ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/01/2005

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 98), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים