ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/12/2004

שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004 - העברה מתקציב הרזרבה לסעיפי הקשר עם הציבור ואבטחת ח"כים

פרוטוקול

 
משותפת כנסת-כספים - שינויים בתקציב הכנסת לשנת ‏2004

3
הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת
28.12.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 12

מישיבת הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת
יום שלישי, ט"ז בטבת תשס"ה, 28.12.2004, שעה 11:30
סדר היום
שינויים בתקציב הכנסת לשנת ‏2004
נכחו
חברי הוועדה: רוני בר-און - היו"ר
שאול יהלום
מוזמנים
אבי לוי - חשב הכנסת
יצחק שד"ר - קצין הכנסת
מזכיר הכנסת
אריה האן
סגן מזכיר הכנסת
דוד לב
סגנית מזכיר הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ
היועצת המשפטית
אנה שניידר
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית
טלי רם

שינויים בתקציב הכנסת לשנת ‏2004
היו"ר רוני בר-און
בוקר טוב. ישיבת הוועדה המשותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת. סדר היום - שינויים בתקציב הכנסת לשנת 2004.

יושב-ראש הכנסת כותב לי כי הוא מבקש כך: "בהתאם לסעיף11(ב)(1) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, הנני מבקש את אישור הוועדה להעביר סך 500 אלפי שקלים מסעיף הרזרבה - 02.04.01 לתקנה 02.02.01.01 - שכר חברי כנסת, לצורך כיסוי חסר בתקציב השכר של חברי כנסת שחדלו לכהן כשרים או סגני שרים במהלך שנת 2004."

חבר הכנסת יהלום, האם אתה מסכים - פרט להסתייגות שלא ישלמו לאפי איתם שכר?
שאול יהלום
כן, אבל אני מבין שהשנה יהיה לנו חיסכון גדול מאוד, כי זה עובד הפוך.
היו"ר רוני בר-און
אני מדבר על 2004. אבי, האם זה המספר או שלקחת גם שוליים?
אבי לוי
בקושי 10,000 שקל בשוליים.
שאול יהלום
למה? אבל זה כולל גם "קשר לבוחר", כולל הכל.
אבי לוי
לא, זה שכר בלבד.
שאול יהלום
מה עם "קשר לבוחר"?
היו"ר רוני בר-און
עם זה הוא כבר יסתדר.
שאול יהלום
אין בעיה? כי זה גם מוכפל.
היו"ר רוני בר-און
שם הוא יוצא מתוך הנחה שלא מדובר בכולם - למשל כמוני, אני מחזיר לו יותר ממה שקיבלתי.
אבי לוי
בשכר אנחנו יודעים במדויק.
שאול יהלום
הכוונה שאתה לא מחזיר את השכר.
היו"ר רוני בר-און
מי בעד בקשת היושב-ראש?

ה צ ב ע ה

בעד - 2
נגד - אין
נמנעים - אין
בקשת היושב-ראש להעברת סך 500 אלפי שקלים מסעיף הרזרבה 02.04.01 לתקנה 02.02.01.01 - שכר חברי כנסת, נתקבלה.
היו"ר רוני בר-און
אושר. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.הישיבה ננעלה בשעה 11:40.

קוד המקור של הנתונים