ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 27/12/2004

הצעת חוק ממוני ביטחון, התשס"ג-2003, הצעת חוק מאבטחים אזרחיים, התשס"ג-2003, הצעת חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים (תיקון), התשס"ב-2002, חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים