ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/12/2004

שילוב וקידום ענייניהם של אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה:1. תק' שכר מינמים מופחת לעובד עם מוגבלות2.תק' בדבר השתתפות במימון ביצוע התאמות במקום העבודה3.מתן הכשרה מקצועית במרכזי שיקום לתעסוקה4. יישום סעיף 42ב' לחוק שירות התעסוקה 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים