ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/12/2004

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) (תיקון), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים