ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 15/12/2004

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מיכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2005), התשס"ה-2004, תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2004

פרוטוקול

 
א' - תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, תקנות המועצה לענף הלול (דברים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק)

2
ועדת הכלכלה
15/12/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 324
מישיבת ועדת הכלכלה
יום רביעי ג' בטבת, התשס"ה (15 בדצמבר 2004), שעה 09:00
סדר היום
1. תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס"ה-2004 –בקשה לדיון מחדש
ודיון מחדש בתוספת השנייה.
2. תקנות המועצה לענף הלול (דברים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק
בשנת 2005), התשס"ה-2004
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
רוחמה אברהם
דוד טל
דניאל בנלולו
אליעזר כהן
אורית נוקד
מוזמנים
איציק בן דוד - סמנכ"ל ייצור וכלכלה, משרד חקלאות
ד"ר דגנית בן דב - שירותים וטרינאריים, משרד החקלאות.
מרדכי הלפרין - ממונה המועצה לענף הלול
תומס מנור - יועץ משפטי, המועצה לענף הלול
שמואל לויט - חשב המועצה לענף הלול
עו"ד לאה שטיינבוים-סטרז- עוזרת הממונה לענף הלול
שלום דוד - מנהל אגף תכנון, המועצה לענף הלול
יעקב כהן - מזכיר ארגון מגדלי העופות
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורון
קצרנית
איה לינצ'בסקי


תקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשס"ה-2004 –בקשה לדיון מחדש
ודיון מחדש בתוספת השנייה
היו"ר שלום שמחון
בוקר טוב, נתחיל בבקשה לדיון מחדש בתקנות להסדרה על הפיקוח על כלבים. מי בעד?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין
הבקשה אושרה.
דגנית בן דב
הבקשה היא לשנות את אורך השדה בתוספת השנייה של מספרי הטלפון מעשר ספרות ל- 11 ספרות דבר שני, בנוסף לשלושת מספרי הטלפון שצוינו בבקשה יש עוד אחד בעמוד הבא, בסוף סעיף 4(א)(4) של התוספת השנייה, גם את מספר הטלפון הזה לשנות מעשר ספרות ל- 11 ספרות.
רוחמה אברהם
רק עכשיו עברנו שינוי מתשע ספרות לעשר ספרות.
לאה ורון
אנחנו לא מדברים על הסדרת המספרים הסלולאריים אנחנו מדברים על תקנות להסדרת הפיקוח והכוונה בספרות למספרי תעודות הזהות.
דגנית בן דב
כבר יש מספרי טלפון של 11 ספרות, למשל כשאני מקבלת פקס לתא קולי, של 153, זה 11 ספרות לכן צריך שדה בגודל מספיק.
אתי בנדלר
תמהתי מלכתחילה והבעתי את תמיהתי האומנם אורך השדה צריך להיות חלק מטופס סטטוטורי, ששינוי של מספר ספרות צריך לבוא לאישור ועדה. אני מבקשת שהוועדה תאשר את הבקשה אבל במקביל תודיע שאם משרד המשפטים בכל זאת יגיע למסקנה שאפשר, אני יודעת שהם התעקשו ואני מבקשת לעשות מחשבה נוספת על העניין הזה, אני חושבת שוועדה של הכנסת, במסגרת הפיקוח הפרלמנטארי שלה לא צריכה לעסוק באורך השדה האלפא-נומרי או הנומרי בטופס סטטוטורי, ואם אפשר שזה לא יהיה חלק מהתקנות, הייתי מבקשת שהוועדה תחליט שהיא מאשרת את התקנות בלי זה.
לאה ורון
אם אפשר להוציא את כל התוספת השנייה?
אתי בנדלר
לא את כל התוספת השנייה, את הנושא של המספר, ברור שצריכים גורם מדווח, כן על עניינים מהותיים אבל לא על סוג השדה והאורך שלו. לדעתי אלו שני טורים שאפשר להשאיר ריקים זאת אומרת לציין את סוג השדה ולא מה האורך. אם הוועדה מוכנה הייתי שמחה אם היא הייתה מאשרת את השינוי הזה אלא אם כן משרד המשפטים יעמוד על רגליו האחוריות.
דגנית בן דב
ניסינו להוריד את ההיבטים הטכניים מהתוספת הזו והם התעקשו שצריך אותם.
אתי בנדלר
להבא נבקש לזמן את נציג משרד המשפטים שיסביר לוועדה מה החשיבות.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

התקנות אושרו.
היו"ר שלום שמחון
אישרנו את התקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים התשס"ה-2004 פלוס התוספת.


תקנות המועצה לענף הלול
(דברים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2005), התשס"ה-2004
היו"ר שלום שמחון
אני פותח את הדיון על תקנות המועצה לענף הלול, כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2005. קודם לכן אני הולך לבשר לחבריי שנמצאים פה, שוועדת הכלכלה קבלה הודעה אתמול בלילה שהיא זכתה בפרס ראש הממשלה למצוינות.
אתי בנדלר
אנחנו מברכים את היושב ראש ושמחים להתבשר.
דוד טל
אני רוצה לברך את יושב ראש ועדת הכלכלה על כך שהצליח לנווט את הספינה הזו, שנקראת ספינת הכלכלה והשיגה את מה שהשיגה מראש הממשלה. אני מקווה שזה לא מס שפתיים.
היו"ר שלום שמחון
זה פרס ראש הממשלה, לא ראש הממשלה מחליט.
דוד טל
אני חושב שבעבודה הברוכה שהוועדה הזו עושה על כל חבריה, יחד עם יושב ראש הוועדה היועצת המשפטית, מנהלת הוועדה והמזכירות והעובדים למיניהם, אני חושב שהעבודה באמת ראויה לשבח, אני מדבר לא כחבר ועדה אלא כאדם שהיה בהרבה מאד ועדות בכנסת. הייתי רוצה לראות שאתה פחות מסכים עם ראש הממשלה בהמשך לכל דבר, אתה גוף יותר עצמאי אבל בסך הכל אתה מנווט יפה את הספינה ויישר כוח.
רוחמה אברהם
אני רוצה להצטרף לברכה של חבר הכנסת טל ולומר שלצערי הרב שאני לא זוכה להיות כאן בכל ישיבות הוועדה משום שאני יושבת הרבה בוועדת הכספים, אבל אין לי צל של ספק שהוועדה מתנהלת כאחת הוועדות המעניינות ביותר וכל נושא נדון לגופו של עניין תוך שמיעת כל הצדדים. מגיע יישר כוח ליושב ראש הוועדה, ליועצת המשפטית למנהלת הוועדה, לכולם מגיע הפרס הזה, הזעתם כדי לקבל אותו.
דניאל בנלולו
אני כמובן מצטרף לשני חבריי.
היו"ר שלום שמחון
אני חושב שמה שחשוב בפרס הזה שבפעם הראשונה הכנסת מקבלת הכרה ברמה של המגזר העסקי בישראל, אני חושב שזה החלק החשוב בעניין. בראש הוועדה עומד מנכ"ל משרד ראש הממשלה וחברים בה אנשים מכובדים מהמגזר העסקי במדינת ישראל, אני חושב שבסך הכל הכנסת בפעם הראשונה זוכה להכרה ציבורית ועם כל הביקורת שאנחנו חוטפים זה דבר חשוב.

תודה לכולם, אנחנו רוצים לפתוח את הדיון בתקנות המועצה לענף הלול כללים בדבר מכסות ייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2005 התשס"ה-2004. אדוני הממונה על המועצה לענף הלול, הודעתי לפני תחילת הישיבה על כך שקיימנו ישיבה לא פורמאלית עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ביום ראשון והגענו להבנות לגבי יישום הכללים. נשאלתי על ידי חברת הכנסת אברהם וחבר הכנסת בנלולו האם זה כולל את המגדלים.
דניאל בנלולו
שאלנו אם זה לדעת כל המגדלים.
מרדכי הלפרין
המגדלים השתתפו בכל הדיונים, זה לא רק על דעתם אלא למעשה זה ביוזמתם. אני מציין מגדלים להבדיל ממשווקים שיש להם אינטרסים אחרים או במי שקשור למשווקים, אני מדבר על מגדלים, חקלאים ממש שהאינטרס שלהם זה קיום הענף עם טובת המגדלים, אין ספק שזה על דעת כולם.
תומס מנור
תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2005, התשס"ה-2004.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 31 ו- 53 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד-1963 (להלן-החוק) לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת כלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק יסוד הכנסת וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלו:

1. הגדרות. בתקנות אלה –
"אפרוחות" - אפרוחים משעת בקיעתם מהביצה ועד גיל שבעה ימים.
"בעל מכסה" - מי שנקבעה לו מכסה לשנת התכנון לפי תקנות אלה.
"המועצה" - המועצה לענף הלול שהוקמה לפי סעיף 2 לחוק.
"כללי 1004" - תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2004), התשס"ד-2004.
" להקה" - מטילות בגיל אחד שמחזיק מגדל.
"לול הבסיס" - לול המצוי במשקו של מגדל במען הרשום שלו או במשק אחר שבתחום אותו ישוב.
"מגדל פרגיות" - אדם העוסק בגידול פרגיות.
"מטילות" - תרנגולות שגילן עולה על חמישה חודשים.
"עופות להטלה" - מטילות, פרגיות ואפרוחות.
"פרגית" - תרנגולת בגיל שעד חמישה חודשים.
"שנת התכנון" - שנת 2005.
היו"ר שלום שמחון
יש הערות לסעיף 1 ? מי בעד סעיף 1?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיף אושר.
תומס מנור
2. מכסה אישית
גודל משק הלול לייצור ביצי מאכל לשיווק בהיקף ארצי בשנת התכנון, יהיה גידול מטילות לייצור 1,671,000,000 ביצי מאכל לשיווק (להלן-המכסה הארצית).
רוחמה אברהם
זו אותה מכסה, אבל מה לגבי שנה הבאה, כל פעם נצטרך מחדש לאשר את התקנות לפי גודל המכסה?
היו"ר שלום שמחון
מי בעד סעיף 2?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיף אושר.
תומס מנור
3. קביעת מכסות אישיות.
העקרונות לקביעת המכסות האישיות לייצור ביצי מאכל ושיווק לכל מגדל לשנת התכנון, במסגרת המכסה הארצית, יהיו כאמור בתקנות 4 עד 6.

4. מכסה אישית.
לכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון שתהייה שווה למכסה האישית לייצור ביצי מאכל לשיווק שנקבעה לו בשנת 2004.

5. מקום הגידול
(1) בעל מכסה שמייצר את מכסתו מחוץ ללול הבסיס (להלן- לול חלופי), תקטן מכסתו בשנת התכנון ב- 10%.
(2) תקנת משנה (א) לא תחול אם התקיים אחד מאלה:
(1) בעל המכסה התקשר בהסכם בכתב לגידול מכסתו בלול חלופי לפני יום ה- 1 בפברואר 2005.
(2) בעל המכסה גידל בשנת 2004 את מכסתו בלול חלופי והוא ממשיך לייצר את מכסתו בשנת התכנון באמצעות אותה להקה באותו לול חלופי.
(3) לא יצר בעל המכסה את מכסתו בלול חלופי אלא אם מסר על כך למועצה הודעה בכתב לא יאוחר מ- 30 ימים מיום שנמסרה לו הודעת המועצה על מכסתו בשנת התכנון.
דוד טל
אני מתנצל שיצאתי למעט זמן אבל אני רוצה לשאול למה קובעים תקנות כאלה, האם עד היום לא היו תקנות אלה וצריך לסדר את העניינים? ואם מסדרים את העניינים, למה למשל בסעיף 4 נקבע שלכל מגדל תיקבע מכסה אישית לייצור ביצי מאכל כמו שנקבעה ב- 2004.

אם כבר מסדרים עניינים אני בעד להסתכל על התמונה כולה ויכול להיות שבאזורים כמו אזור הצפון צריך להגדיל את המכסות ולא להשאיר אותם כמו ב- 2004. להשאיר אותם כמו ב- 2004 זה לעשות אולי עבודה קלה. זה מזכיר לי את תקציב המדינה, הסעיפים תמיד אותו דבר משאירים את זה כמו שזה ואף פעם לא בוחנים אם זה ראוי או לא ראוי, צריך או לא צריך, להוריד לעלות.

בהיכרות הקצרה שלי עם אנשי אזור הצפון, ואני כידוע לך לא מתמודד בפריימריס אז אין לי בעיה לומר את זה, האנשים שם עם כל הכבוד, מה שהם מרוויחים מהביצים, זה פשוט לא נראה לי. אם היית אומר לי שבחנה את זה ועדה מקצועית של אנשים שיושבים כאן והגיעו למסקנה שמה שהיה טוב שיהיה גם בפעם הבאה, אז אני יכול לקבל את זה.
היו"ר שלום שמחון
אז אני אגיד איפה זה נולד, זה קשור לעבודת הוועדה בשנה הקודמת. בשנה הקודמת, כאשר הובאו הכללים, הייתה פה הצבעה, שהשתתפת בה יחד עם חבר הכנסת וקנין, שניסתה להכניס לסדר את העובדה שישנם מגדלים שאינם מגדלים את מכסתם ומעבירים אותה ללולים אחרים. החרדה שהעלה חבר הכנסת וקנין הייתה שישנה סכנה בכך שהמכסות האלה עוברות ליחידות מאד גדולות ובסופו של דבר תהיה השתלטות של בעלי הון על המכסות האלה, זה היה הכיוון.

ההחלטה הייתה להכניס לתוך הכללים החלטה שאומרת שיש הסדר בין מועצת הלול ליצרן על הטכניקה שבה משהו נותן את מכסתו. בינתיים, בנוסף להודעה של המועצה לענף הלול קרה דבר נוסף שהממשלה החליטה שלא לאפשר לבעלי מכסות שאינם מייצרים, תהליך של השבתה שבמסגרתה הם יכלו לא לגדל את מכסתם והם קבלו השתתפות מהמדינה.

שני הדברים האלה חייבו את הממונה לשנות ולהסדיר את הטכניקה שבה מגדלים מחוץ למכסה.
דוד טל
איזה השתתפות הם קבלו?
היו"ר שלום שמחון
אם מישהו לא גידל בשנה הקודמת, 5 אגורות פלוס הסובסידיה.
דוד טל
בכמה זה מתבטא, אני מניח שלכל מי שיש לו מכסה זה משהו כמו 1000 דולר בחודש?
מרדכי הלפרין
פלוס מינוס.
דוד טל
ואם הוא משבית את זה?
מרדכי הלפרין
תכפיל ב-500,000 ביצים. 25,000 ₪ לשנה פלוס הסובסידיה.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד סעיפים 4 ו- 5?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיפים אושרו.
תומס מנור
6. תוספות חד פעמיות.
(1) בנוסך למכסה לפי תקנה 4, תקבע ועדת המכסות לכל בעל מכסה שלא נקבעה לו מכסה חד פעמית מכוח סעיף 6(א) לכללי 2004, תוספת חד פעמית לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת התכנון, בשיעור מהמכסה האישית שנקבעה לו, במפורט בתוספת לצד גיל הלהקות שהוא מחזיק בשנת התכנון לפי מועד בקיעתן.
(2) בעל מכסה רשאי להודיע למועצה תוך 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, כי הוא מוותר על תוספת המכסה לפי תקנת משנה (א).
(3) בעל מכסה שנקבעה לו תוספת מכסה חד פעמית מכוח תקנה 6(א) לכללי 2004, תוקטן המכסה שתיקבע לו לפי תקנה 4, בשיעור התוספת האמורה.

הסעיף הזה הוא סעיף טכני משום שביצים מגדלים לפי שנתיים ולא שנה. דהיינו להקת מטילות מטילה במשך שנתיים, זה משך החיים שלה, משך ההטלה שלה. לפני ארבע שנים היו קובעים את המכסה לשנה ואז הייתה נוצרת אנומליה. יצרנו פטנט טכני שאומר, אני נותן לך מכסה בשנה הראשונה יותר גדולה כי המטילות מטילות יותר, שנה שנייה אני מקטין לך ואז כל הזמן יש איזון בין השנה הראשונה לשנייה וזה מתגלגל כבר שנים. התקנות הם זה שאלה שנקבעה להם מכסה נמוכה בשנה הקודמת, נקבעת להם גבוהה, ולהפך. אין תוספת מהותית זה בסך הכל נותן ביטוי טכני לתנודתיות בהטלה בין שנה לשנה.
דוד טל
דברנו על סעיף 4 שנקבע את המכסה שנקבעה בשנת 2004, אתה אומר שלא תיקבע המכסה על פי 2004 בדיוק לפי 2004 אלא זה יהיה משהו כמו הממוצע של 2004 ו- 2003 משום שיכול להיות ש- 2004 הייתה השנה הראשונה שהגידול היה יותר גדול או שהייתה שנה שנייה שהמכסה הייתה יותר נמוכה.

לא ייווצר מצב שמי שב- 2004 המטילות שלו הטילו הרבה פחות בגלל שזו הייתה השנה השנייה, תגידו לו כזה ראה וקדש - - -
תומס מנור
את זה בדיוק נועד לפתור.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד סעיף 6?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיף אושר.
תומס מנור
7. פניה לקביעת מכסות אישיות.
(1) מי שזכאי למכסה אישית לפי תקנה 4 והוא לא קיבל על כך הודעה עד תום 30 ימים מיום פרסום תקנות אלה, רשאי לפנות עד תום 60 ימים מתאריך הפרסום האמור לוועדת המכסות בבקשה לקביעת מכסתו.
(2) ועדת המכסות רשאית, מנימוקים מיוחדים שיירשמו לדון בבקשות שיירשמו, לדון בבקשות שהוגשו לה לאחר המועד האמור.
דוד טל
תן לי דוגמא לנימוקים מיוחדים.
תומס מנור
אדם שהיה חולה, לא קיבל הודעה, הוא לא ידע מזה, לא היה מודע לתקנות. בדרך כלל אין בעיה כזו נדמה לי שבשנים האחרונות לא היה אף מקרה אחד של מישהו שפנה ולא קיבל.
היו"ר שלום שמחון
אלה שהיו בהשבתה בשנה הקודמת צריכים לתת הודעה מיוחדת או שמספיק בהודעה שאתם שלחתם להם?
תומס מנור
הוא מקבל הודעה על קביעת המכסה באופן אוטומטי. הוא קודם מקבל הודעה סטנדרטית שנקבעה לו מכסה כזו וכזו, אחר כך, אם היה הסדר הנפקה, היו מודיעים שיש הסדר הנפקה ומי רוצה להצטרף, זו הייתה ברירת מחדל חיובית.
היו"ר שלום שמחון
אבל סביר להניח שעכשיו חלק יחזרו למעגל הייצור, או שיעשו את הסידור האחר, אז הם צריכים הודעה נפרדת או מסתפקים בהודעה שאתה שולח להם?
תומס מנור
הוא שולח הודעה על המכסה, עד ה- 1 בפברואר.
יעקב כהן
בגלל זה ביקשנו שבסעיף 5(ג) זה יהיה 60 יום ולא 30 יום לתת להם זמן להתארגן.
דוד טל
אני לא רואה קושי ב- 60 יום. רציתי לשאול, אחרי פרסום התקנות הללו, מי שנניח השבית את המכסה שלו בפעם הקודמת יוכל לשנות את החלטתו?
קריאה
אין יותר השבתה הוא מקבל פיצוי על ההשבתה.
היו"ר שלום שמחון
בסעיף 5(ג) אנחנו משנים ל- 60 יום, מי בעד השינוי בסעיף 5, ובעד סעיף 7?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיף אושר.
תומס מנור
8. מכסת עופות להטלה.
(1) המועצה תקבע לכל בעל מכסה בתחילת שנת התכנון וכן מזמן לזמן במהלכה מכסת עופות להטלה לייצור מכסתו, על פי מפתחות אחידים שתקבע, בשים לב לגיל הלהקה שהוא מחזיק ותקופת גידולה.
(2) בעל מכסה לא יחזיק עופות להטלה בכמות העולה על מכסת העופות להטלה אחרונה שקבעה לו המועצה.
(3) בעל מכסה שלפי קביעת המועצה מחזיק עופות להטלה בכמות עודפת על מכסת העופות להטלה שהיא קבעה לו, יעביר את הכמות העודפת לשחיטה, באופן שתורה לו המועצה.
דוד טל
תסביר לי בבקשה את הסעיף.
תומס מנור
המועצה קובעת למעשה שתי מכסות, מכסה אחת היא המכסה במונחי ביצים ונקרא לה המכסה המובילה. לצורך הביצים צריך גם עופות, יש מפתח מקצועי מסוים שלפיו ממירים את הביצים למונחי מטילות, כי כל מטיל מטילה כך וכך ביצים לפי התפלגות מסוימת ואז אומרים למגדל יש לך מכסה X ואנחנו קובעים לך לצורך הייצור שלה, מכסת מטילות Y . היה ואתה מחזיק יותר מה-Y אנחנו מורידים לך את העודף לשחיטה כדי שלא תייצר מעל המכסה.
דניאל בנלולו
אם הוא רוצה להגדיל את המכסה?
רוחמה אברהם
הוא לא יכול.
אליעזר כהן
מי קבע שהמטילה יכולה להטיל את כמות הביצים הזו.
תומס מנור
גורמים מקצועיים.
דוד טל
היא יכולה להטיל פחות?
קריאה
מה שכתוב בתקנון זה יותר ממה שהיא מטילה בפועל כי רצו לצמצמם את הפער.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד סעיף 8?
הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיף אושר.
תומס מנור
9. גידול מטילות ופרגיות.
(1) המועצה תנפיק לכל בעל מכסה תעודת מגדל שתפורט בה מכסת העופות שנקבעה לו לייצור מכסתו.
(2) קבלן מורשה או כל אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה לא ישווק אפרוחות אלא למגדל שהציג לפניו את תעודת המגדל שלו או למגדל פרגיות אשר הציג בפניו תעודות שמסרו לו המגדלים שעבורם הוא יגדל את הפרגיות. מותה אפרוחות שתשווק כמור לא תעלה על הכמות הרשומה בתעודה או בתעודות שהוצגו לפני המשווק לפי העניין.
(3) לא יחזיק אדם מטילות אלא אם כן בידיו תעודת מגדל, ובהתאמה לכמות הרשומה בה.
(4) לא יחזיק מגדל פרגיות אלא אם כן הוא קיבל אתה אפרוחות שבהן גידל אותן מקבלן מורשה, בעל מדגרה או אדם אחר העוסק בשיווק אפרוחות להטלה, כנגד הצגתה של תעודת מגדל שמסר לו בעל מכסה, או באישור בכתב שסרה לו המועצה ובהתאם לכמויות הנקובות בתעודה או באישור כאמור.
(5) לא ישווק מגדל פרגיות אלא למגדל שהציג בפניו שניים אלה:
(1) תעודת המגדל שלו ובהתאמה לכמות הרשומה בה.
(2) אישור בכתב של המועצה שלפיו העביר המגדל לשחיטה את המטילות שאותן פרגיות מיועדות להחליף.


על מנת שניתן יהיה לפקח על זה, כל מגדל שנקבעה לו מכסה מקבל תעודה שבה כתוב, מכסתך היא X, מכסת המטילות שלך היא Y ואז יש שרשרת ייצוא של אפרוחים, משווקים את האפרוחים למגדלים, אם אתה מגדל אפרוחים או יצרן אפרוחים, אתה לא יכול לשווק אפרוחים בכמות שעולה על הכמות שאני נכתוב לך בתעודה. אתה צריך למכור לי בדיוק את הכמות, רק אם יש לי תעודה ורק לפי הכמות הרשומה.

כך אנחנו סוגרים את המעגל ומונעים מצב שבו יצרני אפרוחים ימכרו כמה שהם רוצים מהמגדלים והמגדלים יתפתו לקנות מהם ואז הם יעברו את המכסה.
דוד טל
יש פה סנקציה? נניח שאני בא למכור לך ואני מבקש לראות את האישור שלך ומאושר לך 50,000 אפרוחים, ואני מוכר לך 100,000.
תומס מנור
יש סנקציה פלילית לפי החלטת המועצה. כתוב, לא יחזיק מגדל ולא ימסור הודעה, יש קנסות.
דוד טל
אתה יכול לומר לי מה גובה הקנסות?
תומס מנור
כ- 10,000 ₪.
היו"ר שלום שמחון
מי בעד סעיף 9?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיף אושר.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה לומר שני דברים לזכות מועצת הלול לפני שמקריאים את סעיף 10. זו פעם ראשונה בעשר השנים האחרונות שהכללים האלו מגיעים לפני תחילת השנה ולא בסופה. אז אנחנו מודים למועצת הלול ובהזדמנות זו נברך את הממונה על חתונת בתו הצפויה, שיהיה מזל טוב.
תומס מנור
10. שמירת דינים.
אין בתקנות לה כדי לגרוע מכוחו של דין אחר.
היו"ר שלום שמחון
נעיין בתוספת אין צורך לקרוא אותה. מי בעד סעיף 10 ובעד התוספת?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

הסעיף והתוספת אושרו.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מצביעים בעד כל התקנות, מי בעד?

הצבעה

בעד: רוב
נגד: אין

התקנות אושרו פה אחד.
היו"ר שלום שמחון
אנחנו מודים לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:30

קוד המקור של הנתונים