ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 20/12/2004

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה), התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
ב' - תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה)

2
ועדת הכלכלה
20.12.2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שני
פרוטוקול מס' 327
מישיבת ועדת הכלכלה
שהתקיימה ביום שני ח' בטבת התשס"ה (20.12.04) בשעה 11:00
סדר היום
תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה),
התשס"ה – 2004.
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – מ"מ היו"ר
דוד טל
מוזמנים
עו"ד אילנה מישר – יועצת משפטית, משרד הבריאות
חנה פלג – מקדמת בריאות, משרד הבריאות
נאוה ענבר – מנהלת הסברה, האגודה למלחמה בסרטן
עו"ד עמוס האוזנר – יו"ר הפרסום הישראלי למניעת עישון
אברהם בירנבאום – יו"ר איגוד הסוחרים
יאיר קורח – יו"ר התאחדות הסוחרים
איתן אביבי – יו"ר איגוד ישראלי למסחר
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
שרון רפאלי


תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה),
התשס"ה – 2004
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב. יש כאן מכתב של השר דני נווה:
דוד טל
כן.
היו"ר איתן כבל
יש למישהו הסתייגויות?
דוד טל
כן.
היו"ר איתן כבל
משרד הבריאות, בבקשה.
חנה פלג
אני לא מבינה בדיוק מה אני צריכה להציג.
אתי בנדלר
מה אתם רוצים שהוועדה תאשר?
חנה פלג
את הגרפיקה של התקנות, ומה שאנחנו מבקשים שיהיה כתוב על השלט.
אתי בנדלר
הנוסח שאתם מכתיבים באזהרות, מה קורה אם תהיה סטייה ממנו? הטריד אותי כשקראתי את נוסח הסעיף המסמיך בחוק; סעיף 8 (א) רבה לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק התשמ"ג – 1983 סעיף קטן ג': "בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק יציג במקום בולט בעסקו בצורה שקבע שר הבריאות" - זאת אומרת מתייחסים כאן, למיטב הבנתי, לצורת הצגת השלט – "הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב). א' אומר שלא יימכר מוצר טבק לקטין ו-ב' אומר שבעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את הזכות. עקרונית צריך להציג שלט שבו ייאמר מה שנאמר בסעיף קטן (א) ו- (ב); אבל לא כופים עליו כאן בדיוק את הנוסח המדויק. כאן באות התקנות וקובעות את הנוסח המדויק, ואני לא בטוחה שזה בגדר הסמכות של השר במסגרת התקנת התקנות כי ההסמכה היא, כאמור, לגבי צורת הצגת השלט, לא לגבי הצבעים דווקא.
דוד טל
רציתי לשאול לגבי הצבעים. כחול-לבן זה צבע פנטסטי, אבל רקע לבן ולא רקע כחול? איך זה נקבע שזה יהיה כחול עם כיתוב שחור?
חנה פלג
אין לנו כחול.
דוד טל
סתם, השאלה היא למה לא רקע כחול.
חנה פלג
היו לנו כבר אזהרות בצבעים האלה על קופסות הסיגריות, וחשבנו לעשות משהו תואם ולקחנו בדיוק את הצבעים שעל קופסות הסיגריות והתאמנו את זה לשלט.
היו"ר איתן כבל
היועצת המשפטית בעצם מסבה את תשומת הלב למקרה שמישהו בפיצוחייה בראש העין מחליט שהשלט לא תואם את הצבעים שמוצגים בתקנות.
דוד טל
הוא יעשה את זה על רקע כחול, ולא על רקע לבן, למשל. האם הוא יעבור על החוק?
היו"ר איתן כבל
זאת בדיוק השאלה שלי.
דוד טל
תפעילו סנקציה נוראה?
חנה פלג
במקרה הזה אנחנו רוצים שזה יהיה בדיוק בצבעים שאנחנו קבענו.
היו"ר איתן כבל
זה שאתם רוצים זה יפה, השאלה האם בסמכותכם לרצות.
אילנה מישר
אנחנו שקלנו את הנושא הזה לפני שהתקנו את הנוסח, והוא גם עבר למשרד המשפטים לאישור הנוסח כמקובל מכוח חקיקת משנה. לפני תיקון החוק דיברנו, למשל, כשקבענו את סמכותו של השר האם הסמכות הזאת מחייבת אותו להעתיק את השלט במלל שבסעיפים א' ו- ב', וחשבנו אפילו לשנות את הנוסח לפני שהחוק חוקק כדי לחדד את הנושא. אמרו לנו שהכוונה היא לא שהוא צריך להעתיק.
לאה ורון
מי זה "אמרו לנו"?
אילנה מישר
משרד המשפטים.
היו"ר איתן כבל
אבל זה עדיין לא עונה על השאלה שהיועצת המשפטית הציגה כאן.
אתי בנדלר
אני אחזור על זה: סעיף קטן ג' שהוא מקור הסמכות שלכם קובע: "בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב)". דהיינו, אם אני מבינה את נוסח הסעיף הצורה מתייחסת לצורת ההצגה של ההודעה. אני לא בטוחה שזה מאפשר קביעת צבעים וכיוצא בזה, אני בספק בעניין הזה.
אילנה מישר
יכול להיות שהמילה "צורה" היא לא מילה חד-משמעית.
אתי בנדלר
אני משתדלת לא להיות מדי פורמליסטית, ואני יודעת שהיום הנטייה בבתי המשפט היא לא להיתלות בכל מילה בדקדקנות וללכת יותר בכיוון של תכלית החוק, אבל החוק הזה תוקן ממש לאחרונה; סעיף 9 הסמוך לו שדן בנוסח האזהרה על גבי מוצרי טבק קובע את המלל המדויק, קובע את גודל האותיות: "האזהרה תהיה בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה". ובסעיף קטן ג' יש הסמכה מפורשת לשנות ולעשות ולקבוע את הגודל המזערי של האותיות, לקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפתן וכיוצא באלה. נכון שכאן הנוסח מאוד מפורט בסעיף קטן 9.
לאה ורון
גם על הנוסח המפורט הזה היו מחלוקות.
אתי בנדלר
דווקא בגלל סמיכות הסעיפים ובגלל מבנה המשפט, אני חושבת שגם אם מותחים את המילה "צורתה" בסעיף המסמיך אפשר למתוח על זה בצורה מוגבלת מסוימת. אני לא בטוחה שזה מגיע עד כדי צבע האותיות, למשל.
נאוה ענבר
את האזהרות על קופסות הסיגריות מייצרות 5-6 חברות שמייצרות מוצרי טבק, אבל את השלטים האלה יצטרכו לייצר 6,000 פיצוציות ברחבי הארץ, אז צריך לתת להם מסגרת כלשהי, אי-אפשר שמחר יעשו גרפיטי ומחרתיים סגול וורוד.
היו"ר איתן כבל
גם אני כלא משפטן מבין בדיוק את הנקודה; את נכנסת עכשיו לעניינים שהיועצת המשפטית לא נוגעת בהם, ואין ויכוח על השאלה. יש כאן שאלה פשוטה, בסיסית, האם על-פי החוק שתוקן רק לאחרונה בסעיפים 4, 5 כפי שמסבים את תשומת לבי, הסמכות נתונה בידי השר לקבוע את הדברים האלה, ומה יקרה אם מחר מישהו מהפיצוצייה במקום כלשהו יכתוב באדום, בשחור או בכחול על רקע שחור. האם יש למישהו סמכות לומר לו "סליחה". על זה אנחנו לא מקבלים תשובה עדיין.
אילנה מישר
סעיף 9 לא היה באותו זמן, אבל שם לגבי אריזות של מוצרי טבק כל דבר קטן הוא מאוד חשוב, ויש לו השלכות חמורות, והיה לנו צורך להיכנס בו לכל ההשתמעויות כשמדברים על צורה ועל עיצוב ומילים. כאן זה התחיל כתיקון לחוק העונשין והיה העתק של מה שהיה בחוק העונשין לגבי מכירת אלכוהול; היו כבר תקנות קיימות לגבי מכירת מוצרי אלכוהול ופחות או יותר העתקנו את הצעת הנוסח משם. גם שם נכנסו לעניין הצבע וכתוב שם "לבן" ו"שחור", ולא אמרו "אדום". במשך 10 שנים אף אחד לא עקף את הסמכות הזאת, אז ראינו ששלט הוא לא דבר רגיש כמו אריזת טבק שבה הסמכות קיימת, ובגלל זה לא התעקשנו בעת חקיקת החוק להכניס.
אברהם בירנבאום
חוק לא נבון גורר תקנות מטופשות. עקרונית ארגוני הסוחרים בישראל לא מתנגדים לתליית שלט, שהרי תליית שלט רק תרחיק מהם פקחים למיניהם, אבל לא תתרום דבר ליישום החוק. נשאלת השאלה קודם כל מי יעשה את השלטים האלה; אם מישהו מצפה שסוחרי מכולת שמרביתם זקנים, קשי יום בשכונות יתקינו לעצמם שלטים כאלה, הוא שוגה. אני מציע לחייב את הספקים של צורכי העישון לחנויות המכולת. כלומר בשלב הראשון יצרני הסיגריות והיבואנים ייצרו את השלטים, והם יספקו את זה לכל נקודות המכירה. כלומר בתקנות יהיה כתוב שהם חייבים - -
דוד טל
מה קורה אם כל אחד הוא נציג חברה אחרת? כל אחד יגיד שהאחר יעשה את השלט.
אברהם בירנבאום
כל אחד יהיה חייב. סוחר המכולת עצמו לא ירצה לעשות מעצמו, אין לו מקום.
היו"ר איתן כבל
מר בירנבאום, אני נתבקשתי על-ידי ידידי וחברי הטוב שלום שמחון, שכידוע עומד בראש הוועדה, לדון היום על תקנות הגבלת הפרסומות והשיווק, ואין לי כוונות לעשות מחטפים ולעסוק בחקיקה כשהוא לא נמצא כאן.
אברהם בירנבאום
אל תצפו שסוחר המכולת הממוצע יתקין לעצמו שלט.
אתי בנדלר
הוא יהיה עבריין.
אברהם בירנבאום
אז הוא יהיה עבריין. גם היום הוא עבריין בנושא של מכירת משקאות משכרים. הפכתם אותם לעבריינים, מה לעשות?

סוחרי המכולת הרי לא יעשו שלטים, אז יחייבו - -
נאוה ענבר
רעיון יצירתי, אך בלתי ישים.
אברהם בירנבאום
--או שיחייבו את משרד הבריאות לספק לכל העוסקים במכירת צורכי עישון - -
אתי בנדלר
היושב ראש ניסה לרמוז לך שצריך להגיש הצעת חוק לעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
לא בדיון הזה.
אברהם בירנבאום
דבר שני, לסוחרי המכולת השכונתיים אין מקום לשלטים בגודל כזה.
היו"ר איתן כבל
אל תגזים, הם לא עושים את זה בצינוק. בכל זאת הם צריכים מקום לשים כמה דברים.
אברהם בירנבאום
איפה? מתי ראית בראש העין מכולת?
היו"ר איתן כבל
כל יום אני רואה.
אברהם בירנבאום
סוחר מכולת קטן או מינימרקט יותר גדול?
היו"ר איתן כבל
כן. מכולת במתכונת שאני מכיר מילדות.
אברהם בירנבאום
מה השטח?
היו"ר איתן כבל
הוא מוכר שמן ומוצרי יסוד בסיסיים.
אברהם בירנבאום
אז איפה הוא ישים את זה? יש לו שולחן שיש עליו מוצרים, מאחוריו יש לו מוצרים- -
היו"ר איתן כבל
מר בירנבאום, אני מבטיח לך דבר אחד: אתה איש נבון, אני חושב שתשקיע מחשבה בדברים אחרים.
אברהם בירנבאום
אני מציע שהשלט יהיה מדבקה שתודבק על גב הקופה הרושמת, ולא שלט גדול יותר כי פשוט אין לסוחרי מכולת רבים – לא כולם – מקום להציג שלט ענק שכזה שיסתיר את הטובין שהם מוכרים.
היו"ר איתן כבל
אנחנו לא רואים בזה שום בעיה.
אברהם בירנבאום
---
היו"ר איתן כבל
מר בירנבאום, את העניינים האחרים – לא פה.

אני אומר לכם שלמרבית סוחרי המכולת אין מקום להציב שלט בגודל של 40x50 סנטימטר.
היו"ר איתן כבל
בסדר. זה לא יום לימודים ארוך.
עמוס האוזנר
בעניין ההסתייגות מהצבע, אני חושב שהבעיה הזאת התעוררה כבר בתקנות לגבי הגבלת עישון במקומות ציבוריים - ותתקן אותי היועצת המשפטית אם אני טועה - ושם נתנו סמכות למי שמעוניין בשלט שסוטה מהתקנות בדברים לא מהותיים שהוא יכול לבקש אישור לזה. נדמה לי שהכניסו לפני שנתיים הוראה כזאת. זאת תהיה פשרה הוגנת בין מה שכתוב פה לבין החששות שהועלו כאן, שמי שמפריע לו ורוצה סטייה, יפנה ויוכלו לאשר לו משהו שונה קצת מהתקנות.
אברהם בירנבאום
אל מי?
עמוס האוזנר
למשרד הבריאות.
אברהם בירנבאום
אתה חושב שבעל המכולת הממוצע יודע לכתוב מכתבים?
עמוס האוזנר
כן, הוא יודע. מר בירנבאום, אתה תכתוב בשבילם.
אברהם בירנבאום
הוא לא יודע ולא יכתוב.
היו"ר איתן כבל
הבנו. בבקשה.
יאיר קורח
אני יושב ראש התאחדות הסוחרים. אני חושב שיש פה יוזמה ברוכה של התקנה הזאת. כמו שאני מכיר את הסוחרים בכל רחבי הארץ ישתפו פעולה בנושא הזה. אין שום סיבה לא לייצר שלט כזה, ואם יבואו יצרני הסיגריות ויציעו לייצר בשבילם את השלט הזה לפי התקנים במסגרת האספקה, זה יהיה בסדר. צריך לברך על היוזמה הזאת, זאת יוזמה משלימה. אולי קצת לתקן אותה ולהגיד רקע בהיר במקום רקע לבן - -
היו"ר איתן כבל
לא ניכנס לזה.
יאיר קורח
הבעיות האמיתיות שלנו זה לא הנושא הזה של השלט הזה; יש לנו בעיות גדולות ועצומות בנושאים אחרים, והוועדה צריכה להתייחס אליהם.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להתייחס לעניין בשתי זוויות: קודם כל אני מתייחס למה שאמרה היועצת המשפטית. אני מניח שיכולה להיות בעייתיות במה שאת מציגה, אבל יחד עם זה אני אומר שזה לא מה שישבור את זה; כשתצא התקנה ותקבע שצריך לעשות שלט יש ההיגיון הקולקטיבי וזה יסתדר. אבל יחד עם זאת יש לי כאן בעיה בכל-זאת – ומנהלת הוועדה הסבה את תשומת לבי – וזה נכון: התקנות מדגישות שהשלט הזה צריך להיות באזור הקופה. יש כבר השלט של משקאות חריפים, ואין מכולת שלא מוכרת ארק גם אם הוא זול – זה כבר משקה חריף. פה כתוב: "יוצג במקום בולט לעין באזור הקופה". נו, באמת, עוד לא ראיתי קופה רושמת שהיא למעלה במקום בולט, ויחד עם האלכוהול זה כבר מטר. לדעתי, צריך להיכתב "מקום בולט לעין" בלי שום תוספת. לאחד מקום בולט לעין הוא ליד הקופה, ולאחר "מקום בולט לעין" הוא בקיר המערבי וכן הלאה. זאת גזרה שהציבור לא יוכל לעמוד בה, והיא עלולה לפגוע אפילו בכוונתנו, כי כשאומרים "במקום שלא יהיה מוסתר, ולא יוסתר על-ידי חפץ אחר" הגדרת שזה חייב להיות במקום שרואים את זה. אני אומר לכם, אם זה ליד הקופה השלט יוזז כל פעם כשיבוא קונה, וזה לא מן העניין.
יאיר קורח
צריך לזכור שזה בסך הכול שלט, ובעל המכולת- -
היו"ר איתן כבל
הבנתי את מה שאתה אומר, אבל לפי מה שכתוב פה, אם פקח נכנס למכולת ורואה שהשלט לא תלוי במקום סמוך לקופה - -
יאיר קורח
אתה צודק, אני אתך.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה רק לצדוק, אני רוצה לתקן תקנות שיהיו ישימות.
אילנה מישר
אנחנו מאוד רוצים שזה יהיה ישים, אבל בחרנו באזור הקופה כדי שזה יהיה גמיש. לכן אמרנו "באזור" ולא ממש ליד הקופה משום שיש גם חנות מכולת- -
היו"ר איתן כבל
אף אחד לא יתחיל למדוד האם האזור הוא 10 סנטימטר מהקופה, האם זה 30 סנטימטר מעל הקופה על הקיר הזה, ואם הוא שם את הקופה בדיוק באמצע השולחן.
לאה ורון
עורכת הדין מישר, אני מזמינה אותך להיפר-מרקט ברחוב הדישון; אין שם שום קיר סביב הקופה, היא פשוט עומדת ביציאה, והקירות של ההיפר-מרקט זה מעטפת הבניין. אז מה זה נקרא "בסמוך לקופה"? זה מאוד רחוק מהקופה.
אילנה מישר
אמרנו "באזור", ואנחנו רצינו שזה יהיה במרחק של מטר או שני מטר מהקופה כי אם השטח ריק ומיועד לעגלות זה נראה מתאים. אנחנו לא רוצים שהשלט יהיה במקום בולט בצד האחורי ליד המחסן, ולכן כתבנו "באזור הקופה", באזור המורחב של הקופה, לא ממש לידה, אבל בחלק הקדמי של החנות.
היו"ר איתן כבל
הבנתי. אבל צריך להבהיר יותר את העניין שנקרא "אזור הקופה". יכול להיות שפקח שלא ישב כאן בוועדה וקם באותו יום על רגל שמאל יגדיר "אזור" כאזור אחר. אני מבין את מה שאת אומרת, כי סיגריות מוכרים בקופה, ובסופרמרקטים ודאי מוכרים את זה בקופה.
איתן אביבי
שינפיקו להם מדבקות סטנדרטיות שיודבקו על גב הקופה מול הקהל. זו בעיה קטנה ולא משמעותית, ואנחנו לא נגד שום דבר.
היו"ר איתן כבל
אבל אתה שוכח דבר אחד: הגדרנו גודל, נכון? כשנכנסים לסופרמרקט בראש העין יש בו 10 עמדות, ובכל עמדה מוכרים סיגריות. איפה ישימו את השלט הזה?
אברהם בירנבאום
אפשר לכתוב "בכל קופה רושמת", זה דבר נבון.
היו"ר איתן כבל
את מבינה למה אני מתכוון? יש מה שנקרא "השכל הישר"- -
אתי בנדלר
לא היה לי ספק בכלל שהם בדקו את העניין, אבל חשבתי שראוי להביא את זה לתשומת לב הוועדה, שהדברים יירשמו, ואם הם מרגישים שהם יוכלו להתמודד עם טענה כזאת – בבקשה.
אילנה מישר
אם זה נראה בעייתי, אנחנו נסכים למחוק את המילים "באזור הקופה".
היו"ר איתן כבל
השלט הוא לא בשביל הילד בן ה- 17 שמגיע לקנות, אלא בשביל בעל המכולת שלא ימכור. אני בטוח שאף אחד לא יעצור ילד בן 16 שבא לקנות סיגריות.
עמוס האוזנר
העברה היא על המוכר.
היו"ר איתן כבל
הוא אשר אני אומר. כשחושבים על זה במושגים האלה, מה זה משנה? הקופאית בסופרמרקט צריכה לחשוש כל הזמן שיכניסו אותה לבית-סוהר, אז היא לא תמכור? זה אקט שמייצר אווירה. לכן אני אומר שזה בסדר; אני גם עושה חקיקה כזאת ותקנות שמנסות לייצר סוג של אווירה בציבור כדי שאולי בבוא היום אף אחד לא יעשן עוד, ולא בגלל השלט.

מי קורא את התקנות?
אילנה מישר
(הקראה)

תקנות הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק (צורת הצגתה של הודעה), תשס"ה – 2004.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 8א(ג) לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג – 1983 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 2 (ב) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אני מתקין תקנות אלה:

צורת 1. הודעה כאמור בסעיף 8א(ג) לחוק תוצג בשלט שנוסחו וצורתו כאמור בתוספת,
הצגתה ושנתקיימו בו כל אלה
של (1) הוא יוצג במקום בולט לעין באזור הקופה, ולא יוסתר על ידי חפץ אחר;
הודעה (2) מידותיו יהיו 50 x 40 סנטימטרים;
(3) הוא יהיה עשוי מחומר קשיח, למעט קרטון;
(4) צבעיו יהיו אלה:
(1) הרקע – לבן;
(2) האותיות – שחור;
(3) הסמל – אדום, לבן ושחור.
(5) אותיות הכותרת "מכירת סיגריות וכל מוצר טבק אסור מתחת לגיל 18" יהיו
בגופן "נרקיס בלוק שמן" - -
אתי בנדלר
למה צריכים את סוג הגופן לעניין הזה?
אילנה מישר
לצורך אחידות השלט. מי שהולך לגרפיקאי יגיד לו שאלה הפונטים, וכך יקל עליו.
אתי בנדלר
כל עוד זה Guide-Lines זה בסדר גמור; כשאת לא מציעה הצעה שסטייה שאין בה ממש לא תיחשב עברה צריכים הוראה שתרכך את העניין. זה ממש לא "צורת הצגתה", יש גבול עד כמה אפשר למתוח את החיובים. ואם זה יהיה באותיות David או "נרקיס בלוק רזה ולא בלוק שמן?
אילנה מישר
לפחות הגודל חשוב.
היו"ר איתן כבל
כשמגדירים את הגודל זה בסדר.
אילנה מישר
או דומה לו.
היו"ר איתן כבל
או דומה לו, כן.
אילנה מישר
(הקראה)

(5) אותיות הכותרת "מכירת סיגריות וכל מוצר טבק אסור מתחת לגיל 18" יהיו בגופן
"נרקיס בלוק שמן" או דומה לו בגודל 67.7 נקודת דפוס; יתר המילים יהיו בגופן
"נרקיס בלוק רגיל" או דומה לו, בגודל 21.2 נקודות דפוס1
(6) השלט ייקבע בגובה שלא יפחת מ- 1.90 מטרים ולא יעלה על 2.20 מטרים מן הרצפה.
אברהם בירנבאום
למה?
נאוה ענבר
כדי שלא תתלה על התקרה או על הקופה.
אברהם בירנבאום
אבל זה צריך להיות במקום בולט.
אילנה מישר
זה בדיוק הגובה שקבוע לגבי השלט של מכירת אלכוהול. משם העתקנו את הגובה.

(הקראה)

תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה חודש מיום פרסומן.
היו"ר איתן כבל
לי למשל תהיה בעיה עם הגובה.
אברהם בירנבאום
אדוני היושב ראש, אני מציע למחוק את סעיף קטן (6)- -
היו"ר איתן כבל
כשכותבים "במקום בולט" כשנקודת ההנחה היא שהפקח לא יעצור את הנער בן ה- 16, אלא הוא יצטרך לעצור את המוכר, אז להגיד לו "לא יפחת על 1.90 מטרים ולא יעלה על 2.20 מטרים" זה מוגזם; מנמלה עושים עדר פילים. השלט צריך להיות במקום בולט, האותיות מודגשות בגופן כלשהו. המהות היא חשובה, ולא צריך להיסחף עם זה.
אברהם בירנבאום
גם בחוק הגנת הצרכן כשמדובר על הצגת מחירים ועל מכירה מיוחדת, כמו מכירת "סוף עונה", מדובר על "בצורה בולטת".
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
אברהם בירנבאום
אם אתם רוצים שיהיו שלטים, משרד הבריאות צריך לדאוג להפצתם.
היו"ר איתן כבל
אני מציע שתמצא פה חברי כנסת שיהיה מוכן להניח הצעת חוק בעניין.
אברהם בירנבאום
אי-אפשר להכניס את זה לתקנות?
היו"ר איתן כבל
לא.
אברהם בירנבאום
אז שהוועדה תקבל החלטה ממליצה.
היו"ר איתן כבל
אני מוריד את סעיף (6); "במקום בולט", זה בסדר.
אתי בנדלר
"במקום בולט ולא מוסתר על-ידי חפץ אחר"
אילנה מישר
אנחנו נמחק את זה, לפי בקשת הוועדה- -
היו"ר איתן כבל
כבקשת השכל הישר.
אילנה מישר
אם נגלה שיש פה בעיה, נחזור לוועדה.
היו"ר איתן כבל
אם תמצאו חנויות מכולת שיש בהן בעיה בגבהים- -
נאוה ענבר
חשיבות הגובה היא בגלל גובה העיניים, גובה קריא.
היו"ר איתן כבל
אני יודע.
אתי בנדלר
לכן כתוב: "במקום בולט ולא מוסתר".
היו"ר איתן כבל
לכתוב "במקום בולט" יותר טוב מבחינתי מאשר אם את כותבת 1.90 מטרים – 2.20 מטרים לאדם בגובהי, למשל. מעבר לצחוק, העניין הוא שלכל מקום יש החלל שמתאים לחנות מכולת שלו. אם את שואלת אותי למשל, בסופרמרקט שבו אני קונה, לפי סעיף (6) הוא כבר בהגדרה. זה צריך להיות בנקודת המבט של העין. אני מוריד את סעיף (6).

אברהם בירנבאום

---
לאה ורון
חזקה על יצרני הסיגריות ויבואני השלטים האלה שהם ידאגו לשלטים האלה.
היו"ר איתן כבל
יש להם גם אינטרס.
עמוס האוזנר
אדוני היושב ראש, אני יודע שנושא האלכוהול עבר בוועדה אחרת, אז האם לא היה יותר הגיוני שזה יהיה בסמכות אחרת?
היו"ר איתן כבל
נכון. את זה אמרתי כל הזמן, אנחנו לא ממציאים את הגלגל. זו האמת.
לאה ורון
היא לא הקריאה את סעיף התחילה.
היו"ר איתן כבל
היא הקריאה.
אתי בנדלר
לגבי תחולת החוק חודש מיום פרסומו, האם יש כבר שלטים כאלה כך שחודש יספיק לרכישה?
היו"ר איתן כבל
זו שאלה רצינית וחשובה. אני לא חושב שזה "מיום פרסומן", אני צריך לתת זמן של כמה חודשים כזמן סביר.
נאוה ענבר
מכינים שלט בשעתיים.
היו"ר איתן כבל
זה לא העניין של שעתיים. את יודעת כמה דברים יש לנו לעשות שלוקחים 5 דקות, ואנחנו לא עושים אותם?
נאוה ענבר
אבל יש קנס כספי, אז ישימו את זה בראש סדר העדיפויות.
היו"ר איתן כבל
56 שנה לא הייתה התקנה הזאת; אם זה ייקח עוד 3 חודשים אני מבטיח לך שדבר לא יקרה.
עמוס האוזנר
הבעיה היא שהחוק כבר בתוקף.
חנה פלג
החוק נכנס לתוקף כבר ב- 22 בנובמבר, ורע מאוד שאין שלטים. זו הסיבה שחשבנו שצריך להזדרז.
אתי בנדלר
זה היה נתון לאישור הוועדה. ב- 17 בנובמבר זה נשלח, וזה נכנס לתוקף ב- 22 בנובמבר.

אני רוצה לומר משהו לגבי עלויות, ואם אני טועה – תקנו אותי. יש לי הרגשה שכשתהיה חובה כזאת שתפורסם יהיו בעלי עסק נבונים שיכינו מלאי כזה ויפרסמו את זה, ואז המחיר של זה יהיה גם הרבה יותר נמוך מאשר אם עכשיו נכפה על בעלי עסקים בלחץ לרוץ ולרכוש ושיעשו להם את זה לפי הזמנה. כשזה יהיה יותר זול זה גם ייכנס חלק יותר.
היו"ר איתן כבל
עורכת הדין מישר, חוקים או תקנות לא נעשים כדי שיהיה לידם V. אנחנו יושבים במסגרת הזאת ונדמה לנו שאנחנו מעבירים חקיקה כדי להגיד "עשינו את זה". לוחות הזמנים הם לא באשמת הוועדה, ואני לא אומר שום דבר בעניין הזה, אלא קובע עובדה. יחד עם זאת, אני מוכן שלוחות הזמנים יהיו כאלה כי החוק כבר נכנס לתוקף, אבל צריך לדעת שהפקחים לא יתחילו לפקוד בשבוע הבא את בתי המכולת. אני מצפה שהשכל הישר יופעל כאן, ויינתן גם זמן להתארגנות של אותם בעלי עניין שיארגנו את המלאים, כפי שאמרה היועצת המשפטית. זאת כוונתי.
אילנה מישר
מקובל עליי, אבל לא הבנתי איזה מועד מבקשים.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שחודשיים זה זמן מספיק. אם מישהו יגיד בעוד חודשיים שהוא לא הספיק, זה לא מוצדק.
לאה ורון
אני מבקשת לתקן את המועד: התקנות הגיעו לוועדה ב- 5 בדצמבר, לא בנובמבר.
אילנה מישר
אנחנו שלחנו את התקנות לוועדה די מזמן.
היו"ר איתן כבל
איך זה יובא לידיעת כלל הציבור?
אילנה מישר
התקנות רשומות, ואני מתארת לעצמי שעם הפרסום משרד הבריאות ייצא בהודעה לתקשורת.
היו"ר איתן כבל
אני חושב שצריך לפרסם לא הודעה לעיתונות, אלא מודעה.
איתן אביבי
אני מציע שהביקורת הראשונה תהיה התראה ולא קנס. שלא ירוצו לקנסות.
אתי בנדלר
זה עניין של הפעלה, תפנה ליועץ המשפטי של הממשלה.
היו"ר איתן כבל
זה עניין של שיקול הדעת שדיברנו עליו. זה קשה, אבל אנחנו מצפים ששיקול הדעת יהיה סביר.
עמוס האוזנר
לא הפקחים שלהם יהפכו- -
היו"ר איתן כבל
לא משנה, אני מניח שהמערכת הממשלתית לא עובדת ב"שגר ושכח". זה לא שהיא מסיימת את הפרויקט שלה ואחריה המבול. כך אני מקווה. תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה ב- 11:40

קוד המקור של הנתונים