ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/12/2004

הצעת חוק שירות בטחון (הגבלות קריאה לשירות מילואים של קצין - הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2004, חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התשס"ה-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים