ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 14/12/2004

חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון מס' 2), התשס"ה-2005, הצעת חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים (תיקון - בקשה דחופה למתן היתר), התשס"ד-2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים