ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/12/2004

חוק חינוך מיוחד (תיקון מס' 8), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים