ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 01/02/2005

קיום חובת היוועצות ע"פ סעיף 7 (ב) לחוק לימוד חובה תש"ט - 1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים