ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 03/01/2005

חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 15), התשס"ה-2005

פרוטוקול

 
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 16) (חובת גילוי מדיניות החזרת טובין)

2
ועדת הכלכלה
03.01.2005
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 339
מישיבת ועדת הכלכלה
מיום שני, כ"ב בטבת התשס"ה ( 3 בינואר 2005), שעה: 10:30
סדר היום
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 16) (חובת גילוי מדיניות החזרת טובין),
התשס"ה-2004 של חברי הכנסת אופיר פינס פז, אורית נוקד (כנסת 58)
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
אורית נוקד
אופיר פינס
מוזמנים
תמר פינקוס – עו"ד, התובעת הראשית, משרד התמ"ת
חנה טירי – עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התמ"ת
שי יפתח – משרד האוצר
ערן ניצן – אגף תקציבים, משרד האוצר
עינת ברכה – עו"ד, איגוד לשכות המסחר
עמית אבנר – לשכת המסחר
אברהם בירנבאום – יו"ר ארגוני הסוחרים
ציון ברוך – ארגוני הסוחרים
מיכאל אלבוים – יו"ר ועד הפעולה של הסוחרים העצמאיים בפתח-תקווה
אסתר זר – חברת הנהלת ועד הפעלה של הסוחרים העצמאים בפתח-תקווה
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
אושרה עצידה
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 16) (חובת גילוי מדיניות החזרת טובין), התשס"ה-2004
של חברי הכנסת אופיר פינס פז, אורית נוקד (כנסת 58)
היו"ר שלום שמחון
אנחנו עוברים לדון בהצעת החוק של חברת הכנסת אורית נוקד וחבר הכנסת אופיר פינס, הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 16) (חובת גילוי מדיניות החזרת טובין). אני מבין שמשרד האוצר תומך בהצעה?
שי יפתח
הוא חושב שהיא ראויה.
אברהם בירנבאום
אתם יכולים להעביר מה שאתם רוצים. אני מבטיח לכם שאנחנו נצפצף על כל חוק הגנת הצרכן.
מיכאל אלבוים
זו בושה וחרפה שאתם לא עוזרים לעסקים קטנים.
היו"ר שלום שמחון
אם נדמה לכם שאתם תגידו שאתם מצפצפים על הכנסת ואתם תוכלו להגיע הנה לוועדה, אתם טועים.
מיכאל אלבוים
אני לא אמרתי את זה.
אברהם בירנבאום
אמרתי שנצפצף על חוק הגנת הצרכן, לא על הכנסת.
עמנואל יוכלמן
אתה לא יכול לחסל שכבה שלמה במדינת ישראל.
מיכאל אלבוים
אני רוצה לומר לך שכנסת ישראל לא אוכפת את החוקים הקיימים, אז איך אתם באים עם עוד חוקים? יש חוק שאוסר מסחר ביום שבת, אף אחד לא אוכף אותו.
היו"ר שלום שמחון
עכשיו יש פה הצעה שאתם תומכים בה.
אברהם בירנבאום
היינו יכולים לתמוך בה לפני שקיבלת את הדבר המנוול הזה.
היו"ר שלום שמחון
האם אתם רוצים שנקרא לסדרנים שיוציאו אתכם?
מיכאל אלבוים
אנחנו נודיע לכול הצרכנים שלנו שאנחנו לא מחזירים כסף וזה גם לטובתם, כי אנחנו ניתן להם רק מוצרים חדשים ולא מחודשים.
קריאה
האם אתם לא תישארו לדיון פה?
ברוך ציון
חבל שלא קם חבר כנסת שיאמר מה יהיה עם 18,000 עסקים שנסגרו. מי יתמוך בהם? האם הם ילכו לבקש נדבות?
היו"ר שלום שמחון
תודה רבה. אם כן, אנחנו דנים הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 16)(חובת גילוי מדיניות החזרת טובין), התשס"ה-2004 של חברי הכנסת אופיר פינס-פז ואורית נוקד. האם יש הערות כלליות להצעת החוק?
תמר פינקוס
כן. אנחנו היינו מבקשים לא להפוך את הסעיף הזה לסעיף פלילי, אלא לתת לצרכן אפשרות באמצעותו לתבוע את זכויותיו. אם אין הכרזת מדיניות המשמעות שבמקום הזה מחזירים כסף. עצם זה שלא יהיה שם איזשהו כיתוב, אנחנו נתחיל להציף את בתי המשפט באכיפה פלילית והצרכן לא ייהנה. לעומת זאת, אם אנחנו נקבע כמו בתעודות אחריות שאנחנו נותנים כלים, ונותנים לצרכן לתבוע את זכויותיו. אם ייקבע שהיעדר הודעה על מדיניות העסק משמעה שבמקום הזה מחזירים, קמה לו כמעט פסק דין הצהרתי והוא מגיע לבית משפט והוא אומר: "אני רוצה את הכסף חזרה" אם העסק לא יחזיר לו. זה לא עניין לאכיפה פלילית, לא לענישה.
היו"ר שלום שמחון
מה את מציעה לתקן?
אתי בנדלר
היא רוצה למחוק את סעיף 2 בהמשך.
תמר פינקוס
שתהיה חזקה במקום האכיפה הפלילית. לתת את הכוח לצרכן. אני מדברת על אכיפה פלילית שהיא לא תשיג את מטרתה. היא בעייתית יותר, היא פחות מגנה.
אתי בנדלר
היא בעייתית כי אתם לא מקצים את הכוחות לכך.
תמר פינקוס
האם אנחנו לא מקצים? היום אחרי כל הצמצומים והפיטורים יש כוח-אדם נתון של 30 איש לכול הארץ של אכיפה בכל תחומי הגנת הצרכן.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו נבקש משר הפנים המיועד להקים משטרת אכיפה של כל השלטון המקומי והם יתחלקו עם השלטון המרכזי. יש כל כך הרבה חוקים שלא נאכפים ואם היו מטילים את האכיפה על השלטון המקומי והיו נותנים לו להתחלק בקנסות, אז זה היה כדאי לו לאכוף אותם.
מיכאל אלבוים
כבוד היושב ראש, למה לא אוכפים את חוק המסחר ביום שבת? יש חוק יום מנוחה שבועית בכל העולם. הרסו את כל מרכזי הערים, ועכשיו באים להביא עלינו עוד חוקים ועוד גזרות. מה זה הדבר הזה? שיהיה לנו קודם שוויון הזדמנויות.
תמר פינקוס
בקונספט שאנחנו רואים אנחנו רוצים להעצים את יכולתו של הצרכן שהוא לא יהיה מותנה תמיד באכיפה הפלילית. אני מציעה שבמקום לעשות אכיפה פלילית לכתוב חזקה שאומרת שבבית עסק שבו אין הודעה שאומרת מהי מדיניות ההחזרה, החזקה היא שהעסק הזה מחזיר כסף, ואז קמה לו הזכות לקבל כסף. אני לא צריכה לאכוף את זה, הצרכן יודע שהוא יכול לקבל את זה.
אופיר פינס-פז
ומה אם הוא לא מחזיר כסף?
תמר פינקוס
בשלב הזה הוא ילך לבית המשפט. אנחנו שוקלים היום בכלל להכניס בכל מיני חוקים שלנו אפשרות של קנס קצוב לטובתו של הצרכן, לא באכיפה פלילית. זאת אומרת, לא קוים משהו, פיצוי קצוב. הוא יקבל 5,000 שקל. הכסף שייגבה ילך לכיסו של הצרכן לא למדינה.
אתי בנדלר
הרעיון הוא מצוין, השאלה היא באיזה שלב זה נמצא? זה ארבע-חמש שנים.
תמר פינקוס
אנחנו בוחנים את זה. זה לא ארבע- חמש שנים. זו גם נטייתו של היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו הבאנו את ההצעה הזאת למשרד המשפטים, אנחנו רוצים להחיל את זה על עוד חוקים אצלנו. אנחנו בוחנים את זה במכלול של חוקים, אנחנו חושבים שהיעילות של זה היא הרבה יותר גדולה מאכיפה פלילית.
לאה ורון
שואל חבר הכנסת פינס, האם אפשר להחיל את זה כבר בהצעת החוק לגבי המקרים של מדיניות השבת טובין?
תמר פינקוס
על זה עניתי שאנחנו מול משפטים מנסים להגיע. התשובה של זה זה לא הצעה שלכם. אם הכנסת תחליט שהיא תכניס, אז אנחנו נבוא.
לאה ורון
אנחנו צריכים עזרה שלכם.
אופיר פינס-פז
אני בטוח שהיועצת המשפטית תדע להסתדר אם היושב ראש יאשר את זה ברמה העקרונית.
אתי בנדלר
האם נציגת משרד המשפטים איננה כאן?
חנה טירי
לא, היא לא נמצאת .
אופיר פינס-פז
אבל, צריך להחליט. אנחנו הצענו מנגנון מסוים בחקיקה, אתם מציעים לנו לשנות את המנגנון. אי אפשר לשנות אותו בחצי.
תמר פינקוס
אפשר לשנות בחצי כי החזקה נותנת לו זכויות.
אופיר פינס-פז
עם כל הכבוד, אני לא אשלח את כל הצרכנים לבית משפט. ההצעה הזאת אומרת שאם לא עמדת בזה אתה צריך לשלם קנס גבוה, ואם אתה לא רוצה לשלם אז לך לבית המשפט ותשלם כפול. זה מה שיקרה בעצם. לכן, הסוחר יירתע ואני מניח שהוא ישלם את הקנס ולא ילך עם זה לבית משפט כי הוא עלול לחטוף. פה בסך הכול הוא צריך לשלם חזרה עבור אותו מוצר. לא כדאי ללכת לבית משפט שבו נדבר עוד שנה או עוד חצי שנה.
תמר פינקוס
הקנס הוא לא הרבה יותר גבוה. זה מסוג הדברים למשל שכדי שהאכיפה תהיה יעילה אנחנו נבקש קנס מינהלי שהוא 400 שקל. גם את זה לא כדאי לו לשלם. לכן אני אומרת שאם אנחנו יוצרים לא אכיפה פלילית אלא חזקה שמאפשרת לצרכן לתבוע את מלוא זכויותיו, הכוח שאנחנו נותנים לו הוא יותר מהקנס המינהלי של 400 שקל שהושת כאן.
אופיר פינס-פז
אין לי בעיה לשנות את זה מהליך פלילי להליך מינהלי. אבל, אם האזרח היה צריך ללכת כבר לבית המשפט כדי לקבל את מה שמגיע לו, לפחות שיקבל פיצוי.
מיכאל אלבוים
אנחנו לא מוכרים דרך קטלוג כך שהאזרח לא רואה מה הוא קונה. הוא בא לחנות, הוא בודק, הוא עושה סקר שוק. הוא הסתובב בכל העיר או בכל הקניון ואז הוא מחליט מה לקנות ואיפה. הוא בדק, מישש את הסחורה, ומדד אותה והחליט. לא יכול להיות שאחרי שבוע, שבועיים - - -
אופיר פינס-פז
נניח שאני קניתי עבורך מתנה ומדדתי עבורך.
מיכאל אלבוים
אז מחליפים גם היום מוצר.
אופיר פינס-פז
אני בחוק רוצה רק שתודיע מהי המדיניות לציבור. כלומר, כל חנות תודיע.
אורית נוקד
גילוי נאות, שקיפות.
מיכאל אלבוים
כשאדם שהולך למוסך או לעורך דין אז יש מחיר לשעת עבודה, ויש שכר טרחה, זמן טיפול. יש דמי ביטול כשמבטלים נסיעה לחו"ל. אבל, אנשים מגיעים לחנויות אחרי שהם עושים סקר שוק ואחרי שהם בודקים הם מחליטים לקנות. אם המוצר לא נוח לו או שהוא קטן הוא בא והוא מחליף.
לאה ורון
מר אלבוים, אתה מדבר על החוק הקודם. זה לא רלוונטי לחוק שבו אתה מתבקש להודיע מהי המדיניות שלך. תבחר אתה את המדיניות.
מיכאל אלבוים
לא יכול להיות שהשר ייכנס לנו לתוך העסק.
אופיר פינס-פז
על מה הוויכוח? תודיע מהי המדיניות שלך, לא אומרים לך מהי המדיניות שלך.
מיכאל אלבוים
אבל, לא דרך של קנסות.
אורית נוקד
" הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 16)(חובת גילוי מדיניות החזרת טובין), התשס"ה-2004.

הוספת סעיף 4ב. 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן החוק העיקרי), אחרי סעיף 4א יבוא:

4ב. חובת גילוי מדיניות החזרת טובין.
(1) עוסק המציע, המציג או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום
הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם. במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה וסוג ההחזר שיקבל הצרכן
(בחוק זה – מדינות החזרת טובין). צוין במודעה כין לא ניתן להחזיר טובין הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2).
(2) ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין: לעניין זה, פתיחת האריזה לכשעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין.
(3) הוראות סעיף זה לא יחולו על –
1. מוצרי מזון או טובין פסידים.
2. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתן המקורית
3. טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן.
4. טובין שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
(4) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לצרכן במקרה של הפרת תנאי העיסקה לפי כל דין.
(5) השר רשאי לקבוע הוראות בדבר אופן הצגת המודעה במקום העסק כאמור בסעיף קטן (א), וכן בדבר גודל האותיות."
היו"ר שלום שמחון
האם יש הערות לסעיף 1?
תמר פינקוס
צריך להוסיף לגבי מוצרים שלא ניתנים להחזרה כי הם מוצרים האסורים בהחזרה בחוקים אחרים. למשל, משרד הבריאות אוסר החזרת תרופות או החזרת תחתונים. צריך להוסיף בסעיף (ג): טובין האסורים בהחזרה על-פי חיקוק אחר.
אתי בנדלר
לי יש כמה הערות. בסעיף קטן (א) אני מבקשת שבנוסח אני אבחן אפשרות להבהיר את המילה סוג ההחזר, כדי שיהיה ברור האם מדובר כאן במזומן או בזיכוי באופן היוצא בזה. ייתכן אופן וסוג ההחזר. אינני יודעת, צריך פשוט להבהיר את זה.

אני עברתי שוב על סעיף קטן (ב) ואני חשבתי על משהו בכיוון החזקה, כי בעצם לא הצענו כאן שום פתרון למקרה שהעוסק לא הציג בכלל את המודעה. לכן, אני חשבתי דווקא ברישה לסעיף קטן (ב) להוסיף: לא הציג עוסק הודעה בהתאם להוראות סעיף קטן (א), או: ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם בהתאם למדיניות שכן נקבעה, כך שהסנקציה הזאת כולה תחול בשני המקרים האלה. זה מאוד דומה להערה שלכם. אם הוועדה תקבל את זה, אני אודה.

בסעיף קטן (ה) אני הייתי מבקשת למחוק את המילה "אופן" כיוון שהפרשנות של זה יכולה להיות מאוד מצומצמת. באופן הצגת המודעה במקום העסק צריך שיהיה ברור שמדובר איפה, גודל המודעה אולי, וכיוצא באלה דברים כך שבתקנות יהיה כר נרחב יותר לשר. לכן אני הייתי מבקשת שזה יהיה: השר יהיה רשאי לקבוע הוראות בדבר הצגת המודעה.
היו"ר שלום שמחון
האם זה נראה לכם?
אופיר פינס-פז
כן.
אורית נוקד
כן.
עמנואל יוכלמן
אני רוצה להעיר שתי הערות. ראשית, לגבי פתיחת האריזה. אני חושב ששום אדם פה בחדר הזה לא היה מוכן לקנות מוצר באריזה פתוחה כי הוא תמיד יגיד שזה מוצר משומש ושזה מוצר שהוא לא מוכן לשלם עליו את כל התמורה. בגדים הם לא ארוזים, אבל אם המוצר הוא ארוז, למשל צעצוע, והחברה היא זו שסגרה אותו, אז שום אדם לא ירצה לקנות אותו יותר. למעשה, הפתיחה של המוצר מורידה חלק גדול מערכו של המוצר.
היו"ר שלום שמחון
80% מהמוצרים הם כבר לא כך היום.
עמנואל יוכלמן
אף אדם בר דעת לא ירצה לקנות מוצרים ארוזים שנפתחו. אני מדבר רק על מוצרים ארוזים.
אתי בנדלר
בוא ניקח לדוגמא בושם. נכון שאף אחד לא ירצה לקנות בושם שאריזתו נפתחה. יש ממש בדבריך. אבל, איך אתה מגדיר את סוג המוצרים האלה שהאריזה מהווה בעצם חלק מהמוצר.
עמנואל יוכלמן
אני הייתי במזרח הרחוק, וכאשר ראיתי בקבוק לא סגור אני פשוט לא שתיתי ממנו כי ברגע שהוא נפתח אתה לא יודע מה נעשה בו. אנשים יסרבו לקנות. יכול להיות שאנשים בכלל לא ירצו לקנות, יכול להיות שהערך של המוצר ירד. קשה להגדיר את כל רשת המוצרים. אבל, הקונה רוצה את המוצר הסגור כמוצר ארוז וסגור. נניח שאדם פתח את המוצר הזה והוא פגם במוצר הזה וכך יוצא שאתה כבר הפסדת ולא תוכל למכור מוצר כזה כחדש.

שנית, אני רוצה להתייחס ל-5% שמוגדרים כפיצוי.
אתי בנדלר
זה לא בחוק הזה.
היו"ר שלום שמחון
הורדנו את ה-5%, אין כלום. מה אתם רוצים? החוק הזה מבקש מכם לתלות שלט בחנות.
מיכאל אלבוים
גם היום יש בעסקים שלטים.
היו"ר שלום שמחון
אני לא ראיתי בשום מקום. האם יש הערות נוספות?
עינת ברכה
יש כאן עיקרון שאומר שפתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה. זה עיקרון שהוא לא נכון וצריך למחוק אותו. הוא גם לא נכון לפי צו הגנת הצרכן סימון טובין. צו זה קובע במפורש שאם אתה מקבל מצרכן מוצר והאריזה שלו נפתחה ואתה צריך לארוז אותו מחדש, אז המוצר הזה הוא כבר מוחדש.
תמר פינקוס
לא, מוצר מוחדש זה משהו אחר.
אתי בנדלר
יש שני סוגים של אריזות. יש אריזה שבית העסק עצמו אורז את המוצר ולזה בעצם הכוונה שפתיחת האריזה הזאת של מעטפה לא תיחשב כפגימה של המוצר.
עמנואל יוכלמן
זה מוסכם, על זה אין בכלל ויכוח.
אתי בנדלר
בסדר, אז בואו תעזרו לנו למצוא את קו הגבול בין שני הדברים, מה מבחין בינהם.
עינת ברכה
ויש הרבה מוצרים שהם כן מגיעים ארוזים הרמטית או שהם בצלופן מהיצרן בחו"ל, או מוצרי אלקטרוניקה.
אתי בנדלר
איך את מגדירה אותם?
עינת ברכה
קודם כל, צריך למחוק את ההנחה הבסיסית אומרת שפתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה. זה עיקרון לא נכון וצריך להוריד אותו. הוא גם ירד מההצעה הקודמת. העיקרון ובלבד שהטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש ולא חלה הרעה במצבם צריך להישאר.
אתי בנדלר
אולי נבחין כאן שמדובר בפתיחת אריזה שנעשתה על-ידי העוסק עצמו, לא על-ידי היצרן.
עמנואל יוכלמן
זה מקובל, לכן אין ויכוח על זה.
עינת ברכה
אי אפשר למכור טלוויזיה פתוחה כחדשה.
מיכאל אלבוים
צריך להיות גילוי נאות ולכתוב שהטלוויזיה הזאת נפתחה.
עינת ברכה
אנחנו מדברים כאן על חקיקה ואנחנו לא צריכים להיכנס להגדרה של אריזה או לא אריזה. צריך פשוט למחוק את העיקרון הזה, וצריך לקבוע עיקרון שלא חלה הרעה במצב הטובין, הם לא נפגמו, ולא נעשה בהם שימוש.
היו"ר שלום שמחון
אין קשר בין פתיחת הקופסא למוצר עצמו.
תמר פינקוס
זה תלוי במוצר. ישנם צעצועים שהם עטופים בצלופן למשל. הילד שקיבל את הצעצוע הזה פתח את הצלופן ואת המשחק והוא אומר שלא מתחשק לו לשחק במשחק הזה. הוא מדבר על זה. העוסק לא יכול לארוז את זה באותה אריזה שארז את זה היצרן והוא אומר שלא יקנו את זה ממנו.
היו"ר שלום שמחון
זו בעיה.
תמר פינקוס
אולי אפשר לכתוב שלא נפגעה האריזה המקורית של היצרן.
אתי בנדלר
זה לא חל על דיסקים.
אופיר פינס-פז
למרות שזה לא חל, היום כל חנות דיסקים מחליפה דיסקים ועוטפת אותם מחדש.
מיכאל אלבוים
זה כבר זיוף ואסור לעשות את זה.
תמר פינקוס
זה לא זיוף.
מיכאל אלבוים
אל תידחפו סוחרים לעשות זיופים. צריך להיות גילוי נאות. אם הוא אורז את זה שוב פעם, אז זה ממש זיוף.
תמר פינקוס
קחו לדוגמא חנות בגדים שניתן להחזיר אליה את הבגדים שנקנו ולקבל זיכוי. אותה חנות מצמידה לבגד חזרה את סכום התשלום ותולה את זה על הקולב, ואנשים קונים. לא צריך להודיע קודם.

אני חושבת שיש אכן בעייתיות לא רק בדיסקים, אלא במוצר שנארז במקור על-ידי היצרן באריזה מסוימת שלו שאם פותחים את זה גם אם לא פגמו במוצר, זה עדיין יכול להיות פגום. קודם כל, פגום בסימון ואז מבחינתנו הם יהיו עבריינים. יכול להיות שצריך לסייג, לא שנארז על-ידי העוסק, אלא האריזה מקורית שנעשתה על-ידי היצרן, ואז מי שפתח את זה, זאת תהיה פגיעה במוצר.
אתי בנדלר
אני ממש מודה לך כי אני חשבתי לעצמי לשלב כאן בין ההצעות. אולי למחוק את הסיפה של סעיף קטן (ב) האומר "לעניין זה פתיחת האריזה לכשעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין", ולעומת זאת בסעיף המסמיך את השר לקבוע תקנות יהיה כתוב: השר רשאי לקבוע הוראות בדבר, כפי שקראנו, וכן מקרים שבהם פתיחת אריזה מקורית של היצרן תיחשב להרעה במצב טובין. זאת אומרת, להבהיר את הנטל.
תמר פינקוס
האם תהיה אז רשימה של מוצרים? אני חושבת שזו טעות.
אתי בנדלר
אחרת מה שיצא זה שבכל מקרה שפותחים אריזה מקורית זה ייחשב להרעה, וגם זה לא ראוי כי יש מקרים שבהם פתיחת אריזה לא פוגמת. לכן, ראוי לאפשר לשר לקבוע את זה.
תמר פינקוס
לא סוג מוצרים אלא סוג אריזה.
עמנואל יוכלמן
בואו נאמר כך: הפגיעה כן פוגמת, אלא אם השר קבע שהפגיעה לא פוגמת. אתם לא יכולים לעשות הכללה גורפת.
אופיר פינס-פז
אני מציע להשאיר את הסעיף כפי שהוא ולכתוב: למעט מקרים שבהם פתיחת אריזה היא כן תיחשב כהרעה, שאותם יקבע השר.
אתי בנדלר
אבל אז מדובר רק באריזה מקורית, זה ברור.
אופיר פינס-פז
כן.
אתי בנדלר
אלא אם כן, קבע השר אחרת באישור ועדת הכלכלה לעניין אריזה שנעשתה במקור על-ידי היצרן.
עינת ברכה
אני הייתי מציעה דווקא כן למחוק את הפיסקה הזאת ולהסמיך את השר באופן כללי לקבוע מה זה הרעה ממשית.
אופיר פינס-פז
אם יש לכם רשימה אז תעבירו אותה ויוציאו אתכם.
עינת ברכה
קשה לעשות.
היו"ר שלום שמחון
בואו נשמע את הנוסח הסופי כדי שנצביע עליו.
אתי בנדלר
קודם כל השינויים שהוועדה אישרה, לעניין סוג ההחזר אני ארחיב את זה בסעיף קטן (א). בסעיף קטן (ב) הרישה שיהיה: לא הציג עוסק הודעה בהתאם להוראת סעיף קטן (א) או ביקש הצרכן להחזיר וגו', ובסוף הסעיף הקטן: לעניין זה פתיחת אריזה על-ידי הצרכן כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן קבע השר אחרת באישור ועדת הכלכלה. אני אכתוב כאן שיהיה ברור שמדובר על אריזה שנעשתה במקור על-ידי היצרן. מדובר בפתיחה על-ידי הצרכן כפי שנאמר לי כאן שלא אם הסוחר פתח אז ברור ש - - -
עינת ברכה
הערה נוספת, זה צריך להיות כנגד הצגת חשבונית כדי שידעו איפה קנית ומתי, מהם אמצעי התשלום.
אופיר פינס-פז
אני מסכים, גם באמריקה זה מקובל.
אתי בנדלר
זה יהיה בשלט.
מיכאל אלבוים
איך אתה תזכור איך הוא שילם?
היו"ר שלום שמחון
אתה רואה את זה אם הוא מביא את החשבונית.
עינת ברכה
אדם זכאי לקבל את מלוא התמורה תוך שבוע. איך נדע שהוא קנה תוך שבוע, איך נדע איך הוא שילם?
אתי בנדלר
ובלבד שהוא יציג חשבונית.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו רוצים להצביע על סעיף 1? מי בעד סעיף 1 בתיקוני הנוסח שהוצגו על-ידי היועצת המשפטית?
ה צ ב ע ה
בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
סעיף 1 אושר.
היו"ר שלום שמחון
אין מתנגדים, אין נמנעים.
אתי בנדלר
אני רק מזכירה שבסעיף קטן (ג) הוסף טובין שאסור להחזירם לפי דין.
היו"ר שלום שמחון
מה אנחנו עושים בסעיף 2?
תמר פינקוס
אנחנו מסירים את הפליליות כי הכנסנו את החזקה.
אורית נוקד
אבל, תנו לנו עוד משהו.
תמר פינקוס
אנחנו נחשוב. אני לא רואה את עצמי מגיעה תוך שבוע או שבועיים או תוך חודש עם דבר מוסכם. אנחנו יושבים על זה. זה לא עכשיו לצערי. אי אפשר לתת פתרון רק לצורך החיקוק הזה.
אופיר פינס-פז
בסדר הורדנו את הפליליות, אבל מה את מציעה?
תמר פינקוס
חזקה.
אתי בנדלר
היא נכנסה כבר ברישה של סעיף קטן (ב).
תמר פינקוס
אני הייתי עושה את זה בסעיף כשלעצמו, והצרכן יוכל להפעיל את החזקה באמצעים האזרחיים שיש.
חנה טירי
היועצת המשפטית כבר ניסחה את זה כרישא של סעיף קטן (ב).
תמר פינקוס
ואני הייתי עושה את זה בכלל כסעיף נפרד.
אתי בנדלר
ההצעה לפיצוי מוסכם היא הצעה מאוד טובה, אני רק חושבת שקשה מאוד להכניס אותה בשלב הזה לכאן כי באמת לא בחנו את ההשלכות שלה. למשל, יש עוד הפרות של חוקי הגנת הצרכן שאין ספק שראוי להכניס להם פיצוי מוסכם. להכניס את זה רק לנושא הזה בלי לבחון - - -
אופיר פינס-פז
אבל, במה זה פוגע?
אתי בנדלר
אני לא יודעת.
אופיר פינס-פז
בואו נעשה פריצת דרך במשהו. במה זה יכול לפגוע? את הרי היועצת המשפטית של הוועדה הזאת לא יומיים, תגידי לי במה זה עלול לפגוע.
אתי בנדלר
זו בדיוק הנקודה. יש דברים שאני לא אוהבת לשלוף מהשרוול. אני באמת עוד לא יודעת.
תמר פינקוס
יש לזה באמת השלכות רוחב. אנחנו צריכים למנוע סחטנות. יחד עם זה, יש לזה השלכה רוחבית לגבי עוד כל מיני סעיפים שאנחנו חושבים שראוי לשים אותם.
אתי בנדלר
חבר הכנסת אופיר פינס פז, מה יהיה גובה הפיצוי המוסכם למשל? איך אתה תקבע אותו. האם זה יהיה מחיר קבוע או אחוז?
אופיר פינס-פז
10% מערך המוצר.
אתי בנדלר
למה? אולי 200% כדי שזה יהיה מרתיע? אני לא יודעת.
מיכאל אלבוים
אדם עבד לפעמים שעה. כשאת הולכת למוסך את משלמת זמן טיפול. אם מחזירים אז זה בניכוי של משהו.
לאה ורון
אני מציעה שמשרד התמ"ת יבהיר בדיוק מהי ההצעה שלו כי הדברים שנשמעים פה הם לא בהתאם ההצעה.
תמר פינקוס
ההצעה שלנו היא להשאיר את זה בחזקה שמאפשרת לצרכן לקבל את זה באופן אוטומטי, ואם הוא לא מקבל לפנות לסעד אזרחי, לא לאכיפה פלילית.
היו"ר שלום שמחון
האם אפשר לכתוב בסעיף 2 מפורשות שאם אין שלט אז זה אומר שיש פיצוי?
אתי בנדלר
לזה הם מתנגדים.
אופיר פינס-פז
אם אין שלט יש החזר הכסף.
תמר פינקוס
יש כסף אם אין שלט.
היו"ר שלום שמחון
האם אפשר לכתוב את זה במפורש?
תמר פינקוס
לכן אני אמרתי שלא צריך להכניס את זה כחלק מסעיף (ב), אלא רציתי שזה יהיה סעיף עצמאי .
היו"ר שלום שמחון
תנסחי אותו.
תמר פינקוס
לא הציג עוסק שלט על מדיניות ההחלפה, חזקה היא שהמדיניות של החזרת כסף מזומן. חזקה בתור סעיף עצמאי.
אורית נוקד
אבל, מה אם הוא לא יחזיר?
תמר פינקוס
אז הוא ילך עם זה לבית משפט.
אתי בנדלר
אני לא רואה שהנוסח שהם מציעים מוסיף משהו. הנוסח שהם מציעים הוא בדיוק מה שאני אמרתי רק בנוסח אחר, אבל לא משנה.
אופיר פינס-פז
בסדר, אנחנו רוצים את זה טיפה יותר מובהק.
אתי בנדלר
אין בעיות, אני יכולה לעשות את הסעיף כסעיף נפרד.
היו"ר שלום שמחון
בואו נעשה את זה.
עמנואל יוכלמן
השאלה היא, מי יידע את כל הסוחרים על כל ההסדרים ועל כל החיקוקים האלה? הסוחרים צריכים לדעת מזה.
אופיר פינס-פז
נכון.
אתי בנדלר
זו הערה חשובה, צריך לקבוע סעיף תחילה.
עמנואל יוכלמן
לפי דעתי, הסוחרים לא ידעו על זה.
אופיר פינס-פז
נקבע תאריך תחילה לעוד שלושה חודשים, זה לא יהיה מהרגע להרגע. ניתן לכם זמן. אגב, אני גם מציע לקבוע לוח זמנים מתי השר מפרסם תקנות, תוך שלושה חודשים גג, אחרת אין חוק. עד שהוא לא מפרסם תקנות אין חוק.
אתי בנדלר
נכון.
אופיר פינס-פז
אני מציע לתת לשר שלושה חודשים. השר יביא תקנות לאישור הוועדה תוך שלושה חודשים, ואז לתת להם שישה חודשים עד שהחוק נכנס לתוקף.
אתי בנדלר
השר יביא תקנות בתוך שלושה חודשים מיום הפרסום.
אופיר פינס-פז
ותחילת החוק עוד שלושה חודשים. החוק הוא שישה חודשים מיום האישור.
אתי בנדלר
סעיף (2) בטל ובמקום זה יהיה תחילה.
היו"ר שלום שמחון
לא, היא אמרה שאנחנו נכתוב פה סעיף מפורש לגבי בית עסק שלא הציג.
אתי בנדלר
בסדר, יהיה סעיף.
עינת ברכה
אבל, צריך להפנות אותו לחריגים גם של סעיף ב' הקודם.
אופיר פינס-פז
כן, בסדר.
אתי בנדלר
למה? מה זה שייך?
היו"ר שלום שמחון
מי בעד הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית ירים את ידו?

ה צ ב ע ה
בעד- 3
נגד – אין
נמנעים- אין
הצעת חוק אושרה להעלאה במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית
היו"ר שלום שמחון
אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. ועדת הכלכלה עוסקת היום בשורה של תחומים שהם עם הפנים אל הצרכן במדינת ישראל. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:20.

קוד המקור של הנתונים