ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/01/2005

הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 7) (ביטול הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון), חוק הכנסת (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005, הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 33) (העברת סמכויות לועדת החוץ והבטחון של הכנסת), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים