ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 07/12/2004

חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 28 והוראת שעה), התשס"ה-2005

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים