ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/12/2004

תקציב משרד החינוך, התרבות והספורט לשנת 2005 - היפוך הפירמידה קביעת סדרי עדיפויות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים