ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 18/01/2005

הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון - חובת תואר אקדמאי למורה), התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים