ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 02/08/2004

הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ה-2004, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003

פרוטוקול

 
פנים-חינוך - ג' - הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003

5
הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה ולוועדת החינוך והתרבות
לעניין "בית פרומין", 02/08/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 3
מישיבת הוועדה המשותפת לוועדת הפנים ואיכות הסביבה ולוועדת החינוך והתרבות
לעניין "בית פרומין"
יום שני, ט"ו באב התשס"ד (2 באוגוסט 2004), שעה 10:45
סדר היום
1. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, של חה"כ רן כהן וקבוצת
חברי כנסת
2. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, פ/1330, של חה"כ אילן שלגי
וקבוצת חברי כנסת
3. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, פ/1237, של חה"כ ניסן
סלומינסקי
4. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ד-2004, פ/2543, של חה"כ יורי שטרן
נכחו
חברי הוועדה: יורי שטרן – היו"ר
לאה נס
מוזמנים
חנה ויטלזון משרד הפנים
יחזקאל לביא מנהל האגף לתכנון ואחראי על המידע, משרד
הפנים
עו"ד עדי ביתן הלשכה המשפטית, משרד הפנים
עו"ד יעל אחילאה משרד המשפטים
עו"ד עליזה קן משרד המשפטים
דוד גולדבאום ממונה מחוז ירושלים, הדיור הממשלתי, משרד
האוצר
עידית עמיחי מנהלת המחלקה למוזיאונים, מנהל התרבות,
משרד החינוך, התרבות והספורט
עו"ד שנית פנחסי הלשכה המשפטית, משרד החינוך, התרבות
והספורט
יוסי פלדמן מנכ"ל המועצה לשימור אתרים
יצחק שוויקי המועצה לשימור אתרים
דנה אבידר המועצה לשימור אתרים
רונן בן משה
ייעוץ משפטי
מרים פרנקל-שור
עדו בן-צבי
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית
דקלה אברבנאל

1. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, של חה"כ רן כהן וקבוצת חברי כנסת
2. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, פ/1330, של חה"כ אילן שלגי וקבוצת חברי כנסת
3. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, פ/1237, של חה"כ ניסן סלומינסקי
4. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ד-2004, פ/2543, של חה"כ יורי שטרן
היו"ר יורי שטרן
אני פותח את הדיון. הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2004 של חבר הכנסת יורי שטרן. בעצם הבקשה שלי היא להצטרף לשורת המציעים של החוק, העניין די טכני אבל בהזדמנות זו נחזור על כמה דברים שקבענו בדיון עצמו. קודם כול, צריך לעשות קריאה?
עדו בן-צבי
בישיבה הקודמת הצבענו על הצעת החוק של חבר הכנסת רן כהן. למעשה גם על שתי ההצעות האחרות לא הצבענו. עכשיו צריך להצביע של שלוש הצעות החוק הנוספות, לא נקרא את כולן אלא נאמר שזה בנוסח שאושר, בנוסח הצעת החוק של חבר הכנסת רן כהן, ואחר כך נצביע על האיחוד. נתחיל בהצעת החוק של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ג-2003, שמספרה פ/1237, בנוסח שאושר בישיבה הקודמת.
היו"ר יורי שטרן
אני מקיים הצבעה: אושר. אין מתנגדים ואין נמנעים.
עדו בן-צבי
הצעת חוק שמספרה פ/1330, הצעת חוק מוזיאון הכנסת של חבר הכנסת רוני בריזון וקבוצת חברי כנסת, בנוסח שאושר בישיבה הקודמת.
היו"ר יורי שטרן
אני מקיים הצבעה: אושר. אין נמנעים ואין מתנגדים.
עדו בן-צבי
הצעת החוק של חבר הכנסת יורי שטרן, שמספרה פ/2543, הצעת חוק מוזיאון הכנסת, התשס"ד-2004, בנוסח שאושר בישיבה הקודמת.
היו"ר יורי שטרן
אני מקיים הצבעה: אושר.
יחזקאל לביא
הצעת חוק זו עוד לא עברה ועדת שרים.
עליזה קן
כל ההצעות לא עברו.
יחזקאל לביא
אם כן, למען הסדר הטוב יש לציין לפרוטוקול שהצעות החוק האלה לא עברו את ועדת השרים.
עדו בן-צבי
כעת יש לקיים הצבעה על בקשה לוועדת הכנסת למזג את ארבע הצעות החוק.
היו"ר יורי שטרן
לא צריך את ועדת הכנסת. אנחנו מצביעים על מיזוג ההצעות. זה עובר לקריאה ראשונה כהצעה משותפת של כל מציעי החוק. אני מקיים הצבעה: אושר. אין מתנגדים, אין נמנעים.
עדו בן-צבי
סדר המציעים יהיה לפי מה שקובע התקנון, לפי יום ההצבעה, ואם זה באותו יום – לפי המספר.
יעל אחילאה
יש לי שתי הערות לפרוטוקול. רציתי להזכיר שהממשלה הסכימה להצעות החוק בנושא הזה בתנאי שהן יקודמו בתיאום אתה. עוד לא היתה ועדת שרים ועוד לא היה תיאום עם הממשלה.
היו"ר יורי שטרן
לאורך כל הדרך היה תיאום עם משרד האוצר, כבר מהפגישה שהתקיימה אצל יושב-ראש הכנסת עם שר האוצר עצמו. הדבר גם מתקדם בתיאום עם משרד החינוך, התרבות והספורט. אם מגיעים לפשרה עם היזם, המעורבות הממשלתית תהיה מדודה מאוד, וכעיקרון אנחנו רוצים שהמוזיאון החדש שיקום יהיה חלק מתקציב הכנסת.
יעל אחילאה
שוחחתי עם עוזר שר המשפטים, שהוא גם הממונה על ועדת שרים לענייני חקיקה. הבנתי שהוא לא היה בסוד העניינים, כנראה. מכל מקום, אנחנו סבורים שיש צורך בהסכמה פורמלית וכן בהחלטה של ועדת שרים לענייני חקיקה לפני שיהיה אפשר להעלות את ההצעה לקריאה ראשונה.

אם יהיו תיאומים עם היזם, אני סבורה שההסכמה צריכה להתקבל בין הצדדים לחוזה, כלומר בין מנהל הדיור הממשלתי והגורמים שחתומים על החוזה ובין היזם. גם זה צריך להיות במעורבות הממשלה.
היו"ר יורי שטרן
או שכן או שלא. בסופו של דבר תמיד תהיה מעורבות של הממשלה. אבל יכול להיות שמנהל הדיור הממשלתי לא יצטרך להיכנס לנעליים האלה. יש לנו שתי אפשרויות: הפקעה, ואז זה באמצעות כל המערכות של הממשל, כמובן. האפשרות האחרת היא סיכום עם היזם, שהוא הבעלים של הבניין היום; ואז יכול להיות שהוא יעביר את זה לרשותה של הכנסת. במקרה כזה הסיכומים יהיו סיכומים חוזיים ולא סיכומים של חקיקה. בכל מקרה, החקיקה תקבע את מיסוד המוזיאון עצמו ואת היחסים שבין המוזיאון לבין הכנסת ולבין משרדי הממשלה. בזה אנחנו עוסקים כעת.

ההנחיה מהדיון הקודם היתה לשנות את הצעות החוק כך שהמוזיאון בעצם יהווה זרוע של הכנסת ויהיה בפיקוחה ובתקצובה של הכנסת. קבענו את המועצה של האתר הזה, הכוללת חברי כנסת וגם חברי כנסת לשעבר. זהו יצור שאין דומה לו במערכת. לכן גם הסיכומים עם הממשלה הם לא סיכומים בין המחוקקים לבין הממשלה אלא לבין הכנסת לבין ממשלת ישראל. אני לא חושב שנצטרך ועדת שרים. זה גם בלתי אפשרי. הסיכוי להעלות את החוק לקריאה ראשונה הוא רק השבוע, כנראה.
עדו בן-צבי
התברר לי עכשיו שגם השבוע אין אפשרות להניח הצעות חוק. קיבלנו הוראה כזאת מהממונה על נוסח החוק.
יחזקאל לביא
אז זה ממילא יחכה לוועדת שרים.
היו"ר יורי שטרן
מה לגבי הפגרה?
עדו בן-צבי
אי-אפשר.
לאה נס
גם אם יהיה מושב מיוחד? כי סביר להניח שיהיו כמה מושבים מיוחדים בפגרה הזאת. אז יהיה סמלי מאוד להציע הצעה כזאת.
יחזקאל לביא
לא, אלא אם כן הממשלה תביא את ההצעה.
עדו בן-צבי
כרגע זה בלתי אפשרי מהבחינה התקנונית.
היו"ר יורי שטרן
התקנון לא מאפשר זאת באופן טוטלי, או זה יכול לקרות אם תהיה בקשה של הממשלה?
עדו בן-צבי
אני צריך לבדוק את זה יותר לעומק.
רונן בן משה
זה רק באופן חריג.
היו"ר יורי שטרן
השאלה היא אם זה חריג שמוזכר בתקנון.
לאה נס
השבוע יש הצעות חוק לקריאה שנייה ושלישית.
עדו בן-צבי
אלו הצעות שהונחו בשבוע שעבר או לפני שבועיים.
היו"ר יורי שטרן
אנחנו נפנה ליושב-ראש הכנסת, אולי הוא ייתן לנו אישור להצעות האלה. יש לו תפקיד פעיל מאוד בקידומן.
יוסי פלדמן
מאחר שדיברו כאן על הסכמים עם היזם, יש לי שאלה: הכנסת יכולה לבקש לראות את תנאי הרכישה בעת העסקה הזאת, כדי ללמוד באיזה נזיד עדשים נמכר המבנה?
היו"ר יורי שטרן
בישיבה הקודמת היה נציג של מנהל הדיור הממשלתי. הוא ציטט לנו מתוך תנאי המכירה.
יוסי פלדמן
שמישהו יגיש בצורה מסודרת חומר המראה את השיקולים, את הנימוקים, למה היזם קיבל את זה כפי שקיבל, מה היו ההתניות.
היו"ר יורי שטרן
זה דבר חשוב, כדאי לחקור את כל הפרשייה הזאת מיסודה, אבל בלי קשר לחקיקה.
יוסי פלדמן
ודאי.
היו"ר יורי שטרן
אני לא רוצה לערבב בין הדברים. זה רק יפריע.
יוסי פלדמן
אבל הכנסת נגעה בנושא והועלו סימני שאלה גדולים בנוגע לכל התהליך וכל התכנון. אני רוצה להזכיר: העסקה הוכנה לפני שאושרה תוכנית המקום. עד היום אין תוכנית למקום. הבטיחו לו הבטחות לפני שהיה על בסיס מה להבטיח. סיכמו אתו סיכומים לפני שהיה מה לסכם. לא היה שום בסיס חוקי לדבר. אי-אפשר לעשות עסקה לפני אישור תוכנית. העסקה נעשתה בהתניות. כדאי שגם הכנסת וגם הציבור ידעו איך הדברים מתנהלים.
היו"ר יורי שטרן
שוב, לא צריך לערבב שמחה בשמחה. קידום החקיקה הוא מהלך נפרד לחלוטין מכל החקירות האלה, שיש להן חשיבות משל עצמן. קודם כול משרד האוצר צריך לבדוק זאת. זה שייך לאחת המחלקות שלו.
יוסי פלדמן
יכול להיות שכל התהליך אינו חוקי. כדאי לבדוק.
היו"ר יורי שטרן
התהליך חוקי, אין בזה שום ספק. הנכס הזה נמכר. האיש הוא הבעלים של המקום. אני בכלל לא רוצה לפגוע בזה ולגעת בזה, כי זה יתקע את כל הסיפור לשנים הבאות בבתי משפט. אני לא בטוח שהעסקה היתה תקינה מבחינת מערכת השיקולים של האנשים שהחליטו עליה, אבל זה לא אומר שהיא לא חוקית.
דוד גולדבאום
אני ממונה מחוז ירושלים בדיור הממשלתי במשרד האוצר. אני מבקש להתייחס למה שנאמר: המבנה נמכר במסגרת תוכנית שגובשה בין רשויות שונות ומשונות, ובהן עיריית ירושלים, הרל"י, משרד האוצר, משרד החינוך וכו' במסגרת תוכנית לעידוד תיירות במרכז ירושלים לקראת שנת 2000.
היו"ר יורי שטרן
איך זה שייך לעידוד תיירות?
דוד גולדבאום
בדיעבד כולם חכמים.
היו"ר יורי שטרן
גם אז, איך מכירת בניין היסטורי והריסתו,
דוד גולדבאום
הבניין נולד למלונאות. התוכנית המקורית שקודמה על-ידי עיריית ירושלים והרל"י, בשיתוף עם האוצר, היתה להסב את המקום למקום תיירותי. זה היה ביסוד השיקולים.
היו"ר יורי שטרן
כשזה נמכר זה כבר לא מיועד להיות מלון.
דוד גולדבאום
זה נמכר במצבו התכנוני, כפי שהוא היה. זה חלק מהמדיניות של מימוש נכסים שהיתה נהוגה באותה עת. הוא נמכר כדת וכדין, עם כל האישורים, עם הבסיס החוקי המוצק ביותר שאפשר לחשוב עליו. בעניין הזה אני מציע אפילו לא לגעת.
יוסי פלדמן
אנחנו לא רק שלא ניגע, אנחנו ...
היו"ר יורי שטרן
סליחה. מר פלדמן, אנחנו לא מפקפקים בכך שהדבר הזה נעשה בחוק. יש לנו ספקות לגבי השיקולים בעניין המכירה ולגבי התנאים שבהם נמכר הבניין. מבחינתי הספקות האלה הם הרבה פחות עניין היסטורי אלא יותר כדי להפיק לקחים לעתיד, כדי שבעתיד נכסים בעלי ערך היסטורי וארכיטקטוני לא יימכרו בתנאים כאלה. את כל שאר הוונדטות תעשו בצורה עצמאית, בלי לערב אותנו. יש לנו מספיק עבודה. הכנסת כבר לא מקימה ועדות חקירה פרלמנטריות, בוודאי לא לנושא הזה.
דוד גולדאום
הערה חשובה נוספת: במסגרת מימוש הנכסים בהחלט היו מודעים לערך הארכיטקטוני וההיסטורי של המבנה. חלק מתנאי המכירה היו שימור החזית. זה מה שנשאר לשמר.
היו"ר יורי שטרן
לכן אישרתם להרוס את הבניין.
דוד גולדבאום
לא אישרו להרוס את הבניין, הבניין הוא הרוס כבר מזמן, בפנים. נשאר לשמר רק את החזית, והיא משומרת.
קריאה
לא נכון.
דוד גולדבאום
לא אכנס לוויכוח בנושא שימור.
היו"ר יורי שטרן
התברר שזה לא נכון.
היו"ר יורי שטרן
התברר שזה לא נכון. לשמחתנו כן אפשר לשחזר את אולם המליאה.
דוד גולדבאום
מישהו מהנוכחים היה בפנים?
היו"ר יורי שטרן
כן.
יצחק שוויקי
יש תוכניות.
היו"ר יורי שטרן
אני נותן את זכות הדיבור לגב' אבידר.
דנה אבידר
דיברנו בישיבה הקודמת על כך שצריך לשנות את השם, כדי לא להיקלע לתוך חוק המוזיאונים. התבקשנו להציע הצעות. אני מגישה ליושב-ראש הצעות לכמה שמות. לא חשבנו עליהן הרגע, הכול אחרי בדיקה בתזאורוס העברי. נציע הצעות בשלב שהנושא יידון, וכמובן כולם מוזמנים להציע.
היו"ר יורי שטרן
הצעות באמת יפות: "בית ראשית הכנסת".
יחזקאל לביא
זה לא בית ראשית הכנסת. בית ראשית הכנסת הוא בתל-אביב.
דנה אבידר
אבל זאת הכנסת הראשונה.
היו"ר יורי שטרן
"משכן הדמוקרטיה והפרלמנטריזם הישראלי" – זאת כותרת המשנה.
אפשרות אחרת
"נחלת הכנסת". אם כך, אנחנו חברי הכנסת, כל עוד אנחנו בכנסת, יש לנו חלק בנחלה? אנחנו מתנחלים? אפשרות אחרת: "משכן לתולדות הכנסת, הדמוקרטיה והפרלמנטריזם בישראל/ הישראלי". אפשרות אחרת: "משכן תולדות הכנסת". עוד אפשרות: "בית גנזי הכנסת". אפשרות חמישית: "מכון הכנסת". אפשרות שישית: "הדביר".
דנה אבידר
אני יודעת שהדתיים אולי יתנגדו לזה, אבל זאת מילה נרדפת להיכל, למשכן בעברית.
יחזקאל לביא
הדביר זה קודש הקודשים.
דנה אבידר
עשו במילה שימוש מושאל.
היו"ר יורי שטרן
אחר כך יש הצעה עוד יותר טובה: "מפתן הדמוקרטיה והפרלמנטריזם". זאת כותרת המשנה.
דנה אבידר
המפתן הוא כניסה אל משהו.
יחזקאל לביא
מקום שדורכים עליו, זה בסדר.
היו"ר יורי שטרן
קודם כול, תודה רבה. אני חושב שיש כאן גרסאות שיכולות להיות יסוד לשם חדש. המקום לא גדול, אבל אם היינו מכניסים לבניין גם את הפרלמנטריזם היהודי, לא רק את הפרלמנטריזם הישראלי,
יחזקאל לביא
הבונדיסטים בוורשה לא היו מסכימים לזה.
היו"ר יורי שטרן
סבתי היתה בונדיסטית, אבל לא חברת הפרלמנט.
יחזקאל לביא
כ-25% מכלל הכוח היהודי בפולין היה בונדיסטי.
דנה אבידר
עם כל האהדה שלי לעניין היהודי, אני חושבת שבית הפרלמנטריזם הישראלי, כריבונות ישראלית, כולל גם את המיעוטים במדינת ישראל, ולכן לייחד את זה לפרלמנטריזם היהודי – זה נראה לי לא חוקי.
היו"ר יורי שטרן
לדעתי הפרלמנטריזם הישראלי על כל גווניו, כולל ייצוג המיעוטים, הוא פרלמנטריזם יהודי – המשך של מסורת ניהול עצמי שהיתה בקהילות, ולכן זה לא סותר. פרלמנטריזם יהודי הוא לא רק פרלמנטריזם של היהודים. במדינה היהודית הפרלמנטריזם היהודי כולל גם את ייצוג המיעוטים. אבל זה בדיון הבא. אם אנחנו חושבים על חיזוק הקשר עם התפוצות, אם אנחנו רוצים להחיות את הפרויקט שהיית כל כך פעילה בו – פרויקט המפגשים התקופתיים בין חברי הפרלמנטים היהודיים מכל העולם – זה יכול להוות הבסיס הפיזי.
דנה אבידר
זה נכון.
יעל אחילאה
יש לי הערה לתחולת סעיף 3(ג) לחוק יסוד: משק המדינה. בישיבה הקודמת נידונה השאלה אם מדובר בהצעת חוק תקציבית. רציתי להפנות את תשומת לב הוועדה לנוסח המדויק של הסעיף: "הצעת חוק תקציבית – הצעת חוק שמתקיימים בה כל אלה: הממשלה לא נתנה את הסכמתה לעלות התקציבית".

במצב היום הממשלה נתנה הסכמה להעברת ההצעות בקריאה טרומית וביקשה ששאר הפרטים יתואמו אתה, בין השאר העלות התקציבית. לדעתנו יש צורך בהסכמה פוזיטיבית של הממשלה, ולא כמו שדובר בישיבה הקודמת. נאמר אז שייתכן שאי-ההתנגדות של הממשלה בקריאה הטרומית מוציאה את ההצעות מגדר ההגדרה של הצעה תקציבית. לדעתנו זה לא נכון.
היו"ר יורי שטרן
קודם כול, אין לי ספק שיהיו לנו 51 חברים שיצביעו בעד. השאלה היא רק אם הם יהיו נוכחים בישיבה.
יצחק שוויקי
גם בהצעה הטרומית היה כמעט רוב של 51. היו שלושה שהצביעו נגד.
היו"ר יורי שטרן
לפני שפוסקים כך או אחרת בנוגע לפעולה מול היזם, אין אפשרות למדוד את העלויות. אם הכנסת מתקצבת את זה מתקציבה, גם לכאן נכנסים סימני שאלה נוספים: האם נעשה את זה מהתקציב הקיים של הכנסת, האם נבקש תוספת תקציב מהממשלה?

זאת הצעה מיוחדת מאוד. היא לא דומה להצעות חוק אחרות, כי כאן הכנסת מחליטה משהו שמחייב אותה, שקשור לענייניה הפנימיים כמעט. לכן אני מניח שנסכם עם הממשלה שזה יעבור בקריאה ראשונה בלי החיובים האלה. נבדוק אם יהיה אישור מיושב-ראש הכנסת.
יעל אחילאה
רק רציתי להעלות את השאלה.
היו"ר יורי שטרן
יש עוד מישהו שמבקש לדבר?

אם כן, אישרנו את הצעות החוק לקריאה ראשונה, אני מוסיף את הקול שלך, חברת הכנסת נס, כי קודם היתה הצבעה פה אחד, ועכשיו יש שני חברי כנסת.
דוד גולדבאום
אני מייצג את אגף החשב הכללי אך נתבקשתי לייצג גם את אגף תקציבים בנושא הזה. מבחינתם, וגם מבחינתנו, עדיין אין כל הסדר תקציבי ואין שום ביסוס לגבי עלויות. זאת נקודה שחשוב להבהיר.
היו"ר יורי שטרן
שר האוצר הבטיח הבטחה, ואחר כך היא גם יצאה לתקשורת בהסכמתו. ההבטחה שלו היתה לממן את עלויות הפעולה הזאת אפילו אם זה יגיע לידי הפקעה.
דוד גולדבאום
יכול להיות. כרגע אנחנו לא יודעים על ההתחייבות הזאת.
היו"ר יורי שטרן
נבקש מהשר לספר לפקידיו את מה שסיפר לנו. יש עוד רעיונות, הצעות לשם?
שנית פנחסי
האם התקדם משהו בעניין ההחלטה אם להשאיר את העניין בידי שרת החינוך, התרבות והספורט או להעביר את זה לסמכות יושב-ראש הכנסת? עכשיו זה מעורבב.
עדו בן-צבי
בסיום הישיבה הוחלט להעביר את זה ליושב-ראש הכנסת.
היו"ר יורי שטרן
העבודה הזאת לא נסתיימה. נתייעץ גם עם היועצת המשפטית של הוועדה. אולי נעביר את ההצעות האלה בלי התיקון המהותי הזה, כי הוא מחייב הרבה מאוד שינויים. השינויים האלה – מן הראוי שייעשו בעצה אחת אתכם, קודם כול, כי אתם הייתם המשרד הראשי האחראי עד כה, על-פי הגרסאות של החוק הזה. לכן אולי נשאיר את זה כך בינתיים. אבל הרעיון הוא שזה יהיה מוסד מטעמה של הכנסת.
שנית פנחסי
אנחנו מסכימים, ואם משנים את זה ממוזיאון למילה אחרת, אין סיבה שיהיה באחריות השרה, אם זאת המגמה.
היו"ר יורי שטרן
עוד לא שינינו. יכול להיות שהשמות שגב' אבידר נתנה נכונים יותר ממוזיאון, כי "מוזיאון" – זה נשמע סטטי ורטרואקטיבי יותר, ואנחנו רוצים מקום פעיל.
עידית עמיחי
"בית ראשית הכנסת".
יוסי פלדמן
זה הטוב ביותר.
יצחק שוויקי
אפשר להגיד שזו שלוחה, שזה שייך לכנסת. לא מכון אלא שלוחה.
יעל אחילאה
חשבתי להציע שהוועדה תכין נוסח שכולל את התיקונים שעליהם דובר בישיבה הקודמת, ויכול להיות שיהיו תיקונים נוספים.
היו"ר יורי שטרן
יש תיקונים טכניים – דיברנו על הרכב המועצה, למשל, על ההפרדה בין המועצה לבין ההנהלה, שההנהלה לא תכלול את חברי הכנסת וכו'. אלו תיקונים שייכנסו. התיקון המהותי מאוד – שזה לא יהיה מוסד ממשלתי אלא של הכנסת – אולי מחייב דיון נוסף. יכול להיות שבשלב הזה לא כדאי לעשות זאת.
יעל אחילאה
מה שייעל את העבודה בין הכנסת לממשלה הוא לקבל מהוועדה נוסח שמקובל על הוועדה, כולל התיקונים, כדי שהממשלה תוכל להעלות אותו לוועדת שרים, ואז אולי יהיה אפשר להשיג תיאום עם הממשלה.
שנית פנחסי
וָלא לא יהיה על מה להצביע.
היו"ר יורי שטרן
יש אפשרות להצבעה טלפונית בוועדת שרים לחקיקה?
יחזקאל לביא
תקנונית יש, ודאי. על-פי תקנון עבודת הממשלה כל ועדה מוועדות השרים או מליאת הממשלה יכולות לקבל החלטה במשאל טלפוני.
היו"ר יורי שטרן
יכול להיות. אני לא חושב שתהיה התנגדות. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים