ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 05/01/2005

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 33) (העברת סמכויות לועדת החוץ והבטחון של הכנסת), התשס"ה-2005, חוק הכנסת (תיקון מס' 21), התשס"ה-2005, הצעת חוק יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 7) (ביטול הועדה המשותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והבטחון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים