ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2004

מכירת פוליסות ביטוח על-ידי הבנקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים