ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/12/2004

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ד-2003 בדבר ביטול ההסדרים המיוחדים למוניות מסוג זוטובוס, תקנות התעבורה (תיקון מס' 8), התשס"ג-1993 (תיקון), התשס"ד-2003 בדבר ההסדר המיוחד למוניות מסוג זוטובוס וקביעת תקופת מעבר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים