ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/12/2004

הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון - פינוי עודפים), התשס"ד-2004

פרוטוקול

 
א' - הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)(תיקון-פינוי עודפים)

2
ועדת הכלכלה
15/12/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 325
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי ג' בטבת התשס"ה (15 בדצמבר 2004), שעה 09:30
סדר היום
הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)(תיקון-פינו עודפים), התשס"ד - 2004
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
רוחמה אברהם
דניאל בנלולו
דוד טל
אליעזר כהן
אורית נוקד
מוזמנים
איציק בן דוד - סמנכ"ל ייצור וכלכלה, משרד החקלאות.
יעל ארנון - אגף תקציבים, משרד האוצר
מרדכי הלפרין - המועצה לענף הלול
שמואל לויט - חשב המועצה לענף הלול
תומס מנור - יועץ משפטי, המועצה לענף הלול
עו"ד לאה שטיינבאום-סטרז- עוזרת ממונה המועצה לענף הלול
שלום דוד - מנהל אגף תכנון, המועצה לענף הלול
משה אופיר - מנכ"ל צ'יאם 2000
חיים גינת - מגדל ביצים, ביצי הכפר
זאב הולצמן - בעלים, ביצי הכפר
גדעון חובב - מלווה כלכלי, ביצי הכפר
ליאור זמיר - מנכ"ל המכון למיון ושווק ביצים, רמות השבים
כרמל כרמלי - מושב היוגב
שלום אשוש - טבע גב
עמי יעקבסון - טבע גב
אבינועם ניצן - מגדל ביצים, טבע גב
שמואל לסר - מנכ"ל מ.לסר בע"מ
יעקב כהן - מזכיר ארגון מגדלי העופות
סיוון גדעון - ארגון מגדלי העופות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
איה לינצ'בסקי


הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)(תיקון-פינו עודפים), התשס"ד - 2004
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב אנחנו פותחים בנושא השני, אם יהיו הצבעות הם יהיו אחרי השעה עשר, אם כי זו הצעת חוק טרומית. הנושא הוא הצעת חוק המועצה לענף הלול (שיווק)(תיקון-פינוי עודפים) של חברת הכנסת אורית נוקד וקבוצת חברי כנסת. קיימנו סדרת דיונים בנושא הצעת החוק הזו, ואני רוצה להגיד כמה דברים באופן כללי.

על שולחן הוועדה יש שלושה נושאים שקשורים לענף הלול יש את הכללים שאישרנו זה עתה, יש כללים נוספים שעוסקים בנושא מכסת הפטם ויש את הצעת החוק של הקרן לפינוי עודפים.

מאחר וענף הלול מתנהל בשנים האחרונות עם הרבה הסכמות בין המועצה לבין המגדלים לבין המשווקים לבין התעשייה לבין כל מי שנוגע לענף, הצעתי בישיבה הלא פורמאלית שהייתה ביום ראשון במשרד האוצר לנסות להגיע להבנות עם משרד החקלאות והמועצה לענף הלול על המבנה של הענף הזה בשנים הבאות במכלול הרחב שכולל גם את הביצים, גם את הפטם וגם את פינוי העודפים שכרגע מדובר על הביצים אבל ברמה מסוימת יש עודפים גם בנושא הפטם.

סביב הדיון הזה עלו מספר הצעות, ניסינו להגיע להבנות ולא כל כך הצלחנו בישיבה הלא פורמאלית. נכון שישנה השפעה על החוק הזה שמצד אחד הממשלה תומכת בחוק אבל כולנו מבינים שבין השורות משרד האוצר לא אוהב את החוק והוא נכפה עליו בוועדת שרים לחקיקה. לכן הצעתי שנגיע להבנות כדי שלא יהיה טרפוד בעתיד של החוק.
אליעזר כהן
יושב ראש ועד השרים, טומי לפיד התחלף, האם שינוי יושב ראש ועדת שרים לא משנה את המצב?
אתי בנדלר
עמדת ממשלה לא נקבעת על פי האיוש הנקודתי של השרים, אלא אם כן הממשלה במועד יותר מאוחר משנה את דעתה.
אליעזר כהן
לא היה חוק אחד שלא הייתה עליו השפעה של טומי לפיד. אני מציע לבדוק את זה מחדש, יכול להיות שהעמדה שלהם תשתנה.
רוחמה אברהם
אני גם מציעה כך. חתמתי על הצעת החוק הזו, ואני לא נגד לחתום על הצעות חוק של חברים, אבל מכיוון שראיתי את ההסבר והבנתי שהוא יכול לעשות טוב גם למגדלים, ואחרי שקבלתי הסברים, אני רואה שבפועל זה לא כך.
היו"ר שלום שמחון
חברת הכנסת אורית נוקד, את מסכימה לדחות את הישיבה למועד אחר?
אורית נוקד
אני מוכנה כי גם אני לא הייתי בישיבה הקודמת ורציתי לשמוע את עמדת האוצר.
אליעזר כהן
אני בטוח שהעמדה של ועדת השרים עשויה להשתנות.
אורית נוקד
לא קשור לוועדת שרים.
יעל ארנון
ועדת שרים אמרה בזמנו שהיא תומכת אבל לאחר הדיון צריך יהיה לראות לגבי הנוסח המדויק כי לא הייתה תמיכה בנוסח כפי שהוא הוצע אז. הייתה תמיכה והוסכם שיש להגיע לנוסח מוסכם, כי אחרת הממשלה תמשוך את זה חזרה.
אליעזר כהן
גם אם ידחו וגם אם ינהלו את הדיון היום, יש לי הערה לעניין הגדרה של עודפים.
היו"ר שלום שמחון
נסכם שלא נקבל היום החלטות אבל נאפשר למועצה לענף הלול להציג את עמדותיה לתוספות של חברת הכנסת אורית נוקד כדי שלא נצטרך לעשות את זה פעם נוספת. הם רק יציגו את הדברים, לא יתקבלו החלטות.
אליעזר כהן
אני מקבל כל הצעה, ההערה שלי היא עקרונית עניינית. עודפים זה עודפים, מה שנצרך לייצור מקומי, גם אם לא עשרות מיליונים של ביצים, אם תשתמש בהם בייצור בתעשייה המקומית זה לא עודף. הלוואי שיהיו מיליונים של מיליונים נוספים שהייצור ימשיך לייצר בישראל. עודפים אלה רק ביצים שאין מה לעשות בהם.

ברגע שאנחנו מסכימים להגדרה הזו, אני מוכן שתעשו את הדיון היום, או בפעם אחרת, ותישארנה שתי בעיות, האחת לקבוע מה עושים עם העודפים, והשנייה אם תהיה קרן ומה יהיו מחירי הקרן , אלה שני הנושאים שנשארו לדיון בהצעתה חוק הזו לדעתי.
היו"ר שלום שמחון
סיכמנו שהחלטות לא יתקבלו היום אבל נשמע את ההצעות לתיקונים לתוספות.
אורית נוקד
לי חשוב לשמוע גם את התיקונים שמוצעים על ידי האוצר.
יעל ארנון
בישיבה הקודמת לצערי מציעת החוק לא הייתה, אבל כמו שראש הוועדה כבר העיר, אנחנו לא מאושרים מהתיקון שנעשה וחושבים שיש הרבה בעיות בשלוחה הזו, וזו גם אחת הסיבות שהממשלה קבלה החלטה להקמת צוות בין משרדי שיבחן את כל הנושאים בשלוחה מהיצור והשיווק כי אנחנו יודעים שיש בעיות ואנחנו רוצים לפתור אותם בצורה יסודית ולא כל פעם בתיקון אחד.
דוד טל
מדוע הממשלה לא חשבה לחוקק חוק שיבוא מצידה, אתם באים בטרוניות נגד חברת הכנסת נוקד שראתה בעיה ורוצה להציע תיקון, ואתם עוד מתריסים כנגדה. זה היה התפקיד של הממשלה על פי מה שגברתי אומרת עכשיו, שראתה הממשלה שיש דברים שלא כתובים ולא מסודרים, ולא עשיתם את הדברים האלה.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להשלים את השאלה, האם אתם יודעים שיש בעיה בענף הזה או שאתם מחליטים שיש בעיה, יש הבדל. מתוך ההתרשמות שלי אין בעיה יותר גדולה בשלוחה הזו מענפים אחרים במשק הישראלי, השאלה היא למה אתם מתמקדים יותר מידי על השלוחה הזו.
יעל ארנון
אני רוצה לומר שגם בענפים אחרים כמו למשל בחלב ובפטם שהיו בעיות בעיננו של חוסר יעילות בשלוחה מבחינת כפל הייצור בכל יחידה ומספר יחידות ייצור נעשו רפורמות שטיפלו גם בנושא של הפנמת עקרונות לגודל וגם בנושאים של איכות סביבה.

בשלוחה הזו, לפי דעתנו יש בעיות שדומות לשלוחות מתוכננות אחרות, ועד עכשיו לא נעשו רפורמות מוסדרות שגם דואגות למגדלים, גם דואגות לצרכנים ובעצם מסתכלות באופן יסודי על הדברים ונותנות את הפתרונות המתאימים שמוסכמים על כולם.

לכן, אם יש בעיות ובעיננו יש בעיות, אלו לא בעיות שהחלטנו עליהם, אלו בעיות קיימות ומגיעות לכל מיני מקומות, מהשוואת מחירים דרך אמירות של מגדלים ומשווקים. הניסיון שיש כאן הוא לא לפתור את הבעיה מהבסיס אלא לנסות לתת תרופה שאפילו עלולה להחמיר את הבעיה הקיימת ולכן אין לנו אינטרס ליזום הצעה כזו.

בגלל שוועדת השרים החליטה לתמוך בהצעה, נאמר שם בפירוש את המשפט הבא, לא יגיעו הצדדים לידי נוסח מוסכם כאמור, יוכל שר האוצר להחזיר את הנושא לדיון נוסף בממשלה וזה מתוך הנחה שאם הולכים לנושא הזה הוא צריך לעסוק בצורה הרבה יותר מסודרת כמו שנאצר, מהגדרת העודפים דרך כללים מאד מסודרים.
היו"ר שלום שמחון
מחירי הביצים בארץ גבוהים ממחירי הביצים באירופה.
יעל ארנון
כן.
אליעזר כהן
תאמרי לנו ממה אתם מסתייגים.
רוחמה אברהם
בגלל שכל הנושא הזה מורכב הרבה יותר ממה שחושבים, ויכול להיות שתוך כדי הקרב אנחנו כל פעם מגלים פינה חשוכה ששם צריך לתת פתרון, השאלה שלי האם יש איזושהי כוונה לקחת את כל הבעיה הזו ולפתור אותה בכללותה תוך הגדרת פרק זמן מסוים.

הממשלה אומרת בסדר, יש בעיה פה ושם ועד שזה לא צץ בין אם זה בוועדת הכלכלה של הכנסת או על ידי חבר כנסת כזה או אחר, נהוג להשאיר את זה שם עד שזה יתפוצץ. אני רוצה לדעת האם כל הנושא הזה של הרפורמה נכנס לתהליך של פרק זמן מסוים לפתירת כל הבעיה כולה, ואם כן, אני רוצה לדעת מה פרק הזמן הזה.
היו"ר שלום שמחון
יש מישהו שיכול לתת את הנתון של המחירים באירופה?
קריאה
על הביצים הסטנדרטיות, המחירים בישראל גבוהים מאירופה, ואני מדבר על גרמניה, בסדר גודל של בין 30% ל- 50%.
רוחמה אברהם
אני מציעה שתובא לפנינו הצגה של הנושא הזה מתחילתו ועד סופו ואז נוכל לדעת גם את נושא המחירים המכסות העודפים והקרנות. הבאת נושא כזה רציני, אני רואה בזה סתימה בפלסטרים כדי שלא יכאב, אז אני אומרת שעדיף לדחות את זה בחודש שיציגו לפנינו את כל הרפורמה ונעשה את זה כמו שצריך.
דוד טל
אני רוצה להוסיף, היו"ר שאל אותך אם יש בעיה ואת קבעת עובדה שיש בעיות. לצורך העניין אני מקבל את הדברים שאמרת, אבל מצד שני אמרת בסוף דברייך שאין שום אינטרס לקדם את הצעת החוק הזו. אם אתם קובעים שיש בעיות את לא חושבת שזה אינטרס לאומי ממדרגה ראשונה שהממשלה תיכנס איפה שיש בעיות כדי לתקן את הטעון תיקון?
יעל ארנון
אנחנו חושבים שפתרון הבעיה צריך להיות מהשורש ולא על ידי ניסיון לתת פתרון שבעיננו יחמיר את הבעיה.
דוד טל
ואתם לא יודעים לטפל בשורש?
יעל ארנון
זה מה שאנחנו מנסים לעשות ואני רוצה להתייחס לדברי חברת הכנסת רוחמה אברהם, ב- 15 באוגוסט השנה קבלה הממשלה החלטה על הקמת צוות בין משרדי לבחינת ייעול הייצור בשלוחה. מצד אחד נאמר בהחלטת הממשלה, להתייחס לנושא של מאפייני הייצור והנושא של השיווק והצריכה, ומצד שני לנושא של ההתיישבות כי אנחנו מכירים בחשיבות שלו וזה בעצם ההחלטה של הממשלה לסיים את הנושא הזה בצורה מסודרת.
דוד טל
יש זמן משוער לסיום?
יעל ארנון
עד סוף מרץ.
מרדכי הלפרין
אני רוצה להתייחס להצעה הזו על מי היא מוסכמת ועל מי היא לא מוסכמת. נוצר הרושם כאילו הביאו כאן הצעת החוק שהיא לא מוסכמת על חלקים גדולים. בעניין הזה אני רוצה להבהיר שהאוצר כפי ששמעתם כאן, ולמעשה אולי לא שמעתם את העיקר, עמדת האוצר מאד עקרונית בענף הזה, האוצר רוצה לבטל את המכסות, צריך לשים את הדברים על השולחן, האוצר רוצה לבטל את המכסות ולכן כל ההתייחסות שלו לענף או לכל הצעה שמובאת בעניין הזה תהיה תמיד התייחסות לאור הרצון לקונספציה הזו של כלכלה חופשית שעל זה אפשר להרחיב את הדיבור ולהציג את עמדתנו שהיא כמובן בניגוד לעמדה הזו. מהיסוד הזה נגזרת כל ההתייחסות.

מאחר ואנחנו בעד השארת המכסות, אנחנו רואים בנושא של המכסות בסיס מוצק לכל ההתנהגות של הענף ולקיום של החקלאים שברובם יושבים בפריפריה או בקו העימות בגליל. כל הצעת החוק הזו שמונחת בפניכם נדונה בוועדים בהנהלת קרנות שמייצגות את החקלאים ושמייצגות את המגדלים בראש ובראשונה מכיוון שתועלת המגדלים היא לנגד עיננו.

אם הענף הזה לא ינוהל כמו שצריך, ואנחנו יכולים להסתכל שנים אחורה ולנתח את הדברים, הרי שבקלות רבה, בפספוס של ימים לפעמים... אני אתן דוגמא, אם לא הייתם מאשרים היום אתה כללים שאישרתם, היו יכולים שניים שלושה משווקים גדולים שקיימים בענף, והם בעצמם בעלי לולים, להשתלט על הענף הזה תוך חודש ימים, להתאחד ולהשתלט על הענף הזה תוך חודש ימים ולא הייתם מכירים יותר את אותו חקלאי בודד שמגדל 500,000 ביצים לפרנסתו, לא הייה נשאר דבר כזה.

אני לא מדבר על חלומות הדבר הזה כבר היה, היה פרק זמן מסוים שבו הייתה טעות של וועדת הכלכלה או גורם אחר, שהכללים לא היו תוקף, ניצל מי שניצל את העניין הזה והקים לולים של מיליונים שהיום מרוכזים במרכז הארץ.

הנושא של עודפים הוא בנפשנו, נפש המגדלים, ובנפש החקלאים וכל זמן שמדינת ישראל חושבת שנושא ההתיישבות הוא על בסיס הציונות, צריך לתת להתיישבות הזו להתקיים. נכון שסביב העניין הזה, מעבר להתנגדות של האוצר, שכפי שאמרתי, אני לא יודע למה הדברים לא נאמרו אבל זו התנגדות עקרונית והתנגדות מובנת לאור כל הקונספציה של האוצר.

לכן אני אומר, מעבר להתנגדות של האוצר יכולה להיות התנגדות של משווק זה או משווק אחר או מי שפועל מטעמו של המשווק אבל לא תמצאו משווקים שרוצים להשתלט על הענף לא תמצאו בקרב המגדלים והחקלאים מתנגד אחד לחוקה זה מכיוון שהחוק הזה בא להסדיר בעיה כאובה שעלתה למגדלים האלה בניהול לא נכון של העסק הזה. רק בשנת 2003 הוצאנו מאזנים, 54 מיליון שקל אז.
קריאה
מה שאתה אומר עכשיו זה חמור מאד אני מבקש מהיושב ראש שיעשה משאל בין המגדלים.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להגיד כמה דברים שיהיו מונחים על השולחן. דבר ראשון, ללא ספק הקרן הזו היא קרן שיוצרת ניגודי אינטרסים בין היצרנים המשווקים והתעשייה. במכלול הזה נמצאים שלושה גורמים וללא ספק יש מתח. מאחר וסיכמנו שלא יתקבלו היום החלטות, אני רוצה לנסות להציע שני דברים, אחד לנסות ולהגיע להבנה לגבי נוסח הצעת חוק מוסכמת עד יום רביעי הבא, מאחר והחברים דואגים לעכב את המשא ומתן אז אולי יהיה לי עוד שבוע.

אני מציע שנעשה ניסיון נוסף לניסוח מוסכם, בכל אופן אני מסכם שגם אם בסופו של דבר אני אאלץ לעזוב את הוועדה, אז ביום עזיבתי אקיים על העניין הזה דיון נוסף. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:00

קוד המקור של הנתונים