ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/01/2005

חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים