ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/08/2004

הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ה-2004, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים