ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/12/2004

תיקון תקנון הכנסת

פרוטוקול

 
משנה תקנון - תיקון התקנון

4
ועדת משנה לתיקון התקנון
7/12/2004
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 14
מישיבת ועדת המשנה (של ועדת הכנסת) לתיקון התקנון
יום שלישי, כ"ד כסלו התשס"ה (7 בדצמבר 2004), שעה 11:30
סדר היום
תיקון התקנון
נכחו
חברי הוועדה: רשף חן - היו"ר

אריה האן - מזכיר הכנסת
דוד לב - סגן מזכיר הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ - סגנית מזכיר הכנסת
ייעוץ משפטי
אנה שניידר
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
קצרנית
איה לינצ'בסקי


תיקון תקנון הכנסת
היו"ר רשף חן
בוקר טוב, נמשיך מהמקום שהפסקנו בפעם שעברה.
ארבל אסטרחן
שלושת העמודים הראשונים הם מהישיבה הקודמת, דברנו על סימן א', איך מקימים ועדת חקירה פרלמנטארית, ובזה מסתיים התקנון.
אנה שניידר
לא נאמר בתקנון איך מסתיימת כהונתה, וגם לא נאמר מה הכנסת עושה עם המסקנות, כמו למשל לגבי מסקנות של הוועדה לענייני ביקורת המדינה, כתוב שמניחים על שולחן הכנסת מתקיים דיון והכנסת מאמצת או לא מאמצת. לגבי תקנון של ועדת חקירה פרלמנטארית לא נאמר שום דבר.

אנחנו עומדים בפתח של מסקנות ועדת חקירה פרלמנטארית של חברת הכנסת קולט אביטל בנושא איתור והשבת נכסי קורבנות השואה, זו ועדה מאד כבדה מבחינת המסקנות שלה, ואמרתי, בלי להתאמץ יותר מידי שגם כאן יצטרכו לפעול לפי הפרוצדורה הזו, זאת אומרת שהמסקנות יונחו על שולחן הכנסת והכנסת תצביע על המסקנות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
כמו בהצעות סיכום של סיעות, בתום דיון על ממצאי החקירה הפרלמנטארית.
היו"ר רשף חן
מה היה עד עכשיו, היו ועדות חקירה שהסתיימו?
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה היה מונח כמסקנות ועדה, אין לנו שום דבר דומה לוועדה של קולט אביטל, מבחינת המעשיות. קח את הוועדה הבודקת אלימות בספורט, אני מניח שיהיו שם מסקנות כמו בוועדות רגילות.
היו"ר רשף חן
מה אומר סעיף 22 לחוק יסוד הכנסת?
אנה שניידר
יש ועדת חקירה שהכנסת קובעת את סמכויותיה והרכבה לפי הרכב סיעתי, וזהו.
היו"ר רשף חן
הכנסת תמנה ועדת חקירה כדי לחקור דברים שהכנסת קבעה, סמכויותיה ותפקידיה של ועדת החקירה ייקבעו על ידי הכנסת... נדמה לי שדי טריוויאלי שאם הכנסת מקימה ועדה כדי לחקור משהו היא צריכה לקבל ממצאים, אחרת בשביל מה היא עושה את זה? נראה לי שזה פירוש משפטי ולא פוליטי, נראה מה ההשלמה של זה, דנו כבר בהצעה להקים ועדת חקירה.
מזכיר הכנסת אריה האן
יש שינויים בשלושת העמודים הראשונים?
ארבל אסטרחן
יש שינוי אחד בעמוד 68, שאם החליטו להסיר, לא יתקיים דיון מוקדם ששה חודשים. עכשיו זו מעין הצעה ראשונית שתבוא לוועדה לדיון.
היו"ר רשף חן
זו המלצה המקצועית שלכם. בוועדת חקירה פרלמנטארית יהיו כל הסמכויות הנתונות לוועדה קבועה של הכנסת ויחולו עליה הוראות התקנות החלות על ועדה קבועה. זה לא קיים כרגע בתקנות?
ארבל אסטרחן
אין כלום.
היו"ר רשף חן
יש משהו כיום לגבי תקופת כהונה של ועדת חקירה פרלמנטארית?
אנה שניידר
היא נקבעת על ידי הכנסת, בהחלטת ההקמה הכנסת מתייחס וקובעת את התקופה.
היו"ר רשף חן
זה כתוב באיזשהו מקום שהיא חייבת לקבוע לה תקופה? אני חושב שצריך להוסיף גם המועד להגשת מסקנותיה.
אנה שניידר
אי אפשר, כי לא תמיד יודעים אם היא יכולה לעמוד במועדים האלה, מספיק משך תקופת כהונתה.
מזכיר הכנסת אריה האן
מה סיכמנו לגבי תקופת הכהונה?
רשף חן
מה שהיה, כרגע אין, הכנסת קובעת אבל זה לא כתוב בתקנון שצריך.
אנה שניידר
לפעמים היא לא קובעת ואז זה ברור שזה למשך תקופת כהונתה של הכנסת.
ארבל אסטרחן
כתוב שכשהכנסת סיימה, ברור שהיא לא עוברת מכנסת לכנסת.
היו"ר רשף חן
צריך שהכנסת תדע שתמיד שכשקובעים ועדה קובעים לה גם תקופה, שיתייחסו לעניין הזה.
אנה שניידר
ואחר כך אם צריך אז מאריכים, זו החלטה נוספת.
היו"ר רשף חן
אז הוספנו ב- 138(ג) את סמכויותיה תפקידיה ותקופת כהונתה של הוועדה, זו לדעתי תוספת של יישום מצב קיים. אני רוצה להיות מסוגל להגיד לוועדה שזה מה שיש לנו, אין שום שינוי, מה שבשחור זה מה שהיה, כולל העלאה מלמטה, אם הוספנו משהו הוא יהיה בסגול, וירוק זה משהו שצריך לחשוב עליו.

ב- 143 ב', אני לא יודע אם זה צריך להיות ב- ב' או בסעיף נפרד אבל צריך להיות סעיף שאומר שהוועדה רשאית לבקש, ממי? מוועדת הכנסת? מהכנסת כולה?
ארבל אסטרחן
מהכנסת, אבל אולי דרך ועדת הכנסת.
היו"ר רשף חן
ואם ועדת הכנסת לא מסכימה?
מזכיר הכנסת אריה האן
פונה ליושב ראש הכנסת כי מישהו צריך לעשות את התהליך. אין פניה ישירה למליאה.
היו"ר רשף חן
אני לא מדבר על הצעד הטכני, אלא בפני מי מעלים את זה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אפשר ללכת על אותו שיקול דעת שהיה לגבי עצם הקמת הוועדה, מה שהיה בוועדה היו מצביעים בעד, מיד מוקמת ועדת חקירה, ואמרו בואו נעשה שיקול דעת רציני אם צריך או לא צריך ועדת חקירה. אותו דבר לגבי הפניה, יבוא ראש הוועדה, אנחנו לא חושדים בכשרים, אני יושב ראש ועדה אני אאריך את זה בעוד שנה. אז אומרים שיהיה אותו שיקול דעת, נביא את זה לוועדת הכנסת ושיבוא וינמק למה הוא רוצה להאריך.
היו"ר רשף חן
כרגע מביאים את זה לוועדת הכנסת לא על עצם ההקמה על אופן הקמה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ועדת הכנסת מקבלת החלטה אם כן או לא ועדת חקירה, היא מביאה את ההצעה למליאה האם להקים ועדת חקירה פרלמנטארית.
היו"ר רשף חן
אתם צודקים, אני מקבל את זה.
אנה שניידר
ב- 138א' בעמוד 68
היו"ר רשף חן
נכתוב שוועדת הכנסת רשאית לפי בקשת ועדת החקירה להמליץ לכנסת להאריך את תקופת הכהונה לתקופה שתיקבע. לגבי סיום כהנה של ועדת חקירה פרלמנטארית,

144. (א) ועדת חקירה פרלמנטארית תחדל לכהן בהתקיים אחד מאלה:
(1) הכנסת סיימה את תקופת כהונתה.
(2) יושב ראש ועדת החקירה הפרלמנטארית הודיע לכנסת כי הוועדה סיימה את תפקידה.
(3) הסתיימה התקופה שקבעה הכנסת לכהונתה של ועדת החקירה הפרלמנטארית.
(4) החליטה הכנסת לפי הצעת יושב ראש הכנסת, ועדת החקירה הפרלמנטארית או ועדת הכנסת על סיום כהונתה של ועדת החקירה הפרלמנטארית ובמועד שתיקבע.

השאלה אם ב-(2) לא צריך להיות , "והניח את המסקנות"?
ארבל אסטרחן
צריך להפריד.
היו"ר רשף חן
זו שאלה, ברגע שהחלטת וקבעת מועד אתה יכול להגיד שאתה מתחרט ושלושה חודשים? זה לא אמור להיות כך. החלטנו ונתנו להם ששה חודשים, אז צריך לתת להם ששה חודשים.
ארבל אסטרחן
זה מה שנעשה בכנסת הזו לגבי כל הוועדות, זה מה שהיושב ראש הכנסת הציע והכנסת החליטה שעד 31 בדצמבר הם מסיימות.
היו"ר רשף חן
כולם זה אחרי המועד שנקבע להם. לכולם היה מועד של ששה חודשים שעבר מזמן והן פשוט ממשיכות להתקיים, וכן מאריכים להם לא מאריכים להם.
אנה שניידר
למשל הוועדה של חברת הכנסת קולט אביטל, היא קיימת משנת 2000. הקימו אותה מחדש בכנסת ה- 16 לשנה, הסתיימה השנה, הכנסת קבלה החלטה להאריך את התקופה עד סוף דצמבר 2004.
ארבל אסטרחן
לוועדת החקירה של האלימות בספורט אני לא זוכרת שהייתה להם תקופה מלכתחילה.
מזכיר הכנסת אריה האן
הייתה ואחר כך האריכו אותה.
רשף חן
בכל מקרה על פי התקנון הזה תמיד הייתה תקופה.
ארבל אסטרחן
תקופה יכולה להיות גם לכהונתה של הכנסת.
מזכיר הכנסת אריה האן
אתה יכול לקבוע תקופה ויתברר שקבעת תקופה ארוכה מידי.
ארבל אסטרחן
אם רוצים שתהיה אפשרות לקצר, צריך לכתוב את זה.
היו"ר רשף חן
בואו נעזוב רגע את הניסוח ונשאל את עצמנו מתי אנחנו רוצים שזה יסתיים, הראשון הוא כשהיא סיימה את העבודה והניחה את המסקנות. בניסוח שאת כתבת, יושב ראש הוועדה, אם המסקנות לא מוצאו חן בעיניו יכול לבטל את הוועדה הזו, הוא פשוט פונה ומבטל את הוועדה. היא יכולה לבקש ההארכה אבל הכלל הוא, הנורמה היא שקובעים מועד ובמועד הזה מניחים את המסקנות.
ארבל אסטרחן
במועד הזה היא מסיימת את הכהונה. לדעתי לא צריך לערבב.
היו"ר רשף חן
קבענו לה מועד של שנה, עברו שמונה חודשים, יש לה מסקנות והיא מניחה אותן על שולחן הכנסת, סיימה את עבודתה. הנורמה היא שלא מחכים עד היום האחרון.
ארבל אסטרחן
למשל הייתה ועדת חקירה לאסון המכבייה, הם דנו, היה משפט, המשפט הסתיים וקבע כך וכך, הם החליטו שסיימו את תפקידם ולא הגישו דוח.
היו"ר רשף חן
המקרה הרגיל הוא שוועדה סיימה את עבודתה ומגישה דוח. במקרה הזה הדוח שלהם הוא שאין מסקנות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הייתה ועדת חקירה לעניין המחסור במשק המים של דוד מגן, אם היא הגישה את המסקנות שלה על שולחן הכנסת היא סיימה את עבודתה.
היו"ר רשף חן
זה מקרה מיוחד, אבל המקרה הראשון הוא שהניחה את מסקנותיה על שולחן הכנסת. המקרה השני הוא שהוועדה ביקשה להפסיק את עבודתה. הוועדה ולא יושב ראש הוועדה. הוועדה ברוב דעות הגיעה למסקנה שהם רוצים להפסיק, אז זה מובא בפני ועדת הכנסת ומליאת הכנסת.

נעשה את זה אחרת, המקרה הראשון הוא שהכנסת סיימה את תקופת כהונתה. מקרה שני, הוועדה הניחה את מסקנותיה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 145. מקרה שלישי, הוועדה ביקשה להפסיק את עבודתה.
אנה שניידר
הודיעה, היא לא צריכה לבקש.
היו"ר רשף חן
אבל צריך אישור של ועדת הכנסת ושל המליאה.
אנה שניידר
נראה לך הגיוני שיבואו לוועדה ויגידו, דווקא תמשיכו.
היו"ר רשף חן
אפשר להחליף את האנשים. הכנסת היא זו שמינתה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הם יכולים פשוט לא להתכנס
היו"ר רשף חן
הכל יכול להיות אבל אתם לא חושבים שצריכים החלטה של הכנסת?
אנה שניידר
אני חושבת שמספיק הודעה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יכול להיות שגם החלטה כזו של הוועדה שהם רוצים להפסיק, נניח שהם מתחילים לחקור ומתברר שאין מה לחקור אז יניחו כעין מסקנות, הגענו למסקנה שלא צריך יותר.
היו"ר רשף חן
אפשר לכתוב במקרה השלישי, הוועדה החליטה להפסיק את עבודתה והכנסת אישרה את הבקשה.
מזכיר הכנסת אריה האן
תמיד זה באישור הכנסת
היו"ר רשף חן
הכנסת היא זו שהסמיכה אותה, הכנסת צריכה לאשר את זה. "יושב ראש ועדת החקירה הפרלמנטארית הודיע לכנסת כי הוועדה החליטה להפסיק את עבודתה והכנסת אישרה את ההודעה".
אנה שניידר
אישרה הודעה זו כבר החלטה של הכנסת.
ארבל אסטרחן
אתה לא רוצה שתהיה אפשרות ליושב ראש ועדת החקירה להודיע.
היו"ר רשף חן
אני לא רוצה לפי הצעת יושב ראש הכנסת. סעיף (4) הוא בסדר רק בלי "יושב ראש הכנסת", "החליטה הכנסת לפי הצעת ועדת החקירה הפרלמנטארית על סיום כהונתה של ועדת חקירה פרלמנטארית".
אנה שניידר
בלי "ועדת הכנסת".
מזכיר הכנסת אריה האן
למה בלי "יושב ראש הכנסת"? יש סיבה להכנסת הסעיף הזה.
אנה שניידר
הכנסנו את זה בגלל מצב שהיה נתון עכשיו.
מזכיר הכנסת אריה האן
איך שלא יהיה הסמכות היא של הכנסת. על זה אין ויכוח. הייתה לפחות ועדה אחת שאני מכיר שלא רצתה לסיים, היא כל פעם ביקשה להאריך.
היו"ר רשף חן
אז השלב להגיד לה לא הוא כשהיא מבקשת להאריך.
מזכיר הכנסת אריה האן
למשל יש ועדת חקירה לפשיעה בקרב הנוער, תמיד תהיה פשיעה בקרב הנוער, אבל הקימו את ועדת החקירה לנושאים מאד ספציפיים.
היו"ר רשף חן
אז התשובה היא לא. הכנסת, על פי התקנון החדש, אף עם לא תקים ועדה סתם בלי מועד. ישאלו אתם צריכים חצי שנה, שנה ואת הזמן הזה יש להם ויושב ראש הכנסת לא יכול להגיד עכשיו התחרטתי, הכנסת החליטה, לא יושב ראש הכנסת הקים את הוועדה.
מזכיר הכנסת אריה האן
איך שלא יהיה הכנסת מחליטה, וזה ככלל.
היו"ר רשף חן
אני גם לא חושב שיושב ראש הכנסת צריך להיות זה שמציע.
אנה שניידר
נסתפק רק בהצעת ועדת החקירה עצמה על סיום כהונתה.
ארבל אסטרחן
האם פה אתה רוצה להכניס את עניין הדוח?
היו"ר רשף חן
לא, על זה אני רוצה סעיף נפרד.
מזכיר הכנסת אריה האן
הסעיף הזה של זמן קצוב צריך להיות סעיף חד משמעי.
ארבל אסטרחן
אז יהיה כך, היא תסיים אם: (1) אם הכנסת סיימה את תקופת כהונתה
(2) יהיה מה שהיום (3), הסתיימה תקופה שקבעה הכנסת...
(3) יהיה מה שאמרתם קודם, שוועדת החקירה הגיעה לכנסת והניחה את מסקנותיה על שולחן הכנסת כאמור בסעיף 145.
(4) החליטה הכנסת לפי הצעת ועדת החקירה הפרלמנטארית על סיום כהונת ועדת החקירה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם בשנה האחרונה בחייה של הכנסת ועדת חקירה פרלמנטארית, אתה קובע לה את השנה ומתברר שהנושא חשוב מאד. מתכנסת הכנסת מחדש הנושא עדיין נושא חשוב.
היו"ר רשף חן
אז מקימים ועדת חקירה מחדש כי החברים שונים, הכנסת משתנה. אתה מדבר על זהות פרסונלית של חברי הוועדה. החוק ממשיך, הנושא יכול להמשיך אבל את זהות חברי הוועדה צריך לשנות. בחוק, זהות חברי הוועדה הוא לא נושא ההחלטה.
ארבל אסטרחן
ההבדל בין 3 ל- 4 הוא שאם היא לא מניחה מסקנות, אז היא מודיעה לכנסת והכנסת צריכה לאשר לה, ואם היא מניחה מסקנות זה מספיק ולא צריך את האישור של הכנסת.
היו"ר רשף חן
כי היא מלאה את התפקיד שלה, ואם היא רוצה לפסיק למלא את התפקיד שלה זה דבר אחר.

145. דין וחשבון

"עם סיום כהונתה של ועדת החקירה הפרלמנטארית, תניח הוועדה על שולחן הכנסת דוח המפרט את פעולותיה ומסקנותיה. יושב ראש הכנסת יחליט אם לקיים בכנסת דיון בדוח הוועדה".

זה לא כל סיום כי אמרו שיש כל מיני וריאציות של סיום.
ארבל אסטרחן
גם אם נגמרת התקופה שלה.
היו"ר רשף חן
אם נגמרת התקופה היא צריכה להניח דוח? אין לה דוח היא עדין לא סיימה את עבודתה. אני חושב שזה צריך להיות גם סיום כהונתה של ועדת חקירה פרלמנטארית כאמור בסעיף 144(3).
אנה שניידר
ועדת החקירה הפרלמנטארית רשאית להניח.
היו"ר רשף חן
כתוב דוח המפרט את פעולותיה ומסקנותיה. אם היא לא סיימה?
ארבל אסטרחן
שתכתוב מה היא עשתה עד עכשיו מה היא למדה?
היו"ר רשף חן
עד היום הוועדות בסוף הכנסת היו מניחים דוח של מה הם עשו עד עכשיו?
אנה שניידר
חלק לא כולן.
היו"ר רשף חן
אני חושב שזה לא נכון, כי אם היא לא סיימה את העבודה שלה אז היא לא סיימה את העבודה שלה, זו עובדה, אפשר לבדוק את זה לשאול ולברר ולמסור הודעה.
ארבל אסטרחן
בכל מקרה זו אף פעם לא ועדה שיש לה סמכויות אופרטיביות
היו"ר רשף חן
יש לה סמכות מאד אופרטיבית לחקור ולהניח מסקנות, זו המטרה שלה.
ארבל אסטרחן
אז היא יכול להגיד שבינתיים למדנו את הנושאים האלה והאלה.
היו"ר רשף חן
מה הטעם לזה?
ארבל אסטרחן
אז צריך להגיד שהיא רשאית, לעשות את זה כרשות.
היו"ר רשף חן
היא חייבת. כשהיא מסיימת את העבודה שלה, וזה לא נקטע מאיזה שהיא סיבה, אלא היא גומרת בתוך תקופת העבודה שלה מסיימת באופן תקין לגמרי, היא חייבת להניח דוח ואנחנו עוסקים בשאלה איזה דוח. אפשר לכתוב שבתוך תקופת עבודתה עד לסיום כהונתה רשאית הוועדה להניח דוח, היא חייבת להניח לא רשאית.
ארבל אסטרחן
אם קבעו לה עד דצמבר באיזושהי שנה אז אתה כן רוצה דוח. אבל אם נגמרה הכנסת אתה לא רוצה דוח?
היו"ר רשף חן
שכנעת אותי. היא צריכה להניח דוח בכל מקרה. מתי זה "עם סיום"? הרי היא מסיימת כשהכנסת סיימה את עבודתה.
ארבל אסטרחן
תמיד יש פגרה שלושה חודשים קודם.
היו"ר רשף חן
חודש לפני סיום המועד.
אנה שניידר
למה אנחנו צריכים לכתוב בכלל, אפשר להגיד, ועדת חקירה פרלמנטארית תניח על שולחן הכנסת דוח המפרט את פעולותיה ומסקנותיה, לא אכפת לנו מתי, במהלך תקופת קיומה.
היו"ר רשף חן
והיא רשאית להניח גם דוחות ביניים.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אם יצאת לבחירות, ועדת חקירה עובדת, יש פגרה, ועדת החקירה ממשיכה לעבוד. מתכנסת כנסת חדשה, יש כבר מסקנות מוכנות - - -
היו"ר רשף חן
תניח אותם יום לפני הבחירות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אני מכיר מצב אחד שבו בישיבה הראשונה של הכנסת העוקבת הונחו על השולחן מסקנות ועדת חקירה בעניין תאונות דרכים. אם סיימת, השאלה אם לזרוק או להניח.
היו"ר רשף חן
אם סיימו, לא כתבנו מועד.
מזכיר הכנסת אריה האן
אלה דקויות.
היו"ר רשף חן
התשובה היא שאם בזמן שהוועדה הזו הייתה קיימת וסוברנית היא גיבשה מסקנות והצביעה עליהם ואלה המסקנות שלה, אז השאלה מתי יונחו לא חשובה בכלל כי הם בעצם נוצרו ביום שבו היא הצביעה, היא לא יכולה להצביע לאחר שהכנסת סיימה את עבודתה כי האנשים האלה הם כבר לא חברי הכנסת הזו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
אבל אז זה יונח על שולחן הכנסת
היו"ר רשף חן
מתי זה יונח ומתי זה יפורסם זו שאלה אחרת.
אנה שניידר
לגבי ביקורת המדינה בסעיף 18, השוני הוא שיש דוח חיצוני שדנים בו.
היו"ר רשף חן
זה דוח חיצוני, אפשר לאמץ את הביטוי דוח ביניים פרקים - פרקים.
אנה שניידר
דוח ביניים. אז אנחנו אומרים "ועדת החקירה הפרלמנטארית תניח על שולחן הכנסת דוח המפרט את פעולותיה ומסקנותיה והיא רשאית להניח דוחות ביניים".
היו"ר רשף חן
מה הכנסת תעשה? היא תקיים דיון
אנה שניידר
ההצעה פה היא שיושב ראש הכנסת יחליט אם לקיים בכנסת דיון בדוח הוועדה, זה לא נראה לי.
היו"ר רשף חן
צריך לקיים דיון.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ניקח דוגמא קיצונית ביותר, ועדת חקירה פרלמנטארית עושה את עבודתה נאמנה, יושבת שנתיים מזמינה מאות עדים, מניחה על השולחן אז יש דיון סיעתי והצעות סיכום. הקואליציה, שמשום מה לא נראות לה המסקנות, דוחה את מסקנות ועדת החקירה
מזכיר הכנסת אריה האן
זה יכול להיות.
היו"ר רשף חן
כן, אם התקיים דיון והם יכולים לדחות. הכנסת מינתה ועדה כדי לחקור נושא היא לא יכולה לא לקיים דיון.
אנה שניידר
זה כמו הצעת חוק, ועדה מכינה הצעת חוק והכנסת יכולה לדחות.
ארבל אסטרחן
אם מתקיים דיון זה ברור שצריך להצביע על המסקנות?
היו"ר רשף חן
זה דיון רגיל. לא לכתוב רשאי יושב ראש הכנסת... אלא הכנסת תקיים דיון בהמלצות.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
ולא מעבירים לממשלה לביצוע כמו מסקנות רגילות.
מזכיר הכנסת אריה האן
מסקנות ועדה אני מניח על שולחן הכנסת ומעביר לממשלה.
היו"ר רשף חן
הכנסת מעבירה לממשלה הנחיות ביצוע בדרך אחת בלבד וזו חקיקה. אם המסקנות הן שצריך לחוקק חוק כזה או אחר, הכנסת יכולה לחוקק את החוק.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש מסקנות ועדה שמונחות על השולחן, יוצא שמסקנות ועדה רגילות שאולי הם יותר "חפיפיות" מוועדת חקירה עוברות לממשלה, ומסקנות ועדת חקירה שהם הרבה יותר רציניות והשקיעו מאמץ אפשר לזרוק אותם בסוף.
היו"ר רשף חן
זו הערה נכונה, באיזה סעיף זה.
מזכיר הכנסת אריה האן
ממילא יש דיון בוועדה אחרי ההנחה של המסקנות, ההחלטה תנוסח בהתאם.
היו"ר רשף חן
מסקנות הוועדה והטיפול בהם: תביא הוועדה את מסקנותיה לידיעת חברי הכנסת על ידי הנחתה על שולחן הכנסת זולת אם החליטה הוועדה, מטעמים מיוחדים שצוין בהחלטה, שלא לפרסם, הוועדה רשאית שלא לפרסם את החלטתה. מסקנות של ועדה שיונחו על שולחן הכנסת יונחו באמצעות מסקנות המיעוט או חבר הוועדה אם היו כאלה.

בכל מקרה שאין החלטה מראש של הכנסת לקיים דיון במסקנות הוועדה רשאית הממשלה להציע לכלול דיון במסקנות הוועדה בסדר היום של הכנסת. כמו כן רשאי חברי כנסת על ידי הצעה לסדר היום להציע לכלול דיון כאמור לסדר היום של הכנסת. יושב ראש הכנסת יעביר את מסקנות הוועדה אל השר אשר העניין הנדון נמצא בתחום תפקידה ולא ברור מי השר. תוך שלושה חודשים עם קבלת המסקנות יודיע השר בכתב ליושב ראש הכנסת על כל פעולה שפעל וההודעה תונח על שולחן הכנסת. מסקנות הוועדה יצורפו לדברי הכנסת.

למה אנחנו לא יכולים להחיל את הסעיף הזה כמו שהוא על הוועדה, למעשה לא צריך לכתוב את זה כי זו ועדה ויש מסקנות ועדה וזה הכל.
ארבל אסטרחן
הסעיף הזה מיוחד לעניין של הצעת חוק שנמסר על ידי הכנסת לדיון לאחת הוועדות.
היו"ר רשף חן
אפשר לומר דין וחשבון עם סיום כהונתה של ועדת חקירה פרלמנטארית תניח הוועדה על שולחן הכנסת דוח המפרט את פעולותיה ומסקנותיה ויחולו הוראות סעיף 111 בדיונים המתחייבים.

בדוח כאן לא חייב להתקיים דיון. יש כל מיני מנגנונים שיוצרים את הדיון. השאלה אם אנחנו לא רוצים במקרה של ועדת חקירה ליצור דיון אוטומטי. אני חושב שההבדל היחיד שצריך להיות בין זה לבין סעיף 111 זה שבסעיף 111 יש אפשרות שאין דיון, זה אם אין החלטה מראש והוועדה לא רוצה לקיים דיון ואף חבר כנסת לא מבקש דיון והממשלה לא מבקשת לקיים דיון, אז אין דיון. אני חושב שבמסקנות של ועדת חקירה צריך להיות דיון אוטומטי.
אנה שניידר
אז עדיף במקום להפנות ל- 111 לכתוב שהכנסת תקיים דיון בדוח הוועדה.
היו"ר רשף חן
זה מה שאני מציע, ולסיים ב"יחולו הוראות 111 בשינויים המתחייבים". את רוצה להעתיק את הכל?
ארבל אסטרחן
לכתוב מה שאנחנו רוצים, כי זה לא אותו דבר. להעביר לשר, אתה רוצה את ג ו-ד?
היו"ר רשף חן
סעיף 111 (ג), (ד) ו- (ה). אתם מסכימים שתמיד צריך להתקיים דיון במסקנות כאלה.
ארבל אסטרחן
אנחנו רוצים שהיא תניח דוח ביניים, הכנסת תקיים דיון בדוח.
היו"ר רשף חן
גם בדוח ביניים, זו המשמעות, שאת הנושא הזה היא סגרה.
ארבל אסטרחן
גם דיון סופי וגם בדוחות הביניים ויחולו הוראות 111 (ג).
אנה שניידר
אני מציעה להחליט שכבר עכשיו נביא את העניין לוועדת הכנסת כי מדובר בפרק שאפשר להתקדם בלי קשר לפרקים אחרים שהוועדה הזו דנה בהם.
היו"ר רשף חן
בסדר גמור.
ארבל אסטרחן
בזמנו, שוועדת הכנסת קבעה את הפרק הראשון על איך מקימים את הוועדה, דברו על ההמשך, על הסמכויות והתפקידים, היו כל מיני רעיונות מרחיקי לכת שבגללם לא החליטו כלום שוועדה חקירה פרלמנטארית תוכל לחייב את היועץ המשפטי, תוכל לחייב את המבקר. השאלה אם רוצים לקבוע פה עוד משהו או לא.
אנה שניידר
לא צריך.
מזכיר הכנסת אריה האן
הם רצו להגיע לכוח של הוועדות בקונגרס האמריקאי. הם יכולים לזמן, יכולים להכריח.
ארבל אסטרחן
אז נשאיר את זה כך.
היו"ר רשף חן
ועדת יצחק לוי ממליצה שכאן יבוא כסימן א' הפרק על הרכב הוועדות, סוגי הוועדות יושב ראש ועדה וממלא מקום. נשמע הגיוני.
ארבל אסטרחן
דנו בפרק הזה.
היו"ר רשף חן
זה מוסכם.
מקום הישיבות. ישיבותיה של ועדה יתקיימו במשכן הכנסת, הוועדה רשאית באישור יושב ראש הכנסת לקיים ישיבות בימים שאינם ימי ישיבת הכנסת גם מחוץ למשכן הכנסת. היא לא יכולה לקיים ישיבות בימים שהם כן ימי כנסת מחוץ למשכן הכנסת? בצדק. חבר כנסת איוב קרא לא היה מודע לזה וקבע דיון ביום שני במרכז גמילה לסמים, בזמן שהייתי בוועדות, והתפלא למה לא באתי.
ארבל אסטרחן
זה סיור.
היו"ר רשף חן
סיור זה לא ישיבה?
מזכיר הכנסת אריה האן
האם לא צריך לכתוב, על ידי יושב ראש הכנסת או מי שהסמיכו, כי בעצם מה שקרה הוא שהיושב ראש הסמיך אותי הוא לא רוצה לטפל בדברים האלה רק אני נותן את האישורים.
רשף חן
זה פנימי ביניכם?
מזכיר הכנסת אריה האן
אני שואל אם זה בסדר, סוף סוף זה עולה על השולחן.
היו"ר רשף חן
זה בסדר אתה מסייע לו, הסמכות היא בידיו.
מזכיר הכנסת אריה האן
ברור שאם הוא אמר לי לעשות את זה, אני אעשה את זה.
אנה שניידר
הוא רשאי להאציל את סמכויותיו בנושאים האלה.
היו"ר רשף חן
לגבי סיורי ועדות, בעיני ברור שישיבה וסיור הם אותו דבר.
ארבל אסטרחן
הכוונה פה הייתה לזה שאם ועדת הכספים יושבת בתל-אביב, אפילו אם רוב חברי הוועדה הם תל אביבים, היא לא תשב שם בימי כנסת.
אנה שניידר
זה לא מדויק שסיור ועדה וישיבה הם אותו דבר. נניח שאתה כוועדה נוסע למפעל אסם כדי לבקר בתעשיית המזון ולא מקיימים שם שום דיון.
היו"ר רשף חן
ונניח מתקיימת ישיבה פה ולא עושים שום דבר חוץ מלראות סרט. זה אותו דבר, זה סוג של ישיבה. איך אפשר לקבוע סיור בזמן יום עבודה רגיל של הכנסת.
אנה שניידר
לא צריך לקבוע, לכן יש צורך באישור, אבל אני חושבת שסיור וישיבה הם לא תמיד אותו דבר.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
זה במובן הזה שאם נקבע סיור למועד שהייתה ועדה, זה כאילו שיש לו שתי ועדות בו זמנית, סיור זה הרבה יותר מסובך.
היו"ר רשף חן
תמיד יש לי שתי ועדות בו זמנית אבל כשזה פה בבניין אני רץ בניהם, כשאחד נמצא בפתח תקווה זה בלתי אפשרי.

(1) ישיבות ועדה יתקיימו במשכן הכנסת.
(2) הוועדה רשאית, באישור יושב ראש הכנסת לקיים ישיבות, אני מציע להוסיף "או סיורים".
אנה שניידר
סיורים זה ב- 147.
היו"ר רשף חן
בסדר, אני מקבל את מה שאת אומרת "הוועדה רשאית, באישור יושב ראש הכנסת לקיים ישיבות בימים שאינם ימי ישיבות הנסת גם מחוץ למשכן הכנסת".

147. סיורי ועדות.

סיורי עבודה וביקורת שיזמה ועדה מוועדות הכנסת או ועדת משנה יערו בימים שאינם ימי ישיבות הכנסת - - -
ארבל אסטרחן
האם בכלל צריך את זה, זה לא סעיף תקנון, זו החלטה.
היו"ר רשף חן
באישור יושב ראש הכנסת ומתקציב הכנסת.
ארבל אסטרחן
זו החלטה שהכנסתי פנימה.
היו"ר רשף חן
למה מתקציב הכנסת זה לא מתקציב הוועדה?
אנה שניידר
לוועדה אין תקציב זו לא יחידה עצמאית, היא מתוקצבת על ידי חשב הכנסת. מטרת ההחלטה הזו הייתה למנוע מגופים אינטרסנטים לממן את הסיורים, למשל הליקופטרים ודברים כאלה.
היו"ר רשף חן
זו החלטה טובה צריך להכניס אותה.
מזכיר הכנסת אריה האן
כשהצבא נותן הליקופטר לוועדת חוץ וביטחון, הם צריכים לשלם על זה? אף פעם לא שילמנו על הליקופטר צבאי, ויש הרבה.
אנה שניידר
אולי צה"ל זה פחות בעיה, תחשוב על ארגון המלונות שרוצה לקחת ועדה לסיור באילת.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
לשניהם אינטרס לצ'פר את חברי הכנסת.
אנה שניידר
אז הכנסת צריכה לשלם אם היא חושבת שסביר וצריך לנסוע בהליקופטר.
היו"ר רשף חן
אפשר להגיע לרוב בסיסי צה"ל בלי הליקופטר.
מזכיר הכנסת אריה האן
אבל אם עושים סיור לשלוש שעות ונוסעים גם לפיקוד צפון וגם לירושלים אז לוקחים לשם כך הליקופטר.
אנה שניידר
על חשבון הכנסת.
היו"ר רשף חן
אני חושב שכבוד חברי הכנסת יכולים לנסוע גם באוטובוס כל הדרך עד רמת הגולן.
מזכיר הכנסת אריה האן
הצבא עשה את זה כל הזמן ואני לא מאמין שהצבא עושה את זה מתוך חשבון לצ'פר את חברי הכנסת, גם לצבא זה יותר קל כך.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
הצבא עובד כמו כל גוף אחר שרוצה לשכנע את חברי הכנסת.
היו"ר רשף חן
הסעיף הזה מאד חשוב. צה"ל זה גם ארגון ואנחנו יותר מפקחים עליהם מארגון המלונות, אבל אם יושב ראש הכנסת יחליט לאשר את זה אז שיאשר את זה.
מזכיר הכנסת אריה האן
אנחנו מפקחים גם על מבקר המדינה והוא בא לעשות ביקורת בכנסת.
היו"ר רשף חן
אבל הוא לא מסיע אותנו בהליקופטר.
ארבל אסטרחן
האם אנחנו רוצים שזה יהיה באישור או בתיאום.
רשף חן
"סיורי עבודה וביקורת שיזמה ועדה מוועדות הכנסת או ועדת משנה יערכו באישור יושב ראש הכנסת מתקציב הכנסת". אפשר להבין מהסעיף הזה שאם זה לא מתקציב הכנסת לא צריך אישור.
מזכיר הכנסת אריה האן
אבל יושב ראש הכנסת לא מתעסק בתקציב, שום יושב ראש לא מאשר נושאים שיש עליהם השפעה תקציבית.
אנה שניידר
אם היושב ראש הטיל את זה עליך זה עדיין הכנסת.
ארבל אסטרחן
האם סיורים יכולים להיות בימי כנסת?
מזכיר הכנסת אריה האן
היושב ראש לא מאשר את הדברים האלה , אנחנו עושים את זה.
היו"ר רשף חן
אז יש בעיה כי יש הרבה מאד חברי כנסת שחברים יותר מוועדה אחת.
אנה שניידר
שילך למה שיותר מעניין לו.
היו"ר רשף חן
אבל אני כיושב ראש סיעה רוצה אותו גם פה וגם פה.
ארבל אסטרחן
השאלה האם סיורים יכולים להיות בימי כנסת.
מזכיר הכנסת אריה האן
בדרך כלל הם לא בימי כנסת, אבל יש מקרים שזה בימי כנסת לפרק זמן קצר עד למליאה.
היו"ר רשף חן
אם אני חבר גם בוועדת חוקה, גם בוועדת כנסת וגם בוועדת סמים, ואני רוצה ביום שני בבוקר להיות בוועדת הכנסת, אולי לדלג בוועדת חוקה ובמקרה הצורך להצביע בוועדת סמים, או שאני רוצה להיות בסיור כי הוא חשוב לי.
מזכיר הכנסת אריה האן
אני מציע להשאיר את זה לשיקול דעתך ולא לכתוב את זה כי אין לזה סוף, אפשר לעשות כמו בפרלמנטים אחרים שכל חבר פרלמנט חבר בוועדה אחת, בנורווגיה יש 167 חברי פרלמנט, 12 ועדות קבועות וכולם חברים בוועדה אחת בלבד.
אנה שניידר
עושים רוטציה?
היו"ר רשף חן
נעזוב את נורבגיה. אנחנו ממשיכים. "סיורי עבודה וביקרות שיזמה ועדה מוועדות הכנסת או ועדת משנה יערכו מתקציב הכנסת ובאישור יושב ראש הכנסת".
ארבל אסטרחן
וניתן להוסיף "ככל שניתן לא בימי ישיבות הכנסת" כדי לתת הכוונה.
היו"ר רשף חן
אפשר לכתוב, במידת האפשר לא בימי ישיבות הכנסת.

148. ישיבות מן המניין ושלא מן המניין.

(א) ישיבות ועדה יתקיימו זמנים שקבעה הוועדה.
ארבל אסטרחן
היום יש בלבול בתקנון מבחינת זה שסעיף 98 אומר שיושב ראש ועדה מזמין את חברי הועדה לישיבות רגילות ואחר כך כתוב שבישיבות דחופות יזומנו על ידי שליש, ויש הוראה אחרת שאומרת שמחצית מחברי הוועדה יכולים לבקש להוסיף נושאים על סדר היום ונוצר בלבול. ועדת יצחקי הציעה להבחין בין ישיבה מן המניין וישיבה שאינה מן המניין וישיבות דחופות.
היו"ר רשף חן
הכנסת הזו מתפקדת בניגוד מוחלט לתקנון, אני בפעם הראשונה שומע שיש מועדים קבועים לישיבות. אני חבר בכמה ועדות, לא קבענו אף פעם כלום.
מזכיר הכנסת אריה האן
היושב ראש קובע.
היו"ר רשף חן
היושב ראש צריך לקבוע ישיבות דחופות. המצב היום זה כאילו כתוב, הישיבות יתקיימו מתי שהיושב ראש רוצה.
אנה שניידר
היום כתוב שהיושב ראש קובע את סדר יומה.
היו"ר רשף חן
סדר יומה זה התוכן לא מועד.
אנה שניידר
סדר יומה כולל גם את הזמן.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה כוחו של יושב ראש ועדה, יושב ראש ועדה יכול לקבוע שהיום יש ישיבה של דקה אחת.
היו"ר רשף חן
אני חייב להגיד שאם מישהו ייקח את יושב ראש הוועדה הנכבד לוועדת הפירושים או לבג"ץ, אז לא יהיה לו את הכוח הזה כי זה לא מה שכתוב פה.
אנה שניידר
אתה צריך לקרוא מסעיף 148 ונראה אם זה עונה לנו על זה.
היו"ר רשף חן
(1) ישיבות ועדה יתקיימו בזמנים שקבעה הוועדה.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה גם לא נכון היום.
היו"ר רשף חן
אבל צריך לעשות את זה.
מזכיר הכנסת אריה האן
מה זאת אומרת הוועדה קבעה, היא צריכה להצביע על זה ולקבוע, זה לא יעבוד.
אנה שניידר
בתחילת הכנסת הוועדה תחליט שישיבותיה יתקיימו באופן רגיל בימים ב' ג' ו- ד' בשעה מסוימת.
מזכיר הכנסת אריה האן
אף פעם זה לא נעשה כך.
היו"ר רשף חן
בעניין הזה אני מתכנן להגיש הצעה לוועדת הכנסת, צריך לעשות לוח שעות, צריכה לשבת ועדת הכנסת לקבוע זמנים קבועים לישיבות של ועדות, לאפשר לאנשים להיות בוועדות שהם יכולים להיות חברים בהם, זה לא מסובך.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה לא מסובך אבל זה יכול להיות לא פרקטי. נגיד שהוועדה מתחילה לדון בחוק דחוף, יושב ראש הוועדה קובע ישיבה ב- 08:00 בבוקר ויושב עד 20:00.
היו"ר רשף חן
יש יוצאים מהכלל, זה לא מושלם.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה הכלל.
היו"ר רשף חן
אני לא מסכים אתך, אפשר לקבוע זמנים קבועים לכל ועדה ולאפשר לחבר הכנסת לתכנן את זמנו. אני מציע להשאיר את התקנון כפי שהוא ולחזור ולתפקד לפי התקנון אני אדבר עם חבר הכנסת בר-און אני חושב שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה עדיין משאיר את האפשרות להזמין ישיבה שלא מן המניין מתי שהוא רוצה אבל יש לו גם את הישיבות מן המניין.
מזכיר הכנסת אריה האן
כל שבוע משתנה האג'נדה, הכנסת מחליטה להעביר לדיון לוועדה כמה דברים שהוא צריך לדון בהם. או שבנשיאות הכנסת מחליטים על X דיונים מהירים וקבענו שדיון מהיר צריך להתקיים תוך שבוע.
היו"ר רשף חן
אז הוא יזמין לישיבה שלא מהמניין, בשביל זה יש אותה.
מזכיר הכנסת אריה האן
אבל ברגע שאתה קובע לוח זמנים, אז הוא כבר לא יכול למשוך באותו יום כי גם למחרת יש לו דיונים אחרים. השאלה אם לא צריך לתת גמישות ליושב ראש הוועדה.
היו"ר רשף חן
יש גמישות, כתוב שיושב ראש ועדה רשאי להזמין את חברי הוועדה לישיבה שלא מן המניין.
מזכיר הכנסת אריה האן
הוא יכול להחליט מתי ישיבה מתחילה ואתה קובע לו עכשיו מתי היא תסתיים. בהצעה שאתה מציע אתה רוצה לקבוע גם מתי ישיבה מסתיימת.
היו"ר רשף חן
היא מסתיימת הכי מאוחר. אם הוא רוצה לעשות אחר כך עוד ישיבה שלא מן המניין, אין בעיה.
מזכיר הכנסת אריה האן
הוא בעוד שש ועדות.
היו"ר רשף חן
יושב ראש ועדה לא בשש ועדות
מזכיר הכנסת אריה האן
חבר הכנסת פינס היה יושב ראש ועדה וחבר בחמש ועדות. אני רוצה שהתקנון יהיה פרקטי, שלא יעברו בכל יום על הוראות התקנון.
היו"ר רשף חן
אני מסכים אתך, אבל המצב של ההפקרות המוחלטת צריך להיפסק. אני לא חושב שיש מניעה לקבוע לוח זמנים לעבודה של ועדות, לפחות לוח זמנים טנטטיבי.
ארבל אסטרחן
למשל ועדת כנסת יושבת כל יום שני מ- 10:00 עד 12:00, בשעה 14:00 יש כבר ישיבות סיעה.
היו"ר רשף חן
אז זה יהיה מ- 12:00 עד 14:00, לא יקרה לה כלום גם אם תתחיל מ- 09:30. אנחנו לא חייבים להתחיל ב- 11:00 ואחרי זה ישתבצו לפי משמרת אבל לפחות אנחנו נותנים לו את האופציה לעשות כמו שצריך. המצב היום שאני יכול למצוא את עצמי ביום אחד בשלוש ארבע ועדות באותו זמן.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
רק תדע שוועדות מתיישבות לפי צילומי הטלוויזיה.
היו"ר רשף חן
אני מציע שסעיף 148(א) יהיה שישיבות הוועדה יתקיימו לפי זמנים שקבעה הוועדה, השאלה אם לנסות להוסיף שוועדת הכנסת תנסה לעשות סדר בעניין הזה, או שנעשה את זה בוועדה אחרת.

(2) יושב ראש ועדה רשאי להזמין את חברי הוועדה לישיבה שלא מן המניין. הוא צריך לתת להם התראה מראש?
מזכיר הכנסת אריה האן
הוא מזמין. בוועדות כנסת אם צריכים להחליט משהו הוא יכול להזמין גם מעכשיו לעכשיו.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
גם בוועדת כספים בזמן תקציב, מעכשיו לעכשיו.
היו"ר רשף חן
למה נמחק או לפי דרישת שליש מחברי הוועדה או לפי דרישת הממשלה?
ארבל אסטרחן
זה לא נמחק זה עבר ל- 149. סעיף 148 אומר שהישיבות הרגילות יהיו בזמנים קבועים ואם הוא רוצה בזמן נוסף הוא יכול לקבוע, זו סמכות של יושב ראש הוועדה. עכשיו אנחנו מדברים על ישיבות דחופות.
היו"ר רשף חן
149. ישיבות דחופות
(א) יושב ראש ועדה יזמן ישיבה דחופה לפי דרישת הממשלה או לפי דרישת לפחות שלישי מחברי הוועדה, נמנע יושב ראש הוועדה מלזמן את הוועדה על פי דרישה כאמור, יזמנה יושב ראש הכנסת.
ארבל אסטרחן
זו הצעה של ועדת יצחקי.
היו"ר רשף חן
זו הצעה נכונה
ארבל אסטרחן
בכנסת הזו הייתה הצעה של יושב ראש הכנסת הנוכחי, שאם יושב ראש ועדה נעדר מהארץ יושב ראש הכנסת יוכל לכנס את הוועדה, וזה לא התקבל.
היו"ר רשף חן
יזמנה יושב ראש הכנסת ומי ינהל אותה?
ארבל אסטרחן
תקרא את (ב).
היו"ר רשף חן
(ב) זומנה ישיבה דחופה ונעדרו יושב ראש הוועדה וממלא מקומו, יפתח יושב ראש הכנסת את הישיבה והוועדה תבחר יושב ראש לניהול אותה ישיבה, ליושב ראש שנבחר כאמור יהיו כל הסמכויות שיש ליושב ראש ועדה בכל הקשור לניהול אותה ישיבה.

150. ישיבות ישיבה בימי פגרה

(1) ועדת הכנסת רשאית להתיר לוועדה לקיים ישיבות בפגרה, דרך כלל או במספר שתקבע.
ארבל אסטרחן
היום כתוב "רשאית להטיל על ועדה" וזה אף פעם לא כך.
היו"ר רשף חן
(2) הממשלה או שליש מחברי ועדה רשאים לבקש כינוס ועדה בזמן פגרה ויושב ראש הוועדה או יושב ראש הכנסת יזמן את הוועדה, לעניין זה רואים פניה של יושב ראש סיעה, כפנייתם של כל חברי אותה סיעה.
ארבל אסטרחן
זו תוספת, ויו"ר הוועדה מודגש כי היום זה רק יושב ראש הכנסת.
היו"ר רשף חן
יושב ראש סיעה זו תוספת של יצחק לוי, אני חושב שהתוספת לא נכונה כי זה הופך את זה לקל מידי. שיחתמו שני החברים, מה ההבדל בין להחתים שלושה חברי סיעה לבין ששה.
ארבל אסטרחן
אבל יו"ר הוועדה ולא יו"ר הכנסת.
היו"ר רשף חן
זו וריאציה לישיבה דחופה.
אנה שניידר
אבל זו פגרה.
ארבל אסטרחן
לא רוצים שיושב ראש הוועדה יוכל לקבוע על דעת עצמו.
היו"ר רשף חן
את המועד הוא קובע מתי שהוא רוצה אבל הוא מוגבל במספר.

151. המניין בישיבות ועדה.
יושב ראש ועדה רשאי לקיים ישיבת ועדה בכל מספר חברים, ובלבד שכל החברים הוזמנו וסדר היום פורט בהזמנה.
מזכיר הכנסת אריה האן
מה עם שונות?
ארבל אסטרחן
עכשיו כשתיקנו את החוק על זימון נושא משרה, כתבנו שצריך לציין להם בזימון לאיזה נושא הם מוזמנים.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה משהו אחר, זה ברור מאליו.
היו"ר רשף חן
סעיף השונות לא חוקי, אפשר לכתוב שונות ולהגיד שאני מבקש להעלות בשונות את נושא התפוחים אדומים, האם יש רוב בקרב חברי הוועדה שמסכימים. אם יש רוב אפשר לקיים דיון ואם אין רוב אז לא.
אנה שניידר
אם היו חברים שהיו יודעים שנושא התפוחים האדומים עשוי לעלות אולי הם היו באים.
היו"ר רשף חן
בהסכמת רוב הוועדה ובלבד שהדיון בהצעות האלה יהיה לאחר הדיון בסעיפי סדר היום שקבע יושב ראש הוועדה.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה די מסוכן. נאמר שהממשלה מבקשת משהו דחוף, למשל פטור מחובת הנחה לנושא מאד דחוף. היום זה מתבצע כך, אני מקבל פקס ואתי מקבלת פקס ומיד אנחנו יורדים, אבל ההזמנה נשלחה שלשום.
אנה שניידר
תחשוב על מצב הפוך, בוועדת כספים יש העברות תקציביות רבות, יכולה להיות העברה תקציבית תמימה, שאף אחד לא יודע עליה, שזה תקציב ההתנתקות למשל. אם זה לא מופיע על סדר היום...
היו"ר רשף חן
אני אגיד משהו טכני ואחר כך מהותי, המקום של זה הוא לא ב- 151 , סדר היום לא קשור לזה בכלל. אני חושב שבסעיף 154 בסדר היום, שם צריך לכתוב שיושב ראש הוועדה ייקבע את סדר יומה של הוועדה, אחרי זה צריך להיות שסדר היום יפורט בהזמנה לכל ישיבה שהיא לא ישיבה דחופה.
מזכיר הכנסת אריה האן
הדחיפות יכולה לבוא תוך כדי ישיבה.
היו"ר רשף חן
ואחרי זה יש, רוב חברי הוועדה רשאים להוסיף נושאים לסדר יום שלא פורטו בהזמנה ובלבד שהדיון בנושאים האלה יהיה לאחר הדיון בסעיפי סדר היום שקבע יושב ראש הוועדה.
אנה שניידר
זה עדין לא פותר את הבעיה של הדוגמא שנתן אריה לעניין פטור מחובת ההנחה.
מזכיר הכנסת אריה האן
השאלה אם אתה מוכן לתת מעמד לממשלה בסעיף הזה, להגיד או לפי בקשת הממשלה.
היו"ר רשף חן
אם ככה זה לא צריך להיות רוב חברי הוועדה אלא שליש מחברי הוועדה. הממשלה, שליש מחברי הוועדה, יכולים להעלות נושאים לסדר היום. השאלה היא מהו משך הזמן שאני צריך לקבל התראה מראש על ישיבה דחופה.
ארבל אסטרחן
זמן סביר.
היו"ר רשף חן
זמן סביר כולל גם את זה שלא יהיה מצב שלא באתי לישיבה כי לא היה שם שום דבר שמעניין אותו אבל עלה שם משהו שאני לא יודע עליו.
ארבל אסטרחן
צריך סדר
מזכיר הכנסת אריה האן
יש את בג"ץ אליעזר רון ומזה תפיקי מסקנות.
היו"ר רשף חן
תן לי הודעה טלפונית או בפקס אנחנו צריכים להיות בסדר גמור.
מזכיר הכנסת אריה האן
את זה אנחנו עושים.
היו"ר רשף חן
לא עושים את זה בסעיף שונות.
אנה שניידר
סעיף שונות זו בעיה בפני עצמה שאני באופן אישי חושבת שהיא טעונת תיקון. אסור להיות נושאים, שאם היית יודע שהם יעלו היית בא.
היו"ר רשף חן
אפשר להוסיף נושא לסדר היום בהסכמה של שליש מחברי הוועדה, או על פי בקשה של הממשלה, ובלבד שנמסרה לכל חברי הוועדה בזמן של לפחות חצי שעה מראש. אז אם רוצים להוסיף את זה, יודעים את זה בתחילת הישיבה, אז מודיעים בתחילת הישיבה שמוסיפים את הנושא, לא יחכו עד סוף הישיבה.
מזכיר הכנסת אריה האן
אפשר להודיע גם באמצע ישיבה.
היו"ר רשף חן
ובלבד שתהיה חצי שעה להודיע, אז רצים ומודיעים לאנשים מי שלא נמצא מרימים לו טלפון, זה נשמע הגיוני?
אתי בן יוסף
יו"ר הוועדה מודיע, יש חצי שעה להתארגן, מה עם הצבעות.
היו"ר רשף חן
מספיק למסור הודעות למנהלי הסיעות.
אנה שניידר
תיאורטית יכול להיות מצב שיו"ר הוועדה יושב לבד.
מזכיר הכנסת אריה האן
זה לא רק תיאורטית, זה קורה הרבה פעמים, עכשיו היו"ר לבד.
רשף חן
בכל ועדות המשנה שאני מנהל אני לבד, אני מניח שזה קורה הרבה. בואו נקבע את מה שחייבים לקבוע וזה את לוחות הזמנים.
154. סדר יום.
(1) יושב ראש הוועדה יקבע את סדר יומה של הוועדה.
ארבל אסטרחן
אולי כאן צריך לכתוב, להודיע על זה מראש.
היו"ר רשף חן
הודעה תימסר לכל חברי הוועדה לפחות 24 שעות מראש.
דניאלה מלר
בישיבה דחופה זה יחייב אותך לקבוע מה זה דחוף.
ארבל אסטרחן
לא יאוחר מהיום שקודם לישיבה.
היו"ר רשף חן
אני מדבר על הסטנדרט, בהודעה על ישיבה דחופה, היושב ראש לא יכול להחליט על דחופה? היושב ראש לא יכול להחליט על ישיבה דחופה?
ארבל אסטרחן
הוא יכול לזמן ישיבות שלא מן המניין. הוועדה קובעת את הישיבות והוא יכול לקבוע בנוסף לישיבה של יום שני, עוד ישיבה.
היו"ר רשף חן
אז לא אכפת לך להוסיף בדחופה גם את היושב ראש, כי זה בעצם שלא מן המניין, הוא יכול לקבוע שלא מן המניין שהיא כן דחופה ושלא מן המניין שהיא כן דחופה.
ארבל אסטרחן
יושב ראש ועדה יזמן ישיבה דחופה לפי דרישת הממשלה או לפי דרישת שליש מחברי הוועדה.
היו"ר רשף חן
או לפי שיקול דעתו.
(2) הודעה על מועד הוועדה וסדר יומה תימסר לפחות 24 שעות לפני הישיבה.
(3) בישיבה דחופה שכונסה בסעיף אחר, יכול שההודעה על הישיבה וסדר יומה יימסרו חצי שעה לפני כינוס הישיבה ובלבד שהישיבה התקיימה ביום עבודה של הכנסת.
ארבל אסטרחן
מה עם רביזיה שנקבעת אחרי עשר דקות.
היו"ר רשף חן
אל תבלבלי בין הדברים, רביזיה זו לא ישיבה חדשה זו הפסקה והמשך של אותה ישיבה.
דניאלה מלר
אם הוא קבע את הרביזיה לשש בערב זו ישיבה חדשה.
היו"ר רשף חן
נכון, אבל זה לא הנושא. אנחנו מגיעים לתוספת לסדר היום.
ארבל אסטרחן
ואם הישיבה הדחופה לא בימי כנסת, אם נקבעת ישיבה דחופה ליום חמישי?
היו"ר רשף חן
החצי שעה זה בימי הכנסת, וזה על אף האמור בסעיף קטן (ב), לכן ביום שהוא אינו יום של הכנסת חל סעיף קטן (ב) וזה 24 שעות. על ישיבה דחופה צריך למסור הודעה של 24 שעות. אבל לא ייתכן שיודיעו לאנשים ביום חמישי עוד חצי שעה הישיבה בתל-אביב, צריך 24 שעות אפילו שזה ישיבה דחופה. בישיבה שנקבעה, רשאי היושב ראש להוסיף נושא שלא על סדר היום בלבד שנמסרה הודעה לחברים חצי שעה מראש, וזה רק בימים של הכנסת.

אם הוועדה מתכנסת בתל אביב ואמרו לי שהנושא הוא הבלונים הפורחים בבורמה אז לא באתי אבל עכשיו אומרים שמוסיפים את נושא היציאה מעזה ואני מוסר הודעה של חצי שעה, זה לא יכול לקרות.
אנה שניידר
אם זה לא יום של הכנסת מה ההבדל בין ישיבה דחופה וישיבה שלא מהמניין?
היו"ר רשף חן
אין הבדל אם זה יושב ראש הוועדה, אבל ישיבה דחופה יכולים לעשות רק הממשלה ושליש מהחברים, ויושב ראש הוועדה יכול לשאול מה דחוף בזה?
אנה שניידר
אבל אם אתה מודיע 24 שעות מראש גם על ישיבה דחופה אז מה ההבדל בינה לבין ישיבה שלא מן המניין.
היו"ר רשף חן
על ישיבה דחופה אני מודיע חצי שעה מראש.
אנה שניידר
לא ביום של כנסת.
ארבל אסטרחן
איך אפשר לעשות ישיבה דחופה ביום חמישי, חייבים להודיע עליה 24 שעות מראש.
היו"ר רשף חן
אפשר להחליט עליה ביום רביעי. אתם רוצים הודעה על ישיבה דחופה12 שעות מראש ולא יאוחר מהשעה 24:00.
מזכיר הכנסת אריה האן
ימי חמישי וראשון בימי כנסת הם לא ימי ישיבות ועדה? בטח שכן, אז אלה ישיבות מן המניין. ועדת כספים לדוגמא יושבת כל יום ראשון וחמישי, האם צריך 12 שעות מראש להוסיף סעיף לסדר היום למה אי אפשר להוסיף את החצי שעה כי היא כבר יושבת.
היו"ר רשף חן
בהסכמת כל החברים אפשר לקצר את כל המועדים. לחיים יש את הדינאמיקה שלהם, אם תפרוץ מלחמה ייכנסו את הוועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
יש לי רושם שאנחנו מסבכים את זה. חסר לי שמישהו יגיד מה זה ישיבה דחופה? מעבר לפרוצדורה של איך מכנסים אותה.
היו"ר רשף חן
ישיבה דחופה זו ישיבה שלא מן המניין, לא לפי החלטת יושב ראש הוועדה. זו ישיבה שמכונסת לא לפי החלטת יושב ראש הוועדה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
מה שעשוי להיות, שהקואליציה יכולה לנצל את המצב, אנחנו יודעים מה קורה בפועל, אתה יכול להריץ מה שאתה רוצה עם שליש מחברי הכנסת מהקואליציה פלוס יושב הראש.
היו"ר רשף חן
חברי הכנסת צריכים להיות פה. לישיבה רגילה לגמרי, צריכה להיות התראה של 12 שעות ולא יאוחר מהשעה 23:00.
אנה שניידר
יש גם סבירות.
היו"ר רשף חן
סבירות זה דבר יחסי, צריך הודעה של 12 שעות מראש וצריך לפרט את סדר היום. עכשיו יש שני יוצאים מהכלל הראשון הוא ישיבה דחופה, לישיבה דחופה צריך למסור הודעה של חצי שעה מראש, זה בימים שהם ימי עבודת הכנסת. בימים שאינם ימי עבודת כנסת צריך להודיע 6 שעות מראש, זה פותר את הבעיה של מלחמה.
דניאלה מלר
נתתי דוגמא יותר פשוטה, למשל הצפות בדרום תל-אביב. יושב ראש ועדת הפנים שמע את זה בבוקר ורצה לקיים ישיבה דחופה על זה.
היו"ר רשף חן
תוספת לסדר היום לישיבה שנקבעה, בימים שהם ימי עבודת מליאה לא צריך אישור של הוועדה, לפי החלטת יושב ראש הוועדה ניתנת הודעה של חצי שעה מראש. בימם שהם אינם ימי ישיבת ועדה, אי אפשר בכלל. לא נטרטר בן אדם אחרי שסידר את לוח הזמנים שלו, לדבר שהוא לא דחוף כי יושב ראש הוועדה קבע ועדה ועכשיו פתאום החליט להוסיף משהו לסדר היום. זה גם לא מעשי.
ארבל אסטרחן
אתה מאפשר לו לכנס ישבה דחופה תוך שש שעות...
היו"ר רשף חן
תודיע לו, אבל אחרי שתעשה ישיבה דחופה תוך שש שעות, זה מה שיהיה על סדר היום, לא תוסיף שם דברים. יכולה להיות ישיבה לא דחופה אלא ישיבה שקבעתי שלושה שבועות מראש, ואחרי זה יוסיפו לי נושא? עקרונית חבר כנסת חזקה עליו שבימי שני שלישי ורביעי יהיה כתוב ביומן שלו שהוא בבניין הכנסת בירושלים. כל חברי הוועדה יכולים להסכים על כל דבר, אבל זכותו גם של האחד שלא הגיע...
ארבל אסטרחן
רק כל חברי ועדת הכנסת, כל חברי ועדת הפנים לא יכולים להחליט.
היו"ר רשף חן
אז אני מבקש להוסיף סעיף שאומר שבהסכמת כל חברי הוועדה ניתן לחרוג מהמועדים האמורים. בימים שהכנסת כאן, אם צריך להישאר מאוחר אז שיישארו מאוחר. זו חצי שעה כל זמן שהמליאה עובדת, בימים של עבודת כנסת.
ארבל אסטרחן
גם על ישיבה דחופה וגם על תוספת לסדר היום.
היו"ר רשף חן
זה ביום התכנסות של הכנסת ולא יאוחר מסגירת ישיבת המליאה. באותו יום, לפני פיזור המליאה, יש לך את חצי שעה. גם לישיבה דחופה וגם לתוספת לסדר היום, רק תודיע לאנשים. דברים שנוספו לסדר היום יהיו לאחר סדר היום הרגיל.
אתי בן יוסף
אם יש פטור מחובת הנחה שמחייב קוורום, ויושב ראש הוועדה אומר שנדון בזה עכשיו, והוא קובע את סדר היום, מה תעשה?
ארבל אסטרחן
אז אנחנו מורידים את (ב)?
היו"ר רשף חן
סעיף (ב) מוחלף, במקום "רוב חברי הוועדה רשאים להוסיף נושאים לסדר היום", יושב ראש הוועדה רשאי להוסיף נושא לסדר היום ובלבד שהדיון בנושאים אלה יהיה לאחר הדיון בסעיפי סדר היום שקבע יושב ראש הוועדה, וניתנה הוראה של חצי שעה מראש כשאנחנו נמצאים ביום התכנסות מליאה והמליאה עדין לא התפזרה.
סגן מזכיר הכנסת דוד לב
החשש שלי שחלק מהדברים האלה לא יתקיימו.
היו"ר רשף חן
איפה הבעיה? במצב הנוכחי מישהו עלול לפנות ליועצת המשפטית של הכנסת ולבקש פשוט לקיים את התקנון. אז כדי להוסיף נושא הוא צריך רוב של הוועדה, הוא לא יכול להוסיף כלום.
ארבל אסטרחן
אם היושב ראש לא רוצה להוסיף נושא על סדר היום ורוב חברי הוועדה רוצים, אתה רוצה להוריד את זה.
היו"ר רשף חן
שליש מחברי הוועדה יכולים לדרוש ישיבה דחופה. נסכים שסיימנו עד סעיף 151, דנו ב- 154 ועדיין לא סיכמנו תנסי להכין טיוטא על זה ונדון על זה בהמשך. תודה רבה לכולם הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05

קוד המקור של הנתונים