ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 31/01/2005

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס 97), התשס"ה- 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים