ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 21/12/2004

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס 97), התשס"ה- 2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים