ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 13/12/2004

הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 35) (דוחות חסויים), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים