשטיין
אני בספק רב אם המילים באותיות המודגשות בסעיף קטן 19נא(ה) נחוצות כאן.
היו"ר שאול יהלום
"(ה) בבוא בית-המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק כאמור בסעיף קטן (ב)(2), רשאי בית-המשפט להתחשב, בין היתר, במספר התביעות שהוגשו ...".

מה אכפת לך שיופיע הפירוט הזה? הוא לא מזיק.
נטע דגן
זה מיותר, מבלבל ומכביד.
דן אורנשטיין
לבית-המשפט יהיה שיקול דעת והוא יפסוק על-פיו.
היו"ר שאול יהלום
זה סעיף מנחה, סעיף מגביל במידה מסוימת. אתה בא לבית-המשפט ואומר לו: תחשוב לרגע. אם זאת הבריכה היחידה בעיר, תהרוג אותו. אם יש שתי בריכות אחת על-יד השנייה, בסדר. אם יש שני רופאים כירורגיים אחד על-יד השני, אחד עם גישה והשני בלי גישה, שניהם פרופסורים, שניהם צעירים, שניהם עובדים בבית-חולים, שניהם נחמדים, אז בית-המשפט יחשוב על זה. זה לא כמו מקרה של רופא כירורג יחיד בעיר. כאן אתה מנחה את בית-המשפט להיות אנושי, זה הכול. שופטים לא יודעים לעשות את זה. אם לא תגיד להם אז הם לא יעשו את זה.
נטע דגן
להיפך. אנחנו נכנסים כאן לרשימה ארוכה מאוד של שיקולים ולפי דעתי זה יגרור התדיינויות מיותרות, מה כן נמצא שם ומה לא נמצא שם. את רשימת השיקולים הזאת למעשה העתקנו מהסעיף הקובע מה זה נטל כבד מדי. אז אם בית-המשפט ירצה להבין מה הם השיקולים כן או לא להנגיש, הוא יילך לשם. בעיניי הפירוט המופיע כאן מבלבל מאוד ומסרבל מאוד.
היו"ר שאול יהלום
אתם מסכימים להוריד את המילים המודגשות בסעיף קטן (ה)? עו"ד דגן אומרת שעורכי-הדין ירוויחו מהסעיף הזה כאשר הם יתחילו להתעכב על כל מיני פרטים כאלה. מחר יעמידו לדין רופא שאינו נגיש ואז הוא יגיד שיש להתחשב בשיקולים המופיעים בסעיף קטן (ה).
דן אורנשטיין
זה לא העמדה לדין. זה תביעה אזרחית, פיצוי ללא הוכחת נזק.
היו"ר שאול יהלום
אז הוא יגיד: בחוק כתוב "רשאי בית-הדין להתחשב, בין היתר, ... בקיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים לביצוע ההתאמה". לא היו לי מקורות ולכן אני פטור. אז למה צריך לתת רשימה כזאת? בית-המשפט יחליט על-פי שיקול דעתו.
דן אורנשטיין
בשבילנו זה לא עניין קריטי לכאן או לכאן.
היו"ר שאול יהלום
אם זה לא עניין קריטי אז בואו נוריד את זה.
ג'ודי וסרמן
אם נוריד את המשפטים הללו, האם נפנה לסעיף 19יג, שם מפורטים השיקולים האלה לעניין נזק כבד מדי? למה זה הוכנס בישיבה הקודמת? כי אדוני אמר שאנחנו צריכים להנחות את בית-המשפט, ואז חזרנו לסעיף 19יג, לעניין השיקולים לקביעת נטל כבד מדי, שהם השיקולים המופיעים כאן, ולכן הם הוכנסו לכאן. האם להפנות באופן כללי לסעיף ההוא עם כלל השיקולים, האם לפרט אותם כאן או בכלל למחוק אותם?
נטע דגן
זה אותו דבר. אם כבר, אז עדיף כן לפרט כאן.
היו"ר שאול יהלום
כאן זה על הפליה קלסית?
ג'ודי וסרמן
לא, על הפליה בשל נגישות.
היו"ר שאול יהלום
זה גם על הפליה קלסית?
דן אורנשטיין
גם וגם. אבל רק לגבי פיצויים ללא הוכחת נזק.
קריאה
זה על הכול.
נטע דגן
אז עדיף כבר לכתוב הכול. "פיצוי ללא הוכחת נזק כאמור בסעיף קטן (ב)(2)" – זה אמור להיות סעיף קטן (ב)(3) – זה רק על נגישות. זה לא מפנה לפסקה (ב)(1), כלומר זה לא על הפליה קלסית.
היו"ר שאול יהלום
אגיד לך מה מטריד אותי. כתוב כאן "בקיומם של מקורות מימון חיצוניים וממלכתיים לביצוע ההתאמה". אני לא רוצה שיהיה לו תירוץ. לכאורה הוא יוכל להגיד: לא הייתי אשם כי לא קיבלתי מקורות מימון חיצוניים.
ג'ודי וסרמן
אפשר למחוק את המילים "קיומן של חלופות".
היו"ר שאול יהלום
את כל השאר אני משאיר, כל השאר סביר שבית-המשפט ישקול. לא צריך להיות דרקוניים. אנחנו מסבירים לבית-המשפט איך להיות אנושי ואילו שיקולים לקחת לתשומת לבו. אבל אנחנו לא רוצים שהוא ייתלה ב"קיומם של מקורות מימון" ויגיד: מכיוון שלא קיבלתי מקורות אז אני פטור. אין כאן שום שיקול שהוא יוכל להגיע שבעטיו הוא פטור. זה הכול עניין של שיקולים.
יפתח ברמן
במוסדות חינוך מסוימים יש תקופת החלה שנפרסת על פני מספר שנים. במוסד חינוך מסוים שאמור להיות מונגש רק בשנה האחרונה לא תיעשה שום פעולת הנגשה בשנים הראשונות. האם זה נחשב ל"מעשה או מחדל בניגוד להוראה על-פי פרק זה"?
ג'ודי וסרמן
הוא היה חייב להנגיש את המוסד והוא לא הונגש?
יפתח ברמן
עדיין לא. הוא עשה תוכנית רב-שנתית להנגשה.
ג'ודי וסרמן
אז הוא עדיין לא חייב להנגיש.
דן אורנשטיין
תלוי מה נקבע בצו שקובע לו את התוכנית. אם התוכנית קובעת למשל שבשנה הראשונה הוא צריך להנגיש 20% והוא לא הנגיש את אותם 20%, אז הוא הפר את הצו וזאת עוולה לפי החוק. אבל אם הוא לא הנגיש בשנה הראשונה את ה-80% הנותרים, הוא עדיין לא הפר שום דבר. זה רק מה שנקבע על-פי החוק.
היו"ר שאול יהלום
עוד הערות?
דן אורנשטיין
יש לנו הערה טכנית-משפטית לגבי התובענה הייצוגית (סעיף 19נד), אם אין הערות לפני כן.
יוסי הלוי
יש לי הערה על סעיף 19נב.
היו"ר שאול יהלום
"19נב. נעשתה עוולה כאמור בסעיף 19נא על-ידי תאגיד, יהיה אדם אחראי גם הוא לעוולה, אם היה אותה שעה מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לתחום שבו נעשתה העוולה, אלא אם כן הוכיח שניים אלה: (1) העוולה נעשתה שלא בידיעתו; (2) הוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות הענין כדי למנוע את העוולה."

זה היוצא מן הכלל. נניח שחברת הביטוח לא נתנה לבן אדם להיכנס לעשות פוליסה בגלל שהיא לא התקינה רמפה או מעלית.
דן אורנשטיין
או קבעה יחס שונה בניגוד לחוק.
היו"ר שאול יהלום
אז לא רק חברת הביטוח "ציון" תיתבע אלא גם האדם האחראי, מנכ"ל חברת הביטוח "ציון", שהיה מנהל פעיל בתאגיד, או שותף, למעט שותף מוגבל, ועובד בכיר שאחראי על הוצאת הפוליסות והוא שנתן את ההנחיה. מצוין.
יוסי הלוי
אנחנו קוראים לסעיף הזה אחריות שילוחית של נושא משרה בתאגיד. סעיף כזה קיים רק בעוד חוק אחד: חוק איסור הפליה.
נטע דגן
שכרגע חל על אנשים עם מוגבלות ואנחנו מבטלים אותו עכשיו.
יוסי הלוי
אני מוכן להשאיר את החוק כמו שהוא אבל אם עושים תיקון אז צריך לתקן את הכול. כאשר עושים תיקון לצד הזה צריך ללכת גם לצד השני.

מה התקלה שיכולה לצאת מכאן?
היו"ר שאול יהלום
בואו נשאל קודם מה התקלה אם אין סעיף כזה.
יוסי הלוי
האדם עם מוגבלות יכול לתבוע את החברה כמובן, והוא יכול לתבוע גם את האדם שעשה בפועל את העוולה. אבל כאן אנחנו מדברים גם על אדם שלא עשה את העוולה.
היו"ר שאול יהלום
שהוא היה אחראי.
יוסי הלוי
לאו דווקא אחראי ישירות. על-פי הסעיף הזה אפשר להאשים את המנכ"ל ואפשר להאשים כל דירקטור. מה יכולה להיות התקלה? נניח שיש לי עילת תביעה נגד "ציון" – היא כבר לא קיימת אז אפשר להגיד את שמה – ואני תובע אותה. עכשיו אוטומטית אתבע את כל נושאי המשרה שקרובים לעניין, בכל מיני היררכיות, הגם שאלה עובדים שכבר לא יעבדו ב"ציון". הם יצטרכו עכשיו להוכיח שהם היו בסדר, זאת אומרת שנקטו בכל האמצעים הסבירים.
בלהה ברג
הם יעשו ביטוח ...
היו"ר שאול יהלום
האם אתה מסכים שאני יכול לתבוע את מנכ"ל "ציון"? אני שואל אותך. אני בא לקראתך. אתה אומר שזה לא שייך לכל מועצת המנהלים של "ציון". זה שייך למנכ"ל בפועל ולראש ענף הפוליסות אם הוא נתן הנחיה לא להכניס אנשים.
יוסי הלוי
אם הוא נתן הנחיה מפורשת אז אין בעיה, אפשר לתבוע אותו ישירות. אם יש נסיבות שמצביעות על אחריות אז אין בעיה, אפשר לתבוע ואפילו לא צריך את הסעיף הזה.
הסעיף הזה קובע
למרות שאני לא מוצא אותו אחראי ישיר הרי שיש לו אחריות מיניסטריאלית, משום מעמדו, ולכן עליו לבוא ולהראות לי מה הוא עשה. אם די היה שהוא יוכיח שהוא לא ידע זה היה סביר אבל כאן נדרשים שני דברים במצטבר, גם שהוא לא ידע וגם שהוא נקט בכל האמצעים, והוא צריך להוכיח. נניח שבינתיים הוא עזב את מקום העבודה. אדוני יהפוך את בעלי המשרות האלה שמסתובבים בין חברות לאנשים שצריכים להתגונן ולהוציא הוצאות משפטיות.
ג'ודי וסרמן
הוא צריך ליידע את הפקידים שלו על החוק.
יוסי הלוי
אם הסעיף כל-כך טוב ויש בו יתרונות, למה הוא לא חל על כל עובד מנהל אחראי בממשלה, במדינה, ברשות הציבורית? אין כאן שאלה של אחריות פלילית למדינה?
קריאה
הוא חל.
יוסי הלוי
איך הוא חל? זה תאגיד? למה לא החלתם את זה גם על קצין הכנסת? כי אתם חשים שזה כבר מרחיק לכת.
דן אורנשטיין
זה חל על המגזר הציבורי – על רשויות מקומיות, על תאגיד על-פי חוק.
יוסי הלוי
אולי זה חל על רשויות מקומיות אבל לא על המדינה. הכנסת למשל היא מקום שצריך להיות בסדר? למה קצין הכנסת לא ייתן דין וחשבון?
דן אורנשטיין
כי יש מענים אחרים כנגד גופים ציבוריים.
היו"ר שאול יהלום
מה המענים? אם האיש עשה את העוול הזה במסגרת משרד ממשלתי אז מי האחראי כאן?
יוסי הלוי
רק המשרד. כך גם אני אומר כאן: רק החברה תהיה אחראית.
נטע דגן
המדינה היא כיס עמוק ושם אני יודעת את מי לתבוע. בחברה אני לא יודעת את מי לתבוע, אני לא יודעת אם יש לה כסף ולכן אחראים כל העובדים הבכירים.
דן אורנשטיין
מה שאומרת עו"ד דגן הוא נכון, שיש כאן הבדל.
יוסי הלוי
עדיין מהמדינה קשה יותר להוציא כסף מאשר מחברת ביטוח, בכל הכבוד.
היו"ר שאול יהלום
מה זה ה"שותף" כאן?
יוסי הלוי
תאגיד זה גם שותפות אז אומרים שגם שותף אחר שלא ידע יהיה אחראי.
היו"ר שאול יהלום
חבר הדירקטוריון מוגדר כמנהל פעיל בתאגיד?
יוסי הלוי
הפרשנות המקובלת של סעיפים כאלה כוללת גם חברי דירקטוריון.
דן אורנשטיין
שותף זה רק במקרה של שותפות. זה יְצור משפטי מיוחד.
היו"ר שאול יהלום
חברת הביטוח "הראל" בנתה בית חדש ברחוב קינג ג'ורג' והוא לא נגיש. היא עברה עבירה.
דן אורנשטיין
זה עוולה אזרחית.
היו"ר שאול יהלום
את מי אני תובע? האם הולכים מחר לתבוע את כל חברי דירקטוריון "הראל"?
דן אורנשטיין
רק את אלה ששייכים לעניין.
היו"ר שאול יהלום
למה בכל שאר הדברים אני תובע דירקטוריונים? למה אני עושה להם ביטוח חבות? למה אני מעביר קורס לדירקטורים? השאלה הזאת היתה טובה לפני 20 שנים אבל היום נקבע במדינה שהדירקטורים אחראים.
יוסי הלוי
אין חבות כזאת במקומות אחרים, פרט לחוק איסור הפליה.
ג'ודי וסרמן
חוק איסור הפליה חל בדיוק על הנושאים האלה.
דן אורנשטיין
חוק איסור הפליה הוא לא איזה חוק מזערי.
יוסי הלוי
אז צריך להוסיף עוד עוול?
ג'ודי וסרמן
זה לא עוול.
יוסי הלוי
מעמידים אדם שעזב את מקום העבודה במצב שהוא צריך להגן על עצמו בבית-המשפט.
היו"ר שאול יהלום
בואו נאחז את השוק בקרניו. הוא אומר: כאשר חברת "הראל" עשתה נזק כשהפלתה אנשים עם מוגבלות, את מי אני תובע? את המנהל הפעיל – נניח; את האחראי לתחום – נניח. קודם כול, שניהם אומרים שהם לא ידעו על העניין. אז אתה אומר: לא מספיק שתגידו שלא ידעתם. מה עשיתם כדי שזה לא יקרה? אז הם צריכים להוכיח מה הם עשו. המקרה לא הובא לידיעתם, לא סיפרו להם. הם לא ידעו שבסניף הביטוח בתל-מונד אין גישה ועושים שם הפליה, לכן הם לא נקטו אמצעים. העובדה שפסקאות (1) ו-(2) חייבות להתרחש שתיהן, לא אחת מהן, אומרת: לא מספיק שלא ידעת, אילו צעדים נקטת? אז הוא יגיד: מה אתם רוצים ממני? מה יכולתי לנקוט? לא ידעתי על התופעה וממילא לא יכולתי לנקוט צעדים. אז אתה אומר: לא, אני קונס אותך בגלל שהיית צריך לנקוט צעדים.
דן אורנשטיין
אני מבין שעו"ד הלוי מבקש למחוק את הסעיף הזה.
היו"ר שאול יהלום
אני לא מסכים למחוק אותו.
דן אורנשטיין
ואני מבין שאדוני מבקש למתן את הסעיף בשני תחומים.
היו"ר שאול יהלום
לא, אני מוכן להחמיר אותו.
דן אורנשטיין
אדוני העלה שני נושאים: האחד, שזה יהיה מי שקשור לאותה עוולה ולא כל דירקטור. השני, שהתנאים כאן לא יהיו מצטברים אלא חלופיים.

צריך לדעת שהסעיף הזה לא חל רק על תחום הביטוח, על-פי מה שמוצע כאן. הוא אמור להוות עוד כלי אפקטיבי. כל הזמן הרי אומרים שהחוקים הקיימים מופרים על ימין ועל שמאל ושצריך להיות כלי אפקטיבי.
היו"ר שאול יהלום
אין על כך ויכוח. אבל אתה צריך כלי אפקטיבי הגיוני.
דן אורנשטיין
אפשר לשקול תיקונים ברוח מה שאדוני אומר. אני רק רוצה להציג את הצד השני. ראשית, צריך להיות כלי אפקטיבי.
היו"ר שאול יהלום
נניח שיש סניף "בזכות" באילת והוא לא נגיש או עושה הפליות או אני לא יודע מה. אף אחד לא התלונן, אף אחד לא שלח לך מכתב, אף אחד לא הביא את זה לידיעתך, אף אחד לא פנה לאף אחד. הראשון שבא מגיש תביעה. נגד מי הוא מגיש תביעה? הוא תובע גם את המנהל בירושלים?
ג'ודי וסרמן
יש שיקול דעת לבית-המשפט.
נטע דגן
תפקיד מנכ"ל "בזכות" לשלוח מכתב לסניף אילת ולכל הסניפים ולהבהיר: יש חוק חדש שקובע שצריך להנגיש ומעכשיו אנחנו מבקשים שתנגיש. הכי פשוט זה לא לדעת, אין ספק – אתה לא יודע, לא רואה, לא שומע – אבל מנכ"ל הארגון לא יכול שלא לעשות צעדים כדי ליידע את כלל הארגון.
דן אורנשטיין
כמו בחוק איסור הפליה. קודם כול, גם אם אין סעיף כזה, יש אחריות שילוחית. המשפט הרבה פעמים עובד כך שגובים ממי שאפשר לגבות. לפקיד הקטן, גם אם אפשר לאתר אותו ולקבוע שזה בדיוק הוא, אין הרבה כסף.
קריאה
יש לך ביטוח אחריות מקצועית.
דן אורנשטיין
אבל גם בלי שייקבע שום דבר, יש גם אחריות שילוחית של מנהלים. זה דבר אחד.

ציינו שהסעיף בנוסח הזה בדיוק קיים במאטריה של איסור הפליה ויש עוד דוגמה, בתחום של הטרדה מינית המעסיק אחראי על מה שעובד שלו עושה.
יוסי הלוי
אני מסכים שהאחריות תהיה על המעסיק.
דן אורנשטיין
אנא אל תפריע לי, מחובתי להציג גם את האידך גיסא.
היו"ר שאול יהלום
האם יש לך איזה רעיון כיצד לשנות כאן? נשמע. למה אתה מסתיר מאתנו את הרעיון?
יוסי הלוי
הפרדוקס הוא שזה חל גם אם יש תביעה ייצוגית. אותו מסכן - - -
נטע דגן
הוא לא כל-כך מסכן.
יוסי הלוי
אם הוא היה מנהל אגף ועזב את מקום העבודה - - -
נטע דגן
אז בית-המשפט יגיד שהוא עזב כבר לפני שנה.
יוסי הלוי
גם הוא יחטוף תביעה ייצוגית.

אני מבקש לסייג את זה כדלקמן: אל"ף, אני מקבל את הצעתו של אדוני, המנהל קשור לעניין. בי"ת, אני צריך למסד עוד תנאי אחד, שזה לא תביעה ייצוגית. אני מוכן להחמיר, אני מוכן שיישארו שני התנאים במצטבר אבל אני רוצה להוציא מהקבוצה - - -
היו"ר שאול יהלום
גברת נטע דגן, למה את לועגת לאנשים? לא יפה שאת צוחקת. את יכולה לשמוע עמדות מתנגדות לך. אם זה מכעיס אותך אז תבכי ואל תצחקי.
יוסי הלוי
היא בסך הכול עושה את עבודתה.

אפשר להשאיר את שני התנאים המצטברים אבל ניקח את האנשים הנכונים. את מי נוציא שם מהכלל?
היו"ר שאול יהלום
לא נוציא. בוא נכניס.

אני אומר, וכך אומר השולחן הזה, אל תוציא את המנכ"ל הראשי מאחריות כי הוא קובע הכול וכשהמנכ"ל האחראי יודע שיש חוק כזה ומקפיד עליו אז כל ארגון שלו יקפיד. אם אתה תאפשר כיסוי תחת ותאמר: המנכ"ל לא אחראי, ראש האגף לא אחראי, בסוף נגיע רק לאחראי על התחום, ייקחו את הש"ג. אני אומר: אל תיקח רק את הש"ג.
קודם כול אומרים לך
זה שיקול של בית-המשפט. אבל אני מסכים, אם תוכיח לי שאנחנו תופסים כאן אדם שלא שייך בכלל לעסק ולא היה חייב להוציא הנחיות ולא היה צריך לראות אם החברה פועלת על-פי החוק וכל הדברים האלה וסתם לכדנו אותו כאן, אני אוציא אותו. אבל לפי ההגדרות כאן אין אדם כזה. את המנהל הראשי אני רוצה לכלול כאן בגלל שהוא האיש האחראי לארגון. כאשר הוא יידע שהוא עלול לעמוד לדין, האמן לי, תוך 5 דקות הכול יהיה נגיש. אם אני אתפוס רק את הש"ג אז 80% לא יהיה נגיש.
יוסי הלוי
קודם כול, בכל הכבוד, אין שיקול דעת. כאשר יש עוולה אז אין שיקול דעת לבית-המשפט.
ג'ודי וסרמן
דיברת על פיצוי ללא הוכחת נזק ויש שיקול דעת. גם בעניין העוולה – יש שיקול דעת כמה פוסקים בגין העוולה, זה לא אוטומטי.
יוסי הלוי
זה לפי הנזק. בית-המשפט לא יכול להפחית לו לפי מידת קרבתו לנושא.
ג'ודי וסרמן
הוא יקבל פעם אחת לפי הנזק.
יוסי הלוי
אני מציע לכתוב: "מנהל פעיל האחראי לעניין". אז אם המנכ"ל אחראי, שייכלל בפנים.
נטע דגן
מה זה "אחראי לעניין"? מי אחראי על נושא נגישות?
דן אורנשטיין
יש לך את זה בהמשך. הבעיה שלך היא עם מנהל פעיל. אם אתה מחליף את המילים "מנהל פעיל בתאגיד" ואתה משאיר את השאר, אז הטענה שלך בעניין הזה מכוסה. זה לא יכול להיות כל מנהל פעיל אלא רק מי שעומד בראש התאגיד, ובנוסף לכך גם עובד בכיר האחראי בתחום שבו נעשתה העוולה.
נטע דגן
למה צריך עכשיו להגיד מה ההבדל בין זה לבין חוק איסור הפליה במוצרים ושירותים? למה להפריד ולעורר שאלות מיותרות?
היו"ר שאול יהלום
הוא אומר: בחברת ביטוח יש לי 5 מנהלים פעילים. יש שם מנהל פעיל שאחראי לבניין, יש שם מנהל פעיל שאחראי על הסוכנים ויש שם מנהל פעיל שאחראי על זה ועל זה ועל זה. הוא אומר: את המנהל הראשי אני כולל כאן אבל לא כל אדם שנושא בתואר מנהל פעיל ולא שייך בכלל לתחום. אדם כזה גם לא יכול לתת הנחיות לעניין הזה, הוא מנהל פעיל האחראי למשל על קשרי חוץ. בבנק לאומי יש מנהל פעיל, המשנה למנכ"ל, בתחום קשרי חוץ. הוא לא שייך לסניפים. אז את גברת גליה מאור אני כן מכניס כאן בגלל שהיא המנכ"לית והיתה צריכה לדאוג שכל בנק לאומי יהיה נגיש אבל למה אני צריך לכלול כל מנהל פעיל בתאגיד?
נטע דגן
מה עם מנהל הסניף?
היו"ר שאול יהלום
הוא נכלל כאן: "עובד בכיר האחראי לתחום שבו נעשתה העוולה".
נטע דגן
יש שורה ארוכה של חוקים – ועו"ד הלוי הזכיר את זה, ובצדק – שקובעים במילים אלה פחות או יותר אחריות פלילית, לא אזרחית.
דן אורנשטיין
אז רמת ההוכחה גבוהה יותר.
נטע דגן
אז הכתם הוא הרבה יותר חמור.
היו"ר שאול יהלום
בבנק לאומי יש 24 אנשים שנקראים מנהל פעיל. את המנהל הראשי שאחראי לכול אני כולל בסעיף; את המנהל האחראי לתחום אני כולל בסעיף. אבל את אומרת: כל מנהל פעיל. זה צריך להיות מנהל רלוונטי לנושא. אם זה מנהל הלוגיסטיקה והתחזוקה – אני מסכים שהוא שייך. צריך כאן משהו שיהיה לו קשר, שיהיה רלוונטי.
נטע דגן
זה יגרום להתדיינות בין אותם 25 מנהלים ובסוף ייפול בין הכיסאות. זה הנוסח שקיים בחוק איסור הפליה, זה הועתק משם.
יפתח ברמן
הפליה זה מעשה אקטיבי. אי-הנגשה זה מעשה לא אקטיבי.
יוסי הלוי
אם יורשה לי, יש לי שתי בקשות קטנות נוספות. ראשית, שבעת הגשת התביעה – למרות שזה נגד האינטרס של חברות הביטוח מבחינה עסקית – אם הוא כבר לא מנהל אז הסעיף הזה לא יחול.
דן אורנשטיין
אתה לא יכול לתבוע אדם על מה שהוא עשה בעבר? אתה הולך רחוק יותר מדי.
היו"ר שאול יהלום
בקיץ לקחתי בית-ספר לביקור בבריכת שחייה. אמר לי מנהל הבריכה: לא תיכנס עם הילדים האלה. אני חוזר הביתה מסכן מאוד, נעלב מאוד, בודק עם כל האנשים ואומרים לי שמנהל הבריכה עבר על החוק ושאני צריך להגיד נגדו מייד תביעה אזרחית. אני אומר: מי יגיש? אני בקושי יודע לרכז את הילדים לקיטנה. אומרים לי: לך לעורך-דין. אני מתקשר בטלפון לעו"ד הלוי ברחוב דרך מנחם בגין 48, המזכירה עונה: כל הכבוד שבאת אלינו, אדוני היקר, אנחנו עמוסים מאוד, מר הלוי עכשיו רץ לוועדות הכנסת, יושב שם מדי יום. נקבע לך פגישה בעוד שבועיים. אני אומר: בסדר, בשביל עו"ד הלוי אני אחכה שבועיים. לאחר מכן מר הלוי מגיש תביעה בשמי ואז אומרים לו: אדוני היקר, הקיטנה נמשכת רק 3 שבועות והיא כבר נגמרה. התובע הוא כבר לא מרכז קיטנה אלא חזר להיות מורה. עכשיו בחורף בבריכה יש בכלל סוג אחר של נופשים. אז מה אתה אומר לי, שאני לא יכול להגיש תביעה?
יוסי הלוי
אפשר להגביל את זה לשנה.
דן אורנשטיין
העיקרון שלך הוא שאני לא יכול לתבוע אדם על מה שהוא עשה בעבר.
יוסי הלוי
למה נטפלתי לעניין הזה? אדם שעוזב את מקום עבודתו עדיין מבוטח במשך שנה, ויש קושי אדיר להרחיב את זה ליותר משנה. במקרים הכי נדירים שראיתי הביטוח חל במשך 3 שנים.
היו"ר שאול יהלום
כלומר אדוני נכנס לפוליסה שיש לאחראי. אדוני אומר שצריך לראות את כיסוי הפוליסה ועד כמה אני יכול לתבוע אותו.

אחרי שיתקבל החוק הזה – אני מסכים שצריך לקבוע תקופת זמן. אי אפשר לתבוע על מה שאדם עשה בתקופת מלחמת העולם השנייה.
נטע דגן
יש התיישנות.
היו"ר שאול יהלום
הוא אומר שיש כאן שתי בעיות. לפי דיני ההתיישנות בגניבה או ברשלנות או בהפרת חוזה אפשר לתבוע 7 שנים או 10 שנים. אבל הוא אומר לך מניסיונו מתחום אחר במשק שעל הדברים האלה אנשים עושים ביטוח. הוא מבטח את הדירקטורים ואת המנהלים, כדי שאם יתבעו מהם 50,000 שקל הם לא ישלמו. הוא אומר שכאשר אדם עוזב את העבודה מבטלים לו את הפוליסה אחרי שנה.
ג'ודי וסרמן
אז יתקנו את הפוליסות ויאמרו שזה חל על כל מעשה או מחדל בזמן העבודה.
יוסי הלוי
גם חובת ההוכחה חלה על נושא המשרה. מה יקרה? יגישו תביעה נגד "ציון" ונגד אלה שעזבו את "ציון". גם אם העובדים האלה נקיים הם יצטרכו להתגונן כי חובת ההוכחה חלה עליהם. הם יעמדו במצב בלתי נסבל.
ג'ודי וסרמן
אבל זה בית-המשפט.
יוסי הלוי
מה בית-המשפט יכול לעשות כאשר בסעיף כתוב במפורש שחובת ההוכחה היא עליהם?
היו"ר שאול יהלום
נניח שהיתה מעילה, גנבו כסף, לפי חוק הלבנת הון. פתאום גילו בחברת "ציון" איזו הפקדה של מיליון שקל במזומן, על אף שזה קרה לפני שנה. באים למנהל החברה, שנמצא עכשיו כבר בחברה אחרת.
יוסי הלוי
זה מקרה מיוחד.
היו"ר שאול יהלום
הוא אומר: לא ידעתי. אז אומרים לו: תראה לנו איך לא ידעת. הרי כל יום עשית התאמות בנק. איך לא ידעת? אז הוא אומר: הבנק הזה לא היה באחריותי. אבל הוא כבר לא בחברה. למה כאן אתה מבין את זה?
יוסי הלוי
אדוני נתן דוגמה מצוינת. אם הוא ביצע את העוולה בעצמו אז אין ויכוח. לגבי כל המקרים האחרים אין עוולה כזאת, זה מה שאני מסביר, למעט בחוק איסור הפליה. ניסו להגיד כאן משהו לגבי הטרדה מינית אבל זה לא אותו דבר. אין אחריות שילוחית של נושא משרה בתאגיד.
היו"ר שאול יהלום
אם מחר ימצאו שהמפקח על הבנקים היה רשלן.
יוסי הלוי
אם הוא היה רשלן אז אין בעיה.
היו"ר שאול יהלום
הוא לא ערך ביקורת בבנק הבין-לאומי הראשון ולפני 3 שנים אחת הפקידות בבנק גנבה מיליארד שקל. אבל היום הוא כבר לא המפקח על הבנקים.
יוסי הלוי
אפשר לתבוע אותו וגם את נושא המשרה אם הוא היה רשלן, עד 7 שנים. על זה אין ויכוח. כאן יש מקרה מיוחד, שגם אם הוא לא היה רשלן אנחנו יוצרים לו רשלנות מיניסטריאלית, אחריות שילוחית. גם אם הוא לא היה רשלן בעצמו אנחנו רואים אותו כרשלן בשל מה שאדם אחר עשה אם הוא לא נקט באמצעים. זה לא קיים במקום אחר. לכן יהיה קשה גם להשיג ביטוח כי זה לא קיים בחוקים אחרים. אם זה היה דבר נפוץ במשק גם אפשר היה להשיג לכך ביטוח.
ג'ודי וסרמן
בואו נדבר על דוגמה קונקרטית של מנהל חברת ביטוח. מה זה "לנקוט אמצעים סבירים"? זה לפרסם לכל המנכ"לים ולכל הסוכנים שיש חוק חדש שקובע איסור הפליה. זאת המשמעות של "נקט אמצעים סבירים".
יוסי הלוי
באספקט של ביטוח יש לנו רחמנה ליצלן מספיק יכולות לתבוע, לא מעט אפשרויות. אבל מעבר לאלה, יש לנו גם את עניין הפיצוי ללא הוכחת נזק, ויש לנו את העבירות הפליליות.
ג'ודי וסרמן
אני מדברת על ההגנות שלו, מה הוא צריך לעשות כדי שההגנות האלה יעמדו: 1) שזה לא נעשה בידיעתו; 2) שהוא נקט באמצעים סבירים.
יוסי הלוי
בואו נניח שהוא עשה אותם אבל אוטומטית אפשר לתבוע אותו והנטל חל עליו, ועכשיו הוא יצטרך להוציא הוצאות משפטיות כאשר הוא כבר לא בחברה. זה העניין. האבסורד הוא שייתכן שהוא היה לגמרי בסדר. הואיל ואדוני שם עליו את הנטל הוא יצטרך להתגונן. ומה עם תביעה ייצוגית?
היו"ר שאול יהלום
נניח שלגבי אותו אדם שעזב את העבודה נקבע פרק זמן.
ג'ודי וסרמן
יש לנו דיני התיישנות.
בלהה ברג
לא יעלה על הדעת בכלל. אתן דוגמה מן השטח.
היו"ר שאול יהלום
נניח שאני אומר שתביעה לפי סעיף זה צריכה להיות מוגשת תוך 3 שנים מיום האירוע.
נטע דגן
מה זה "האירוע"? הבנייה לא נגישה, המקום לא נגיש. איזה אירוע? אני מגיעה והמקום לא נגיש. תוך 3 שנים ממה? מיום שאני מגיעה לשם?
היו"ר שאול יהלום
כן.
ג'ודי וסרמן
המקום לא נגיש. זה עבירה מתמשכת.
היו"ר שאול יהלום
מתי את מגישה תביעה?
נטע דגן
כשזה מגיע לידיעתי. הגיעה תלונה לארגון "בזכות" ואז אנחנו מגישים תביעה. אז מרגע שמגיעה תלונה בטלפון יש לי 3 שנים לתבוע? למה אנחנו משנים את דיני ההתיישנות כשיש חוק התיישנות, שהיום קובע X שנים והולכים לקצר אותו להרבה פחות מזה, ל-4 שנים אם אני לא טועה?
יוסי הלוי
כי יש פה סעיף מרחיק לכת.
נטע דגן
יש כאן חוק חדש, מהפכני, מרחיק לכת. לא יכול להיות שהתובע יתחיל לברר מי הוא מנהל פעיל ומי אחראי לתחום. אין דרך לברר את זה.
היו"ר שאול יהלום
נדבר למשל על מרפאה. הרי החוק הזה עוסק גם במבנים חדשים על-פי חוק התכנון והבנייה. אדם בונה מרפאה. על-פי החוק הזה מנכ"ל קופת-החולים מכבי חייב לדאוג שבכל מרפאה שנבנית עכשיו תהיה מעלית. הוא גמר לבנות את המרפאה ברחביה. אחרי 3 שנים הנציבות מקבלת מכתב – עד אז אף אחד לא שם לב לזה – שאין מעלית. אומרים: איך יתכן שאין מעלית? הבניין נבנה בתקופה שהחוק חל, כל החוקים חלו, היית צריך לדאוג לנגישות. רואים שאין מעלית ומגישים תביעה. נגד מי התביעה? נגד מנהל קופת-חולים מכבי כי הוא היה אחראי לכך.
יוסי הלוי
אם הוא אחראי אז אין בעיה.
היו"ר שאול יהלום
אבל בינתיים הוא עזב את התפקיד.
יוסי הלוי
גם אין בעיה. אם הוא אחראי אישית אז אין בעיה.
היו"ר שאול יהלום
מה זה "אחראי"? המנהל הראשי בתאגיד תמיד אחראי.
יוסי הלוי
תלוי בנסיבות.
דן אורנשטיין
מה ההצעה שלך?
יוסי הלוי
בנסיבות מסוימות אפשר לתלות במנהל התאגיד אשמה לרשלנות ישירה. המקרים האלה לא נופלים בסעיף הזה. אתה יכול לתבוע נושא משרה בתאגיד גם אם הסעיף הזה לא קיים, גם אם לא הכנסנו אותו לספר החוקים, כמו שהוא לא קיים בעוד 200 או 500 חוקים אחרים. כשהעוולה נעשית במסגרת תאגיד, למי שעשה את העוולה, האדם בשר ודם, אין חסינות. אתה יכול לתבוע אותו ישירות, גם בלי הסעיף הזה. כאן מדברים על אדם שלא עשה בעצמו את העוולה אלא אדם שאתה מתחשבן אתו על כך שהוא לא עשה מאמצים.
נטע דגן
נכון. חובת עשה.
יוסי הלוי
אתה לא יכול להוכיח את האחריות שלו – ולפעמים למנכ"ל כן יש אחריות ישירה, תלוי בנסיבות – אלא אתה מתחשבן אתו משום שהוא לא נקט אמצעים. אם יש לו חובה בדין לנקוט אמצעים אז יש לו אחריות ישירה, ומחדל זה כמו מעשה. אבל באותם מקרים שאתה לא יכול לתבוע אותו על רשלנות, אז אתה הולך על האחריות השילוחית.
היו"ר שאול יהלום
אני קובע שהאחריות היא על המנהל הראשי ועל עובד בכיר האחראי לתחום ועל מנהל פעיל שהיה רלוונטי לתחום. בבנק לאומי, לצורך העניין, אני רוצה לתבוע את המנכ"ל שלא הנגיש את הסניפים, את מנהל הסניף ואת ראש אגף התחזוקה בבניין המהנדס הראשי.
יוסי הלוי
למנהל הסניף יש בכלל אחריות ישירה, הוא העובד האחראי. אבל לא צריך גם את זה.
נטע דגן
אנחנו נכנסים כאן לפרשנויות ואני לא יודעת מה בית-המשפט יחליט. למה לא להשאיר את זה לשיקול דעת בית-המשפט? מנהל הבנק יגיד שזה לא באחריותו, מנהל הסניף יגיד שהוא לא נכנס לפה. למה אנחנו נכנסים לזה בכלל?

הגיעה אלינו תלונה מאדם עיוור, שאומר שבכל הקניונים באופן קבוע יש שלט עליו כתוב שאסור להכניס בעלי-חיים, ואז לא נותנים לכלב הנחייה שלו להיכנס. אני רוצה שמנהל הקניון – או אני לא יודעת אפילו מי בדיוק – יוציא הוראה. אנחנו פנינו בתלונה והטענה היתה – אני לא יודעת אם היא נכונה או לא – שהש"ג שם פוטר. זה לא מה שאנחנו רוצים להשיג. אנחנו לא רוצים שהש"ג יפוטר. אנחנו רוצים שתצא הנחיה, אני לא יודעת מטעם מי. אני לא רוצה שהנטל יהיה עלי לברר ממי. אני רוצה שתצא הנחיה שאסור להפלות.
היו"ר שאול יהלום
אם מדובר על רצונות אז תתפללי בכותל המערבי. כאן זה לא מה שאת רוצה. כאן את קובעת חוק דרקוני מאוד עם סנקציות קשות. לכן את לא יכולה להטיל אחריות על כל אדם שמסתובב סביב הקניון הזה. את צריכה להגיד: אני מטילה קנס על מנהל רשת הקניונים, על מנהל הקניון הספציפי ועל הש"ג לצורך העניין שלא נתן לכלב הנחייה להיכנס. את לא יכולה לתבוע את המנהל שכל תפקידו לספק את הסחורה הכי זולה, את האחראי על הקניות שהוא מנהל בכיר בתאגיד הזה, ולהגיד: סתם בגלל שאני מתנכלת לך אז אני מגישה תביעה נגד כל מנהל בכיר בתאגיד. לדעתי את לא יכולה לעשות את זה.
נטע דגן
אבל לתובע אין ידיעה את מי לתבוע.
היו"ר שאול יהלום
אני נותן לו 3 כתובות: המנהל הראשי, העובד האחראי לתחום, ומנהל רלוונטי לנושא. מה את רוצה יותר מזה? במקום מה שכתוב כאן, "מנהל פעיל בתאגיד", אני אומר: "מנהל פעיל ראשי, מנהל פעיל בתאגיד הקשור לנושא ועובד בכיר", זה הכול.
קריאה
ואם יש דירקטורים?
דן אורנשטיין
זה כלול ב"עובד בכיר".
היו"ר שאול יהלום
מה הבעיה? ואני לא מקבל את ההערה על העבר. גם אם הוא היה אחראי בעבר, הוא אחראי. אז שיבטח את עצמו.
יוסי הלוי
קיבלתי את פסק-הדין של אדוני אבל יש לי הערה בנושא הזה. בפרק הזה יש תביעה ייצוגית. אני לא נגד התביעה הייצוגית, אבל אחריות שילוחית כזאת על נושא משרה, שאפשר להגיש גם תביעה ייצוגית נגדו? אני חושב שזה מרחיק לכת.
ג'ודי וסרמן
קודם כול, לתובענות ייצוגיות יש כללים וזה צריך להיות מאושר. זה לא שמגישים תובענות ייצוגיות כעניין שבשגרה.
יוסי הלוי
אבל ההוצאות המשפטיות האלה גבוהות.
ג'ודי וסרמן
אבל עדיין בית-המשפט מוגבל במה שהוא רשאי לפסוק. גם אם זה יוכר כתובענה ייצוגית הפיצוי ללא הוכחת נזק לא יעלה על 50,000 שקלים, וגם בעניין העוולה או המעשה או המחדל צריך להוכיח את הנזק. מבחינת הסיכון של אותו מנהל, זה אותו סיכון גם אם מדובר על תובענה ייצוגית.
יוסי הלוי
אפשר לצבור לו 1,000 תביעות. גם אם כל אחד יתבע 10,000 שקלים, אם את לוקחת 1,000 תביעות זה יוצא סכום נכבד מאוד.
נטע דגן
קודם כול בית-המשפט צריך לאשר את זה כתובענה ייצוגית, וזה מסובך.
יוסי הלוי
רק להוכחת נזק זה עבירה ייצוגית? מי אמר?
דן אורנשטיין
פיצוי ללא הוכחת נזק הוא בגין אותה עוולה ולא פר תובע.
ג'ודי וסרמן
אם לא נתנו לקבוצת אנשים להיכנס עדיין העוולה היא אחת.
יוסי הלוי
מדובר על תביעה ייצוגית ולכל אחד יכולה להיות עוולה ולכל אחד יש נזק שמאפשר לתבוע.
דן אורנשטיין
אם זה אותה עוולה אז זה 50,000 שקל.
ג'ודי וסרמן
יש שיקול דעת לבית-המשפט.
היו"ר שאול יהלום
הוא אומר: גיליתי בקניון מלחה שאין נגישות. אני מגיש נגד הקניון, לא תובענה פרטית כי לי קרה משהו אלא תובענה ייצוגית. גם הארגון יכול להגיש. האם מחר הוא יכול להגיד שהוא מגיש תובענה ייצוגית בשם כל נכי ירושלים? נניח שנכי ירושלים זה 1,000 אנשים. אז הוא אומר: אני מגיש את התביעה הייצוגית הזאת ואז מנכ"ל הקניון ישלם 1,000 כפול 50,000 שקל.
יוסי הלוי
ועוד באחריות שילוחית, לא באחריות ישירה.
דן אורנשטיין
אני חושב שזה לא כך כיוון שלפי סעיף 19נא "מעשה או מחדל בניגוד להוראה לפי פרק זה ... הוא עוולה אזרחית". זאת אומרת, מסתכלים על המעשה ולא על הנפגע מהמעשה.
יוסי הלוי
בחברת ביטוח ייקחו שלא כדין מאדם אחד. מישהו יטען שלקחו ממנו פרמיה שלא כדין של 1,000 שקל יותר.
דן אורנשטיין
אתה מדבר על מקרה שאתה יכול להוכיח נזק. במקרה שתיאר אדוני הסכומים של הנזק קטנים למדי.
היו"ר שאול יהלום
אתה לא חושב שבאמת תצטרך להחזיר את הכסף אם לקחת פרמיה של 1,000 שקלים יותר מדי?
יוסי הלוי
כן להחזיר, כך תעשה חברת הביטוח. אבל תעזבו את האחריות השילוחית. תתבעו את הסוכן שעשה את הבעיה, תפעלו נגד מי שתרם לעניין הזה. אבל אדם שיש לו אחריות שילוחית עליו תהיה תביעה ייצוגית, על אף שייתכן שהוא עזב את מקום העבודה – ואדוני לא קיבל את הטענה הזאת – ופתאום הוא ימצא את עצמו חייב סכומים אדירים? הוא יצטרך להוכיח שהוא בסדר ושהוא נקי ויצטרך להוציא הוצאות משפטיות.
נטע דגן
בחוק התובענות הייצוגיות יש עמוד שלם שמגביל את התובענות הייצוגיות.
יוסי הלוי
אבל חובת ההוכחה חלה עליו.
נטע דגן
יש המון הגבלות, לא פשוט להגיש תובענה ייצוגית. בסעיף 35ב לחוק הגנת הצרכן, למשל, שאותו אנחנו מעתיקים כאן נכתב: "הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית-משפט", זה לא אוטומטי. הוא לא יאשר אותה "אלא אם שוכנע שהתקיימו אלה: (1) התובענה הוגשה בתום-לב" – אם אני מגישה תביעה נגד המנהל שלא קשור לעניין, כמו שעו"ד הלוי כל-כך חושש, זה לא יאושר; "(2) גודלה של הקבוצה מצדיק את הגשת התובענה; (3) התובענה הייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת ביותר להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין; (4) קיים יסוד סביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את עניינם של כל הנמנים עם הקבוצה". זה רק סעיף אחד מתוך הפרק כולו. אני מנסה להגיד שיש כל-כך הרבה מגבלות על הגשת תובענה ייצוגית. זה סעיף 35ב רבתי אך הפרק שבידי הוא של 10 סעיפים.
דן אורנשטיין
יש מגבלות מבניות רלוונטיות נוספות?
נטע דגן
הגדרת הקבוצה – בית-המשפט צריך לאשר את הקבוצה, להגדיר את הקבוצה, להורות על אופן יישום ההחלטה.
היו"ר שאול יהלום
בקניון מלחה אי אפשר להיכנס עם כיסאות גלגלים לבאולינג. זה עבירה לפי החוק הזה?
נטע דגן
לפי הצעת החוק אפשר יהיה להגיש בעניין זה תובענה ייצוגית.
היו"ר שאול יהלום
הוא אומר: אני מקבל את זה שתגישי תובענה ייצוגית נגד קניון מלחה. עכשיו את מגישה תביעה נגד מנכ"ל קניון מלחה. הוא אומר: אני לא מוריד מהאחריות של מנכ"ל קניון מלחה, הכול בסדר, פרט לתביעה הייצוגית, כאן תרחמי עליו. למה? הוא אומר שזה לא מידתי לקנוס את מנהל קניון מלחה, את האיש הבודד.
נטע דגן
נשאיר את זה לשיקול דעתו של בית-המשפט.
יוסי הלוי
את אומרת דברים לא נכונים משפטית.
נטע דגן
האם תאפשר לי לעשות התייעצות עם משרד המשפטים על נושא התובענה הייצוגית?
היו"ר שאול יהלום
לא נתת לי כאן מספיק חסמים. הוא אומר לך: אני מוכן ליותר מזה. אם יש אדם שהוצאת נגדו צו נגישות והוא לא קיים אותו, גם נגדו אפשר יהיה להגיש תביעה ייצוגית.
נטע דגן
זה לא קשור. זה המסלול הפלילי וזה המסלול האזרחי.
היו"ר שאול יהלום
אז נכניס את זה. הוא אומר: אם אדם ידע והיה אחראי, את האדם בעל האחריות השילוחית שלא התעניין כל-כך בעניין - - -
נטע דגן
זה חמור שהוא לא התעניין, שהוא לא יִידֵע על החוק, שהוא לא יִידֵע שיש חובת נגישות. אז הוצאנו את כל מי שלא רלוונטי לעניין - - -
היו"ר שאול יהלום
לא הוצאת, את תובעת אותו.
נטע דגן
הוצאנו את זה מהסעיף של האחריות השילוחית. המנהל הבכיר הוא בדיוק האדם שאני רוצה להגיש נגדו תובענה ייצוגית.
היו"ר שאול יהלום
לא תובענה ייצוגית. תובענה.
ג'ודי וסרמן
אפשר להגביל את הפיצוי. כן לאפשר להגיש תובענה ייצוגית אבל להגביל את הפיצוי שבית-המשפט מוסמך לפסוק. אם יש 1,000 אנשים לא יקבל כל אחד מהאנשים האלה 50,000 שקל.
נטע דגן
אבל כתוב "עד 50,000 שקלים ... בשל עוולה".
היו"ר שאול יהלום
אז תקבעי ש"תובענה ייצוגית נגד בעל אחריות שילוחית לא תעלה על 50,000 שקל".
קריאה
זה לא מה שהיא התכוונה.
נטע דגן
עד היום הוגשו רק מעט מאוד תובענות ייצוגיות. אנחנו רוצים לעודד כאן הגשת תובענות ייצוגיות.
היו"ר שאול יהלום
מה את חושבת, שקל להטיל על בן אדם קנס של 50,000 שקל כאשר הוא המנהל הראשי? מה המשכורת החודשית שלו?
ג'ודי וסרמן
אדוני אומר: "בתובענה ייצוגית נגד נושא משרה בתאגיד, הפיצוי ללא הוכחת נזק יוגבל ל-50,000 שקל"?
נטע דגן
רק לגבי אחריות שילוחית.
ג'ודי וסרמן
"כאמור בסעיף הזה, הפיצוי ללא הוכחת נזק יוגבל ל-50,000 שקלים".
יוסי הלוי
זה אנומליה.
בלהה ברג
מר הלוי, זאת היתה הערה קטנה? היא הופכת להיות מרכז הדיון היום. לא יאומן.
יוסי הלוי
אבל אז אנחנו מקבלים אנומליה. מה זה "ללא הוכחת נזק"? ואם לכל אחד יש נזק קטן אז כן תוכלי להכפיל את הקנס?
ג'ודי וסרמן
בוודאי, אם נגרם נזק.
יוסי הלוי
אבל למה להכפיל נגד הנושא באחריות השילוחית? את מעמידה אותו שוב באותו סיכון.
ג'ודי וסרמן
בואו נגיד שיגישו את התביעות אחת לאחת, לא תובענה ייצוגית. אדם א' יגיש תביעה ואדם ב' יגיש תביעה ו-1,000 אנשים יגישו תביעה.

אדוני היושב-ראש, מה שהוחלט עד כה, שבתובענה ייצוגית נגד נושא משרה בתאגיד הפיצוי ללא הוכחת נזק יוגבל לסכום כולל של 50,000 שקל.
היו"ר שאול יהלום
זה רק בתביעה ייצוגית. כל השאר נשאר כמו שהיה. וקבענו את 3 סוגי המנהלים, וקבענו שאפשר לתבוע על-פי חוקי ההתיישנות.

האם יש עוד הערות לסעיף?
בלהה ברג
אני מבקשת להתייחס לסעיפים נוספים. בכמה מקומות, גם בסעיף 19נג וגם בסעיף 19נד, אני מבקשת להחליף את המילים "לפי פרק זה" במילים "לפי חוק זה", באותו משקל כמו שדנו בפעם הקודמת.
ג'ודי וסרמן
הכוונה במילים "לפי חוק זה" היא לא רק לפרק הנגישות אלא גם לפרקים נוספים בחוק, כשהיום אנחנו מדברים על תחבורה ותעסוקה ומחר יהיו פרקים נוספים בחוק.
נטע דגן
זה רלוונטי בעיקר לתחבורה.
בלהה ברג
לגבי תעסוקה כבר יש לנו זכות תובענה. זה בעצם תוספת לעניין תחבורה.
ג'ודי וסרמן
אני אומרת שאנחנו עוסקים עכשיו בפרק הנגישות, שהוא פרק מורכב גם כך.
נטע דגן
פרק התחבורה הוא בעצם חלק מפרק הנגישות. זה נגישות התחבורה הציבורית. זה היה פעם חלק מפרק הנגישות הכללית ואדוני יודע היטב מדוע זה פוצל. לפחות לגבי פרק התחבורה אין סיבה לפצל את הסעיף.
ג'ודי וסרמן
אבל מחר יהיו פרקים נוספים בחוק. אז נכתוב: "בפרק זה ובפרק ה'", נגדיר את זה.
בלהה ברג
אני מציעה לומר "לפי חוק זה" כדי שלא נצטרך אחר-כך כל פעם לשנות ולהיזכר בזה.
היו"ר שאול יהלום
הסנקציות כאן רציניות יותר.
ג'ודי וסרמן
היא מדברת על מעמד הנציבות.
דן אורנשטיין
בפרק התעסוקה יש התייחסות למעמד הנציבות.
בלהה ברג
לכן התוספת היא לעניין התחבורה.
ג'ודי וסרמן
נוסיף: "בפרק הנגישות ובפרק התחבורה".
דן אורנשטיין
נציגי משרד התחבורה לא נמצאים כאן. אני אביא את זה לידיעתם.
היו"ר שאול יהלום
הם תמיד יוכלו להתנגד.
בלהה ברג
מדובר על סעיף 19נג, סעיפים קטנים (א) ו-(ב), וסעיף 19נד.
נטע דגן
דיברנו קודם על פיצוי ללא הוכחת נזק ואדוני השאיר בסעיף 19נא(ה) את רשימת השיקולים שישקול בית-המשפט. בסעיף הקודם, בסעיף 19נא(ד) נקבע שבתנאים מסוימים לא יהיה פיצוי ללא הוכחת נזק. היינו מבקשים, כמו שאדוני אמר קודם, להשאיר הכול לשיקול דעת בית-המשפט.
ג'ודי וסרמן
היושב-ראש דיבר על כך שאדם יידע בדיוק מה החובות שלו. מדובר כאן על חובת נגישות כאשר החובות על-פי התקנות לא ברורות לגמרי. מכוח זה שלא נמצא פתרון אחר נאמר שלא ייקבע פיצוי ללא הוכחת נזק אם התקיימו תנאים מינימליים, איזו נוסחה מינימלית שתחול לגבי אותו אדם. למשל ההכנסות שלו, או מחזור העסקאות שלו, האם זה נמוך מעלות ההתאמות שהוא נדרש לעשות. זאת אומרת, לעניין הפיצוי ללא הוכחת נזק תהיה לו הגנה אם יתקיים בו איזה תנאי, איזו נוסחה שנקבע בתקנות.
היו"ר שאול יהלום
נניח שזה קיוסק קטן שכל ההכנסות שלו הן 100 שקל ביום ובעל הקיוסק לא משתכר אפילו שכר מינימום. אז השר יקבע – אם הוא יקבע – נוסחה.
דן אורנשטיין
יכול להיות שהשר יפטור אותו.
נטע דגן
יש כאן תקנות חובה, קודם כול. הצעת החוק קובעת שהשר יקבע תוך שנה.
היו"ר שאול יהלום
נשנה את זה ונכתוב: "השר רשאי לקבוע". אם השר ירצה, הוא יקבע. זה סעיף חנות המכולת הקטנה?
ג'ודי וסרמן
זה בעל חנות המכולת הקטנה, שלא פנה לנציבות בשאילתה כי הוא לא ידע שהוא רשאי לפנות ובעצם לא מוטלת עליו חובה.
דן אורנשטיין
זה פיצוי שהוא מעין פיצוי עונשי, ללא הוכחת נזק. אנחנו לא מדברים על פיצוי בגין נזק. אנחנו אומרים שיש כאן עונש כלשהו במסגרת המשפט האזרחי. מכיוון שזה מעין עונש, יש עסקים קטנים שלא נטיל עליהם את העונש הזה, בהתאמה מסוימת.
היו"ר שאול יהלום
אז תבואו לשר ותגידו שייקבע את הדברים האלה. הוא לא חייב. השר מייצג את המדינה והוא יקבע.
ג'ודי וסרמן
אבל רצית לקבוע בהגדרה הגנה כלשהי לאנשים האלה. לכן רצית לחייב את השר לקבוע. למה לא נאמר: "השר יקבע"?
היו"ר שאול יהלום
תאמיני לי שהשר יקבע גם אם יהיה כתוב "רשאי".
נטע דגן
יש הגנות על המקומות הקטנים. קודם כול, יש הגנה מהותית. בעל חנות מכולת קטנה, לא שהוא לא יחוייב בפיצויים אלא הוא לא חייב להנגיש. יש לו הגנה ראשונה בשל המנגנון השלם שבנינו שמאפשר פטור בשל נטל כבד מדי, גם בתקנות וגם בפטורים נקודתיים. הגנה שנייה ניתנת בסעיף קטן 19נא(ה) שאדוני השאיר, שקובע במפורש שהפיצוי ללא הוכחת נזק מתחשב בסוג המקום, בהיקף הפעילות וכולי. למה עכשיו להוסיף עוד דבר? למה להגביל את בית-המשפט מראש?
דן אורנשטיין
לכן זה סמכות שבשיקול-דעת.
היו"ר שאול יהלום
החוק הזה מתייחס לכל אבן במדינת ישראל. זה חוק שלא היה עד כה. זה פרק מהפכני שאנחנו עוד לא יודעים איך לאכול אותו. יכול להיות שיתברר לנו בעוד חצי שנה שיש סוג של דברים שלא שייכים לעניין בכלל.
נטע דגן
אבל כיסינו את זה. זה מכוסה ועל כך אין לנו התנגדות.
דן אורנשטיין
מה זה נקרא "מכוסה"? זה סמכות שבשיקול דעת.
היו"ר שאול יהלום
תסמכי על שר המשפטים. הרי לא נתנו את זה לשר האוצר. שר המשפטים לא יעשה משהו שהוא בניגוד לזכויות האדם.
נטע דגן
צריך להוסיף כאן כמובן "בהתייעצות עם הארגונים ועם הנציבות ובאישור הוועדה". זה הנוסח הקבוע.
היו"ר שאול יהלום
בסדר, הוספנו.
דן אורנשטיין
יש לי הערה משפטית טכנית. בסעיף 19נד הצבעתי בוועדה על כך שמשרד המשפטים התחייב בפני בית-המשפט להגיש תסקיר חוק תובענות ייצוגיות, והתהליך הזה הוא בעיצומו. מעבר לכך, הדבר הזה הובא בפני הוועדה והוועדה החליטה בכל זאת לקבל את הסעיף הזה לעניין תובענות ייצוגיות בפרק הנגישות.

ההערה שלנו היא שמפנים כאן להוראות בחוק הגנת הצרכן שמדברות, בין השאר, על ממונה על הגנת הצרכן. כעיקרון אנחנו מציעים שההוראות הללו יהודקו וייטמעו לתוך פרק הנגישות ולא יַפנו להוראות, למען בהירות החוק. בכל ההוראות לגבי תובענות ייצוגיות, ההוראות הן לא על דרך ההפניה אלא הוראות מפורשות באותו חוק. זה עד שיהיה לנו חוק תובענות ייצוגיות. אני מציע להסמיך את היועצת המשפטית בתיאום אתנו להציע נוסח.
היו"ר שאול יהלום
האם האוצר מאשר להוסיף את שני העמודים הללו?
ג'ודי וסרמן
מה שמפריע לך כאן זה הגנת הצרכן?
היו"ר שאול יהלום
הוא רוצה להרגיע את אלה שקוראים את החוק.
דן אורנשטיין
זה מה שנעשה בכל החוקים האחרים.
היו"ר שאול יהלום
זה רק הוצאה נוספת על נייר. הוא לא מחדש כלום אלא במקום לכתוב "הוראות פרק ו'1 לחוק הגנת הצרכן" הוא מבקש להעתיק את ההוראות.
יפתח ברמן
המשרד לאיכות הסביבה צריך לאשר את זה, בגלל כריתת עצים ...
יוסי הלוי
בסעיף 19נה בסעיף קטן (ב) נכתב: "הוראות סעיף קטן (א)(1) לא יחולו על סימן ח'". לעניות דעתנו צריך להוסיף גם את פסקה (3). הטעם לכך הוא שזה לא ממין העניין, זה עלול להטעות את הקורא ולהתאים לדברים שלא חשבו עליהם.
הרישה של הסעיף אומרת
"הוכיח התובע בהליך אזרחי לפי סעיף 19ו" – שהוא סעיף ההפליה – "אחד מאלה, חזקה שהנתבע פעל בניגוד להוראות אותו סעיף, כל עוד לא הוכיח הנתבע אחרת". מה הן הנסיבות? פסקאות (1) ו-(2) לא מעניינות אותנו. בחברות הביטוח הרי יש הפליה. השאלה היא לא אם התקיימה הפליה אלא אם היא מוצדקת, וזה עניין אחר. בפסקה (3) נכתב: "הנתבע התנה הספקת מוצר או שירות ציבורי, כניסה למקום ציבורי או מתן שירות במקום ציבורי, לאדם עם מוגבלות, בקיום תנאי אשר אינו נדרש ממי שאינו אדם עם מוגבלות". זה יחול עליי כאשר זה לא יהיה סימן ח'. אני מדבר כעת רק על סימן ח'. פסקה (3) קובעת שכאשר אני דורש מהאדם המוגבל תנאי שאינני דורש מהאדם הרגיל, אוטומטית מתהפכת החזקה. אבל אני בהגדרה דורש מאדם עם מוגבלות יותר כסף ואני עושה לו תנאי. אז אני אפול תמיד לסעיף הזה.
היו"ר שאול יהלום
בסדר. למה לא? את חושבת שהוא לא צודק?
נטע דגן
מה אומר סעיף החזקות? קשה מאוד להוכיח הפליה. אני יודעת את זה ממקומות אחרים. לא היה לנו הרבה ניסיון עם חברות ביטוח. אני אלך לחברת ביטוח ויגידו לי: אנחנו לא מסרבים לבטח אותך בגלל מגבלותך אלא אנחנו מסרבים לבטח אותך כי השנה ביטחנו כבר 1,000 אנשים ואנחנו לא מוסיפים עוד אנשים.
היו"ר שאול יהלום
אבל יש מנגנון. קבענו בביטוח מנגנון.
דן אורנשטיין
זה לא רלוונטי כאן.
היו"ר שאול יהלום
למה לא? את אומרת שחזקה על חברת הביטוח שהיא עוברת על החוק אם היא התנתה הספקת פוליסה לטיול סקי לאדם על כיסא גלגלים, לאדם עם מוגבלות, בקיום תנאי, או בקיום תשלום של 20% יותר אשר אינו נדרש מאדם ללא מוגבלות. חזקה עליה שהיא עברה על החוק. אומר לך מר הלוי: לא נכון, אני עושה את זה, וקבענו את הדרך, ודבר כזה הולך למפקח על הביטוח ולוועדת שלושה וזה בדיוק מה שאני אעשה.
נטע דגן
כל הסימן של הביטוח נכנס לתוקף ברגע שאני מוכיחה שהפלו אותי בגלל היותי אדם עם מוגבלות. הסעיף הזה עוזר לי להוכיח שהיחס השונה הוא בגלל היותי אדם עם מוגבלות. אם חברת הביטוח אומרת: לא בגלל מוגבלותך אנחנו דורשים ממך עוד כסף או לא מבטחים אותך אלא בגלל שיש לך עיניים חומות ואנחנו לא מבטחים אנשים עם עיניים חומות, בא הסעיף הזה ואומר: רגע, מה זה קיום תנאי? למשל שלחו אותי לבדיקות רפואיות. זה כבר הוכחה שכאן יש איזה קשר למוגבלות. רק אז אני בכלל נכנסת לסימן של הביטוח. הסעיף הזה מאפשר לי להיכנס לשם, הוא לא בא במקום הסימן.
דן אורנשטיין
כעיקרון זה נכון. במקרה הזה אני מסכים עם עו"ד דגן. אני מסכים שהעברת הנטל המיוחדת שיש בפרק הביטוח נכנסת לפעולה רק בשלב מאוחר יותר, כאשר הוכיחו שכעיקרון היחס השונה היה בשל מוגבלות. בשלב הראשון, כשצריכים להוכיח שבכלל היחס השונה היה בשל מוגבלות, אז החזקות עוזרות מאוד. לא בכדי הכנסנו את סעיף החזקות בחוק איסור הפליה כיוון שהפליה היא דבר שקשה מאוד להוכיח. תמיד אפשר להעביר את נטל ההוכחה אבל זה סעיף שקיים גם לגבי איסור הפליה בביטוח בחוק איסור הפליה. הוא צריך להתקיים כאן, אין סיבה לבטל אותו.
ג'ודי וסרמן
במקרה שחברת ביטוח תבקש מאדם עם מוגבלות לעבור בדיקות רפואיות כדי לבדוק האם יש לו מוגבלות או אין לו מוגבלות, אם נדרש יחס מיוחד או לא נדרש יחס מיוחד, באותה נקודת זמן נטל ההוכחה יעבור לחברת הביטוח.
ברוך מסאמי
אם היא מבקשת מכולם אז אין הפליה. הפליה תיווצר אם היא תבקש רק ממני.
יוסי הלוי
אם החוק היה כמו שמתאר עו"ד דן אורנשטיין, לא היתה לי שום בעיה. להיפך, לדעתי זה אפילו פוגע בנכים. הרי מה אמרתם בפרק הביטוח? ברגע שאני עושה תוספת, האיש טוען שהוא מוגבל, אני צריך כבר להראות שזה על סמך מידע אמין.
דן אורנשטיין
זה משהו אחר. זה שלב אחר בתביעה.
היו"ר שאול יהלום
למה הסכמתם לסעיף 19נה(א)(1)?
נטע דגן
אנחנו לא הסכמנו. אנחנו רק חושבים שחבל על זמנה של הוועדה ואנחנו רוצים שהחוק יעבור. גם זה סעיף מיותר לדעתנו.
היו"ר שאול יהלום
אם הסכמתם לפסקה 19נה(א)(1) אז פסקה (3) היא נמוכה יותר מפסקה (1). ברור שפסקה (3) כלולה בפסקה (1). אם אתם לא מסכימים בכלל ואת רק צריכה שתהיה לך דרך לכניסה, ניחא. אבל אם הסכמתם לפסקה (א)(1) אז ברור שאתם צריכים להסכים לפסקה (א)(3).
ג'ודי וסרמן
תמיד יש בירור פרטים בביטוח. אין ביטוח סתם. זה לא כניסה למועדון. שואלים בן כמה אתה ומה המחלות שלך וכולי.
דן אורנשטיין
ההוראה הזאת לא הכרחית. היא כנראה לא מתקיימת.
היו"ר שאול יהלום
גברת דגן, אל תהפכי כל אדם לעבריין.
דן אורנשטיין
אנחנו לא במשפט הפלילי כאן.
היו"ר שאול יהלום
לא משנה. כאשר חברת הביטוח אומרת לבן אדם: בגלל שיש לך כיסא גלגלים או קביים אתה נדרש לשלם לחברת הביטוח 20% יותר בשביל לעשות סקי בחרמון, קודם כול הכנסת אותו כעבריין, זאת החזקה. מה אומרת החזקה? שאם הנתבע התנה הספקת מוצר ... אז חזקה שהנתבע פעל בניגוד להוראות אותו סעיף. אבל מר הלוי אומר: קבעתם לי דרך. מה אתם רוצים יותר?
דן אורנשטיין
קודם כול צריך להוכיח שזה הפליה בשל מוגבלות, וכאן החזקות עוזרות. לאחר מכן, פרק הביטוח בא לומר מה הן הנסיבות בהן זה כן הפליה בשל מוגבלות אבל היא הפליה מוצדקת. לכן מבחינה הגיונית סעיף החזקות צריך להישאר. אלה שני שלבים ב-case המשפטי.
היו"ר שאול יהלום
אז אל תהפוך אותו לעבריין. כתוב: "חזקה שהנתבע פעל בניגוד להוראות אותו סעיף" אבל הוא לא פעל בניגוד להוראות אותו סעיף. כאן בהקדמה שלך אתה הופך אותו לעבריין כאשר אתה שם כאן חזקה. אתה אומר: אדוני היקר, אם אתה עושה אחד משלושת אלה חזקה שאתה עבריין – עזוב כרגע אם זה פלילי או אזרחי – חזקה שאתה עובר על החוק.
דן אורנשטיין
ברור שאתה צריך לקרוא את זה ביחד עם הפרק. אבל אם הבעיה היא של ניסוח, אפשר לפתור את זה. אני מבין מה אדוני אומר. משתמע כאילו אין נסיבות שבהן אתה יכול להוכיח שההפליה מוצדקת.
נטע דגן
זה חזקה הניתנת לסתירה.
דן אורנשטיין
לא, זה פועל במישור אחר. אלה שני שלבים.
ג'ודי וסרמן
השאלה היא על מי הנטל כאן. זה עניין ראייתי יותר.
דן אורנשטיין
קודם כול צריכים להוכיח שההפליה היא בשל מוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
בפרק הביטוח קבענו הכול בפרטי פרטים. לכן לא צריך להכניס את זה.
דן אורנשטיין
אדוני, זה לא שייך. קודם כול אתה צריך להוכיח שהמעשה נעשה בשל המוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
אז תכתוב את זה כך. תכתוב את החזקה לא כעבירה על החוק אלא ככניסה לוויכוח. כתוב כאן "חזקה שהנתבע פעל בניגוד להוראות אותו סעיף". אני מציע לא לומר ש"הוא פעל בניגוד להוראות אותו סעיף" אלא נאמר שהוא נכנס לוויכוח של החוק, הוא נכנס לגדר ההסדרים.
דן אורנשטיין
אני חושב שהבנו.
ג'ודי וסרמן
לא הבנתי.
יוסי הלוי
אתה רוצה לומר שחל אז סימן ח'?
ג'ודי וסרמן
סימן ח' חל.
דן אורנשטיין
זה ה"טריגר" לסימן ח'.
היו"ר שאול יהלום
הם אומרים למר הלוי שכאשר סוכן הביטוח ראה אדם עם מוגבלות מסוימת ומצא תואנה אחרת לא לבטח אותו, או סתם סירב, או אינני יודע מה, אני צריך חזקה, שאם הוא דרש מאדם משהו שלא דרש מאחרים או סירב למשהו שהוא לא סירב לאנשים אחרים – אז אנחנו עוסקים בפרק ח'. הם אומרים: בוא תכניס אותנו לפרק ח' ושלא תהיה לך עילה לטעון שזה בכלל לא עניין של הפליה, סתם האדם הזה רצה עכשיו לנסוע לאינדונזיה ובאופן כללי היו נותנים לו לנסוע אבל היה שם צונאמי.
יוסי הלוי
כך אתם גוררים את פרק ח'.
דן אורנשטיין
הפתרון הניסוחי שאני מציע הוא לקחת את החזקות האלה – לדעתי לא יהיה נכון למחוק אותן – להכניס אותן לסימן הביטוח ולהתאים אותן.
יוסי הלוי
בסימן הביטוח עשינו כבר חזקות.
דן אורנשטיין
אבל זה שלב אחר, זה לא אותו דבר.
היו"ר שאול יהלום
3 החזקות האלה לא יחולו על פרק ח'. אם לקראת הישיבה הבאה תגידו לנו שפרק ח' לא מספיק חזק אלא צריך להוסיף לו חזקות אז תביאו לנו נוסח.
נטע דגן
למה?
היו"ר שאול יהלום
ככה, כי פרק ח' לא צריך את החזקות, כי אם החזקות האלה יחולו על פרק ח' אז את הופכת אותו לעבריין.
נטע דגן
אנחנו גורעים מהמצב המשפטי הקיים היום.
היו"ר שאול יהלום
אל תהפכי אותו לעבריין. הכנסנו את פרק הביטוח ושם הבנו שיש הפליה מוצדקת. גברת דגן, אנחנו עוסקים כאן בחוק שעוסק בכמה מישורים. אם לא מנגישים את המרפאה, אין לזה שום הצדקה והמרפאה צריכה להיות מונגשת, וכאשר נדון בבתי-ספר נטפל בבתי-ספר שגם הם צריכים להיות מונגשים. אנחנו מדברים על דברים מוחלטים, ובהפליה קלסית הדברים מוחלטים.

יוצא מן הכלל פרק הביטוח, שם קיבלנו מלכתחילה הצדקות להפליה מוצדקת. למה? כי אמרנו שאכן לעשות סקי עם כיסא גלגלים מסוכן יותר מאשר לעשות סקי עם שתי רגליים בריאות. לכן כאן לא צריך להיות אותו נוסח, שאם דרשתי מאדם פרמיה גבוהה יותר ב-50% בשל כך שהוא מוגבל כבר יש לי חזקה "שהנתבע פעל בניגוד להוראות אותו סעיף". לא נכון. קיבלנו את הטענה הזאת כבר, אמרנו לו איך לפעול, דרך הממונה על הביטוח, ונתנו לו מסלול.
ג'ודי וסרמן
בואו נראה אם בסימן ח' צריך להוסיף משהו.
היו"ר שאול יהלום
לכן זה לא יחול על הביטוח. זה יחול על כל החוק פרט לביטוח. השאלה היא האם חסר לך משהו בפרק הביטוח, אם צריך להוסיף משהו כדי שלא יהיו לחברות הביטוח תירוצים, אם את צריכה חזקה שתקבע שבעצם ההפליה מכניסה אותנו למנגנון. אם צריך את זה, נחשוב ונוסיף את זה. אבל לא כעבריינים אלא כשביל כניסה.

בכך אישרנו את סימן י"ד.

אם יבקשו להוסיף דבר מה בסימן ח', בעניין החזקות בפרק הביטוח, עוד נדבר על כך.
אנחנו עוברים לסימן ט"ו
כללי.

סעיף 19נו – הרחבת תחולה

"הוראות סימנים ב' ו-ח' יחולו גם על הפליה של אדם בשל כך שמתקיים בו אחד מאלה –

(1) הוא היה בעבר אדם עם מוגבלות;

(2) הוא נחשב אדם עם מוגבלות;

(3) הוא מלווה אדם עם מוגבלות;

(4) הוא בן משפחה של אדם עם מוגבלות;

בסעיף זה, "בן משפחה" – כל אחד מאלה –

(1) בן זוג;

(2) הורה, ילד, אח, אחות ובן זוגו של כל אחד מאלה;

(3) סב, סבתא, נכד או נכדה."

כלומר, אם אני לא נותן למלווה להיכנס לבריכה אז עברתי עבירה.
דן אורנשטיין
זה הפליה קלסית.
יוסי הלוי
אבל יחס שונה בביטוח לא חל על המלווה.
ג'ודי וסרמן
אז זה לא יהיה רלוונטי.
יוסי הלוי
אז אי אפשר להחיל את זה עליו.
דן אורנשטיין
אם זה לא יתקיים בפועל אז זה לא רלוונטי.
יוסי הלוי
אבל אין אות מתה בחוק, סליחה.
ג'ודי וסרמן
אתה רוצה שנקבע שזה לא חל על ביטוח?
יוסי הלוי
יש לי עוד כמה הערות שלא קשורות לביטוח.
דן אורנשטיין
זה לא עניין של אות מתה, עו"ד הלוי. זה עניין שהוראה בחוק לא מתקיימת לאור המצב העובדתי, אין תשתית עובדתית.
יוסי הלוי
איך יתכן שהחלתם את פרק הביטוח על המלווה? יש לי כאן עוד כמה הערות אבל זאת דוגמה. איך הכנסת יכולה להוציא חוק כזה מתחת ידיה, להגיד שסימן ח' חל על המלווה?
דן אורנשטיין
זה מתייחס לכל הפרק.
נעמי מורביה
יש עוד דברים במדינת ישראל פרט לחברות הביטוח. אני מתנצלת אבל הכול כאן הוא דרך הפריזמה של חברות הביטוח.
יוסי הלוי
בסימן ח' קיבלתם דבר שאין לו אח ורע בעולם, ובסדר, השלמנו אתו, אנחנו מקבלים אותו. אבל להגיד שסימן ח' יחול גם על המלווה?
ג'ודי וסרמן
הבעיה שלך היא רק עם המלווה?
יוסי הלוי
לא. יש לי כמה הערות. בפסקה (1) נכתב: "הוא היה בעבר אדם עם מוגבלות". אני הולך דווקא לקולא. החשש הוא שאולי אדם שהיה פעם מוגבל הסטיגמה תדבק בו.
היו"ר שאול יהלום
למשל אדם שהיה חולה נפש והבריא. אין עוד סטיגמה. עניין הסטיגמה יופיע בהמשך.
יוסי הלוי
אני אומר, לפחות דבר אחד, צריך לחייב אותו לגלות לי. אחרת אני לא אדע.
ג'ודי וסרמן
אתה יכול לבקש כל מידע.
יוסי הלוי
אני לא מבקש כל מידע. יש לי שאלון, שאלות מוגדרות. אין חובת מידע כללי למבוטח.
ג'ודי וסרמן
הוא חייב למלא את השאלון. אסור לך להפלות אותו בשל כך שבעבר הוא היה אדם עם מוגבלות. זה לא שייך לשאלון ולמה שאתה רשאי לשאול אותו.
יוסי הלוי
אני לא רוצה להיתקל במקרים שיבוא אלי אדם שפעם היה מוגבל ובשל סיבה אחרת אני נתתי לו תוספת במחיר הפרמיה. יכולות להיות כל מיני סיבות, למשל בשל לחץ דם גבוה.
ג'ודי וסרמן
אבל הוספנו "שבשל כך" – יש כאן קשר סיבתי. הבהרנו לבקשתך. "הוראות סימנים אלה" – של הפליה קלסית בביטוח – "יחולו על הפליה של אדם בשל כך שמתקיים בו אחד מאלה". אסור לך להפלות אותו בנושא ביטוח כאשר היום אין לו שום מגבלה רק בשל כך שבעבר הוא היה מוגבל או שיש לו בן משפחה מוגבל.
יוסי הלוי
את מחילה כאן את כל המנגנון של סימן ח'.
היו"ר שאול יהלום
הסעיף הזה הוא הרחבת תחולה. אין לנו בעיה עם סימן ב'. אנחנו מדברים על סימן ח'. אנחנו מחילים את סימן ח' על 4 הקטגוריות האלה. זה אומר שאנחנו אומרים למר הלוי, למעשה אנחנו לא אוסרים עליו, אנחנו מתירים לו. אני לא מבין למה הכנסתם כאן את סימן ח'.
ג'ודי וסרמן
סימן ח' כלול בסימן ב'. זה רק הבהרה.
היו"ר שאול יהלום
כרגע מחילים את כל מנגנון הביטוח לא רק על אנשים עם מוגבלות אלא גם על 4 הקטגוריות האלה. עד היום המלווה היה אדם רגיל וכאן מוציאים אותו מהכלל. הסעיף הזה הוא סעיף הפוך. כל עוד הוא כולל את סימן ב' זה בסדר. כפי שאמרתי כבר, סימן ח' הוא פרק יוצא מן הכלל, שבו מתירים הפליה. כל החוק אוסר הפליה ובסימן ח' נותנים מנגנון להפליה.
ג'ודי וסרמן
הוא אוסר הפליה אלא בהתקיים התנאים שבסימן ח'. הכלל שם אוסר הפליה ויש סייג הקובע מתי אפשר להפלות.
היו"ר שאול יהלום
כאן הרחבתם את התחולה. את נתת לו סייג מתי מותר להפלות לא רק לאנשים עם מוגבלות אלא גם לאיש שהיתה לו פעם מוגבלות. זה סעיף הפוך.
ג'ודי וסרמן
להיפך, הסעיף הזה קובע שאסור לו לקבוע יחס שונה ואסור לו לסרב לבטח אדם בשל כך שבעבר הוא היה אדם עם מוגבלות. אסור לו להפלות אדם – בקשר סיבתי – שלא בהתאם להוראות הפרק הזה בשל כך שבן משפחתו הוא אדם עם מוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
אני הבנתי הפוך. אז אסור לו להפלות בכל הפרק. נתחיל עם אדם שהיה בעבר עם מוגבלות. מר הלוי אומר: אולי אני כן רוצה להפלות אותו.
ג'ודי וסרמן
אם זה רלוונטי ויש מידע וכולי, זה בסדר. אם הוא סבל מאיזו מחלה וכעת הוא בעל סיכון גבוה יותר, זה רלוונטי. ואם זה לא רלוונטי אז זה לא רלוונטי.
דן אורנשטיין
יש גם חובה משפטית לתת את המידע.
היו"ר שאול יהלום
אני אתאר את העניין ותגיד לי האם לכך אתה מתכוון. יש לי משקפיים ואני מסיר אותן על-ידי ניתוח לייזר. עכשיו אני כבר לא אדם עם מוגבלות. ואז למרות שאני יפהפה בלי משקפיים אתה יכול בכל זאת לומר לי: יכול להיות שבגלל ניתוח הלייזר הקרנית שלך נחלשה, או שאתה סובל מסינוור, ולדרוש ממני פרמיה כפולה. זה מה שאתה אומר? או למשל מי שסובל מיתר לחץ דם, אתה אומר שנגרם ללבו נזק גם אם הוא התרפא מיתר לחץ הדם ולכן מוצדקת פרמיה גבוהה יותר.
יוסי הלוי
יתר לחץ דם עדיין לא מעיד בהכרח שזה אדם עם מוגבלות.
היו"ר שאול יהלום
או למשל אדם מעשן. אתה תגיד: הפרמיה למעשן תהיה כפולה. עישנת 30 שנה ולמרות שעכשיו אתה לא מעשן הנזק כבר נגרם, אני רוצה פרמיה גבוהה ב-20%.
יוסי הלוי
האדם הזה היה פעם עם מוגבלות ובינתיים נרפא. עכשיו אני שואל אותו על עישון, ובגלל העישון אני מטיל עליו פרמיה גבוהה יותר. אבל בשביל העישון אין לי את המנגנון של סימן ח' ואני לא חייב לשמור מידע אמין וכל המנגנון לא חל עליי כי הוא לא מוגבל. אז מה יקרה? אף אחד לא יודע שהוא מוגבל, אני לא אדע שהוא היה פעם מוגבל, ואחרי שנתיים הוא יבוא ויגיד לי: תביא לי את המידע האמין.
ג'ודי וסרמן
קבעת לגביו יחס שונה, הפליה, לאדם שעישן לפני 30 שנה?
יוסי הלוי
הוא היה חולה נפש ונרפא. אחרי 10 שנים הוא בא לעשות ביטוח. אני אפילו לא יודע שהוא היה בעבר חולה נפש.
ג'ודי וסרמן
קבעת לגביו יחס שונה בביטוח?
יוסי הלוי
קבעתי יחס שונה אבל שלא נופל במסגרת החוק כי החוק חל על מוגבלים.
ג'ודי וסרמן
אז זה לא רלוונטי. רק אם החלת יחס שונה בשל המוגבלות החוק הזה חל.
דן אורנשטיין
כתוב "בשל כך".
ג'ודי וסרמן
בשל כל שהוא היה בעבר אדם עם מוגבלות. אם בגלל שהוא היה בעבר חולה נפש הערכת שמדובר בסיכונים גבוהים יותר, זה בסדר.
קריאה
מר הלוי, אתה סותר את עצמך. אם אתה לא יודע שהוא היה בעבר אדם עם מוגבלות אז אתה לא יכול להפלות אותו.
יוסי הלוי
כתוב כאן: "בשל כך שמתקיים בו אחד מאלה – (1) הוא היה בעבר אדם עם מוגבלות". אני הטלתי עליו פרמיה גבוהה יותר בגלל העישון אבל הוא יבוא ויגיד לי: לא, הפלית אותי בשל עברי. הרי מה ביקשתי בהתחלה? רק שהוא יגלה לי בעת שהוא חותם על הפוליסה. אחרת, הוא יגיד לי: זה שהייתי בעבר אדם עם מוגבלות זה כבר מספיק להכניס אותי למנגנון של סימן ח'. גברתי היועצת המשפטית, תכתבי שזה בשל כך שהוא היה בעבר אדם עם מוגבלות. כפי שזה מופיע כעת, אנחנו מחילים כאן את סימן ח'.
ג'ודי וסרמן
זה כתוב.
נטע דגן
זה סימן ב' וסימן ח'.
דן אורנשטיין
תדבר עם היועצת המשפטית לאחר הישיבה. אלה הערות על נוסח.
היו"ר שאול יהלום
אין לנו ויכוח על העיקרון. אם יש לך הערות על הנוסח תשב אחר-כך עם גברת וסרמן. אם לא תגיעו להסכמה אז זה יחזור לדיון בוועדה.
יוסי הלוי
יש לי הערות נוספות שהן לא משפטיות.
היו"ר שאול יהלום
מאחר ואתה בעל ההערות היחיד על הסעיף הזה אז אנחנו מסמיכים את היועצת המשפטית לשבת אתך ולשמוע את ההערות. תקבע איתה פגישה ותסביר לה את כל ההערות שלך. אם לא תגיעו להסכמה תעלה את ההערות בישיבה הבאה.
רוני שכטר
אני מודה ומתוודה שהשאלה שלי קצת מצחיקה. אני מתייחס לפסקה (4), על בן משפחה. אני מבין שלא יַפלו בן משפחה בעקבות הקרוב שלו שהוא נכה. אבל למה הכוונה שלא יַפלו בן משפחה מעבר להגדרה של המלווה? אגיד לאדוני מאין נובעת השאלה שלי. אני רואה לעתים בני משפחה או קרובים עושים שימוש בתוויות הנכה של הנכים. האם יש לזה קשר לסעיף שלפנינו?
דן אורנשטיין
זה לא שייך לכאן.
ג'ודי וסרמן
כאן מתייחסים להפליה קלסית ולביטוח, לא לעניינים אחרים.
היו"ר שאול יהלום
סעיף 19נז - ביצוע

"שר המשפטים ממונה על ביצוע פרק זה, ואולם –"

כאן יש רשימה של שרים, שכל אחד מהם אחראי על ביצוע חלקים שונים מהחוק. האם יש למישהו הערות?
ג'ודי וסרמן
אנחנו נצטרך להתאים את הנוסח להחלטות הוועדה בעניין שר התשתיות הלאומיות. כאן יש שינוי של השרים האחראים. אנחנו נעשה את זה.
היו"ר שאול יהלום
בסעיף קטן (ב) נכתב שתקנות ראשונות יוגשו עד 1 ביולי 2005.
יפתח ברמן
אילו תקנות אלה?
ג'ודי וסרמן
נכון לעכשיו החלטת הוועדה היא שהמדינה משתתפת ב-30% מתקציב הרשות, בלי תקנות. כפי שזה עומד כעת למעשה סעיף קטן (ב) מחוק, אלא אם כן אתם תחזרו עם דוגמאות ואז יחזרו המבחנים ואז הסעיף הזה יחזור. זה מוטל עליכם.
יפתח ברמן
אני רוצה לטעון שאין טעם להבחין בין רשות ציבורית לבין שאר הגופים.
דן אורנשטיין
זה כעיקרון שייך לעמדה העקבית.
היו"ר שאול יהלום
אמרנו שהחובה החלה על רשות ציבורית היא יותר מאשר החובה החלה על חנות המכולת הקטנה.
דן אורנשטיין
כאן אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש התנגדות.
ג'ודי וסרמן
אז סעיף קטן (ב) בוטל על-פי החלטת הוועדה.
היו"ר שאול יהלום
סעיף 4 – תיקון סעיף 22

"בסעיף 22 לחוק העיקרי, המילים "(להלן – הנציב)" – יימחקו."
ג'ודי וסרמן
סעיף 22 הוא טכני.
דן אורנשטיין
בקשר לאחריות שחלה על שר המשפטים להתקין תקנות, הבאנו את הנושא הזה בפני שרת המשפטים ומנכ"ל משרד המשפטים. הנושא נמצא בדיון כעת בין הנהלת משרד המשפטים לבין משרד האוצר. העמדה שקבע מנכ"ל המשרד, שעד שיהיה תקצוב של כל התפקידים של הנציבות משרד המשפטים לא יכול לקחת את הנושאים האלה על עצמו.

בקשר להתקנת תקנות, מדובר על תפקיד שהוא לא כל-כך עתיר תקציבים אבל הדיון במשרד המשפטים טרם הסתיים.
היו"ר שאול יהלום
אבל אנחנו לא נעצור את החוק. לדעתנו הגוף החשוב כאן זה הנציבות. בהמון דברים הקלנו מכיוון שאמרנו שהנציבות תבדוק, הנציבות תתן צו הנגשה, הנציבות תשלח מפקח, הנציבות, הנציבות, הנציבות. אז אנחנו לא נעכב את החוק בגלל זה. חובת משרד המשפטים לתת לנציבות את הכלים כדי לבצע את החוק. כאן מדובר בחוק מהפכני, שעולה למדינת ישראל לאורך 6 שנים – בלי להאריך את השנתיים הנוספות במקרים יוצאים מן כלל – החוק לדעת המקלים, זאת אומרת לדעת שר האוצר, עולה 700 מיליון שקל. זה המכתב שלו. הוא כותב: אמרתם שהעלות היא 4 מיליארד שקל אבל אני הסכמתי ל-700 מיליון שקל. אז בתוך סכום של 700 מיליון שקל צריך למצוא פתרון ל-20 מיליון שקל, שזה אפילו לא 5%. הם עשו חישוב שכל ההוצאות של הנציבות הן 20 מיליון שקל בהדרגה. בשנה הבאה יצטרכו 4 מיליון שקל. החוק הזה עלותו 700 מיליון שקל, אז הוא יעלה 720 מיליון שקל. עושים חוק כזה אז נעצור אותו בגלל 20 מיליון שקל? בעניין הזה אני בוודאי הולך עם החוק. על ההפרש בין 700 מיליון שקל ל-4.3 מיליארד שקל יש לנו דיונים קשים מאוד אבל לא על הפסיק הזה, אל תעמידו את זה על קטנות.

תודה רבה, רבותי. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:05

קוד המקור של הנתונים