ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 28/12/2004

החלת דין רציפות - הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 58)(הגדרת התגמול המזערי), ח"כ אבשלום וילן

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים