ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/01/2005

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 100) (ועדה למאבק בנגע הסמים), התשס"ה -2005, חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 99), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים