ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/02/2005

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 31), התשס"ו-2006

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים