ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/12/2004

1. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים) (תיקון תקנה 5 א') התשס"ג- 2003, 2. תקנות הביטוח הלאומי(הגדרת הכנסה נכה) (תיקון תקנה 1א) התשס"ג 2003

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים