ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 17/01/2005

הצעת חוק דיווח על תרומות מחוץ לישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ד-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים