ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2004

תקנות הבטיחות בעבודה (איסור עבודה בחומרים מסרטנים מסויימים) (תיקון), התשס"ד - 2004

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים