ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 22/12/2004

ההתנהלות של מפעילי כביש 6 כפר שפורסם באתר האינטרנט ynet

פרוטוקול

 
ההתנהלות של מפעילי כביש 6 כפי שפורסם באתר האינטרנט ynet

1
ועדת הכלכלה
22.12.2004
הכנסת השש עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי


פרוטוקול מס' 331
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי, י' בטבת התשס"ה (22.12.2004), שעה 10:00
סדר היום
ההתנהלות של מפעילי כביש 6 כפי שפורסם באתר האינטרנט ynet
נכחו
חברי הוועדה: דוד טל – היו"ר
אחמד טיבי
יצחק וקנין
איתן כבל
אליעזר כהן
מוזמנים
חנן אהרון - סגן מנהל אגף הרישוי, משרד התחבורה
ולדימיר סימון - אגף כלכלה ותכנון, משרד התחבורה
קרן טרנר - רפרנטית תחבורה, משרד האוצר
עו"ד מוטי שחר - לשכה משפטית, משרד האוצר
עו"ד טליה ירושלמי - יועצת משפטית, חברת כביש חוצה ישראל
יהודה רבינוביץ - סמנכ"ל כספים מפעיל, חברת כביש חוצה ישראל
אריה שבתאי - דובר, אחראי ועדות ערר, חוצה ישראל
ניצן יוצר - כלכלן, חברת כביש חוצה ישראל
אהוד סביון - מנכ"ל חברת דרך ארץ
יהודה רבינוביץ - סמנכ"ל כספים מפעיל
חני מונין - רשות ההסתדרות לצרכנות
מנהלת הועדה
לאה ורון
נרשם על-ידי
חבר המתרגמים בע"מ
התנהלות מפעילי כביש 6 כפי שפורסם באתר האינטרנט ynet
היו"ר דוד טל
אני אזכיר שחבר הכנסת אחמד טיבי מבקש להעלות את הנושא של הקנסות בכביש 6 והתנהלות מפעילי כביש 6, כפי שפורסם באתר האינטרנט ynet .

אני רוצה להקדים ולומר לפני שאני נותן לחבר הכנסת טיבי להציג את העמדה שלו ואת ההשגות שיש לו, מאוד בגדול אני רוצה לומר שבאופן אישי אני נוסע בכביש 6 ובסך הכול אני מאוד, מאוד מרוצה, באופן אישי אני אומר, זה מאוד, מאוד סובייקטיבי, מהנסיעה בכביש 6.

התקיים פה דיון בנושא הזה, שאחמד טיבי מעלה אותו היום, אני חושב שגם אז הוא יזם אותו, נכון?
אחמד טיבי
נכון.
היו"ר דוד טל
ואז היו השגות לגבי הקנסות, לגבי ועדת הערער, לגבי הקנסות שהולכים וצומחים ותופחים למספרים אולי גבוהים מדי. הייתי רוצה לשמוע אחרי שחבר הכנסת טיבי יציג את דבריו, מהזכיינים, מה הם עושים כדי לצמצם את מספר האנשים שנפגעים, נקרא לזה כך, מהקנסות המאוד, מאוד גדולים. הגם שאנחנו יודעים שיש ועדת ערר שהממשלה הקימו בזמנו, בראשותו של עורך דין בומבך, וגם יש איזה ועדת ערר פנימית, פורום חייבים, נכון מר ניצן?

אחת השאלות לגבי הזכיינים, אותה ועדת ערר בחברה הזכיינית כפי שאני למד ממה שהופיע, ואני לא רואה את זה כתורה מסיני, לכן אני מבקש את התגובה, כשבעצם אין קריטריונים ברורים מי מהחייבים יורידו לו, או יבטלו לו קנסות, יצמצמו לו קנסות, על זה אני רוצה אחר כך שתשיבו גם.

בכל מקרה אני חושב שאם מדינת ישראל תעשה עוד פרויקט כזה, ואני גם אשב בראש ועדת משנה לקטע 18, שאני מאוד, מאוד ארצה לראות אותו בזמן קריב נסלל כמה שיותר מהר. אני חושב שהפרויקט הזה, פרויקט לאומי ממדרגה ראשונה, צריך לעזור לדחוף את הפרויקט הזה כדי שתושבי הפריפריה, גם הצפון וגם הדרום יוכלו להגיע למרכז בזמן מאוד קצר, כדי לאפשר להם בכל אופן את אותן אפשרויות שיש לציבור האזרחים במחוז המרכז.

חבר הכנסת טיבי בבקשה, יש לך כושר וכישרון רטורי בלתי רגיל, אז אם תוכל לעשות את זה בקצרה, כפי שאתה יודע תמיד לתמצת, אני אודה לך.
אחמד טיבי
אני מודה לאדוני, תודה רבה לך. נכון, זה הדיון השני שאנחנו עורכים כאן בועדת כלכלה, הדיון הראשון היה ביוזמתי, ביוזמת חבר הכנסת אלי אפללו, שאנחנו מאחלים לו כולנו מכאן בריאות שלמה, הוא נמצא בבית חולים ולכן הוא לא יכול להשתתף בדיון הזה.

בזמנו מה שהציג חבר הכנסת אלי אפללו, היה שיטת הכנסות המדורגת, והוכח מספרית גם שהשיטה הזאת מקפחת בעליל את ציבור הנהגים והמשתמשים בכביש 6.

אני לא רוצה לחלוק על מה שאמרת בהתחלה שמבחינת נוחות אישית יותר נוח לעבור בכביש 6 מאשר בכביש הישן.
היו"ר דוד טל
לא הבנת נכון, חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מדבר על ערך נעלה שאתה תסכים לו, ערך קדושת האדם, פחות תאונות דרכים, יותר אנשים שלא נפגעים בדרך, וזה חשוב לאין ערוך מאשר הנוחות שהיא חשובה בפני עצמה.
יצחק וקנין
מעבר לנוחות, אני צפוני, קח אותי למשל, אני בין אלה שנוסעים הכי הרבה בכביש הזה אני חושב, והכביש הזה פתר בעיות מקצה לקצה אני אומר את זה, באחריות.
היו"ר דוד טל
צא ולמד, אני רק ברשותך חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה ברשות דיבור, אני רק אציין שחבר הכנסת וקנין גר במושב יערה, שם בגבול הצפון, ותאר לעצמך אם הכביש הזה ייסלל ויגיע כמעט עד נהרייה, כמה זמן ייקח לו להגיע משם.
יצחק וקנין
אני פחות משעתיים עושה מהמושב שלי, מגבול הצפון עד ירושלים.
אחמד טיבי
רוב חברי הכנסת פה משתמשים בכביש הזה. הדיון כאן הוא לא לסגור את כביש 6, זאת לא המטרה, להשאיר את כביש 6 אבל לשפר את היחס בין חברת דרך ארץ ובין ציבור הנהגים. גם בנושא הקנסות, בעיקר בנושא הקנסות, בנושא שליחת מכתבים, אנחנו מעוניינים שהמכתבים יהיו בדואר רשום. רבים מציבור הנהגים לא מקבלים את הדואר בגלל בעיה של עדכון כתובות במשרד הרישוי, משרד הפנים וכדומה.
היו"ר דוד טל
יש לך גם פתרון לזה?
אחמד טיבי
כן,
היו"ר דוד טל
אני אשמח לשמוע,
אחמד טיבי
במקום דואר רגיל, דואר רשום. לא מעלים את הקנס, אלא מכפילים אותו פעם אחר פעם, אי אפשר חבר הכנסת טל, מי שנסע פעמיים בכביש, בסופו של דבר מוצא את עצמו עם חוב של עשרים אלף שקל, זה נראה לך סביר? ארבע פעמים, נראה לך סביר? אז יש פה בעיה.

הנקודה השלישית זה היד הקלה על ההדק, אסף פטרסבורג עשה על זה כתבה יפה ב ynet היד הקלה על ההדק, בהחרמת רכבים. יגידו נציגי חברת דרך ארץ שהכל כחוק, אתה יודע מה, זו הבעיה.
היו"ר דוד טל
אז בוא נשנה את החוק,
אחמד טיבי
נכון,
היו"ר דוד טל
בבקשה,
אחמד טיבי
הצעת החוק צריכה להיות חלק מושתת על דרך ארץ, על צווארם, אם הם לא יסכימו מרצון לשנות את החוק, לשנות את הדרך שבה הם נוהגים.
היו"ר דוד טל
מה ההצעה?
אחמד טיבי
ההצעה אומרת – א' שהם חייבים לשלוח דואר רשום על הקנסות, ואז אתה בטוח,
היו"ר דוד טל
חבר הכנסת טיבי, אני אגיד לך מה עלול לקרות, כשהייתי ילד איפה שגרתי, וגרתי שם באיזה פריפריה, שיכון המזרח, שמה פרבר של ראשון לציון, אני זוכר שתמיד ברחוב אצלי, כשמישהו היה מקבל מכתב מהצבא, והיה צריך להחתים אותו, אף אחד לא חתם, ולא היה משנה מה כתוב שמה, יש סמל של הצבא? לא חתומים. כמו שרוב האנשים נוהגים כשהם מקבלים משהו מהמשטרה, גם לא חותמים. עלול להיווצר מצב כזה, שדרך ארץ יכנס לקטגוריה הזאת, אבל אני אשמע את הצעת החוק.
יצחק וקנין
הפער, אני הייתי בזמנו סגן שר התקשורת, הפער זה שקל עשרים דואר רגיל, דואר רשום זה כמעט חמישה שקלים. אז הפער הזה, מי ישלם אותו?
אחמד טיבי
זו הבעיה, הם מוכנים שזה יהיה דואר רשום, רק שזה יתגלגל כמו שאמר שר התחבורה, שזה יתגלגל על הנהג.

הנקודה השנייה זה מקרים שאתם בטח קראתם, למשל המקרה של נהג בשם עורך דין אמיר לוינשטיין, שנסע, ולפתח סמוך למחלף המחבר את כביש אחד עם כביש חוצה ישראל, שמע פיצוץ, מזל שנסעתי לאט הוא אומר, אחרת הייתי מתהפך. הוא עצר בשולי קטע כביש האגרה שמחבר בין שני הכבישים, והבחין ששלט של כביש האגרה ניתן ממקומו, כנראה בגלל רוח ופגע בצמיג הרכב. למקום הגיע סיור של חברת כביש חוצה ישראל שתפקידו לסייע לנהגים שנתקלים בבעיות בכביש. הסייר התנצל, החליף לו בזריזות מיומנת גלגל, ביקש את הפרטים לצורך תחקור האירוע. שנה עברה ובאחרונה נדהם עורך דין לוינשטיין, כשקיבל לביתו כתב תביעה מקוצר מטעם דרך ארץ, זכיינית כביש 6, בו הוא נדרש לשלם לא פחות משלוש עשרה אלף מאה ושניים שקלים, עלות מעקה בטיחות של הכביש, שלכאורה הרס, כולל שכר טרחת שמאי והפרש הצמדה וריבית. מוזר על פניו, מוזר, יש כאן יותר מדי מקרים, כמו דרך התנהלות ועדת הערר.

לכן אנחנו מעלים בפעם שנייה את הנושא הזה לדיון, אני לא מכיר נושא שהלשכה שלי מקבלת פניות ותלונות מהציבור, כמו כביש 6.
אליעזר כהן
אני עוקב אחרי הנושא מאז שחבר הכנסת ליברמן היה שר התחבורה ודיברנו על זה, וביקשנו מכם להאריך את זמן מההודעה על הקנס, עד הקנס. עשיתם את זה , במשפחתי כולם משתמשים בכביש שש, אני מכיר שני מקרים, בן אחי יצא למילואים, הוא משרת ביחידה מובחרת, במשך המילואים הוא קיבל את ההודעה על תשלום, הוא לא שילם, קיבל קנס, הוסיפו לו קנס.

מה שאני רוצה לומר, שבין מועד ההודעה על התשלום עד מועד הקנס, עדיין הזמן קצר מדי. אנשים נכנסים לקנסות, -
היו"ר דוד טל
זאת בקשתך?
אליעזר כהן
כן, זאת בקשתי,
היו"ר דוד טל
נשמע את זכיינית כביש שש, גברתי מטעם כביש שש? מי עונה?
אהוד סביון
אני אתחיל לענות בכמה נושאים ואחרי זה אני אשמח אם באמת הרשות הממונה שיש שם נציגים שלה בועדת הערר שגם תתייחס. קודם כל בכמה אנשים מדובר. מדובר במשך השנה האחרונה, כל השנה, מדובר על 4000 פניות לועדת הערר, מתוך 5 מיליון חשבוניות שנשלחו. מדובר בפחות מ - 0.5 פרומיל מכל האנשים.
אליעזר כהן
זה סטטיסטיקה, לטיבי שישלם עשרים אלף שקל, זה הרבה.
אחמד טיבי
ארבעת אלפים,
אהוד סביון
במה מדובר, מדובר פה באיזה שהוא שילוב חברתי ארגוני מהותי במדינת ישראל, שאנחנו באמת אנשים קיבלו שירות בחינם ועכשיו הם צריכים לשלם תמורת שירות טוב, אתם העדתם על זה שזה שירות טוב, ומדובר פה באמת על הליך מסוים, שאנשים אלה שכן רוצים לשלם, שזה רוב הדומם שזה מעל תשעים וחמישה אחוז משלמים, תשעים וחמישה אחוז גבייה הצלחנו במדינת ישראל ליצור, משרד הרישוי, הארנונה, המשטרה עצמה, חייבים המשטרה חובות של מעל מיליארד שקל, ומה לעשות שבאמת במגזר הערבי ישראלי, מבחינת הכתובות ומבחינת שליחת החשבוניות, יש שם בעיה.

אתה תשמע את חברות הביטוח, את התשמע את כל הנושא הזה, שבסביבות עשרים עד עשרים וחמישה אחוז מהמכתבים שמגיעים מהמגזר הערבי ישראלי, הם לא נדרשים, הכתובות לא בסדר, בכל הכפרים –
היו"ר דוד טל
יש לך פתרון למצב?
אהוד סביון
כיוון שהיה דיון כבר אז, ומאז הדיון האחרון אנחנו פעלנו למה שנקרא כל הנושא של טיוב השירות וטיוב הכתובות. אני חייב לספר פה שההיענות והתשלום של המגזר הערבי הישראלי, השתפר עשרות מונים גם בנושא ההרתעה והתשלום וגם בנושא הכתובות. ומה עשינו? אנחנו היינו הראשונים במדינה, בשיתוף משרד הפנים, רשות הדואר ומשרד הרישוי, שאנחנו שולחים עכשיו מכתבים למגזר הערבי הישראלי ולמקומות אחרים, גם למגזר היהודי, עם שם האב, אחמד עם שם האבא שלו, פלוס תעודת זהות. המכתבים מגיעים עכשיו.
היו"ר דוד טל
מר סביון, יש לך אולי נתונים לגבי מה היה עד הדיון הקודם, דווקא במגזר הערבי ישראלי למשל, ומה המצב היום?
אהוד סביון
אם אנחנו מדברים על שיפור, אז אני יכול לומר שאנחנו נמצאים במגמה –
היו"ר דוד טל
סמנכ"ל התפעול יענה,
אהוד סביון
אם אפשר לתת מספרים, אז נוכל להתרשם.
יהודה רבינוביץ
אנחנו היום מטייבים את הכתובות של אותו מגזר שאיתרנו, זה המגזר הראשון שבו איתרנו בחודש הראשון שישנה בעיית דואר. ראינו שהיקף הדואר החוזר בחודש הראשון ששלחנו חשבונות, בעיקר למגזר הלא יהודי, הוא גדול. לכן מיד עם משלוח החשבונות הבאים, טייבנו את כל הכתובות של המגזר, באופן כזה שהיום כל מעטפה שיוצאת ואני אומר תכף, ואני אסייג –
היו"ר דוד טל
שאלתי האם יש שינוי או שיפור, מהדיון – מספרים, מהדיון הקודם שהיה פה כמדומני לפני ארבעה חודשים, אולי קצת יותר, אם אני לא טועה, חצי שנה, לבין המצב היום. אם אין לך, תגיד שאין לך, ואני אשמח מאוד אם תעביר לנו נתונים שכאלה.
יהודה רבינוביץ
נעביר לכם את הנתונים, שיפור משמעותי,
היו"ר דוד טל
הנתונים מראים שיפור משמעותי,
יהודה רבינוביץ
שיפור משמעותי,
היו"ר דוד טל
מה אתם עושים עדיין להמשיך ולשפר.
יהודה רבינוביץ
אנחנו עושים הרבה, אנחנו עושים הרבה מעבר למה שנדרשנו על פי החוק ואני אתן כמה דוגמאות. דוגמא ראשונה ציינתי -
היו"ר דוד טל
בנושא של החוק, אמר חבר הכנסת אחמד טיבי ואני רוצה להצטרף אליו, קל מאוד ליושבים כאן, חברי הכנסת, לשנות את החוק, יש פה אגב מספר חוקים שהגישו כבר בנושא הזה, ואמר אחמד ואני גם מקבל את זה, אנחנו מעדיפים לא להתערב בצורת חוק. אני אשמח מאוד אם נוכל לשבת ביחד, ובהסכמה, להגיע לאיזה שהוא דבר שהוא מוסכם, ולא צריך חוק. זה לא עניין של כוחניות מי כופף פה את מי.

אז לכן אל תסתמך רק על החוק, הגם שזה מול עיננו באמת כל הזמן.
אליעזר כהן
אני לא נחשב לשותף פוליטי של אחמד טיבי, אבל אני עוקב אחרי המקרה שלו מתחילת דרכו, זה נגרר כבר הרבה יותר מדי זמן, מדוע אתם לא מגיעים לאיזה שהיא הסכמה וסגירה, הוא העלה את המקרה שלו מתחילת התקלות.
היו"ר דוד טל
אנחנו שואלים על שיפור, חבר הכנסת כהן,
יהודה רבינוביץ
בוא נגיד שמאז שחוקק אותו חוק, לעומת המצב היום, זה הבדל של יום ולילה, אני אגיד מה היום דרך ארץ עושה, ומה היא עשתה מיד עם איתור אותן בעיות ואגב צריכים לזכור, כשמדברים על משלוח לכתובות לא מדויקות, ישנם עיתונאים שאפילו משתמשים במילה שגוי, צריכים לזכור, מישהו יכול עוד לחשוב שהשגיאה היא בכביש חוצה ישראל או בדרך ארץ ולא כך. אנחנו מסתמכים על המידע כפי שהוא רשום במשרד הרישוי, אליו אנחנו מתממשקים ברמה המיחשובית, ממנו אנחנו שואבים את המידע ואת הכתובות.

אנחנו עושים היום הצלבות מסוימות, אני אגיד תכף כמה מהן, כיוון שאיתרנו כמו שאמר אודי סביון קודם, הבעיה הראשון שאיתרנו זה את המגזר הזה. היום אין לנו שום דואר חוזר, זה בא מאותו מגזר. היום שיעור התשלומים במגזר הערבי הוא גבוה, והוא לא נופל ממגזר אחר.
אליעזר כהן
גם למדו לשלם עבור השירות שהם מקבלים.
יהודה רבינוביץ
אני חושב שטיוב הכתובות שעשינו, גרם לרשות הדואר לפעול בדיוק באותן אמות מידה שהיא פועלת בכל מקום אחר בארץ ומשיג את אותן תוצאות, זה נושא ראשון.

נושא שני, אנחנו מנסים להתבסס בעזרת מומחים על מקורות מידע, של למשל מספרי טלפון. אנחנו היום, לא היום, מזה זמן, אנחנו איתרנו שיש אנשים שהכתובת לא מדויקת, אבל מספר הטלפון שלהם כן ניתן להשגה והיום אנחנו באופן אוטומטי, הכול באמצעים אוטומטיים, צריכים לזכור, אנחנו עובדים מול מיליון לקוחות, אנחנו לא מתקשרים ידנית, אישית לכל אחד, אבל באמצעות תוכנות אוטומטיות, אנחנו מתקשרים לתזכר חובות של אנשים שאולי בגלל כתובות לא מעודכנת, הם לא מודעים להם.
היו"ר דוד טל
אתה שולח SMS ?
יהודה רבינוביץ
אנחנו שולחים הודעה מוקלטת בטלפון.

נושא נוסף. הדבר הפשוט ביותר, אדם שנוסע, רוב האנשים שהגישו ערר, דרך אגב המספר ארבעת אלפים, זה מספר הפניות, למותר לציין שמתוכם הגיעו בכלל לדיון סדר גודל של מאתיים, שלוש מאות, בין מאתיים לשלוש מאות. אלה מספר האנשים שהגיעו לכלל דיון. אהוד סביון קודם תיאר את מספר הפניות, אני מדבר כרגע על האנשים שהגיעו ורק ההחלטות של ועדת הערר, שהוקמה על פי חוק, שוב, הן החלטות שבעצם דוחות את הערר מקרוב.

חשוב לי לציין את הדבר הפשוט ביותר, אנחנו היום מאפשרים לכל לקוח שהשתמש אי פעם בכביש, להרים טלפון, 9081111, להקיש את מספר הרישוי של כלי הרכב שלו ולשמוע אם יש לו חובות או לא, מה יותר מזה? אדם שנסע בכביש ומן הסתם חזקה עליו שהוא מודע שיש אפשרות, והוא לא שילם, שישנה אפשרות שהוא חייב כסף, האמצעי הפשוט והנגיש ביותר, להרים טלפון, 9081111, להקיש את מספר הרכב שלו ולשמוע.
היו"ר דוד טל
זה ללא תשלום,
יהודה רבינוביץ
ללא תשלום, בוודאי.
אהוד סביון
אני רוצה להוסיף עוד משהו, חבר הכנסת טיבי אמר לגבי דואר רשום, מי שבאמת הכתובת שגויה ואז נגיע הוא נסע פעם ראשונה על הכביש מדובר על אלה שנסעו פעם ראשונה ויכול להיות שבאמת המכתב בדואר רגיל לא מגיע אליו, אבל מיד אחרי וכשנכנס הזמן לחשבונית הקנס, חשבונית הקנס היא בדואר רשום.
היו"ר דוד טל
שאם הוא משלם בפעם הראשונה, אז הקנס בטל והאגרה משולמת. זה נעשה מההתחלה.
היו"ר דוד טל
זה הגון והוגן,
אהוד סביון
זה נעשה מההתחלה.
היו"ר דוד טל
מה שנאמר, אפילו לקבל את מה שחבר הכנסת טיבי אומר, למה לא לשלוח לי בדואר רשום, אז אומר מר סביון, נכון שהמכתב הראשון לא מגיע בדואר רשום, אבל כשאני שולח לו את הקנס, אז הקנס הוא בדואר רשום. אבל אם אני מקבל את הקנס בדואר רשום, ומשלם אותו, אני כבר לא משלם קנס. זאת אומרת אנחנו בעצם מגיעים למצב שבפועל כל מי שאמור לקבל קנס, הוא מקבל דואר רשום, ויש לו יכולת לשלם בלי הקנס. אני חושב שזה פותר את הבעיה.
טלי ירושלמי
אני רציתי להתייחס לעניין של דואר רשום.

אני היועצת המשפטית של חברת כביש חוצה ישראל. התקנות מחייבות לשלוח כל חשבון שכולל פיצוי בחיוב החזר הוצאות, זה מה שנקרא בלשון העם קנסות, בדואר רשום. נדמה לי לפי מה שחבר הכנסת אחמד טיבי אמר קודם, שזה עונה על העניין. מה שהציגו דרך ארץ, שבאמת פעם ראשונה הם מאפשרים, שזה פעם ראשונה, הם מאפשרים לשלם בלי הקנסות, אז שוב, נראה שכאן הפתרון.
היו"ר דוד טל
גברתי יושבת בועדת הערר כמדומני, נכון?
טלי ירושלמי
מאתמול, אני אסביר, יש ועדת ערר בראשותו של אילן בומבך, דרך אגב חשבה שלא נכון שהיא תגיע לכאן היום, בגלל שערר של חבר הכנסת אחמד טיבי תלוי ועומד בפניה, אבל נמצא פה נציג הרשות הממונה -
אחמד טיבי
כמה זמן הוא תלוי?
טלי ירושלמי
עד שנדחה הדיון –
אריה שבתאי
היה דיון שחבר הכנסת אחמד טיבי הוזמן אליו, לפני מספר שבועות והוא ביקש לדחות את הדיון, אז חלק מזה זה לא רק באשמתנו.
טלי ירושלמי
אני אחזור לועדת הערר, נמצא כאן ניצן יוצר שהוא נציג הרשות הממונה בועדת הערר הקיימת. הוקמו לאחרונה –
היו"ר דוד טל
אז אולי אני אשאל את מר ניצן ברשותך? בנושא ועדת הערר?
טלי ירושלמי
אני אשלים את המשפט, הוקמו עוד שלוש ועדות ערר, עכשיו ממש בחודשים האחרונים, וועדה נוספת התחילה את פעולתה אתמול ושם אני נציגת הרשות הממונה, ועוד שתי ועדות מתחילות פעולתן בשבוע הבא.
היו"ר דוד טל
תודה רבה, מר ניצן, אתה יכול לומר לי מהם הקריטריונים שיש לכם, אם יש לכם, לקביעת הקנסות? מי בעצם קובע אם זה שרירות לב של מ"פ או סמג"ד בשריון או שזה על פי קריטריונים שמובנים ויודעים מי שעשה עבירה פעם ראשונה, אנחנו מוחלים לו, פעם שנייה או משיתים עליו קנס יותר גדול?
ניצן יוצר
קנסות, זה החזר הוצאות לפיצוי, קבועים בחוק, יש גם בחוק מנגנון שמחייב לעדכן אותם. כך שלא ועדת הערר היא זו שקובעת את גובה החזר הוצאות הפיצוי, ועדת הערר היא זו שבודקת שכשדרך ארץ מפעילה את החוק, היא מפעילה אותו נכון.

לפעמים דרך ארץ מטעמיה, בוחרת שלא להטיל את מלוא החזר הוצאות הפיצוי שהיא הייתה יכולה לעשות על פי התקנות, מסיבות שונות. למשל הוזכר כאן –
היו"ר דוד טל
על זה אני מדבר, מה הקריטריון שיש לכם, אם יש לכם, מתי אתם לא משיתים את כל הקנס, מתי אתם משיתים את כל הקנס?
ניצן יוצר
הנה דוגמא, דיברנו קודם כל מכתב הדואר הרשום, כששולחים למישהו חשבון בדואר רגיל והוא לא מכבד אותו, שולחים לו מכתב בדואר רשום, מכתב ראשון, במכתב הזה כתוב – אתה חייב כסף ולא שילמת ולפיכך אתה גם חייב לנו החזר הוצאות לפיצוי. אבל אם תשלם נפטור אותך. זה לפנים משורת הדין, אין חובה לפטור אדם.
היו"ר דוד טל
מתי אתם נוהגים כך ?
ניצן יוצר
הם נוהגים מיוזמתם, החל מהפעם הראשונה. כל אחד יש לו בעצם הזדמנות שנייה לשלם, על אף שזה איננו דבר שמתחייב על פי החוק.
אריה שבתאי
אני דובר חברת כביש חוצה ישראל ואחראי ועדות הערר, אני חושב שצריך להבהיר כמה דברים. בקשר לצמיחה של הקנסות. הצמיחה של הקנסות תלוי אצל מי היא צומחת. כי אם ניקח שני אנשים, שנינו נסענו בכביש, מספר פעמים בחודש אחד וצברנו נסיעות בשישים שקל. קיבלנו חשבון על שישים שקל, לא שילמנו אותו בחודש הראשון. בחודש השני קיבלנו שישים שקל, פלוס הקנס – שלושים ושתיים שקלים לפעם הראשונה.

הוא פחדן, אמר יש לו עסק עם חברה משוגעת, הוא הפסיק לנסוע, אצלו הקנס כבר לא צומח. בעוד שלושה חודשים תהיה תוספת של עשרים וחמישה אחוז ומאז זה צמוד מדד וריבית, עד סוף כל הדורות.

אני לעומת זאת, אמר, גם לא משלם, גם ממשיך לנסוע וגם ממשיך לצפצף, אצלי הקנס הולך וצומח. לכן בזה צריך להבדיל. אחד תמים שנסע פעם אחת פעמיים ומחליט לא להמשיך לנסוע, אצלו זה לא צומח.
היו"ר דוד טל
מתי זה כן יצמח?
אריה שבתאי
צומח אם הוא ממשיך לנסוע –
היו"ר דוד טל
לא, הוא הפסיק לנסוע,
אריה שבתאי
הפסיק לנסוע? לא צומח, גמרנו,
היו"ר דוד טל
זאת אומרת בכלל, גם אחרי תקופה של שלושה ארבעה חודשים.
אריה שבתאי
שלושה ארבעה חודשים עשרים וחמישה אחוז, ומאז יש ריבית והצמדה.
היו"ר דוד טל
צמוד, יפה,
אריה שבתאי
זה דבר אחד, דבר שני, מאז הדיון האחרון מה קרה? הורדנו את הקנסות, אני אומר במירכאות קנסות בחמישים אחוז, והוגבל הגובה של הקנסות ל7000 שקל, זה לא צומח יותר.
טליה ירושלמי
במשך שנה,
אריה שבתאי
במשך שנה, הכול נעשה בהסכמה עם דרך ארץ, הם לא היו חייבים לעשות את זה, היו חייבים לעשות את זה.

דבר אחרון, אנחנו רואים שהבעיה שקיימת בנושא התשלומים, היא של נוסעים מזדמנים, כלומר לא מנויים. דרך ארץ מפעילים שיטה קצת יותר אגרסיבית, לרכוש מנויים לכביש. מנוי גם משלם את החוב בסופו של דבר, מנוי פסקל משלם ארבעים אחוז פחות, מנוי וי.וי.אר. משלם עשרים אחוז פחות, כדאי להיות מנויים מהבחינה הזאת. דרך ארץ יצאו בפרסום, אתם בוודאי שומעים את זה ברדיו.
היו"ר דוד טל
הפרסומת לא סמויה,
אריה שבתאי
תעשה מנוי, על ידי זה גם תחסוך כסף וגם את הצרות האלה שיש עם הקנסות, לא יהיו.
היו"ר דוד טל
חבר הכנסת כבל בבקשה, אנחנו מסכמים את הדיון.
איתן כבל
אני ברשותך רוצה לומר כמה משפטים קצרים. אדם שגר בבית ובמשך כמה חודשים לא קיבל תשלום עבור הארנונה, אני מניח הוא לא יחשוב שפטרו אותו מארנונה. זאת אומרת הנחת העבודה שלנו שמי שנוסע על הכביש, גם יודע שבסופו של יום הוא יצטרך לשלם עליו. אלא שאני רוצה לומר לכם כמה דברים, מבלי להיכנס עכשיו לרמת המחירים.

התחושה היא, יכול להיות שהיא תחושה מוטעית, אבל היא תחושה ואני מציע לכם לא להתעלם ממנה, שיש יותר מדי תלונות על מערכת היחסים שבין המשתמש לבין החברה.

זאת אומרת גם אין לך מקום חלופי לנסוע בו, הכביש הוא נהדר, זאת אומרת אתה מתמכר אליו גם, במידה רבה, כמו שאתם בעצם גם רוצים שיקרה למשתמש כמוני. כמו שאתם אומרים שהכביש צריך להיות ידידותי למשתמש, תנו את התחושה גם כן שהוא צריך להיות ידידותי לנהג.

אני בכלל מציע, וצודק חבר הכנסת אליעזר כהן, שבכל זאת ולמרות הכול היו חבלי לידה, לא מעט. אני מאלה שלא חושב שעם ישראל קמים בבוקר ואומרים – את מי אנחנו מרמים הבוקר. אפשר לייחס לזה עניין של כתובות, אפשר לייחס לזה אלף ואחד דברים. עובדה היא – ככל שהזמן נוקף, אני מניח שאתם כבר יודעים לכמת כמו שאמר דובר החברה, שמדובר בעיקר מה שנקרא משתמשים – בכביש.

אני חושב שהייתם עושים דבר נבון, גם ציבורית וגם לכם כחברה, אם הייתם באים ועושים מחשבה שאומרת – עד תאריך איקס אפשר לחשוב על סוג מחיקה, אני לא נותן לכם בדיוק את הביטוי, שיצטרך לעשות את החשבון שלו, כי חבל, חבל, הכביש הוא נהדר, הכביש הוא מצוין, למרות שגם אתם התחלתם לעשות פסים כפולים בכבישים, למדתם לא מעט, בכמה מקומות, לא נורא.

מעבר לעניין הזה, אני חושב שאתם תשדרגו את השם שלכם, כי הכביש הוא מצוין, אין ויכוח על זה. תשדרגו את השם , ויש לא מעט כמו חבר הכנסת טיבי.
היו"ר דוד טל
נשמע את חבר הכנסת טיבי ואחר כך את הרשות.
אחמד טיבי
יש עוד נקודה אחת או שתיים בעייתיות. א' כולכם קראתם את מה שהיה בידיעות על האיסור –
היו"ר דוד טל
עצרתם יותר משעה וחצי בכביש חוצה ישראל, תשלמו כפול.
איתן כבל
זה הייתה תחת השפעת סמים קשה ההחלטה הזאת, אין ספק.
אחמד טיבי
לעצור יותר משעה וחצי ואז לשלם כפול, נראה לי ביזארי, מישהו צריך לשקול מחדש את ההחלטה הזאת. אבל הדבר המקומם שנותן הסבר, מתרצים בתגובה, נותנים הסבר מוזר למה זה סביר.
איתן כבל
בועדת הערר לפי שעות מקבלים?
אחמד טיבי
נראה לי שזה המשך ההתעמרות. ועדת הערר, כאשר מגישים בקשה לועדת ערר, יש שימוש בהוצאה לפועל. יש אנשים שלפני שהם מגיעים לועדת הערר, כבר הוצאה לפועל פעלה. או שנותנים את האופציה לגשת לועדת ערר ולמצות את ההליך ואז משעים את השימוש בחברות הוצאה לפועל.

הנקודה השנייה שאני רוצה עליה תשובה, בעיית הרכב, נגיד שמישהו נכנס עם רכב שונה שלו, נוהג ברכב לא שלו, לתוך הכביש ומתברר שיש חוב ברכב הזה. אדוני היושב ראש, מתברר שלרכב יש חוב, עוצרים אותו, אומרים לו - או שאתה משלם עכשיו או שמחרימים לך את הרכב. היו מקרים רבים מדי, בהקשר הזה, שאנשים נאלצו לשלם על חוב שלא שלהם, אלא של בעל הרכב.
היו"ר דוד טל
תודה רבה, הרשות להגנת הצרכן.
חני מונין
חני מונין, מנכ"לית, ברשות להגנת הצרכן בהסתדרות. שני דברים, קודם כל אני שמחה שבאמת הקנסות הופחתו ואחוזים וכו'. אבל אני אומרת שהציבור שילם המון כסף קנסות ישנים, עד לתקופה מסוימת, פה נעשתה עוולה, שפה אתם מסכימים, שיניתם את הקנסות, את גובה הקנסות. אני חושבת שבהחלט מגיע לאותו ציבור ששילם כל כך הרבה כסף, להרגיש שסידרו אותו פה, מגיע לו החזר מסוים כספי על העוולה שנעשתה לו. כי הוא בתחושה שבמשך חודשים או שנים, נעשתה לו עוולה, ולכן צריך להשיב לו חלק מהכסף לפחות, זה דבר אחד.

דבר שני, לפני יומיים יצאה כתבה על הבטיחות של כביש מספר שש, כביש חוצה ישראל. הכביש מאוד יפה, מאוד נוח לנסוע בו, אבל יש מספר מפגעים שאולי נהג רגיל לא כל כך שם לב אליהם, אבל אנשי מקצוע בהחלט שמו לב אליהם.

הנושא של גדרות בטיחות, שנעשה לפי מה שכתוב פה, לפי תקנים מלפני חמישים שנה, כשבעצם יש תקנים חדשים, אירופאים, שהם הרבה יותר בטיחותיים. הנושא של מפרטי בטיחות-
היו"ר דוד טל
מה שהיא אומרת, שהזכיינית שמשתמשת בגדרי בטיחות שהם לא על פי התקן?
חני מונין
בתקנים ישנים, יש תקנים חדשים אירופאים,
אהוד סביון
משרד התחבורה קיבל את התקנים האלה לאחרונה, בנינו את הכביש, כל מעקי בטיחות חדשים שכתוצאה מ –
היו"ר דוד טל
זה על פי התקן החדש,
אהוד סביון
מחליפים לתקן החדש, תקנות בטיחות מקומם צריך להיבדק, כי יש באמת כמה דברים, הכביש נבנה הכול לפי התקנים, מאושר, משרד הבטיחות, הרשות הממונה.
היו"ר דוד טל
גברת מונין, נאמר פה שבזמן ביצוע הכביש –
אהוד סביון
היו התקנים ההם,
חני מונין
הם תקנים חדשים,
היו"ר דוד טל
נאמר פה בצורה ברורה, זה דבר כמובן שאפשר לבדוק אותו, שכל פעם שעכשיו למשל מחליפים איזה קטע, מחליפים אותו כבר לפי התקן החדש. רוצה לומר שבכל רגע נתון, מה שבנו בנו לפי התקנים. אם יש לך פרטים אחרים, אני אשמח לקבל את זה, ואני אשמח לדון בזה באופן אישי.

חני מונין היא נציגת הצרכנים ואם היא סבורה ויש לה איזה שהם נתונים כאלה, אני אשמח לקבל אותם ותצטרכו להשיב עליהם.
חני מונין
יותר מכך, אני יושבת במכון התקנים, כנציגת הציבור ואני רואה שאנחנו משתדלים להיצמד לתקנים חדשים, אם יש תקן שהוא לפני עשר שנים, אנחנו נעדיף אותו על תקן אמריקאי מלפני חמישים שנה.

יש כאן עוד נושא של מפרצים בכבישים, שאין בכלל מפרצים, זאת אומרת אם בן אדם רוצה לעצור בצד הכביש, כי יש לו איזה תקלה או הוא צריך עצירת חירום, אין לו איפה לעצור, זה נושא בטיחותי ראשון במעלה.
היו"ר דוד טל
שוליים צרים את רוצה לומר?
חני מונין
אין מפרץ, בכבישים באירופה אתה נוסע, יש לך כל כמה קילומטרים מפרץ עצירה.
היו"ר דוד טל
אי אפשר לרדת לשוליים?
חני מונין
השוליים צרים מדי.
אהוד סביון
אנחנו ביצענו את הכביש על סמך התכנון שהתבקשנו על ידי המדינה, על ידי הרשות הממונה,
היו"ר דוד טל
אתם ביצעתם,
אהוד סביון
לפי התקנים, לפי ההנחיות שקיבלנו לא לעשות בכלל מפרצי אכיפה,
חני מונין
למה?
אהוד סביון
כי זה היה ההנחיות שאנחנו קיבלנו על ידי משרד התחבורה והרשות הממונה.
היו"ר דוד טל
יש נציג של משרד התחבורה?
ולדימיר סימון
יש נציג ממשרד התחבורה, אני לא מוסמך –
אהוד סביון
בכל זאת אנחנו יזמנו וראינו שהנושא הזה נדרש ולכן ישנן עכשיו ארבע תחנות דלק, שזה מעין מפרצי אכיפה ושם יהיה נושא של גם בדיקת משקל וגם הנושא של מפרצי אכיפה. בנוסף לזה ביוזמה משותפת, אנחנו מוסיפים עכשיו מפרצי אכיפה בהתאם לנוהל, בצורה מסודרת, עם נתיב האצה או נתיב האטה, כי זה צריך להיעשות בצורה מאוד, מאוד מקצועית.
קרן טרנר
של איזה חברה ארבע תחנות הדלק?
אהוד סביון
זה חברת הדלק אלון, בתחנות הדלק יש אזורי שירות, שירותים ציבוריים.
קריאה
הייתי רוצה שתשקלו את העניין הזה של זמן השהייה של שעה וחצי.
אהוד סביון
את עניין השעה וחצי אנחנו נשקול מחדש.

זה נובע כתוצאה מזה שזה כביש מיוחד, זה כביש אגרה, כולו אלקטרוני, שאנחנו עושים את התעריף של החיוב לפי קטעים. תעשה בדיקה אלקטרונית, לכייל את זה ולשפר את הנושא הזה, של הרבה יותר זמן בתחנה. בשאר המקומות בכביש הנושא הזה נפתר כבר לפני חצי שנה.
חנן אהרון
יש שיפור עצום בנושא של עדכון הכתובות מאחר ובשנים האחרונות יש לנו ממשק מול משרד הפנים ואז כל מי שמעדכן במשרד הפנים, בסופו של דבר זה מעדכן גם את הרישיון.

בנוסף, פעם היית צריך לשנות כתובות, לבוא למשרד הרישוי ולעמוד שעתיים בתור אם הצלחת, היום בשנה וחצי האחרונים יש מענה קולי ארצי, רישוי, שמופעל על ידי חברה פרטית, והוא גם מעדכן כתובות, אתה בשיחת טלפון אחת מעדכן את הכתובת ומהבחינה הזאת אין שום בעיה.

לגבי הדואר, בגלל מכתבים שלא מגיעים בגלל כתובת לא מעודכנת, יש קצת בעיה במגזר הערבי ישראלי, מה שהוא אמר, אנחנו רואים את זה גם אצלנו, מכתב רשום לא תמיד נותן פתרון, ואנחנו יש לנו ניסיון בזה, בעקבות שיטת ניקוד חדשה, שולחים לנהגים את כל הודעות הפסילה. אני לא יכול לפסול לו את הרישיון, אנחנו צריכים להודיע לו, אז אנחנו שולחים דואר רשום. אלפי נהגים לא הולכים לקחת את זה בכלל. זאת אומרת הם כנראה יודעים שעשו פסילה בדרך, מבחינה חוקית משפטית אין מה לעשות, כי זה מחייב מסירה אישית. עכשיו גם אם ישלחו, זה לא תמיד נותן את הפתרון כי אנשים לא הולכים לחתום.
אהוד סביון
אם אפשר עוד בקשה קטנה למשרד הרישוי, בקשה שלנו ממשרד הרישוי, משרד התחבורה, זה לטייב את הכתובות במשרד הרישוי, כפי שאנחנו עשינו, יש לנו כמה הצעות, אפשר לטייב גם את המערך הזה ועל ידי זה לשפר את אחוז הדואר שמגיע.
היו"ר דוד טל
אני רוצה לסכם את הדיון ולומר כך, נראה לי שבפרק זמן של עוד חצי שנה, יהיה בוודאי עוד דיון בנושא הזה, מכוח האנרציה, יש הצעות חוק שגם יושב ראש הוועדה, ועדת הכלכלה אמר שהוא יקדם הצעות חוק בנושא הזה. לכן אני מציע לחברת כביש חוצה ישראל, או כביש שש, מה שרלבנטי יותר, לבוא בדברים, יכול מאוד להיות שאפשר למנוע חקיקה ולהגיע בהבנות והסכמות, אני חושב שזו הדרך הטובה ביותר לעשות את זה.

דבר נוסף, אני רוצה לפנות ולהציע, אני חושב שיש מקום, כפי שאמרה גברת מונין, יש מקום אולי, קוראים לזה בדרך כלל בועדת הכלכלה, פרק ראשון, זה ינוקא, פרק הזמן של הינוקא שעוד רק התחלתם והיו חבלי לידה, בפרק הזמן הזה, כל מי שקיבל קנסות, ויש קנסות גדולים, אני חושב שיהיה נכון וראוי אולי, שתבחנו את זה, אולי למחול על חלק מהקנסות, אם נותרו מאז קנסות, לעשות מבצע חד פעמי, אני חושב שזה ישרת גם את החברה עצמה. זה באיזה שהוא מקום גם את הכביש עצמו. האטמוספירה תשתנה, התדמית תשתנה, אני לא בא להגיד לכם איך לשווק את עצמכם, אתם טובים בזה יותר ממני, אבל אני חושב שיש מקום לעשות את זה.

יחד עם זה אני חושב שמה שאמר חבר הכנסת טיבי, ביחס לנושא של דואר רשום, אני דוחה את זה משום שאני חושב שקיבלנו פה תשובה, שברגע שמשיתים כבר קנס, אז ממילא יש לאדם הזדמנות לעשות את זה. לעומת זאת טענה אחרת שנשמעה פה ואני חושב שיש מקום לתקן את הטעון תיקון , זה כשאדם מקבל הוצאה לפועל, בטרם הגיע לועדת ערר. צריך לדאוג למצב כזה שהוא יוכל להגיע לועדת ערר, ורק לאחר שהגיע לועדת ערר ולא ביצע –
אהוד סביון
לא ענינו על זה, אני יכול?
היו"ר דוד טל
בבקשה, אתה יכול,
אהוד סביון
הנושא הזה של הוצאה לפועל, יש זמן מוקצב בחוק מתי הוא רשאי להגיש ועדת ערר, אם הוא מאחר את הזמן הזה, ואז החוב נהפך לחוב חלוט, זאת אומרת שהוא כבר עבר את כל התאריכים, אז אין ברירה. אחרת נחכה עד קצה הדורות.
היו"ר דוד טל
ברור לי, הייתה על זה הצעה והמלצה של חברת הכנסת כהן, ואני מקבל אותה, להאריך את פרק הזמן בין ההודעה על תשלום לבין הודעה על קנס. אני חושב שכדאי לכם לבחון את הדבר הזה שוב. הכביש הזה כפי שאמר חבר הכנסת כבל, הוא מאוד ידידותי, הוא צריך להמשיך להיות ידידותי ולא צריך לראות כאן בחברה הזאת שמנהלת את הכביש הזה, שבנתה את הכביש הזה, כאילו איזה שהיא חברה שבה מס הכנסה כזה, בדמות מס הכנסה, צריכה להיות באמת עם תדמית חיובית.

אני בזה מסכם את הדיון וכאמור כנראה יתקיים עוד דיון בנושא הזה, תודה רבה, הדיון נסגר.
הישיבה ננעלה בשעה 10:50
1

קוד המקור של הנתונים