ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 04/01/2005

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003 בדבר סיווג מחדש של טרקטורים, חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 64), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים