ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/12/2004

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 31), התשס"ו-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים