ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 12/01/2005

הגבלות על פרסום שירותי מין - בישיבה יוצג מחקר השוואתי שנערך ע"י מרכז מחקר ומידע של הכנסת בסוגיה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים