ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/12/2004

דיון המשך בנושא האם יש להפליל את לקוחות הסחר בנשים - בישיבה יוצג מחקר השוואתי של מרכז מחקר ומידע של הכנסת בסוגייה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים