ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/12/2004

אישור דוח ועדת החקירה בנושא הבדיקה בבנקים בישראל טרם פרסומו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים