ישיבת ועדה של הכנסת ה-16 מתאריך 06/12/2004

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב, תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס

פרוטוקול

 
ג' - תקנות התעבורה (תיקון ), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב

2
ועדת הכלכלה
06.12.04
הכנסת השש-עשרה נוסח לא מתוקן
מושב שלישי
פרוטוקול מס' 315

מישיבת ועדת הכלכלה
מיום שני, כ"ג כסלו, (6 בדצמבר, 2004) בשעה 12:00
סדר היום
תקנות התעבורה (תיקון ), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב
תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס
נכחו
חברי הוועדה: שלום שמחון – היו"ר
מוזמנים
משרד התחבורה: אבישי מיכאלי – מנהל אגף שינוע חומ"ס
עו"ד שרית זוכוביצקי
עו"ד חוה ראובני

מיכל בר טוב – המשרד לאיכות הסביבה

אלי ערוסי רמ"ד מוסך תחבורה ציבורית, המשרד לבטחון פנים

משה שפיצר – סמנכ"ל אמישרגז
ג'ורג' דבי – סמנכ"ל אמישרגז
דוד כוכבא – מנכ"ל מועצת המובילים והמסיעים
יועצת משפטית
אתי בנדלר
מנהלת הוועדה
לאה ורוןתקנות התעבורה (תיקון ), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב
תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס
היו"ר שלום שמחון
שלום, אני פותח את ישיבת הוועדה, באיחור של חצי שעה. הנושא על סדר היום - תקנות התעבורה (תיקון ), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס בכלי רכב ו- תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשס"ג-2003 בדבר הובלת חומ"ס.
לאה ורון
אני מציעה שלפני שכן תאמר מה היא הפניה של שר התחבורה.
היו"ר שלום שמחון
אני אקרא את מכתבו: "לכבוד: ח"כ שלום שמחון, יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת. הנדון: תקנות שירותי הובלה..., ותקנות שירותי התעבורה. התקנות שבנדון עניינן חיוב בהתקנת מכשיר איתור ברכב להובלת חומרים מסוכנים, ובאיסור על החניית רכב כזה אלא במקום שאושר למטרה זו. תקנות אלה הונחו על שולחן ועדת הכלכלה של הכנסת על ידי שר התחבורה היוצא ביום 3.4.2003. ביום 13.5.2003 קיימה ועדת הכלכלה דיון בתקנות האמורות. התקנה בעניין מכשיר האיתור היתה מקובלת על הוועדה, אך התקנה בעניין החניה לא אושרה, שכן נטען בפני הוועדה שאין בנמצא מקומות חנייה מתאימים. לאור זאת מינה מנכ"ל משרדי צוות בין משרדי שתפקידו היה למצוא פתרון לעניין הסדרי חינה לרכב להובלת חומרים מסוכנים; צוות זה לא הגיע עד כה לסיכום סופי. אבקשך לחדש את הדיון בתקנות הנזכרות, על מנת להציג בפני וועדה את התקדמות עבודת הצוות שמונה, במטרה להגיע לסיכומים. היה ונושא החינה לא ייפתר, אבקשך להפריד את התקנה בעניין מכשיר האיתור ולאשרה, שכן הצורך בה ידוע ומוסכם".
אבישי מיכאלי
אני ממשרד התחבורה, מנהל אגף מטענים, שינוע חומרים מסוכנים. הצעת התקנה באה בעקבות המלצות, הן של אגף האבטחה במשטרת ישראל, והן של המועצה לביטחון לאומי, כאשר בסיס ההמלצות שלהם היה חיוב להתקין מכשיר איתור ברכב – מכשיר דוגמאת "איתוראן, או "פוינטר", שבאמצעות המכשיר הזה ניתן יהיה לבצע ניטור של תנועת המכליות. חלק מהמכליות היום חוצות את הקו הירוק וחוזרות לתחום ישראל, חלק מהמכליות נעות בצירים שהם אסורים למעבר, חלקן גם לעיתים חונות במגרשים או בשטחים שאסורים לחניה,בתוך האזור העירוני, ובאמצעות המכשיר אנחנו חושבים שניתן יהיה לאתר ולפקח על תנועת המכליות. יש גם אמצעים שניתן להתקין אותם בקלות בכל מכלית, שמצביעים אפילו על התהפכות. כלומר, במקרה של התהפכות, הנהג לא צריך לעשות דבר. המערכת עצמה באה ומפעילה את המוקד ומתריעה שבמקום זה וזה התהפכה המכלית, וניתן לאתר מייד מה סוג החומר שהיא מובילה, וכמובן – לתת מענה בשטח. זה החלק הראשון, לגבי התקנת מכשיר האיתור.

החלק השני, שאנחנו הגשנו, שהיה משולב יחד עם הנושא של מכשיר האיתור, והמליצה עליו משטרת ישראל, היה גם חיוב בחניית הרכב המוביל חומרים מסוכנים, במגרש חניה מוגדר ומסומן. היום התקנה מדברת על 400 מטר. היום, בין אם זה תקנות התעבורה ובין אם תקנות שירותי חניה מדברות על כך שרכב שמוביל חומרים מסוכנים חייב לחנות במרחק שלא יפחת מה- 400 מטר ממבנה מגורים או מבנה ציבור. אנחנו חושבים שזה לא מספיק לאור שני אירועים שהיו, כאשר הצמידו מטען חבלה למכליות, ומכלית אחת התפוצצה בתוך פי-גלילות. אנחנו חושבים שהחניה של המכליות צריכה להיות במקומות שהם מגודרים, מקומות מסומנים. כמובן שהם צריכים להיות במרחק מתאים ממבנה מגורים, אבל המגרש צריך להיות מגרש מסומן. זו ההצעה הבסיסית שהוגשה לוועדה, בזמנו. הקטע של ה "איתוראן" עבר, הקטע של המכשיר איכון עבר, הקטע של מגרשי החניה לא עבר בוועדה, כי הוועדה היתה צריכה לשאול האם ישנם מגרשים, האם בעל רכב יכול למצוא מגרש זמין כזה - - -
היו"ר שלום שמחון
לשיטתכם, הוועדה לא היתה צריכה לשאול.
אבישי מיכאלי
לא, אני לא אומר דבר כזה. אני רק אומר: מנכ"ל משרד התחבורה הקים ועדה. הוועדה כרגע יושבת ובוחנת, ומכל המקומות בארץ יש 8 יישובים שבהם אנחנו מבצעים סקר, יחד עם מנהל מקרקעי ישראל, היכן יוקמו המגרשים האלה. נשאלת השאלה גם מי יפעיל את המגרשים, כי זה כרוך בעלויות תפעוליות, והרשויות המקומיות בכלל לא ששות - -
קריאות
- - -
היו"ר שלום שמחון
ממשלת ישראל מתמחה במגרשים.
אבישי מיכאלי
אני הגעתי למסקנה, בתוך עבודת הוועדה, הצוות שמינה המנכ"ל שכל בעל רכב – עצם העיסוק שלו בתחום הובלת החומרים המסוכנים, כחלק מהעיסוק הוא גם צריך לדאוג לעצמו למגרש. מרבית המכליות, כיום, מופעלות בידי חברות גדולות, מסודרות, שיש להן מגרשים. מיעוט מבעלי המכליות עדיין מחפש לו ומאתר כל מיני מגרשים בכל מיני פינות ברחבי הארץ. אני חושב שהמיעוט הזה חייב למצוא לעצמו מגרש מתאים ברחבי המדינה. אני לא חושב שמדינת ישראל או הרשויות המקומיות צריכות להתעסק בהקמת מגרשים. זו המסקנה שהגענו אליה, כי כל מקום שאנחנו נאתר, וכל מקום שנמצא, ונקים מגרש, אז הוא יהיה מתאים לנהג אחד, ולא יהיה מתאים לנהג אחר. משום מה יותר נוח לו להחנות את המכלית ליד הבית שלו, כי זה גם משמש לו כרכב פרטי בשעת הצורך.
היו"ר שלום שמחון
מה היא רשימת המגרשים, אפשר לקבל אותה?
אבישי מיכאלי
אנחנו ישבנו עם מנהל מקרקעי ישראל, איתרנו 8 מקומות. אם תרצה, אני אעביר לך את הרשימה.
לאה ורון
מה זאת אומרת? תודיע, פשוט, לוועדה, היכן - - -.
אבישי מיכאלי
בסדר, אני אודיע לוועדה. אין לי אותה כרגע, אתי. זו רשימה שגובשה יחד עם מנהל מקרקעי ישראל.
היו"ר שלום שמחון
אני רוצה להקריא מה סיכום הישיבה הקודמת: הבענו את מורת רוחה של הוועדה מהעובדה שהביאו לכאן תקנה שאינה בשלה להגשה. נאמר לכם שאני רוצה לפנות לנציגי הממשלה ולבקש, מאחר שקרוב לוודאי אנחנו ניפגש פה עוד הרבה לדיונים בהרבה מאד תקנות אחרות, לא להשתמש בוועדה כ- - להעביר נושא, אלא להגיע לכאן כמה שיותר באופן מסודר. "אני רוצה לבקש, דווקא בגלל העובדה שהנושא חשוב שתבצעו את זה בדחיפות. הוועדה, כמובן, תקיים דיון סמוך להגשת התקנות. - - - מהממשלה, וכל הנוגעים בדבר, כולל אגף התנועה במשטרה, הצבא וכל יתר הגורמים הרלבנטיים. 2. אני מבקש שתכינו את רשימת המגרשים שמיועדים לחניית כלי רכב בכלל וכאלה המובילים חומרים מסוכנים בפרט, בכל הרשויות המקומיות. אני אומר את זה גם בהתאם להערה של חבר הכנסת בנלולו, וגם בהתאם לדברים אחרים שנאמרו. 3. אני מבקש שתכינו הצעה לנוסח חדש של התקנות".

יש לנו את רשימת המגרשים? היתה ישיבה עם כל הגורמים: משטרה - - -
אבישי מיכאלי
היתה ישיבה. מנכ"ל משרד התחבורה מינה צוות בשיתוף המשטרה, אגף התנועה ואגף האבטחה, והצוות עדיין לא סיים את עבודתו.
לאה ורון
אני עוצרת אותך לחצי דקה. היתה הבטחה של יושב ראש הוועדה שניתנה, באמצעותי ליועצת המשפטית של המשרד, שגם אם הנושא לא לובן סופית עם מרכז השלטון המקומי ועם אחרים, יושב ראש הוועדה לקח על עצמו לסייע, בעניין הזה. זאת אומרת – הוועדה באה ממקום של רצון לסייע, רצון לעזור באיתור אותם מגרשים.
אבישי מיכאלי
אני רוצה לומר בקשר לכך: מרכז השלטון המקומי והרשויות המקומיות- ואני אומר את זה באחריות – לא שיתפו פעולה עם הוועדה. הם לא הגיעו לדיון אחד של הוועדה, וכשפנינו, פרטנית, לרשויות מקומיות, ויש לי כאן מכתבים, הם בצורה הכי בוטה שרק יכולה להיות : אנחנו לא מעונינים במגרשים כאלה, לא רוצים חומרים מסוכנים בתחומנו. זה הכל.
היו"ר שלום שמחון
בואו נתקדם. את הסט הראשון של התקנות אנחנו נאשר. בסט השני נאשר את תיקון תקנה - -
אתי בנדלר
הסט הראשון של התקנות עוסק בדיוק בעניין שאתה לא רוצה לאשר. אתה רוצה, בעצם, רק – בתקנות שירותי הובלה, את תקנה 1, שדנה במכשיר איכון. תקנה 2 של אותן תקנות והסט השני של התקנות דנים בנושא חניית הרכב. אז אני לא יודעת אם אתה יכול לא לאשר את תקנה 2 ולאשר את תקנות התעבורה.
חווה ראובני
אי אפשר.
אתי בנדלר
אחד תלוי בשני.
דוד כוכבא
להערכתי, אי אפשר להפריד בין שני האלמנטים, כיוון שלמערכת האיכון יש תפקיד. מערכת האיכון נותנת לי, בעצם, התרעות לגבי שלושה אירועים: אחד זה חריגה מהתוואי המותר של תנועת חומרים מסוכנים, והשני, וזה הדבר העיקרי – חנייה מורשת של משאית שמובילה חומרים מסוכנים, או חנייה במשך היום, או, כמובן, בלילה, ואמרנו שחנייה מורשת ביום, מדובר בחניה במרחק של 400 מטר מאזור מאוכלס, ובשביל זה אני צריך את - - -
היו"ר שלום שמחון
אז מה אני צריך לעשות פה?
דוד כוכבא
אני אגיד לך, פרקטית. קודם כל – האמת, ואני נשמע טיפה ציני, נמאס לנו כבר מחקיקה, שההשקעה העיקרית בחקיקה זה הדיו, ואחר כך לא קורה שום דבר. בחברות מסודרות, שבדרך כלל שומרות על החוק, פועלות לפי תנאי החוק, ואחוזים ניכרים מאד מהענף הזה פורע את החוק, ויוצר עלינו יתרון, גם בגלל שהוא עובר על החוק. לנו, באמת, נמאס מהעניין הזה. רוב החברות המסודרות, או אפילו כל החברות המסודרות, דאגו לעצמן לחניונים. לא יכול להיות מצב שיש חוק, היום, חוק שמסדיר את היתרי החניה, שאומר: כל מי שמוביל חומרים מסוכנים, על מנת שיקבל רשיון מוביל, שבאחת ההגדרות - -
היו"ר שלום שמחון
· - -
דוד כוכבא
אבל זה חשוב.
היו"ר שלום שמחון
אתם מתנגדים לתקנות האלה?
דוד כוכבא
אנחנו לא מתנגדים, אנחנו תומכים בהן - -
היו"ר שלום שמחון
אם אני אאשר אותן, אתם יכולים לעמוד בהן?
דוד כוכבא
במה, בנושא של האיכון.
היו"ר שלום שמחון
נניח שנאשר את זה באופן מלא, זה - - ?
דוד כוכבא
כן.
אבישי מיכאלי
כולל החניה?
דוד כוכבא
כולל החניה, בוודאי. אבל לחייב. לחייב זה אומר לא לתת הנחות בגלל שהוועדה הבין משרדית, הבין לאומית הזאת לא הגיעה להסכמות עם הרשויות המקומיות, אז לא מתבצעת אכיפה של חניה בלתי מוסדרת של חומרים מסוכנים. כלומר, משרד התחבורה לא ייתן רשיון הובלה לחומרים מסוכנים אלא אם כן מופיע בעל הרשיון, מציב בצורה מובהקת הסדר חניה למשאיות שלו, גם במכלאות, וגם אם הוא יוצא לאתרים מחוץ למכלאות שלו. זה אל"ף.

בי"ת, אנחנו חייבים – ואם הוועדה קשרה, אז אני רוצה שגם את זה אתה תקשור. אני מבקש: האכיפה המרכזית בנושא הזה של האיכון זה חניית לילה של משאיות. כלומר, מערכת האיכון הזו צריכה לתת התרעה לחנייה בלתי מוסדרת בשעות הלילה, של משאית. כלומר, אם משאית חונה במרחק של פחות מ- 400 מטר מאזור מאוכלס, המוקד יידע להתריע, ושישלח לשם פיקוח, כזה או אחר. אחרת, בשביל מה אני צריך את האיכון הזה? אני מבקש חוק עם חיוניות, ולא חוק שיהיה עליו כתוב משהו, ומחר שוטר עם וספה, באופן אקראי ייתן דו"חות. אני מבקש שזה יהיה דבר מוסדר.
היו"ר שלום שמחון
אז אני מבין שזה לא - - -. 600 שקל לחודש – יש לך חניה לכל החודש, מוסדרת.
דוד כוכבא
אז שיעשה את זה. אין בעיה. אנחנו עושים את זה.

דבר נוסף – לגבי המוקד. אני לא יודע איפה אתה יכול להכניס את הבקשה הזו, שלא יקבעו שיהיה מוקד אחד לכל העניין הזה. אנחנו רוצים שתהיה תחרות, בעניין הזה, על מנת שאנחנו לא נידרש לשלם - -
היו"ר שלום שמחון
התקנות האלה מסתובבות כאן יותר מדי זמן, וגם לא בריא - -
דוד כוכבא
לא, השורה התחתונה היא שאנחנו תומכים בזה, רק שיהיו לזה שיניים.
משה שפיצר
אני מ "אמישרגז", גפ"ם. למעשה, נתקלנו בעניין הזה די באקראי, וביקשנו להצטרף לישיבה, משום שענף הגפ"ם יש לו הרבה מאד חניונים, חניות, משאיות וכדומה. אנחנו עוסקים, במסגרת ועדת ההוראות כבר כמעט חצי שנה, בכל מיני חקיקות שקשורות בדיוק לעניין הזה. הבעיה הזו, של חניונים לרכב מוביל גפ"ם היא בעיה אקוטית, שאנחנו מטפלים בה במישור אחר של ועדת ההוראות של משרד התשתיות הלאומיות כבר לא מעט זמן. הגענו לטיוטות סופיות. תקנות הגז - - - חיוניים לרכב להובלת גפ"פ. אין יותר הערות, זה רק צריך להגיע למשרד, לוועדה, ולהתחיל לדון.
היו"ר שלום שמחון
זה בדיוק מה שאמרתי כרגע, שהוא היה כרגע על הקו, מנכ"ל משד התשתיות. אני מניח שלא בעניין הזה, אלא בעניין של הגפ"ם. ככה אני מבין. נכון?
משה שפיצר
כן.

עכשיו, יש כאן התייחסות לשימוש במחסנים של הבלונים בכל הארץ, כחניות למשאיות של אותם מחלקים מקומיים, ולא מוזכר, אפילו במילה אחת, איזה שהוא אישור שנדרש ממשרד התחבורה, לפחות בתקנות שיש. כלומר, יש שני משרדים, בגדול, שמחוקקים לאותו כיוון, אבל בצורה שונה. ככה אני מתרשם כרגע, ממה שקורה פה. לפחות, מה שמעניין אותי זה הגפ"ם.
אתי בנדלר
אנחנו אבל צריכים לזכור שכשמובילים חומרים מסוכנים זה לא רק גפ"ם, אלא שככל שמדובר בהובלת חומר גפ"ם – מטפל משרד התשתיות הלאומיות. הוא קובע את התקנות שלו לגבי חניה, משרד התחבורה קובע את התקנות שלו לעניין תקנות לפי חוק שירותי הובלה, שמתייחסים להובלה של כלל החומרים המסוכנים, ובכללם גפ"ם, ואין תיאום בין שתי המערכות.
אבישי מיכאלי
אני שותף לוועדה הזו, חבר בוועדה הזו שהזכיר כאן משה, ובמפורש – אנחנו מקבלים את הצעת התקנות שאומרת שמגרש שיאושר לחניית רכב המוביל גפ"ם, יאושר גם במסגרת התקנות שלנו. זה לא סותר אחד את השני. זאת אומרת – שם, זו התייחסות ספציפית לגפ"ם. אם החניון יאושר לגפ"ם הוא גם יאושר, כמובן, לחניית רכב - - -
משה שפיצר
אם זה כך, אז מדוע אנחנו צריכים אישור נוסף ממשרד התחבורה? כלומר, מה יהיו התנאים הנוספים לאישור הזה?
אבישי מיכאלי
כי האישור שלנו לא מתייחס ספציפית רק לגפ"ם. הוא מתייחס לכל סוגי החומרים. ה
היו"ר שלום שמחון
הוא שואל אותך. הוא – גפ"ם, והוא מקבל אישור ממשרד התשתיות. למה הוא צריך לבוא ולבקש אישור גם ממך?
מיכל ברטוב
כי אנחנו עושים כאן הוראה כללית לכל החומרים המסוכנים.
קריאות
· - -
אבישי מיכאלי
הוראה כללית. באופן אוטומטי - - יאושר על ידנו.
היו"ר שלום שמחון
- - --? הוא מתעסק בגפ"ם, וצריך לקבל אישור ממשרד התשתיות. יש לו תקנות מונחות על השולחן, ו- - שיאושרו בהקדם. זה פן אחד. למה הוא צריך לבוא אליכם?
מיכל ברטוב
כי הוא גם משנע גפ"ם והמכליות שלו מקבלות היתר ממשרד התחבורה להובלת גפ"ם. בכל מקרה הוא צריך לעבור אצל אבישי מיכאלי.
היו"ר שלום שמחון
התקנות של הגפ"ם נדונו פה כבר אין ספור ישיבות, בוועדת הכלכלה. ורק בחילוקי דעות לא גדולים ב- 3-4 סעיפים מעכבים את אישורם המלא. עד כמה שזה נראה עכשיו, נראה לי שהם יהיו מאושרים בתוך שבוע-שבועיים - - - אני רק מציין את העובדות.
אלי ערוסי
אני ממחלקת האבטחה במטה הארצי. הנושא הזה מלווה כבר שלוש שנים ויותר על ידנו. כל נושא הבטחת המכליות - אנחנו רואים בהן יעד פוטנציאלי לפיגוע. סתם, כדי לסבר את האוזן: אתמול נגנבה מכלית מאזור ירושלים – תלפיות. עדיין לא מצאו אותה. זה ממחיש את הנושא הזה של האיתוראן, שאנחנו מדברים עליו שנתיים – שלוש. זה רק מזרז את הנושא הזה, וממחיש שמכלית שנגנבה, ומסתובבת לה אי שם בארץ, ואנחנו לא מוצאים אותה. נראה לנו מאד מתמיה שאיתוראן, שחברת הביטוח מחייבת היום כל רכב ממוצע בהתקנתו, כנגד גניבות, מכלית, שעולה הון תועפות, ומובילה פצצה מתקתקת – לא מחייבים אותה בהתקנה. אבל זה פן אחד של הנושא.

בנושא השני, יש לנו פה שתי אפשרויות: או למרוח את הוועדה הזו בדיונים האלה לגבי החניונים, עוד שנתיים – שלוש או ארבע, בהנחה שאתה תאשר. הרשויות תתחלנה להערים קשיים, התנגדויות, איכות הסביבה, וכדומה. זה תהליך ארוך מאד. אני רואה אותו כארוך מאד. התהליך, לטעמנו, הזריז ביותר – עשינו מיפוי בוועדה, יחד עם אבישי מיכאלי. יש מאות או אלפי מכליות. אנחנו לא דואגים להן, לרובן, כי רובן מסודרות. אנחנו הגענו לאיזו קבוצה מצומצמת של מאות בודדות, אם לא עשרות, של מכליות פרטיות, ופה הוועדה. מכליות פרטיות, שאותן צריך לחייב, ולומר להם – תחנו ב "דלק", "פז", "סונול". לדעתי, ההרגשה האישית – החברות הגדולות לא מעונינות להכניס את הקטנות אליהן, מסיבות - - -
היו"ר שלום שמחון
מה אתה מציע לי, לא לאשר את התקנות האלה?
אלי ערוסי
לא, לאשר – אבל שבחניונים הקיימים היום ניתן להשתמש. הם מאובטחים. כשיגיעו להסדר כלכלי, כלשהו - - - -
היו"ר שלום שמחון
אז איך אני מחבר את זה?
דוד כוכבא
לא לתת רשיון להובלת חומרים מסוכנים למי שלא הסדיר חניה. למה אתה צריך לחבר? אם ל- 80% יש הסדר חניה, ול- 20% אין, אז - - -
אתי בנדלר
כי אומרים לך שאין אפשרות לאותם 20% למצוא מקום, כי אין מגרשים, ובעלי ה- 80% לא מוכנים לאפשר להם לחנות אצלם, זה מה שנאמר כאן.
ג'ורג' דבי
אני מבקש להבחין בין מכלית - - מדובר בנהגים הפרטיים. זו תקנה שחלה על כל הנהגים במדינה. גם מי שהולך לטייל, עושה פיקניק, לוקח בלון אתו – הוא עבר עבירה. הוא לא יכול להחנות שם. הבלונים האלה – לא קבעו פה שום הגבלה. יש תקנה לפני איזה 15 - - אומרים: לא ינהג אדם אלא אם יש לו למעלה מ- 100 בלונים. אני מבין. פה זה חל מהבלון הראשון. כל מי שמוביל את הבלונים. פה, אפילו במתקנים של המילוי , לפי התקנה הזו אסור למכליות להחנות ברכבים, במשאיות של מחלקי גז. כל מחלק גז הוא בעל רשיון הובלה. היום, בכל רגע נתון, יש בערך ככמה מאות משאיות וטנדרים של מחלקי הגז שמסתובבים - - . ברגע שעשו רפורט אחד שבערב הוא לא חנה במקום הנכון, - --. אף אחד לא מוכן לקבל רפורטים.
קריאה
אם הוא ריק?
ג'ורג' דבי
לא אם הוא ריק. אתה מדבר "לא יוביל אדם" "לא יחנה רכב המוביל חומר". עכשיו – יש לו בלון גז. אני הולך לעשות פיקניק בכינרת - - -
חווה ראובני
זה לא עונה להגדרה של חומר מסוכן.
ג'ורג' דבי
זה העניין. הגדרת חומר מסוכן – אפשר - - -אותה. בישיבה הקודמת שהיינו בה העליתי את הנושאים האלה, שזה חל על כל מדינת ישראל, ואין מגרשים כאלה היום במדינה. מדברים על 8? זה צריך להיות 200, בערך. ולכן – אמרו שידונו בוועדה הבין משרדית. אף אחד לא הזמין אותנו, אף אחד לא שמע את עמדתנו בנושא הזה.

מבנה ציבור – מה זה מבנה ציבור? האם זה בית מלאכה, מפעל? אין הגדרה. כאשר קבעו 400 מטר, וזה מוגזם שבמוגזמים - התקן האמריקאי, שהוא המחמיר בעולם, מדבר על 25 רגל, 8 מטר. תקנות רישוי העסקים שנדון בהן מחר מדברות על סביבת ה- 20 מטר. משרד התשתיות דורש 100 מטר. 400 מטר זה מעל ומעבר. אבל לפחות זה פתרון. לא צריך - - שילך למדבר ויחנה.
היו"ר שלום שמחון
תודה. אני קורא: " תקנות שירותי הובלה (תיקון), התשס"ה-2004.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24 ו- 26 לחוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 בהסכמת השר לאיכות הסביבה ובהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:
תיקון תקנה 7 1. בתקנה 7 (ב) לתקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001, (להלן- התקנות העיקריות), אחרי "מכשיר קשר" יבוא "מכשיר איכון ואיתור או מכשיר אחר לתקשורת".

יש הערות לסעיף הזה? אין. אם כן, אני מאשר את הסעיף הזה. מאחר שאת הסעיף הבא, ואת התקנה הבאה, על פי מה שאני מתרשם פה – אנחנו לא בשלים לאשר, מכל הסיבות שעלו כאן, בין היתר, מאחר ואין הסדרים של מקומות חניה, גם לאור העובדה שאין תיאום בין משרד התשתיות למשרד התחבורה. כאשר שאתם תרגישו שאתם בשלים יותר, מסוגלים לעשות את התיאום הדרוש, לתת פתרון לכל אותן משאיות שדובר עליהן, שצריכים למצוא לעצמן פתרון – ואם תצטרכו את עזרתנו, אנחנו נשמח לעזור. תסיימו את זה כבר, תסיימו.
חווה ראובני
אפשר להפריד את תקנה 1, ו - - -
היו"ר שלום שמחון
זו היתה הכוונה.
אבישי מיכאלי
אדוני היושב ראש, להערה שלך לגבי חוסר התיאום, אני שוב חוזר ואומר: אני חבר בוועדה, שקובעת את התקנים לגבי חניית רכב גפ"ם, ואני מודיע: מאחר והוועדה הזו מתייחסת אך ורק לגפ"ם - --
היו"ר שלום שמחון
אני, בשבוע הבא, קרוב לוודאי, או בעוד שבועיים, אקיים דיון על תקנות הגפ"ם. זה נמצא שם. מה אתה רוצה שאני אגיד להם בשבוע הבא?
אבישי מיכאלי
שחניון גפ"ם יאושר על ידנו כחניון לפי התקנון שלנו. לא תהיה סתירה ביניהם.
היו"ר שלום שמחון
אז תגיעו להסכמה ביניכם, מה אתם צריכים לעשות. תעשו ישיבה כי גם ככה אני לא יכול לאשר פה את היתר. תעשו ישיבה, תוציאו מסמך סיכום, נקריא אותו פה, בוועדה - - אין בעיה עם זה. זה לא איזה סיפור גדול. זה ממילא אני לא יכול לאשר לכם, בלי קשר למשרד התשתיות.
אבישי מיכאלי
לדעתי, אדוני היושב ראש, לא יהיה פתרון. הרשויות המקומיות לא מעונינות לשתף פעולה. יש פתרון אחר לאותם בעלי מכליות בודדים. מסופי הדלק- אם זה "פי גלילות", באשדוד, בבאר שבע, "אגד" – שפועל היום כחברה כלכלית. אתה יודע שהיום, פה, בירושלים, "אגד" מתיר לחנו מכליות, אבל זה תמורת תשלום, כאשר בעלי מכליות בודדים לא מעונינים - -
היו"ר שלום שמחון
אני יכול לקבל מסמך של משרד התחבורה שאומר – ברחבי מדינת ישראל קיימים המגרשים הבאים, שהם מגרשים של חברות פרטיות כמו "אגד", "דלק" – מה שאתה רוצה, ובהתאם לסיכום שהגענו אליו עם החברות האלה, מי שיש לו רכב להובלת חומרים מסוכנים, פרטי, יכול לחנות באחד המגרשים האלה, בהסדר כזה וכזה. אפשר לקבל מסמך כזה?
דוד כוכבא
½ מסמך תוכל - -
היו"ר שלום שמחון
נגיע לנייר מהסוג הזה, נבוא הנה, ונגיד – יש פה 22 מגרשים, של "אגד", של "סונול", של "דלק", של מי שאתם לא רוצים – שגם רכב פרטי יכול לחנות בהם, זה ההדר שהגענו אליו, זה עולה 100 שקל, 150, 300 או 400, וכל בעלי המכליות יוכלו לקבל רשיון אם הם חונים באחד המקומות האלה, ומהיום למחר – נוכל לאשר את זה.
מיכל בר טוב
אני רק אגף חומרים מסוכנים במשרד לאיכות הסביבה. מה שאני מבקשת להגיד זה שהנושא של אחזקה ושינוע - - -
היו"ר שלום שמחון
שניה, מה שהודעתי כאן – שאני קוצב למשרד התחבורה, כמה זמן אתם רוצים: שבועיים? שלושה? חודש?
אבישי מיכאלי
לא, יותר, אם אתה רוצה גם מחירים – תוך חודש ימים.
היו"ר שלום שמחון
טוב, אני קוצב למשרד התחבורה - - -
אבישי מיכאלי
חודשיים. אני רוצה להיות על ה safe side.
היו"ר שלום שמחון
התקנות נשארות על שולחני. אני קוצב למשרד התחבורה חודש ימים להגיע להסדר סגור עם כל מקומות החניה של החברות הפרטיות והציבוריות של מדינת ישראל, על מנת לאשר לבעלי הרכב להובלת חומרים מסוכנים פרטיים להחנות את רכבם שם בהסדר מיוחד שיהיה. כפוף לכך אנחנו נתכנס ונאשר את התקנות.
מיכל בר טוב
מה שרציתי להגיד – שמי שמאחסן, מחזיק, משנע חומר מסוכן – חלות עליו כל מיני דרישות מכוח החוקים השונים. אני חושבת שאין מקום להקל פה בעניין החניה, כאשר רוב החברות יש להן חניונים מסודרים, והם יכולים להסתדר. אני לא מבינה למה צריך להטיל את זה – על רשות מקומית או על כל גוף אחר. אותם - - של חומרים מסוכנים צריכים למצוא את ההסדרים שמתאימים להם. יכולים לעשות הסדרים בינם לבין עצמם, במגרשים פרטיים וכו' וכו'.
היו"ר שלום שמחון
ועדת הכלכלה כבר למודת ניסיון.
מיכל בר טוב
מדובר פה על סיכון של הציבור, סיכון יום יומי, ואני באמת מתפלאה שעובר הרבה זמן - - -
היו"ר שלום שמחון
אל תתפלאי. ועדת הכלכלה למודת ניסיון מההבטחות של השלטון.
מיכל בר טוב
אבל אין פה הבטחות של השלטון, סליחה, אדוני היושב ראש. מה שאני מנסה להגיד זה שצריך להחיל את החובה הזו על בעלי המכליות והמשאיות של החומרים המסוכנים. אני לא חושבת שצריכה פה להיות - - -
היו"ר שלום שמחון
אם אין להם איפה להחנות, מה אנחנו נחיל עליהם?
דוד כוכבא
סליחה, אז באמצעות התגובה שלך אתה נותן לגיטימציה למשרד התחבורה להנפיק רשיון להובלת חומרים מסוכנים למי שאין הסדר חניה, למרות שזה כתוב בחוק? זה מה שאני צריך להבין?
היו"ר שלום שמחון
לא, לא את זה אתה צריך להבין. אתה צריך להבין ממני שאם הממשלה מציעה תקנות מסוימות והיא רוצה לאכוף אותן, היא צריכה לאפשר לך שיהיה לך מקום לחנות בו. אני אגיד לך למה. היא צריכה להגיד: יש מגרש פלוני בנהריה, תחנה בו. יש מגרש אחר בראשון לציון להובלת חומרים מסוכנים – תחנה בו. זה נראה לי הגיוני. מה שאתם מציעים זה לגרום למי שכרגע אין לו פתרון חניה שיהיה עבריין.
דוד כוכבא
לא, שלא יהיה.
היו"ר שלום שמחון
אני קצבתי חודש. תודה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים