ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/01/2005

תשלומי הורים - מעקב אחר עבודת הוועדה הבינמשרדית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים