ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/01/2005

הצעת חוק הספקת חשמל (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הסכמת שר הפנים), התשס"ד-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים